دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری در word :

مانـیفیست در عرصه حسابداری
امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل‌ واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.

تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.

نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.

واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.

اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.

آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟

تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.

واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.

متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:
اول آنکه حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در word :

فصل اول : کلیات

ماده  1-  امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی /  انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد. 

ماده 2-  موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای  اجرایی تابعه  منطبق  با تشکیلات مصوب  (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است  که هر واحد عهده دار اجرای  قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 – مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3-  سال مالی موسسه از  اول  فروردین ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پایان  می یابد.

ماده 4– مدیرامور مالی  موسسه مکلف است  با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت  و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا  ارائه  نماید.

ماده 5-  کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای  موسسه بر اساس  قوانین و مقررات مربوطه با امضاء  رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه  (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک  فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانین  بودجه سالیانه نزد  بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند  در خصوص افتتاح سایرحسابهای  مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نماید. 

  تبصره1–  برداشت از حسابهای  موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف  رئیس موسسه) و  مدیر  امور مالی  ( خزانه دار)  (یا  مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

  تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای  اجرایی به امضاء  مشترک رئیس  واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی  خواهد بود.

  تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان  تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور  مالی واحد اجرائی  افتتاح نمود.

  تبصره4–  فهرست و  شماره کلیه  حسابهای  بانکی موسسه  و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ،  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه آن  می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای  بانکی غیر قابل  برداشت در بانکهای  مجاز  کشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( 6 ) این  آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها  ) افتتاح کنند.  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این  حساب ها  واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8– به منظور تمرکز وجوهی  که به عنوان سپرده  وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب  بانکی  خاصی توسط  موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که  تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذکر به واریز کننده  یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد  آیین نامه مربوطه خواهدبود.

  تبصره   : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده  9- مدیر امور مالی  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بین کارشناسان واجد صلاحیت  رشته های امور مالی  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه ای  و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت  انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود : 

1-  تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق  نظارت  مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی  و نگهداری  و  تنظیم  حسابها  بر طبق این  آیین نامه  و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات  موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و  مقررات حاکم بر عملیات  مالی موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل  اطلاعات  مالی موسسه حسب مورد  با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی  مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت  برعملکرد  مالی رییس امور مالی  واحد های اجرایی تابعه و واحدهای  وابسته 

6- شناسایی  و نگهداری حساب  مقداری و ریالی اموال،  ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های  موسسه

7- اطلاع و  کنترل کلیه  تفویض اختیارات جهت امضاء های  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد  ، به منظور  ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس  از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش  از عملیات مالی موسسه که در  چارچوب بودجه تفصیلی  مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

  تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده  خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها  حسب مورد  تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

  تبصره2:  در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3– مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد. 

ماده 10– به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی  خود  عملیات مالی  مجزا ایجاد نموده و صورتهای  مالی مستقل  جهت  آن  واحدها تهیه نماید.

ماده  11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتیبانی ،  انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور  مالی واحد کلیه عملیات  اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

  تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود  نداشته باشد  حداکثر تا پایان سال  1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.

ماده 12 – حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش  حسابرسی  سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای  گزارش  حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر،  تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.

  تبصره 1–  وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد  عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.

تبصره 2- رئیس موسسه  موظف به پیگیری  تکالیف  تعیین شده از سوی هییت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا  گزارش خواهدنمود.

  تبصره3–  گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به  موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی  ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه  هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.

ماده  13-  موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها  و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.

فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد

ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال  مالی تهیه می شود و حاوی  پیش بینی  کلیه  دریافت ها  و منابع مالی  موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و  از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف  مالی ستاد و واحدهای  اجرایی  تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه های  مختلف می باشد که توسط رئیس موسسه پیشنهاد  و به  تصویب هیئت امنا موسسه می رسد.

  تبصره 1:  موسسه ملزم به پیروی  از فرمهای  تدوین شده  بودجه تفصیلی دبیرخانه  هیئت امنا خواهد بود .

  تبصره 2 :  موسسه مجاز به جابجایی ، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های  بودجه  تفصیلی ( با تصویب  هیات امنا)  حداکثر به میزان بیست  درصد برنامه ها می باشد عدول از برنامه های بودجه  تفصیلی  توسط  حسابرس  کنترل  و در  گزارش ایشان  به هیئت امنا منعکس می گردد.

  تبصره3 –  حداکثر 3 درصد از اعتبارات  بودجه عمومی  دولت و درآمد  اختصاصی موسسه ، بدون الزام به رعایت مفاد این آئین نامه و سایر مقررات عمومی  در اختیار  رئیس موسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان  به هزینه گرفته خواهدشد.

ماده 15 –  موسسه موظف است برنامه اجرایی سالانهای را تهیه نماید که در آن پیش بینی برنامه عملیاتی  موسسه  برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک که شامل کلیه فعالیتهای هزینه ای و طرح های  تملک دارایی  و سرمایه گذاری در جهت  تجهیز ،  بهبود و  یا گسترش  فعالیتهای هزینه ای در راستای دستیابی به اهداف  تعیین شده صورت می پذیرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصیلی  موسسه  منعکس گردد.

ماده 16 –  فعالیت های  جاری:  عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است  که برای رسیدن  به هدف های برنامه طی  یک سال  اجرا می شود. 

ماده  17-  طرح عمرانی و مخارج سرمایه ای  :  مجموعه عملیات و خدمات  مشخصی و هزینه های دوره مطالعه و یا اجرا است که در  جهت دستیابی به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجیهی  ، فنی و اقتصادی  ، اجتماعی  در مدت معین و با اعتبار مشخص  به صورت سرمایه گذاری پس از تصویب  هیئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام یا قسمتی از  هزینه های اجرایی  آن از محل  منابع عمومی دولت  (کمک )  یا اعتبارات اختصاصی تامین  می گردد .

ماده  18-  فعالیت های  سرمایه گذاری  : مجموعه عملیات مشخصی است  که در  جهت  اهداف موسسه ، تجهیز  و بهبود و گسترش فعالیت های  موسسه یا رفاه کارکنان  با تعیین  نرخ بازده  مورد پیش بینی  با تعیین بازده منافع اجتماعی  ( حسب وظایف  حاکمیتی )  در مطالعه توجیهی  ، فنی و اقتصادی صورت می گیرد. اینگونه فعالیتهای  لازم است ، به تصویب  هیئت امنا  برسد.

ماده 19-   منابع مالی موسسه شامل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی و اختصاصی منظور شده در قوانین بودجه سالانه دولت و یا وجوه حواله شده از سوی وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی ، استانی ، وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیلات  بانکی می باشد.

  تبصره1-  اعتبارات مورد نیاز از  محل  منابع عمومی دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهای تمام شده خدمات و کسری سرمایه در گردش توسط موسسه  تنظیم و به مراجع  ذیصلاح  ارائه می شود  تا به صورت کمک در  بودجه  کل کشور  منظور و تصویب شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل در word :

یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یك از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را كه با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند. اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند.

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه¬ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه¬ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :
1- حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.
2– حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.
3– حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.
4– حسابهای بودجه ای باید مسئولیت¬ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.
5– حسابهای بودجه¬ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه¬های دولت درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای:
در ابتدای هر سال مالی حساب “در آمد های پیش بینی شده ” که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب ” درآمد های پیش بینی شده ” بدهکار شده است حساب تحت عنوان ” مازاد تخصیص نیافته ” یا ” مازاد حساب مستقل ” بستانکار می گردد .

حساب ” مازاد تخصیص نیافته ” قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند ” حساب مازاد تحصیص نیافته ” دارای مانده بدهکار خواهد بود.
بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه¬ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می¬گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

حسابداری درآمدها:
درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن ” حسابهای دریافتنی ” یا “بانک” ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع مانده¬های آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اوراق اجاره در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اوراق اجاره در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اوراق اجاره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اوراق اجاره در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اوراق اجاره در word :

چكیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود كه از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالكیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است كه اصلی‌ترین ویژگی مشترك آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریك از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترك و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای كه از این مطالعه حاصل می‌شود آن است كه: دست كم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشكال نمی‌باشند.

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
1 ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است.

این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است كه به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلكه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی در word دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی در word :

هدف استاندارد

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد.

دامنه کاربرد

الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “صورتهای مالی با مقاصد عمومی” که بر اساس این استاندارد های حسابداری تهیه و ارائه می شود، بکار گرفته شود.

کاربرد صورتهای مالی با مقاصد عمومی

صورتهای مالی برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند.

هدف صورتهای مالی

ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در باره:

 وضعیت مالی

 عملکرد مالی

 انعطاف پذیری مالی

 نتایج ایفای وظیفه مباشرت (حسابدهی) مدیریت در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، می باشد.

