دانلود مقاله معماری پُلها در شهرهای مختلف در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله معماری پُلها در شهرهای مختلف در word دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معماری پُلها در شهرهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله معماری پُلها در شهرهای مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معماری پُلها در شهرهای مختلف در word :

در ارتباط با شهرهائی كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در كنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا كنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.
یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.
پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مركز كنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی كه به منطقه وارد و خارج می شود.

گفته میشود كه پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبكه ارتباطی خویش كه بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد كه بعدها پل خواجو طراحی می شود.
البته بایستی توجه داشت كه هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی كه در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.
بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبكه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” كه قدرت حكومتی صفوی در اصفهان پای محكم می كند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مكان شبكه سازی كالبدی اصفهان را كامل می سازد.
عاملی دیگری نیز در ساختن پلها در این شهر مورد توجه بوده و آن بنای این پلها به صورتی متفاوت از دیگر پلها در كشور. این عمل به صورت خاصی جامع عمل به خود پوشانیده است.

الف ـ نمای پلها شباهت به كاروانسرا در دوران صفویه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشین پل و بر جهان ابتدا و انتهای این شباهت بیشتر می گردد.البته این شباهت را شاید بایستی در جهت ارتباطات بین شهری مطرح میگردد و پل همین موقعیت را در دو قسمت رودخانه ایفا می كند.
ب ـ حجم پلها شبیه به حجم پلهای اروپایی قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونیز) كه در ارتباط با مردم ساخته میشوند ـ فرم غرفه هائی به عنوان فروش تفریح چایخانه ها و غیره كه پلهای دوران صفویه نیز شاید در این جهت تقلید شده باشند ولی به علت موقعیت سوق الجیشی كه پیدا میكند شاه عباس را از این تفكر منصرف میسازد.
این دو عامل (الف و ب ) با منظر شهری ارتباط خاص بر قرار می سازند مجموعه بیشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتی میان آب حتی در این مسئله كاربدان جای می رسد و مسئله ارتباطی پل در مرحله دوم قرار می گیرد. دو پل الله وردیخان و خواجو از نظر فنی ساختمان نیز در حدی مطرح می شوند كه صرف نظر از عامل عبوری به عنوان پل مطرح كننده مسئله تقسیم آب تفریح و بالاخره داد و ستد مردم قرار می گیرند.بخش تقسیم آب پل خواجو شاید با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان یك شاهكار فنی ساختمانی مطرح ساخت كه امروزه با پیچیدگی فراوانی در كیلومتری به چند دورتر صورت می گیرد. عامل تقسیم آب به همراه مادیها( جویهای تقسیم به اراضی آب ) در سطح منطقه جز طرحهای مهندسی و طرح انداز صفوی شیخ بهائی دانست در جمع سازه های كالبدی شهر اصفهان به خوبی قدرت حكومتی مشاهده می گردد كه این قدرت با سیاست خاص برنامه ریزی شهری و با شناخت بر عوامل اقتصادی مردم كه همه چیز را تابع خویش می كند چگونه قدمت و استحكام خویش را در جامعه ای پایدار ساخته و حتی بعد از انقراض قدرت حكومتی به عنوان استثنا ٌ در تاریخ این شهر با تمام آن خصوصیات با جزئی تغییرات قدرتهای حكومتی دیگر باقی و بر جا می ماند.
مراحل اهمیت رودخانه به همراه پلهایش به صورت زیر می توان عنوان كرد:
الف ـ یهودیه قلعه تبرك جی به همراه پل شهرستان پل مارنان.
ب ـ مسجد جامع میدان كهنه، قلعه تبرك پل شهرستان،پل مارنان.
ج ـ مسجد جامع میدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله وردیخان.
د ـ مسجد جامع میدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله وردیخان،پل مارنان، پل خواجو.
چهار باغ برای شاه عباس در طرح جدید شهری كه عنوان می كرد اهمیت زیادی داشت و در این جهت بود كه می خواست اولاٌ قدمت و كشش شاهرگ اقتصادی بازار را از طرف شرق به غرب برگردانیده شود. دوما” با تضعیف این عامل اقتصادی عامل بعدی یعنی پل شهرستان ضعیف می شد و در نتیجه دیگر آن كنترل هائی كه گذشت مفهومی برای آن پل پیدا نمی كرد و پل الله وردیخان در انتهای چهار باغ اهمیت می یافت. در جهت تقویت پل الله وردیخان شاه عباس حتی به ایجاد منطقه ای ارمنی نشین در زیر رودخانه زاینده رود در بخش جنوبی غربی می كند و عبور و مرور ارامنه از پل الله وردیخان باعثی بر رونق این پل و شبكه چهارباغ می گردد.اساس شبكه بندی سازه اصفهان صفوی بر روی بازار از مسجد جامع میدان نقش جهان خیابان چهارباغ و رودخانه زاینده رود قرار دارد.پل خواجو اهمیت خاصی در این زمان داشته و با ساختن قصری خصوصی در ابتدای آن (قصر میرزا علیخان ) در واقع عبور و مرور از روی این پل بسته می شود.