مسئولیت تهیه صورتهای مالی

با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

صورتهای مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریبا در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود.

موارد افشا در صورت انحراف از استانداردهای حسابداری

در موارد بسیار نادر، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است، باید موارد زیر را افشا کند:

 اعتقاد به اینکه صورتهای مالی؛ وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند.

 صورتهای  مالی  از  تمام  جنبه های   با  اهمیت  طبق  استانداردهای حسابداری     می باشد، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی.

 استانداردی که الزامات آن رعایت نشده، شیوه حسابداری مقرر در استاندارد، شیوه حسابداری بکار رفته و اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد.

 اثر انحراف بر سود( زیان) خالص، داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هaر یک از دروه های مورد گزارش.

رویه های حسابداری

راه کارهای ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند. راه کارهای مزبور برای اعمال اصول مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در مورد اقلام، معاملات، اندازه گیری و تجدید اندازه گیری داراییها و بدهیها و نحوه و زمان شناخت تغییرات در داراییها و بدهیها در صورتهای عملکرد مالی ایجاد شده است.

در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین و بکار ببرد که:

صورتهای مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکا فراهم آورد.

به ارائه مفیدترین اطلاعات در صورتهای مالی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر منجر شود:

 الزامات استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه  مربوط.

 تعاریف، معیارهای شناخت و اندازه گیری داراییها، بدهیها،   درآمدها و هزینه های مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی.

 استانداردهای صادره توسط سایرمراجع حرفه ای معتبر و رویه های پذیرفته شده صنعت تا میزانی که با دو بند قبلی سازگار باشد.

تداوم فعالیت

به معنای ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در تهیه و ارائه صورتهای مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری فرض نشود مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملا ناچار به انجام این امر شود. چنانچه صورتهای مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود، این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورتهای مالی و اینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشا شود.

مبنای تعهدی

در این مبنا، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و ثبت شده و در صورتهای مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان در word :

تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان
معرفی شرکت پتروشیمی اصفهان :شرکت پتروشیمی اصفهان در سال 1368 تاسیس شد و در سال 1378 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.موضوع فعالیت این شرکت عبارتست از ایجاد و انتقال تکنولوژی ، احداث واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی.تولید مواد شیمیایی(آروماتیک ها) ارائه خدمات اموزشی تخصصی در صنایع، انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی می باشد.

محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی اصفهان عبارتند از بنزن ، تولوئن، پارازیلین، ارتوزایلین میباشد. شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان ، اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران ، یکی از طرحهای ملی و مهم دهه اول انقلاب میباشد که در سال 1371 با هدف تولید بیش از 200000 تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن ، تولوئن ، ارتوزایلین ، پارا زایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست. این مجتمع از واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصولات آن بعنوان خوراک صنایع پایین دستی نظیر شوینده ها ، پلاستیکها ،‌الیاف پلی استر ، نرم کننده های پـلاستیکی ، رنگسـازی و صنایع نظامی بکار برده می شود.

شرکت پتروشیمی اصفهان دارای چندین شرکت و موسسه وابسته میباشد که عبارتند از :
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ،
شرکت بازرگانی پتروشیمی بین المللی
دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت.

جهت تولید محصولات آروماتیک ,شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان به مواد اولیه با مواد زیر نیاز دارد:
مواد اولیه مقدار:
پلانفرمیت(از پالایشگاه اصفهان) اسمی : 363/000 تن در سال
واقعی : 430/000 تن در سال
هیدروژن )از پالایشگاه اصفهان( اسمی: 3000 تن در سال
واقعی: 3700 تن در سال
گاز طبیعی )از شرکت ملی گاز ( اسمی : 72 میلیون متر مکعب
واقعی : 60 میلیون متر مکعب

محصولات پتروشیمی اصفهان و مصرف کنندگان عمده نهایی محصولات شرکت عبارتند از:
نام محصول مصرف کننده عمده محصولات عمده نهایی
بنزن مجتمع LBA
پتروشیمی آبادان
پتروشیمی تبریز ماده اولیه پاک کننده ها ،نرم کننده ها و شوینده ها
حشره کشها و رنگها
تولوئن واحد THDA

صنایع نظامی
روغن سازی پالایشگاه ها
رنگسازیها،پتروشیمی اراک و بوتاکلر ماده اولیه نرم کننده ها و حلال ها
مواد شیمیایی نظامی
ارتوزایلین پتروشیمی فارابی
وزارت صنایع کشاوزی مواد اولیه نرم کننده ها ،پلاستیک ها
رزین ها و کودهای مخلوط

پارازایلین مجتمع D.M.T الیاف مصنوعی ،رزینها
پلاستیکها ریا،پلی استر ها و پلی اکریل ها
مخلوط زایلین سم سازیها و رنگ سازیها سموم کشاورزی ،رزین ها ،رنگها

سهامدار عمده شرکت پتروشیمی اصفهان ,شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد و بیش از 11 هزار سهامدار حقیقی با دارا بودن یک سوم سهام شرکت باعث بوجود آمدن نقدینگی مناسب برای این سهم در بازار معاملات می شود.

صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان از سال 1378 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر در مورد بخش دارایی های این شرکت که بصورت نموداری در زیر رسم شده بدست آمد:
دارایی های جاری شرکت بطور متوسط سالانه 44 درصد رشد را تجربه نموده است.بر اساس روند گذشته پیش بینی می کنیم میزان کل دارایی های جاری شرکت در پایان سال 84 رشد 42 درصدی را تجربه نماید و به رقم 106 میلیارد تومان بالغ گردد.

شرکت پتروشیمی اصفهان در سالهای اخیر به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش دارایی های جاری رفته است بطوریکه در سال 82 بیشترین میزان دارایی های جاری مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت بوده است.

از سال 81 به بعد دارایی های غیر جاری افت زیادی داشته و مجددا در دو سال بعد رشد یافته ,مربوط به فروش بخشی از “سایر دارایی ها” در سال 82 بوده است. رشد دارایی های غیر جاری در دو سال اخیر مربوط به افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و افزایش دارایی های ثابت بوده است انتظار داریم در پایان سال 84 رقم کلی دارایی غیر جاری شصفها به 162 میلیارد تومان برسد (بر اساس ارزش دفتری نه ارزش بازار).

نرخ رشد مجموع دارایی شرکت پتروشیمی اصفهان در 5 سال گذشته 32%بوده است که رقم قابل توجهی می باشد و نشانگر این است که این شرکت در حال توسعه و گسترش فعالیتها می باشد.

سمت چپ ترازنامه یا در واقع منابع تامین مالی دارایی ها به بررسی ماهیت و میزان بدهی های شرکت پتروشیمی اصفهان می پردازیم:
در سال 1381 تسهیلات بلند مدت پتروشیمی اصفهان بازپرداخت شد از سال 81 در ساختار مالی خود تسهیلات بلند مدت ندارد.در حدود 26 میلیارد تومان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دارد.می توان گفت که بدهی های بلند مدت در ساختار سرمایه شرکت جایگاه و تاثیر گذاری چندانی ندارد.

عمده ترین و مهمترین منبع تامین مالی شرکت بدهی های جاری می باشد نرخ رشد بدهی های جاری در طی 5 سال گذشته 27% بوده است که در مقابل نرخ رشد 32 درصدی دارایی ها نشانگر این مسئله است که افزایش سرمایه ها در جهت تعدیل و ثبات ساختار سرمایه شرکت و تعدیل ریسک مالی بوده است.

در نمودار زیر مقایسه ای بین دارایی های جاری و بدهی های جاری صورت گرفته و تفاوت میان این دو نشانگر سرمایه در گردش شرکت میباشد هر چه میزان این تفاوت بیشتر باشد سیالیت کارها فعالیتها و عملیات شرکت بیشتر خواهد بود و میزان قدرت مانور مدیریت در پرداختها به نسبت افزایش این تفاوت ،افزایش خواهد یافت.

از سال 78 تا سال 82 میزان بدهی های جاری این شرکت در پایان سال از دارایی های جاری بیشتر بوده است و سرمایه در گردش شرکت منفی بوده است ولی در سال 83 دارایی های جاری از بدهی های جاری بیشتر شده است و میزان سرمایه در گردش شرکت مثبت گردیده است و میتوان گفت که وضعیت شرکت از لحاظ قدرت پرداخت بدهی های جاری افزایش یافته و شرکت سیاست محافظه کارانه ای را در قبال بستانکاران در پیش گرفته است.انتظار داریم در پایان سال 84 سرمایه در گردش شصفها به 47 میلیارد تومان برسد که این امر مطلوبیت ویژه ای برای این شرکت از نظر بستانکاران ایجاد خواهد کرد و قدرت اعتباری شرکت افزایش می یابد.

بررسی ساختار سرمایه و نسبت بدهی به مجموع دارایی ها:
شرکت پتروشیمی اصفهان در طی 6 سال گذشته بطور متوسط نسبت بدهی را تقریبا در سطح 68 درصد ثابت نگه داشته است و همانطور که در بخش قبلی هم ذکر شد شرکت دارای سیاست ثابتی در این بخش است یعنی ساختار ترازنامه را طوری تنظیم میکند که این سطح حفظ گردد و حتی به جرات میتوان ابراز نمود که افزایش سرمایه هم در صورتی در دستور کار قرار میگیرد که ساختار مالی این شرکت از این سطح فاصله میگیرد و میزان افزایش سرمایه هم بگونه ای است که این نسبت حفظ گردد.

نسبتهای نقدینگی:
نسبت جاری و نسبت آنی از جمله نسبتهای نقدینگی هستند که توانایی یک شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری بیان میکنند.این نسبت در ابتدای دوره مورد بررسی در سطح پایینی قرار داشته و با رشدی که در طی دو سال داشته است در سال 80 در سطح یک مرتبه قرار گرفته و تا سال 82 در همین سطح باقی مانده و نهایتا در سال 83 در سطح بالاتر از یک مرتبه قرار گرفته و بنظر میرسد در روند صعودی قرار گرفته و انتظار میرود برای پایان سال مالی 84 این نسبت بالاتر از 145 مرتبه قرار بگیرد که در این صورت میتوان گفت توانایی پرداخت بدهی های جاری این شرکت افزایش می یابد. واگرایی نمودار نسبت جاری و نسبت آنی حاکی از افزایش ارزش موجودی کالا و مواد در صورتهای مالی است که احتمالا بدلایلی شرکت در فروش محصولات با مشکل مواجه است.

بررسی صورتحساب سود و زیان:
از طریق بررسی نموداری میزان درامد حاصل از فروش و سود خالص را در طی چندین سال گذشته مطالعه میکنیم و برای براورد آینده از روند گذشته با توجه به تغییرات صورت گرفته در وضعیت کلی صنعت و اقتصاد کشور تعدیلات لازم را اعمال نموده و برای سالهای آتی به پیش بینی میزان فروش و سود شرکت می پردازیم.

بررسی روند فروش از سال 78 تا سال 83 نشان میدهد که در سالهای 79 تا 81 تغییرات قابل توجهی در میزان درامد حاصل از فروش وجود نداشته است ولی رشد دو ساله ای از سال 82 بوقوع پیوسته که میزان این رشد در حدود 34 درصد بود و در سال 83 هم در مقایسه با سال 82 رشد چشمگیری معادل 75 درصد به چشم میخورد که این عامل باعث بوجود آمدن اتفاقات و مسائل غیر منتظره در روند قیمتی سهام این شرکت گردید.

پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند سال 84 از نظر شرکت پتروشیمی اصفهان در مقایسه با سال 83 بترتیب 13 درصد کاهش درامد فروش 2 درصد افزایش بهای تمام شده 30 درصد کاهش سود عملیاتی و سود پس از کسر مالیات 32 درصد کاهش نشان میدهد.شرکت دلایل تغییرات را عمدتا افزایش نرخ نفتا در بازار جهانی وافزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش سایر هزینه ها را افزایش نرخ تورم عنوان نموده است.

با بررسی های بیشتر در روند گذشته و لحاظ نمودن انحرافات پیش بینی سود خالص شرکت در سالهای گذشته و مطالعات بنیادین در وضعیت کلی صنعت و اقتصاد کشور پیش بینی آریا بورس در مواردی با پیش بینی شرکت پتروشیمی اصفهان تفاوتهایی را نشان میدهد که بدین قرارند:
آریا بورس میزان فروش را 24 درصد از پیش بینی خود شرکت بیشتر براورد نموده است.و میزان بهای تمام شده را نیز 8 درصد بیشتر از شصفها براورد نموده است.ا حاشیه سود ناخالص نیزدر مجموع 8% میان دو براورد اختلاف نظر وجود دارد.

نتیجه بررسی صورت سود و زیان شرکت در نهایت به میزان سوداوری آن منتهی شده است که در نمودار فوق به تشریح آن پرداخته میشود.
همانطور که نمودار فوق دریافت میشود میزان سود شرکت پتروشیمی اصفهان در طی شش سال گذشته دارای نوسانات چندی بوده است.در سالهای 79 تا سال 82 علیرغم عدم رشد میزان درامد حاصل از فروش سود ناخالص روند کاهشی داشته است که علت آنرا در افزایش بهای تمام شده شرکت در این سالها میتوان یافت.بدلیل عدم وجود درامد حاصل از سرمایه گذاری ها و رشد منظم هزینه های عملیاتی با نرخ تورم, سود عملیاتی روندی دقیقا مشابه سود ناخالص طی میکند.تا سال 82 هزینه های مالی هم در تعهدات شرکت بوده که بدلیل بازپرداخت تسهیلات دریافتی بلند مدت در سال 83 و 84 هزینه های مالی به صفر رسیده است و در مجموع در طی این سالها هزینه های غیر عملیاتی تقریبا ثابت مانده است و بنابراین سود قبل از مالیات و بعد از مالیات هم روندی کاملا مشابه سود ناخالص طی نموده است.

بازده مجموع دارایی ها نشان میدهد که یک شرکت در استفاده از مجموع دارایی ها چه عملکردی داشته است.هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان میدهد که مدیریت بر دارایی ها به بهینه ترین شکل صورت گرفته است و کاهش آن در واقع نشان میدهدکه سرمایه گذاری در دارایی های جدید به نسبت قبلی بازدهی نداشته است و یا دارایی ها در شرکت نگه داری میشود که خلاقیت و آفرینندگی قبلی را ندارند.

در سه سال اول بررسی با توجه به رشد منظم و مداوم دارایی ها (بطور میانگین 31 سالیانه) دیده میشود که سود خالص نیز دارای رشد قابل قبولی بوده است.سال 81 و سال 82 شرکت در کسب بازده از مجموع دارایی های خود ضعیف عمل نموده و در این دو سال بازده 20 درصدی را بدست آورده است اما در سال 83 این وضعیت جبران شده و با توجه به رشد فوق العاده سود در سال83 این نسبت بهبود یافته و به سطح 50 درصد رسیده است که در شش سال گذشته بی نظیر بوده و حتی برای سال 84 و سالهای آتی نیز انتظار نمی رود چنین رکوردی در کسب بازده از مجموع دارایی ها برای این شرکت بدست آید .

بررسی ریسک سرمایه گذاری: نمودار زیر روند قیمت و حجم معاملات سهام شرکت پتروشیمی اصفهان از آذرماه سال 83 تا امروز 23 بهمن ماه سال 84 نشان داده شده است.محور افقی نشانگر تاریخ و محور عمودی سمت راست مربوط به قیمت سهم و محور عمودی سمت چپ مربوط به حجم معاملات (میلیون ریال) میباشد.

در ابتدای دوره مورد بررسی قیمت سهم برابر 2110 تومان با سرمایه 100 میلیارد ریال بوده است. در مجمع فوق العاده در پایان سال 83 افزایش سرمایه 50 درصدی از محل اندوخته ها صورت گرفت.پس از افزایش سرمایه 50 درصدی مشاهده میشود که قیمت سهام پتروشیمی اصفهان یک رشد قیمتی شدید را نیز تجربه نموده است که علت آنرا در تعدیل سود هر سهم در خرداد ماه سال 84 می توان یافت و پس از مجمع سال 84 نیز روند قیمتی سهم علیرغم روند نزولی با نوساناتی همراه بوده است و در ماههای اخیر به همراه روند نزولی شاخص کل این سهم نیز در کانال کاهشی سیر قیمت داشته است.

نماد معاملاتی ین شرکت در آبان ماه بخاطر افزایش سرمایه 100 درصدی بسته شد.قیمت بسته شدن 11335 ریال و پس از افزایش سرمایه 100 درصدی از محل اندوخته و مطالبات با قیمت 8400 ریال نیز معامله شد بدلیل شرایط نامساعد بازار پس از افزایش سرمایه رشدی را در قیمت تجربه نکرد بگونه ای که در روز 23 بهمن ماه به رقم 61600 ریال نیز نزول کرده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word :

دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word

دانلود كدینگ در سیستمهای حسابداری در word كلید حل مشكلات و رمز موفقیت در ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت و دیگران می باشد. در سیستمهای حسابداری چهار كد بصورت پله ای برای شناسایی حسابها طراحی شده است كه این پله ای بودن كدها امكان گسترده نمودن گزارشات و دریافت سریع و دقیق اطلاعات را باحجم عملیات بسیار كم می دهد. این كدها عبارتند از : كل‘ معین‘ تفصیلی و مركز . شما با یك معین می توانید بصورت تفكیك و مجموع ‘ اطلاعات حسابهای مراكز و اشخاص مختلف را دریافت نمائید