طرح جامع شهر صفوی اصفهان با در نظر گرفتن عامل آب بعنوان عصاره حیات جامع مطرح شده و با توجه به این تمام فرمهای شهری انجام میگیرند .
طراحی براثر مادیها طراحی كه منشع از سرچشمه اصلی بوم یعنی زاینده رود میگردد . طراحی بر اساس خیابانهای جدید مانند چهارباغ و چهارباغ صدر كه مجددا” براساس عامل اقتصادی كه بعد ازعامل كشاورزی مرحله قبل بعنوان تجارت زندگی روزمره به همراه بازا رو عبور از پلهائی كه از رودخانه ی زاینده رود می گذرند و بالاخره خود رود خانه ای زاینده رود با انجام تقسیمات حیاتی آب در كننده هائی چون پل خواجو و تفریگاههای چون پل الله وردیخان مطرح میشود .
موقعیت امروزی سازه كالبدی شهر اصفهان چیست ؟ چندین پل مجموعهای مختلف و اهمیتها ; پلهای امروز بر روی زاینده رود كه نقشی در حیات اصفهان بازی میكنند عبارتند از:
الف ـ پل خواجو
ب ـ پل الله وردیخان
ج ـ پل آذر
د ـ پل فلزی
ه ـ پل وحید
و ـ پل بزرگمهر
پلهای آذر ، فلزی ، وحید با توجه به ابعادشان بایستی جوابگوئی مهمی در حیات اصفهان داشته باشند بخصوص با ممنوعیت كامیون و اتوبوس از پلهای خواجو و الله وردیخان اما می بینیم كه چه بی حساب این سه پل اخیر برروی زاینده رود زده شده اند و شاید فقط در مرحله ای پل وحید بتواند جوابگوی صحیح نیاز به شهر بشود .
پل الله رودیخان درست در محور مقابل چهارباغ مركز حیاتی شهر صفوی اصفهان مطرح میشود و از طرف دیگر پل خواجو نیز در همین موقعیت را با چهار باغ صدر بازی می كند در صورتیكه پل آذر مطلقا” درچنین وضعی قرار ندارد و پل فلزی تقریبا به علت كور بودن یكطرفه بودن خیابان منتظری در مقابل خیابان حكیم نظامی عملكرد صحیح خود را ندارد و تنها شاید منهای پل وحید با تكمیل شبكه اتوبان كمربندی اصفهان در جهت ارتباط با خیابانهای خیام و وحید و شریان ارتباطی بین شمال و جنوب كشور از طریق جاده تهران و جاده شیراز و ذوب آهن و شهر كرد مفهومی واقع به خود گیرد .

درجمع مطالب گذشته دقیق به مهم بودن پلهای الله وردیخان و خواجو از نظر مردم و ارتباطات شهری پی می بریم و این بدان معنی است كه امروز نیزبا اینكه سه پل جدید بر روی رودخانه شهر موجود هستند ولی این دو پل نه ازرونق افتاده اند و نه خود را باخته دارند .