در ادامه مباحث مربوط به تهیه صورتهای مالی این بار به بررسی مفاهیم اولیه حسابداری و تأثیر آن بر صورتهای مالی خواهیم پرداخت .
مفاهیم اولیه حسابداری یا همان مفروضات ، اصول و میثاقهای حسابداری نقش مهم و اساسی در تهیه صورتهای مالی ایفا می کنند . ابتدا این مفاهیم را نام برده سپس تأثیرات آنها را بررسی می کنیم .
مفروضات : مفروضات اموری بدیهی است که نیازی به اثبات ندارد . فروضات حسابداری عبارتند از :
1 – فرض تداوم فعالیت

2 – فرض تفکیک شخصیت

3 – فرض دوره مالی
4 – فرض تعهدی

5 – فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول
اصول : جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند . این اصول عبارتند از :
1 – اصل بهای تمام شده 2 – اصل تحقق درآمد 3 – اصل تطابق
4 – اصل افشاء کامل
میثاقها : در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است . این محدودیتها که به آنها میثاقها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از :
1 – میثاق اهمیت 2 – میثاق فزونی منافع بر مخارج 3 – میثاق احتیاط
4 – میثاق خصوصیات صنعت
البته میثاقهای حسابداری به این 4 مورد محدود نمی شود . اما برای بحث ما این 4 نکته کفایت می کند .
حال به بررسی تأثیر این مفاهم بر روی صورت سود و زیان و ترازنامه خواهیم پرداخت .
مفاهیم حاکم بر ترازنامه :
1- فرض تداوم فعالیت 2- فرض واحد اندازه گیری 3 – اصل افشاء
4- اصل بهای تمام شده 5 – میثاق اهمیت
ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه می شود . یعنی فرض بر این است که یک موسسه برای دوره نا محدود فعالیت می کند . این صورت حساب نیز مانند سایر صورت حسابها بر مبنای فرض واحد اندازه گیری بر حسب واحد پول استوار است . تمامی صورتهای مالی در ایران باید بر اساس واحد پول ریال تهیه شود .
در صورت ترازنامه اصل افشاء بسیار با اهمیت است . زیرا ارقامی که در این صورت مالی ذکر می شود بسیار با اهمیت است و باید تمامی ارقام با دقت و به طور کامل افشاء شود . ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای تمام شده تاریخی ثبت می شوند . یعنی در طول چند سال هیچ گونه تجدید ارزیابی در اقلام ترازنامه صورت می گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد مقررات مربوط به بودجه در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد مقررات مربوط به بودجه در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد مقررات مربوط به بودجه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد مقررات مربوط به بودجه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد مقررات مربوط به بودجه در word :

ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشكیل میشود :

1- بودجه عمومی دولت كه شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری كل اخذ میگردد .
ب – پیش پرداختهای كه از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

2- بودجه شركتهای دولتی و بانكها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .

3- بودجه موسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه كل كشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است كه بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون بصورت شركت ایجاد شود و یا بحكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است ، شركت دولتی تلقی میشود .

تبصره شركتهائی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بكار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباری و شركتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارد ، تشكیل شده و یا میشود .

تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یكسال هجری شمسی است كه از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یكی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .

الف – احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .

ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه كه خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .

ج – سایر بدهیهائی كه خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یك وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میكند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شركتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و سایر درآمدهائی كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از كلیه وجوهی كه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شركتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی كه برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی كه بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی كل متمركز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه كل كشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری در word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد مراحل حسابداری پیمانكاری در word :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : عملیات پیمانكاری :
– اركان اصلی عملیات پیمانكاری
– انواع قرارداد های پیمانكاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع كار به پیمانكار
– انعقاد قرار داد با پیمانكار
– اجرای كار ( شروع عملیات )
– خاتمه كار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانك و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام كار
درارئیهای ثابت :
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری
– روش كار تكمیل شده
– روش درصد پیشرفت كار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
– تعیین سود پیمان تكمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانكاری
– در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری
– مالیات موسسات پیمانكاری
– شركت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌كار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت كار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری
2- حسابهای شركت پیمانكاری
3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری
4- مالیات پیمانكاری
5- گزارش های مالی
6- صورت مسئله پیمانكاری

پیشگفتار :
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یك سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند .

اركان اصلی عملیات پیمانكاری :
در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد :
كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می كند .
پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است .
موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی های است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانكاری :‌
قرارداهای پیمانكاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یكی از دو حالت كلی زیر را دارا است .
الف) قراردادهای مقطوع :
در این نوع قراردادها ، پیمانكار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای كل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر كار ( مثلا یك متر خاكبرداری ) توافق می كرد در برخی از موارد ، طبق ماده خاصی بهای واحد هر كار یا مبلغ كل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D سایر هزینه ها با پیمانكار است كه اگر كمتر از مبلغی كه از كارفرما دریافت می كند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .
ب) قراردادهای اسانسی :
در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانكار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانكار پرداخت می شود .
یكی از خصوصیات قراردادهای پیمانكاری این است كه مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یك دوره مالی تسری می یابد لكن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاك شناخت قراردادهای پیمانكاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی علاوه بر دو نوع قراردادهای ذكر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :
در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانكار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص كه در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان كار به عنوان حق الزحمه به پیمانكار پرداخت می شود . در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاركار :
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی كمابیش در اجرای عملیات پیمانكاری از تشریفات دولتی تبعیت می كنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است كه ذیلا در 5 مرحله جداگانه آورده شده است :

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح :
موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با كمك موسسان مشاور تهیه می كنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است :

1-1- خدمات تحقیقاتی و بنیادی :
مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقی ، اجتماعی و اقتصادی است كه بر مبنای نتایج حاصل از آنها ، تصمیم گیری كلی در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید .

2-1- مطالعات شنالهایی طرح :
مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنین امكانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امكانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادی ، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است . حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می گردد كه مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود .

3-1- تهیه طرح مقدماتی :
بعد از شناخت طرح ئو تعیین مشخصات كلی آن برمبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص ، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات كلی ، تعیین محل های مناسب و بر آورد كلی ابعاد و حجم كار و مخارج هریك از راحل های پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نكات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یك از آنها می باشد . تهیه كننده طرح مقدماتی مناسب ترین راه حل را با ذكر دلیل لازم توجیه می كند مطالعات و تحقیقات ، نقشه بر داری ها و بر رسی ها و آزمایش های این مرحله باید به اندازه ای كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دوره‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجه این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشی تدوین می شود .

4-1- تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح :
تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح )‌مبنای تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت . خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسی ها ، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیه كلید اسناد عملیات اجرائی طرح از جمله : نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی ، نقشه محل نتیج آزمایش ها ، برنامه زمانی اجرای كار ، صنایع تهیه مصالح ، بر آورد مقادیر كار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد .

مرحله 2 : ارجاع كار به پیمانكار
در ارجاع كار به پیمان كار مراحل زیر باید طی شود :
1-2- تكثیر اسناد و مدارك مناقصه :
بعد از تصویب گزارش ها ، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی ( موضوع بند 4-1 UL ) و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثیر و در اختیار شركت كنندگان در مناقصه قرار می گیرد .

2-2- دعوت از پیمانكاران برای انجام طرح :
بعد از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه ، مپیمانكاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی كه مایل به اجرای رح باشند ، اسناد و مدارك مناقصه را از كارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار كادر فنی خود قرار می دهند .

الف) مناقصه عمومی –
در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شركت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شركت در مناقصه می رسد .

ب) مناقصه محدود –
در این روش دعوتنامه شركت در مناقصه برای شركت هایی ارسال می شود كه صلاحیت آنها برای شركت در مناقصه قبلا تعیین و نام آنها در لیست واجدین رایط شركت های پیمانكاری ( لیست خاص ) درج شده باشد پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص كار از تعداد محدودی پیمانكار دعوت به عمل می آید .

ج) ترك مناقصه :
در مواردی كه تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممكن و یا به صرفه و صلاح نباشد .
پیمانكار از طریق ترك مناقصه مستقیما انتخاب می شود .

د) توافق تیهت :
در این روش در مواردی كه انجام ناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانكار ارجاع داد .

3-2- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شركت در مناقصه :
چنانچه كادر فنی پیمانكار انجام پیمان را با توجه به امكانات پیمانكار عملی تشخیص می دهد ،‌قیمت كل كار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می كند قیمت پیشنهادی پیمانكار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارك فدبور در آگاهی ، ، نظیر ضحانت نامه بانكی در دو پاكت جداگانه – پاكت الف حاكی ضحانت نامه بانكی وكلید اسناد و مناقصه و پاكت « ب » فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ كل – به مناقصه گزار (‌ كارفرما ) تسلیم می شود .

4-2- انتخاب پیمانكار :
كمیسیون مناقصه برای تعیین بدنه مناقصه ، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می كند . كمیسیون مزبور ابتدا پاكت الف را باز می كند و در صورتی كه پیمانكار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و كلید مدارك را ارسال كرده باشد . مبادرت به افتتاح پاكت ب ( برگ یشنهاد مبلغ ) می كند . مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد ها و تهیه جدول مقایسه ، از بین پیشنهادهایی كه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفی می كند . ضحانت نامه شركت در مفاصهدر صورتی كه برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع كارفرما صبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود .

مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پیمانكار :
بعد از اینكه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه های شركت در مناقصه آزاد می شود هم مواردی كه در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نكات زیر است :
1-3- نام طرفین قرارداد ( كارفرما – پیمانكار )
2-3- موضوع پیمان :
اجرای عملیات كارهای اصلی ، كارهای فرعی و كارهای جدید احتمالی است . كارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود كه به منظور اجرا و نگهداریعملیات موضوع پیمان ضروری است ، اما جزء كارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور كلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است كه هر یك از قتعاملین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند .

3-3- مبلغ پیمان :
مبلغی كه پیمان بر اساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا كسر می گردد .
دستگاه ای اجرائی موظفند در ارحاع كارهای اضافی به پیمانكار یا تغییر در مقادیر كار مفاد بخشنامه امحاقید به شرایط عمومی پیمان را رعایت كنند .

4-3- مدت پنهان :
مدتی است كه پیمانكار تعهد می كند در طی آن كارگاه را تجهیزات و عملیا مورد پیمان را اجرا كند .

5-3- تاییدات و تعهدات پیمانكار :
به طور خلاصه پیمانكار تایید می كند كه هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نكته ای باقی نمانده است كه بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید .

6-3- تعهدات و اختیارات كارفرما :
كارفرما متهعد است كلید زمین های را كه برای تاسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هایی كه در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسه به پیمانكار تحویل دهد .همچنین كارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقیم و یا مامورین دیگری عملیات پیمانكار را بازرسی كند .

7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات :
در موقع امضاء قرارداد پیمانكار باید ضمانت نامه ای ( در حال حاضر 50% مبلغ اولیه پیمان ) از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه ای كه معمولا ضمیمه اسناد مفاقصه است اخذ و تسلیم كارفرما كند ضمانت نامه مذكور باید تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر توبه دستور كارفرما قابل تمدید باشد .

8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن :
كارفرما موافقت می كند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانكار و تكمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانكی پرداخت كند .

9-3- جریمه تاخیر :
اگر كسی تعهد به امری كند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری كند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینكه جبران خسارت تصیوع شده باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد ضرر شامل كلیه زیان هایی است كه بر اساس عدم انجام تعهد بژیا تاخیر در آن به متعهدكه وارد شده است . توافق طرفین درباره میزان خسارت ممكن است به این شكل باشد كه میزان خسارترا قبلا ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلق مفطوعی را معن كنند كه در صورت اجراء یا عدم اجراء یا در صورت تاخیر ( مثلا : هر روز یا هر ماه تاخیر ) قابل پرداخت باشد جریمه تاخیر معمولا در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانكاری پیش بینی می شود و خسارتو جرائم قابل پرداخت توسط پیمانكار كه ناشی از تاخیر و تكمیل كارها یا سایر علل باشد ، تمامابه عنوان هزینه پیمان تلقی می گردد .

مرحله 4 : اجراء كار ( شروع عملیات ) :
1-4- تحویل ، تاسیس و تجهیزكارگاه :
بعد از اینكه پیمان منعقد شد ، كارفرما كلیه زمینهایی را كه برای تاسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانكار تحویل و شخص یا مؤسسه ای را به عنوان دستگاه نظارت به پیمانكار معرفی كند . همچین كارفرما یا دستگاه نظارت برای كنترل مستقیم عملیات كارگاه ، شخصی را به عنوان ناظر مقیم تعیینو كتبا به پیمانكار معرفی می نماید . پیمانكار نیز برای شروع كار و اجرای طرح ، شخصی را به عنوان رئیس كارگاه تعیین و كتبا با كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می كند . پیمانكار مسئولیت حسن اجرای تمامی كارهای موضوع پیمان را بر اساس مشخصاتو نقشه های تفصیلی و محاسبات فنی به عهده دارد و نظارتی كه از طرف كارفرما یا نمایندگان او ، در اجرای طرح می شود از میزان این مسئولیت نمی كاهد .

 پیمانكار دست اول می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع یمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانكاران جزء ( دست دوم ) منعقد كند، مشروط بر آنكه آنان را از واگزاری كار به غیر ممنوع دارد . بهرحال ارجاع كار به پیمانكاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانكار نخواهد كاست از این مرحله بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تخواه گردانی كه به هر كارگاه اختصاص می یابد پرداخت می شود .

2-4- مخارج دوره اجرای طرح :
پیمانكاران دارای یك دفتر مركزی است كه عموما در تهران یا در مركز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولا كارگاه جداگانهای در محل اجرای هر طرح احداث می گردد دوره ای كههزینه های مربوط به یك قرارداد سناسهایی می شود با امضاء قرادا آغاز و تا تكمیل آن پایان می یابد . هزینه های قبل از انعقاد قرارداد در صورتی كه قابل تشخیص و شناسایی با شند به حساب پیمان انتقال می یابد در غیر این صورت جزئ هزینه های دوره وقوع محسوب خواهد شد مخارج دوره اجرای طرح ببل از تنظیم قرارداد صرفا به وسیله دفتر مركزی و بعد از آن توسط دفتر مركزی و كار گاهع پرداخت می شود .

3-4- تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :
اگر قرار باشد كه جمع ها بی پیمان در خاتمه عملیات پرداخت شود پیمانكار باید مبلغ معتنابعی سرمایه گذاری كند . از این رو ، معمولا در فواصل موینی دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) با كمك نماینده پیمانكار بر مبنای پیشرفت فیزیكی كارها ، صورت وضعیت ( سیتواسیون ) تمامی كارهائی را كه پیمانكار را از شروع كار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح و تداركات لازمی كه در پای كار موجود می باشد تعیین و پس از تایید بر اسا نرخ های منظم به پیمان تقدیم و تسلیم كارفرما می كند .

4-4- پرداخت وجه صورت وضعیت موقت :
كارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت از جهت تطبیق ارقام با مبالغ مندرج در پیمان و اعمال تصحیحات لازم وضع كسور زیر تتحه قابل پرداخترا با تنظیم سندی از طریق صدور چاپ ه پیمانكار پرداخت می كند .
الف) جمع وجوهی كه بابت صورت وضعیت های قبلی پرداخت شده است .
ب) 10% بابت وجه الضمنن ( سپرده حسن انجام كارد )
ج) اقسام پیش پرداخت
د) مالیات موضوع ماده 76
ه) كسور متفرقه دیگری كه بر طبق شرایط عمومی پیمان به عهده پیمانكار است

توضیحات ( موارد بالا ) :
توضیح الف) هر صورت وضعیتی ، تمامی كارهای انجام شدهاز شروع كار تا تاریخ تهیه صورت وضعیت را نشان می دهد بنابراین برای تعیین مبلغ كاركرد هر صورت وضعیت باید كار كرد صورت وضعیت قبلی از كاركرد آخرین صورت ضعیت كسر می گردد .
توضیح ب) منظور از كسر و نگهداری سپرده حسن انجام كار این است كه اگر پیمانكار به علت بالا رفتن قیمت ها ، عدم توانایی یا به هر علت دیگری كار را نیمه تمام گذشت ، یا در دوره تضمین عب و نقصی از كارها مشاهده شد كارفرما بتواند خسارت وارده را از محل سپرده حسن انجام كار جبران نماید بنا به تقاضای پیمانكار ، كارفرما می تواند تضمین حسن انجام كارد را ر مقابل اخذ ضمانت نامه از بانك مورد قبول كارفرما مستر دارد .

توضیح ج ) بق تشخیص كلرفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت بابت پیش پرداخت كسر خواهد شد به نحوی كه مبلغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت مستهلك شود مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت نیز بر ترتیبی كه اقساط ماهانه واریز می گردد و همزمان و متناسبا تقلیل می یابد .
توضیح د ) 5/5% علی الحساب مالیاتی كه توسط كارفرما در هر پرداخت به پیمانكار ، نسبت به قراردادهایی كه پیشنهاد آنها از اوایل سال 52 به بعد تسلیم گردیده كسر می گردد به دو جزء 4% و5/1% تقسیم می شود 4% اول به عنوان مالیات مقطوع به خزانه دولت واریز و 5/1% بقیه به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانكار محسوب و از مالیات متعلق به در آمد پیمانكار كسر می گردد.

توضیح ه ) مانند 2/3 درصد حق بیمه و بهداری ، 2/0 درصد سهم صندوق كار آموزی ، و عوارض معدن و آزمایشگاهی تماكی مبالغ مدرج در صورت وضعیت ها و همچنین پرداخت هایی كه بابت آن به عمل می آید جنبه موقت وغیر منطقی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیت های بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رغع خواهد شد .