تاریخچه پل خواجو :
پل خواجو چهارمین پل قدیمی است كه از طرف مغرب برروی رودخانه زاینده رود قراردارد .هنگامیكه سیصد ذرع از پل چوبی بطرف پایین برویم به پل خواجو می رسیم كه آن را پل باباركن الدین ، پل شیرازی ، پل گهرستان ، پل حسن بیك ، پل تیموری و پل خواجو میگویند و درباره ساختمان و وجه تسمیه آن اقوال و روایات بسیاری نقل می كنند .از جمله این پل را خواجو كه محله به این اسم را با جاده شیراز ربط می دهد ا زاین راه است كه كاروانهای به هنگام خروج و دخول عبور می نمایند .
;;. این پل كه در سر راه قدیم اصفهان به شیراز ساخته شده بود .بنام پل حسن آباد و پل باباركن الدین نیز خوانده می شود. احتمال داده اند كه شالوده آن در زمان حسن بیك تركمان یا حسن پاشا نامی از امرای تیموری گذاشته شده باشد . بهر حال قبل از صفویه در محل این پل، پلی وجود داشته است كه واسطه ارتباط شهر اصفهان با قبرستان مشهور و قدیمی تخت فولاد بوده است . و چون درآن زمان مشهورترین مزارات تخت فولاد و بقعه بابا ركن الدین بیضاوی انصاری بوده است آن پل بنام باباركن الدین نیز نامیده شده . در دوره پادشاهی شاه عباس ، محل پل حسن آباد یا باباركن الدین را یقینا” پل ساده ای بوده و به علت موقع بسیار خوب آن در بستر شهری زاینده رود برای ایجاد پل با شكوه شاهی انتخاب كرده اند و پس از برچیدن آن پل شالوده و اساس پل شاهی را كه امروز به پل خواجو بیشتر شهرت دارد ریخته اند . درباره انتخاب محل پل خواجو تا ورینه تاج و سیاح فرانسوی می نویسد شاه عباس از دو نظر محل مزبور را برای ساختن پل انتخاب كرد .یكی آنكه در این نقطه رود خانه عمیق و پر آب شده منظره زیبایی پیدا میكند دیگر آنكه راه گبرها كه در پشت عمارت سعادت آباد اقامت دارند نزدیم شده از روی این پل جدید به شهر عبورو مرور نمایند .

پایه های پل از سنگ ساخته شد و طرف راست آن ( مقابل جریان رود خانه ) مثل جلوی كشتی تیز و نوك دار است كه از فشار آب جلوگیری می كند . سمت چپ دارای پله های سنگی عریض و مرتفعی است كه تا كف رودخانه اتصال دارد . در مواقع كم آبی همان سكو ها نشیمن تما شا چیان میباشد كه از منظره زیبای رود و بیشه های سبز و خرم اطراف استفاده میكنند .
امتیاز پل خواجو برسایر پل های زاینده رود آن است كه غیر از اختلاف جنبه معماری ـ تزینات كاشیكاری فراوان نیز دارد و پشت بغلهای چشمه های پایین و غرفه های بالا و بنای دو بیگلربیگی روی پل و نمای غرفه های طرفین پل با كاشیهای الوان مختلف تزیین شده ودر داخل اطاقها و گوشواره های بیگلر بیگی روی پل كه اقامتگاه تفریحی پادشاه بود نقاشی شده است .
این پل بیست ویك دهانه دارد در ابتدا و انتهای پل سمت راست و چپ غرفه های یك طبقه ساخته شده ودر وسط پل عمارت دو طبقه گچ كاری بنا كرده اند . كاشیهای بیرون پل قدری ریخته و قدری بر جاست به عقیده كرزن.