مرحله 5 – خاتمه كار :
1-5- تحویل موقت :
بعد از آنكه عملیات موضوع پیمان طبق مشخصات و نقشه ها وسایر اسناد و مدارك ضمیمه پیمان خاتمه یافت ، پیمانكار می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تح.یل موقت كند و نماینده خود را برای عضویت در كمیسیون تحویل موقت معرفی نماید و در عین حال انجام كارهای جزئی باقی مانده را نیز تقبل كند . دستگاه نظارت پس از بازدید عملیات ، تشكیل كمیسیون تحویل موقت را از كارفرما تقاضا می كند. بعد ااز آنكه اعضای كمیسیون فرنور تعیین شدند ، آزمایش های لازم با حضور اعضای كمیسیون توسط دستگاه نظارت انجام می شود و نتایج آن در صورت مجلس تحویل موقت قید می گردد .

كمیسیون تحویل موقت ، فهرستی ار نقائص و معایب و تكمیل كارهای ناتمام مهلتی برای پیمانكار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت می دهد كه درراس مهلت فدبور عملیات را مجددا بازدید كند و اگر بر اساس فهرست نقائص هیچ گونه عیب نقص و كار نا تمامی باقی نمانده باشد در صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع منقائص و معایب را برای كارفرما ارسال كند تا سپس از تصویب او به پیمانكار ابلاغ شود . 

2-5- ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت :
ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیت‌ها به تدریج تقلیل می یابد به نحوی كه كل پیش پردذاخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلك شود .

3-5- ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات :
ضمانت نامه انجام تعهدات تاتاریخ تصویب ورت مجلس تحویل موقت معتبر می باشد كارفرما ضمانت منامه مذبور را به محض تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد خواهد كرد .

4-5- تهیه صورت وضعیت قطعی :
به محض اینكه تحویل موقت تمامی كارها انجام گرفت ، دسنتگاه نظارت به معیت پیمانكار را اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده خواهد كرد . مقادیر و ارقامی كه در صورت وضعیت قطعی منظور می شود به تنهایی قاطع و یكی از ماخذ تصفیه قطعی محاسبات خواهد بود و لوانیكه بین آنها و مقادیر و یا ارقامی كه در صورت وضعیت موقت منظور گردیده اختلافی باشد .

5-5- استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام كار )‌:
معمولا نصف وجه الضمان پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف كارفرما به پیمان كار مسترد می شود
6-5- تحویل قطعی :
در پایان دوره تضمین ( فاصله زمان بین تحویل موقت و تحویل قطعی ) كارفرما به تقاضای پیمانكار اعضای كمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانكار ابلاغ می كند پس از بازدید كارها توسط كمیسیون مزبور ، هرگاه عیب و نقصی كه ناشی از كار پیمانكار باشد مشاهده نكند ، تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صور تمجلس مربوط به آن را تنظیم و تصویب آن به پیمانكار را ابلاغ می شود .

7-5- استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام كار ) :
معمولانصف دیگر وجه الزمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف كارفرما به پیمانكار مسترد می شود .

8-5- هزینه نگهداری در دوره تضمین :‌
هزینه های بهرهبرداری و نگه داری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده كارفرما است و هزینه های ناشی از نقص عمل پیمانكار در دوره مزبور به عهده پیمانكار است .
9-5- انتقال دارایی مورد پیمان كه به دستگاه مسئول بهره برداری :
كلیه عوامل و دارائی هایی كه پس از اجرای طرح های عمرانی به وجود می آید جزء اموال عمومی به حساب می آید و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی یا دستگاه مسئول بهره وری است كه انبیه و تاسیسات را در اختیار دارد و این مورد چنانكه كارفرما موسه خصوصی باشد كلیه اموال و حقوق ناشی از پیمان به وی منتقل می شود .

سازمان بر اساس وظایف (سازمان كاركسردی) Fanctional organization
سازمان موسسات پیمانكاری حداقل باید سه قسمت اصلی زیر را داشته باشد.
1- قسمت بر آورده و مهندسین
فنرورها و مهندسین

2- قسمت اجرای عملیات ( قسمت ساخت )
سرپرست كل عملیات
(1) روسای كارگاهها
(2) وقت نگهداران ، انبار دانان ، نگهبانان
(3) كارگران

3- قسمت حسابداری
هترورها –
مبلغ پیشنهادی برای شركت در مناقصه را محاسبه و تعیین و برای تصویب به سرپرست كل عملیات تسلیم . می كنند تهیه صورت وضعیت ها و بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانكاران دست دوم و اعلام نتیجه آن برای تصویب به سرپرست كل عملیات ، جزء وظایففنرورها است وقتی پیمانكار در مناقصه برنده شد مترورهالسیت مواد ، سفارشات خرید و سایر احتیاجات پیمان را تهیه و نسخ آن رابه قسمت حسابداری و رئیس كارگاه ارسال می كنند .

روسای كارگاهها :
كارگران و كاركنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می كنند همچنین با برآورد میزان كار به تهیه صورت وضعیت های ماهانه كمك می نمایند .

وقت نگهداران :
دستمزد كارگران كارگاه را محاسبه و بر اساس طبقه بندی هزینه ها ، تجزیه و برای رسیدگی و پرداخت به قسمت حسابداری ارسال می كنند .

انبار داران :
مواد و مصالح ارسال شده به كارگاه را دریافت ، شمارش و گزارش مواد و مصالح تحویل شده را روزانه تظیم و برای قسمت حسابداری ارسال می كنند قسمت حسابداری با تطبیق برگ سفارش خرید و گزارش تحویل كالا ، فاكتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد و مدارك مالی ثبت می كند .

نگهبانان :
معمولا تردد افراد ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، وسائط نقلیه و مواد و مصالح را به طور شبانه روزی كنترل و از ورود و خروج افراد و وسایل غیر مجاز جلوگیری می كنند بر حسب مورد وظایف دیگری نیز به آنها محمول می شود .

لیست حساب های ایران بتون ساز :
« دارائیهای جاری »
بانك و صندوق :
این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است كه در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات ، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداكثر وجهی كه در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است كه علاوه بر حساب صندوق كه در دفتر كل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یك دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود كه جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی كند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد .

ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تكمیل می گردد بدین صورت كه به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهكار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانكار می شود وجوه نقد ، ضمن آنكه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات كوچك مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند .

ح تخواه گردان :
در مؤسسات ، ممكن است حساب بانك به دلیل لمتیازات زیاد ، جانشین صندوق گردد و كلیه دریافت و پرداخت ها از طریق آن انجام ود البته پرداخت های جزئی را با صدور چاپ از حساب بانكی انجام نمی دهند و در برخی موارد دریافت كنندگان وجوه جزئی از دریافت چك خود داری می كند بنابراین برای تامین مالی پرداخت های جزئی ، مبلغی را تحت تخواه گودان در اختیار یكی از كاركنان مالی قرار می دهند تا با رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی مؤسسه نسبت به پرداخت هزینه های جزیی یا خرید بعضی ملزومات ااقدام نمایند . مبلغ تخواه گردان متناسب با هزینه ها و یا پرداخت های جزئی مؤسسه است و از شخصی كه تخوان گردان در اختیار او است تضمین لازم دریافت می گردد در مؤسسات پیمانكاری نیز شخصی را به عنوان تخواه گروان معین می نماید و مبالغی رادر اختیار وی قرارمی دهند تا هزینه هایی مانند خرید مواد و مصالح ساختمانی ، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نماید .

ح دریافتنی :
حسابهای دریافتنی از جمله حساب های دارایی جاری است و شامل كلیه مطالبی می شود كه مؤسسه باید در آینده دریافت نماید عمده ترین این مطالب تژناشی از فروش های نسیه كالا یا عرضه نسیه‌خدمات می باشد در مبادلات تجاری امروزه فعالت های تجاری نسیه بر مبادلات تجار ینقدی فزونی دارد و این مسئله حتی در زمینه تجارت خارجی غیر قابل مشاهده است .

حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول :
همانطور كه گفته شد ، براثر انجام معاملات نسیه حسابهای دریافتنی ایجاد می شود و مسئله وصول این نوع مطالبات مطرح می گردد بنابراین شناخت مشتریان در اقدام به مبادلات تجاری از مسایل اساسی تجارت می باشد در صورتی كه شناخت كافی از مشتریان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممكن است با مشكلات مواجه گردد و چه بسا مطالعات وصول نشوند و عملا امكانات مالی مؤسسه به هدر برود چنانچه احتمال عدم وصول حسابهای دریافتنی وجود داشته باشد آن را به هزینه مطالبات مشكوك الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخیره مطالبات مشكوك الوصول می نامند .

اسناد دریافتنی :
امكان دارد در مقابل مطالبات ناشی از فروش نسیه كالا یا عرضه خدمات به طور نسیه از طرف خریدار یا دریاف كننده خدمات اسناد قانونی ، مانند سفته و برات دریافت گردد كه آن مطالبات در اصطلاح حسابداری اسناد دریافتنی می گویند .