تغییر كاركرد پل خواجو:
پل خواجو به مثابه قصری است كه فضای سبز و استخر خود را به گونهای طبیعی در اختیار دارد . پل خواجو نیز مانند سی و سه پل فونكسیون متفاوت قصر،محل عبور ، محل استراحت و گردش درتابستان را داشته است این پل را در جای پل قدیمی دیگری با در نظرگرفتن سه كاركرد ساخته اند :‌به منظور فضائی برای گذر و استراحت ، دیگرمحلی برای ایجاد یك دریاچه مصنوعی ، و سوم و مهمترین فونكسیون پخش كردن آب و رساندن آن به مناطق كشاورزی مختلف .
برا ی انبار كردن آب در بالا دست پل، نخست كشوهای ساخته شده با الوار در شیارهای شیب داری كه در دو بدنه آب روی زیری كنده شده پایین می دادند تا جلوی آب روی زیری را ببندد . این كشوها را با طنابهائی كه به زیر طاق پل آویزان میكردند ، بالا می كشیدند و پایین می دادند پس از آنكه جلوی آب رودهای زیری بسته شده ، جلوی آب رودهای زیری بسته شده ،. جلوی آب رودهای بالای می ایستد.

برای جا گذاشتن كشوهای بالائی ـ كنار دیدگاههای میان پایه های پل، در سنگ جا سازی كرده اند . نخست دو سر الوارهای متكا را در آنجا می گذاشتند سپس پایین كشوها را در شیاری كه روی تخته سنگهای پوششی آب روی زیری كنده شده بود جا می گذاشتند و بالای آنهارا به الوارهای افقی تكیه میدادند برای آنكه فشار آب بالائی ، الوارهای متكای آنهارا نشكند ، پشت الوارهای متكا ، شمع چوبی می زدند برای آنكه این شمعها از جا در نروند ، در تخته سنگهای پوشش آب روی زیری، برای جا گذاشتن پای شمعها جا سازی كرده اند.برای تقسیم آب در زیر پل خواجو، كشوهای آب روی زیری را بالا می كشیدند و آب روان شده را از زیر كشوها را در پایین دست، نزدیك لبه پله كان،سوراخ گرد كوچكی كنده اند كه یك میله چوبی كددار (درجه بندی شده ) در آن فرو میردند و گودی آب آرام گرفته را اندازه می گرفتند و از روی آن مقدار آب روان شده را می سنجیدند.از منظره دریاچه مصنوعی كه در قسمت غربی پل موجود می شده در دوره شاه عباس دوم و جانشینان او در مواقعی كه در كاخهای سلطنتی ساحل زاینده رود ماند عمارت هفت دست و تالار آئینه خانه مراسمی برپا بوده استفاده می شده، به این ترتیب كه بر روی آبهای بر هم انباشته مقابل قصرهای سلطنتی مراسم آتش بازی به عمل می آمده است.

برای كشتن انرژی آب،در پایین دست پل، پله كانی ساخته اند كه آب روی آن فرو می ریزد و انرژیش را از دست بدهد،تا هنگام رسیدن به بستر رودخانه،انرژی خراشنده نداشته باشد كه بستر رودخانه را بشوید. در میان پایه های پل، دیدگاهی به پهنای9/2 متر ساخته اند كه از درون آنها سراسر زیر پل دیده می شود. از این دیدگاه ها (بیشتر از دیدگاه میانی ) مسیر آب به آبیاران فرمان می داده است.

همچنین پله های كناری و سرار زیر پل جایگاهی بوده است برای تفریح و استراحت مردم، تا خستگی خود را در كنار رود درآمیختگی زیبای آن با طبعیت از دوش بردارند.معماری پل خواجو تحت تاثیر معماری قصرهای صفوی است. به عنوان مثال شباهت مركز پل بیگلربیكی را به كاخ هشت بهشت می توان نام برد.این دو فضا در دو ضلع شرقی و غربی پل شامل چند اطاق مزین به نقاشی است كه اقامتگاه سلطنتی بوده است. و مواقعی كه پادشاه قصد تماشای آبریزان پل را داشته، و یا به عنوان ویلائی تابستانه مورد استفاده خاندان شاهی بوده است. بعد از تعطیلات نوروز سال 1060 هجری به امر شاه عباس دوم پل خواجو را كه بر زاینده رود بسته شده آئین بندی و چراغانی و گلریزان كردند و هر یك از غرفه های آن را یكی از امرا و بزرگان تزئین خود و پادشاه به مدت یك ماه در كنار رودخانه به عیش وعشرت پرداخت.