ح پیش پرداخت :
در برخی موارد قبل از دریافت خدمات یا دارایی وجه ان به فروشنده پرداخت می گردد . مدارك ثبت هزینه ها وقوع یا تحمل آنهاست و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداخت ها ، هزینه ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یك حساب دارایی به نام پیش پرداخت ثبت می گردد . پرداخت بابت بیمه سال آینده ، اجاره 6 ماهه آینده ، آگهی های تجاری ماه آینده نمونه ای از پیش پرداخت ها هستند .

ح سپرده حسن انجام كار :
صناع سپرده حسن انجام كار كه ترد كارفرما نگهداری می شود باید به عنوان یك قلم دریافتنی در صورت های مالی نشان داده میشود یا از طریق یادداشت های همراه صورتای مالی افشاء می گردد.

« دارائیهای ثابت »
دارائیهای ثابت به دارائیهای گفته می شود كه به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند و در جریان عملیات عادی مؤسسات مورد استفاده قرار می‌گیرد این دارایی صرفا برای مؤسسه تهیه‌شده وبه منظور سمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل نشده است دارایی ثابت هر موسسه ، معرف اعتبار بوده و میزان تجهیزات و ماشین آلات مؤسسه طبقه بندی و قدرت كارایی آن نقش سازنده ای دارد.

دارائیهای ثابت مشهود :
این دارائیها دارای موجودیت فیزیكی و عینی هستند و به علت داشتن عمر نسبتا طولانی ، در طی سالهای متمادی به طور مؤثر در عملیات واحد های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد از جمله این دارائیها می توان : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، تاسیسات ، وسائط نقلیه و اثاثیه را نام برد .

دارائیهای ثابت نامشهود :
این دارائیها موجودیت فیزیكی و عینی ندارند مانند خط تلفن ، ارزش علائم تجری و …

« بدهی ها »
بدهی ها :
به حقوق مالی طلبكاران نسبت به دارائیهای یك واحد اقتصادی بدهی گفته می‌شود . به بیان دیگر تعهدات مالی یك واحد اقتصادی به اشخاص غیر از مالك « بدهی » نام دارد انواع بدهی های جاری عبارت است از :‌
1 – حسابهای پرداختنی ، 2 – اسناد پرداختنی ، 3 – پیش دریافت ها

حسابهای پرداختنی :
حسابهای پرداختنی یكی از انواع بدهی های جاری است و شامل كلیه بدهی هایی می شود كه مؤسسه باید در آینده پرداخت نماید عمده ترین این بدهی ها ناشی از خریدهای نسیه می باشند .

اسناد پرداختنی :
امكان دارد در مقابل بدهی های ناشی از خرید نسیه كالا و یا دریافت خدمات به طور نسیه مؤسسات به فروشنده و یا عرضه كننده خدمات اسناد قانونی مانند سفته ، برات و … صادر نمایند كه با آنها در اصطلاح حسابداری اسناد پرداختی می گویند .

پیش دریافت ها :
مؤسسه ممكن است قبل از ارائه خدمات مبالغی را از پیش دریافت نماید كه جزء بدهی مؤسسه محسوب می شود ، و تحت عنوان حساب پیش دریافت منظور می گردد . در مؤسسات پیمانكاری می توان به پیش دریافت بیمه و پیشین در یافت پیمان كار اشاره نمود .

بدهی های بلند مدت :‌
بهی هایی هستند كه مدت زمان آنها بیش از یك سال می باشد مثل وام بلن مدت . دیون رهنی .

سرمایه :
در حسابداری حق مالی مالك یا مالكین واحد اقتصادی نسبت به دارائیهای آن را اصطلاحا سرمایه می نامند اگر مؤسسه در طی فعالیت های مالی خود سود كسب نماید موجب افزایش سرمایه و اگر زیان نماید موجب كاهش سرمایه می‌گردد .

در آمدها :
مؤسسات بر حسب نوع كسب و كارخدماتی برای مشتریان خود ارائه می كنند ودر ازای آن خدمات ممكن است وجوهی را دریافت ننمایند یا مشتریان تعهد كنن وجوه فوق را در آینده دریافت نمایند در حسابداری به این مبالغ اصطلاحا در آمد گفته می شود و در مؤسسات پیمانكاری نیز در ازای خدماتی كه پیمانكار برای كارفرما ارائه می كند مبالغی را به عنوان در آود در یافت می نماید از انواه در آمد های موجود در یك مؤسسه پیمانكاران می توان به در آمدهای متفرقه و كار گواهی شده كه صورت و صنعتی است كه پیمانكار به كارفرما ارائه می دهد اشاره نمود .

هزینه ها :
مؤسسات خدماتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان ناچارند مخارج گوناگونی را محتمل شوند كه این مخارج « هزینه » نامیده می شود در موسسات پیمانكاری نیز برای انجام پیمانكاری كه همان ارائه خدمات به كار فرمایان می باشد هزینه هایی را متحمل می شود از جمله هزینه اداری تشكیلاتی ، هزینه حقوق و …

ح پیمان :
در مؤسسات پیمانكاری یك حساب به نام حساب پیمان ها وجود دارد كه به عنوان یك حساب هزینه تلقی می شود مؤسسات پیمانكاری تماه هزینه هایی كه برای انجام قرارداد خود انجام می دهند مثلا خرید مصالح و پرداخت دستمزد و هزینه حمل و نقل و … را بستانكار و در مقابل آن حساب پیمان را بدهكار می كنند .

ح كارگواهی شده :
حساب دیگری كه در مؤسسات پیمانكاری وجود دارد ح كارگواهی شده می باشد كه به عنوان در آمد در این مؤسسات تلقی می شود و در آمد هایی كه به دست می آید را معمولا تحت عنوان ح‌كارگواهی شده منظور می نمایند .
× لازم به ذكر است كه از تفاوت بین حساب پیمان و ح كار گواهی شده سود ( زیان ) مؤسسه به دست می آید .

روشهای متداول حسابداری پیمانكاری :
مسئله‌اساسی در حسابداری پیمانكاری چگونگی تخصیص در آمدهاو هزینه های مرتبط با دوره‌های مالی ، در طول مدت قرار داد است برای تعیین سودی كه باید در هردوره مالی به حساب منظور شود مؤسسات پیمانكاری از دو روش متداول حسابداری پیروی می كند ، كه عبارتند از :
1- روش كار تكمیل شده ( با محاسبه سود هنگامی كه طرح كایانه میزان قابل توجهی تكمیل شده باشد )
2- روش درصد پیشرفت كار ( یا محاسبه سود به تناسب كادر جریان پیشرفت هر دوره )

الف ) روش كار تكمیل شده ( Completed – contrack method )
در این روش شناخت در آمد هنگامی صورت می گیرد كه كل پیمان یا بخش عمده ای از آن تشكیل شده و صرفا كارهای جزئی باقی مانده باشد .
در این روش مخارج پیمان و مبالغ دریافتی در ازاء پیشرفت كار ، در خلال مدت قرار دارد ، انباشته می شود و اما شناخت در آمد پیمان تا زمانی كه پیمان عمدتا تكمیل نگردیده باشد صورت نمی گیرد . مزیت اصلی روش كار تكمیل شده است كه سود پیمان زمانی تعیین می شود كه كار تمام شده یا به مراحل نهایی تكمیل رسیده باشد در این روش خطرشناخت یا شناسایی سودهایی كه ممكن است كسب نشوند به حداقل می رسد .

اشكال اساسی روش كار تكمیل شده این است كه در امدی كه در دوره مالی گزارش می شود میزان كار انجام شده در خلال دوره به روی پیمان ها را منعكس نمی كند .
برای مثال اگر چند پیمان بزرگ همگی در یك دوره مالی تكمیل شود اما در دوره های قبل ، پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در بعد پیمانی تكمیل نشود ، با وجود ثبات نسبی فعالیت های انجام شده ظاهرا سطح فعالیت های جاری را منعكس می كند . اما همواره فاصله‌مداومی بین زمان انجام كار و زمان شناخت سود مربوط به آن وجود دارد .

ب) روش درصد پیشرفت كار :
در این روش در آمد تناسب پیشرفت عملیات پیمان شناسایی می شود . درآمد مذكور با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مرحله از پیشرفت كار مقابله می شود و حاصل آن می تواند به عنوان سهم قابل تخصص‌آن قسمتی از كاری كه طی دوره های تكمیل شده ، گزارش می شود .
اعمال روش درصد پیشرفت كار خطر اشتباه در برآورد را به همرا دارد ، بدین جهت تا زمانی كه نصبت به سود آوری كل پیمان اطمینانی نباشد ، منظور داشتن سود در صورت های مالی مورد نخواهد داشت و كاربردروش درصد پیشرفت كار نادرست است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ در word :

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

1 مقدمه
تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.
طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, “آربیتراژ” نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود “یک قیمت” رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292) .