تغییرات پل خواجو:
در قسمتهای زیر سقف پل اطاقهای زیر سواره رو در بعضی قسمتها كه سطح آجرها ریخته بوده و بیشتر هم این قسمتها در وسط اتاق اطاقها می باشد یك قشر گچ را به فرم آجركاری خط كشی كرده اند. دیگر از كارهای مرمتی در پل خواجو نصب دیوار آجری مشبك در دهانه های كناری قسمت بیگلربیكی می باشد كه به این ترتیب از ورود به داخل این قسمت جلوگیری شده است. همچنین در قسمت جلوی دهانه های بیگلر بیگی نردهائی جدید نصب گردیده است.كارهای مرمتی انجام شده عبارت است از تعویض سنگهای قسمتهای آبرو در جبهه شرقی پل و پر كردن حفره های ایجاد شده در جلوی سكوی سنگفرش در اثر ریزش پل و تعویض و ترمیم پله ها بوده است. این سنگفرشها در اثر مرور زمان تركهایی برداشته اند و اختلاف سطحهایی با یكدیگر پیدا كرده و به صورتهائی غیر همگن در آمده بودند، در ابتدا این سنگها را برداشته و پس از زیر سازی آنها مجددا” همان سنگها را كار گذاشته و سطح سنگها را یكسان كرده اند. در مرحله بعدی پله ها را عوض كرده و فرمی شبیه به ساخت قبلی ایجاد كرده و در صورت امكان از سنگهای اصلی و در غیر این صورت از سنگهای جدید استفاده كرده اند در جبهه غربی پل نیز تعمیراتی انجام شده است. این كار علت فاصله پیدا كردن بین سنگها و معدوم شدن بعضی از سنگها بوده است مراحل كار در این مرحله عبارت بوده است از :
1ـ عوض كردن مسیر آب در یك قسمت پل.
2ـ برداشتن سنگهای موجود در كف آبروها.
3ـزیر سازی مجدد در قسمتهای مختلف.
4ـ سنگفرش مجدد مسیر با استفاده از سنگهای قدیمی در صورت امكان و استفاده از سنگهای جدید.
مراحل مختلف را در این مرحله می توان مشاهده نمود.همچنین سنگهایی از دیواره سكوها را نیز در جبهه غربی در صورت لزوم تعمیر و تعویض كرده اند. نمای غربی فعلی پل در عكس19 نمایان است.

از مهمترین اقداماتی كه بر روی پل انجام گرفته، تعویض پیاده روهای پل می باشد. قبلا” دو پیاده رو به عرض حدود 70 سانتیمتر در طرفین سواره رو وجود داشته كه لوله های آب و كابلهای برق و تلفن از داخل آن عبور می كرده است.به منظور كاهش رفت و آمد و جلوگیری از عبور كامیونها بزرگ و سنگین وزن و در نتیجه جلوگیری از صدمه زدن پل تعرض پیاده روها در برنامه كار قرار گرفته است مراحل مختلف كار:
1- در كنار پیاده روی قبلی پیاده روئی به عرض 140 سانت و ضخامت 20 سانت بتن ریزی شده است.
2ـ به منظور ازدیاد اصطكاك در كف پیاده روها شیارهائی بر روی قشر بتنی ایجاد شده است.
در جدول بندی كنار پیاده روها زائده هائی بتونی با فاصله هائی به تناوب به منظور جلوگیری از عبور ماشبن های سنگین ایجاد شده است.

تزئینات پل خواجو:
كاشیكاری پل خواجو حكایتی زیبا از هنر و مهارت مردم این بوم و سرزمین است سادگی و زیبائی تركیب بندی آنها به شدت مورد تحسین بیننده قرار می گیرد. این كاشیكاریها در لچكیهای بالای قوسها در سراسر پل موجب زیباتر جلوه كردن آن شده اند.رعایت تناسبات هندسی و تقارن چه در طرح خود كاشی و چه در نقوش آن به نحو چشمگیری وجود دارد این از خصوصیات مشخص دوره صفویه می باشد. در تابلوهای نقاشی و كاشیكاریها نسبت جاهای خالی به پر تا حد امكان در این دوره برابر گرفته شده است.استفاده از رنگ در این دوره نسبت به دوره های پیشین تغییراتی كرده است. رنگ زرد بیشتر از هر دوره دیگر به خصوص در كارگاههای اصفهان توسعه پیدا می نمایند رنگها با ته رنگی از زرد پدیدار می گردند. رنگهای آبی علاوه بر لاجوردی و آبی كلبات،شامل آبی آسمانی و آبی خاكستری روشن می باشد.نمای شرقی پل در لچكی قوسهای بالائی با كاشی هفت رنگ پوشیده شده است. نقوش این كاشیها، انواع گل و بته، نقش ترنج و عناصر اسلیمی و خطائی می باشد. دو رنگ زرد و آبی در این كاشیها نظرها را جلب می نماید.

حاشیه دور لچكیها از عناصر بند خطائی پوشیده شده است.در قسمت مركزی داخل پل نقشهای تكراری هندسی و غیر هندسی با رنگهای زیبا جلب توجه می كنند و نقش گل چند پر به صورت تكراری در زمینه آبی و سبز روشن نیز دیده می شود.

تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) :
000000 پل ششم پل شاه عباس معروف به سی و سه چشمه است و آن قابل ذكر و تعریف می باشد این پل بر سر چهارباغ كهنه شاه عباسی است كه از پلهای محاذی شهر است كه شاه عباس بزرگ آن را به سر كاری الله وردی خان كه از اعاظم امرا بوده بنا نمود و به اتمام رسانیده. پل مذكور وسیع و عریض چنانكه سه چهار عراده و گردون به ردیف یكدیگر به روی آن توانند رفت و موافق نام خود مشتمل است بر سی و سه چشمه. زیر آن را از سنگ و ساروج در كمال استحكام ساخته اند و بالای آن خیابان وسیعی است كه به وسعتی كه ذكر شد و در طرف آن غرفات درست نموده اند كه مردمان در فصل بهار كه به تفریح روند به غرفها بر سر آب می نشینند و طول آن هم زیاد و متصل است به باغچه ی پستی كه در پیش روی چهار باغ علیا ساخته اند و بسیار با صفا و محكم پلی است و تا كنون به همان وضع و حالت باقی است. چهار باغ فعلی كه از دوازه دولت شروع می شود به وسیله پل الله وردیخان به چهار باغ علیا اتصال یافته بود در منتهی الیه خیابان باغ عباس آباد و هزار جریب بنا شده بود كه باغ اخیر هزار جریب مساحت داشت.بنای این پل را به الله وردیخان سردار دوست ویژه شاه نسبت می دهند.

000000 الله وردیخان سپهسالار قشون ـ فاتح بزرگ دوست و سوگلی بزرگ وی بود بنای پل را كه یك قطعه بسیار عالی معماری است ـ به عهده خویش گرفت این پل زیبا به وسیله یك برجستگی اندك سرازیری به طول هشتاد پا در هر دو انتها به خیابانی متصل می گرددو درازای پل سیصد و هشت پا و سیزده پا است و از سنگهای تراشیده پدید آمده است فقط دیواره ها كه به مثابه سنگ تراشیده به بلندی دیوارها در پهلو تعبیه گردیده است 00000 این دیوارها به علاوه در فواصل نه گامی با پنجره ها یا غرفه هایی به مانند طاق ـ به بلندی تمام دیوار آراسته است كه مشرف به رودخانه است و مخصوص تنزه و تازه كردن نفس می باشد. در هر سوی پل چهل چنین پنجره موجود است كه بیستمین بزرگ و بیست دیگرش كوچك می باشد. كاملا” در میانه ی دل ـ دو طاق كوچك در بیرون رو به سوی آب ساخته شده است ـ كه كه با چهار پله در آنها فرود می آیندـ و هنگامی كه