حامیان APT بیان می کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد: اولاً, APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716). به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM, تنها سه مورد برای APT ضروری اند(Harrington, 1987, p.194):
مفروضات APT:
1. سرمایه گذاران به دنال بازدهی با ریسک متعادل هستند ؛ آنها ریسک گریزند و به دنبال پیشینه سازی ثروت نهایی شان هستند؛
2 سرمایه گذاران می توانند در نرخ بدون ریسک, وام بگیرند و یا وام بدهند.
3 هیچ محدودیت بازاری, همانند هزینه هایی مبادلاتی , مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.
درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, لیکن دو فرض خاص دارد:
4 سرمایه گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در قیمت گذاری داراییها مهم اند, توافق دارند؛
5 هیچ گونه فرصت سود آربیتراژ(بدون ریسک) وجود ندارد.

این سه فرضیه اولیه رفتار سرمایه گذاران را به طور کلی بیان می کنند, اما درتوصیف عواملی که تصمیمات براساس آنها اتخاذ می شوند, شکست می خورند و این نکته اختلاف مهم بین دو مدل است. APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی داراییها در نظر نمی گیرد و ضروری نمی داند که سرمایه گذاران تصمیماتشان را براساس میانگین و واریانس اتخاذ نمایند, و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی, برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه, با این مضمون که نرخ بدون ریسک حداقل نرخی است که یک سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذار یخواهد پذیرفت, قسمت منطقی هر مدل قیمت گذاری دارایی است . با وجود اینکه APT چیزی در مورد مشکل نرخهای وام دهی و وام گیری مطرح نمی کند.
در نهایت از آنجا که محدودیتهای بازار, مشکلاتی را در تعیین قیمت گذاری ایجاد نمی کنند, لذا در نظر گرفته نمی شوند. در حالیکه APT فرضیات کمتری را در نظر می گیرد, لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سیستماتیک را هنماییهای کمنری را فراهم می کند.
3 استخراج مدل
فرض کنید که مدل دو عاملی زیر فرآیند ایجاد بازده سهام را توضیح دهد
(Elton & Gruber, 1995, p.369-372)

علاوه بر این فرض کنید که باشد؛ بدین معنی که عبارت خطای هر سهم یا هر عامل با عبارت خطای سهم دیگر, ناهمبسته است. اگر سرمایه گذار یک پرتفوی خوب متنوع شده, در اختیار داشته باشد ریسک پسماند به سمت صفر میل خواهد کردو تنها ریسک سیستماتیک, دارای اهمیت خواهد بود. در این صورت تنها عباراتی که در معادله فوق ریسک سیستماتیک پرتفوی را تحت تأثیر قرار خواهند داد, و می باشند.
از آنجا که فرض می شود سرمایه گذار تنها بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار تصمیم می گیرد, وی تنها سه ویژگی هر پرتفوی یعنی , , را در نظر می گیرد.

با توجه به شکل:
تمامی سرمایه گذاریها و پرتفویها با یستی در صفحه ای در فضای بازده مورد انتظار, و قرار گیرند. اگر پرتفویی در بالا یا زیر صفحه قرار گیر, فرصتی برای آربیتراژ بدون ریسک وجود خواهد داشت. آربیتراژ تا زمانی ادامه خواهد داشت, که تمامی سرمایه گذاریها در یک صفحه برهم منطبق شوند. همان طور که قبلاً ذکر کردیم, معادله عمومی یک صفحه در فضای بازده مورد انتظار, و برابر است با:
معادله APT برای دو عامل
معادله فوق معادله تعادلی ایجاد شده توسطAPT (وقتی که بازده توسط یک معدل دو عاملی ایجاد می گردد) است. توجه نمایید که افزایش در بازده مورد انتظار به ازای یک واحد افزایش در است. بنابراین و بازده حاصله بخاطر تحمل ریسک مرتبط با عامل اول و دوم می باشند.
حال پرتویی را با و برابر با صفر در نظر بگیرید. بازده مورد انتظار این پرتو برابر با خواهد بود. پرتفوی, صفر است که آن را با نمایش می دهیم. اگر دارایی بدون ریسک وجود نداشته باشد, جانشین بازده یک پرتفوی با بتای صفر می شود.
با جای گذاری به جای و در نظر داشتن یک پرتفوی برابر با صفر و برابر با یک مشاهده می شود که:

که در آن:
= بازده پرتفوی,
= برابر بایک و برابر با صفر است. در کل یا بازده مورد انتظار اضافی پرتفوی, تنها با توجه به ریسک شاخص است و دارای مقیاس واحد ریسک می باشد. تجزیه تحلیل فوق می تواند برای حالتی با عامل تعمیم یابد:

با استدلالی شبیه به استدلال فوق می توان مشاهده نمود که تمامی اوراق بهادار و پرتفویها, بازده مورد انتظاری برابر با معادله زیر (توصیف شده توسط یک فوق صفحه بعدی) دارند:
مدل چند عاملی که:
تحلیل مدل APT برحسب دو عامل, برای درک ارتباط بین اربیتراژ و تعادل و همجنین ارائه روشی برای مقایسه این مدل با CAPM سودمند خواهد بود (Farrell,1997, p.95). همچنان که بیان شد:
1)عامل بازار: “عامل عمومی (شاخص) بازار”, به دلیل ارتباط نظری با CAPM و همچنین بخاطر اینکه بازده سهام با شاخصهای بازار ـ به مثابه نماینده بازار ـ ارتباط معنی داری دارند, می تواند به مثابه اولین عامل, برای توصیف بازدهی سهام به کار روند.
2)عامل نقدشوندگی:عامل دیگری که هم دلیل مفهومی و هم پشتوانه تجربی دارد, رابطه نقدشوندگی و بازده سهام است. برای مثال فروش سریع یک خانه به احتمال زیاد مستلزم ارائه یک امتیاز قیمتی مهم توسط فروشنده است, و معمولاً داراییهای(املاک) واقعی را با درجه نقدشوندگی پایین می شناسیم. به همین ترتیب معمولاً برای خرید و فروش, سهام شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک مناسب تراند.
4 روش شناسی تخمین و آزمون APT
مشکل اصلی در آزمون APT این است که ویژگیهای اقتصادی یا خاص شرکتی که بایستی بازده مورد انتظار را تحت تأثیر قرار دهند, تعریف نشده اند. فرآیند “ایجاد بازده” در مدلهای چند عاملی بصورت معادله زیر قابل تبیین است.
(Elton & Gruber, 1995, p.374-386):
اول
مدل APT که از فرآیند ایجاد بازده فوق استخراج می گردد, می تواند بصورت زیر نوشته شود:
دوم
با توجه به معادله اول ملاحظه می شود که ورقه حساسیت منحصر به فردی به دارد, اما اندازه هر برای تمامی اوراق بهادار, یکسان (مشابه) است. به عبارتی , بیش از یک ورقه را(اگر چنین نباشد, در عبارت پسماند ترکیب خواهد شد) تحت تأثیر قرار می دهد. ها را درAPT,”عاملها”می گویند. عاملها بازده بیش از یک ورقه بهادار را تحت تأثیر قرار می دهندو منابع کوواریانس بین اوراق بهادار می باشند. ها برای هر ورقه منحصر به فرد بوده و بیانگر یک ویژگی خاص ورقه می باشند. این ویژگی می تواند, حساسیت بازده ورقه به یک عامل مشخص, یا یک مشخصه خاص ورقه بهادار, همانند سود نقدی باشد.
در نهایت در معادله دوم, بازده اضافی مورد انتظار به دلیل حساسیت ورقه بهادار, به امین ویژگی ورقه بهادار است.

تاکنون خواننده بایستی متوجه شده باشد که معادله دوم تا حدودی شبیه به رابطه ای است که برای آزمون CAPM با استفاده از رگرسیون (سری زمانی) مورد استفاده قرار گرفت. با این تفاوت که معادله دوم شباهت زیادی به معادله مورد استفاده در آزمون مقطعی دو مرحله ای CAPM دارد. مسئله اساسی این است که در حالی که برای CAPM دقیقاً تعریف شده است (یعنی بازده اضافی پرتفوی بازار برای شکل ساده CAPM), برای مدل چند عاملی و APT, مجموعه ها در نظریه تعریف نشده اند. به منظور آزمودن APT بایستی معادله دوم آزمون گردد, بدین معنی که بایستی ها تخمین زده شوند. اکثر آزمونها APT از معادله اول برای تخمین ها استفاده می نمایند. رایج ترین رویکرد برای این مسئله تخمین عاملها( ها) به صورت همزمان و ویژگیهای شرکت( ها) برای معادله دوم است. اکثر آزمونهای قبلی APT از این روش شناسی استفاده نموده اند و این روش هنوز به صورت گسترده ای در ادبیات مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه, مختصراً به فن تخمین همزمان عاملها می پردازیم. برای این منظور می توان از دو شیوه مجزا استفاده نمود. یک روش, تعیین مجموعه ای از ویژگیهایی(مشخصات شرکت) است که احتمال دارد بازده مورد انتظار را تحت تأثیر قرار دهند. در این روش است ها (مثلاً سودنقدی و بتای شرکت) به طور مستقیم تعیین می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید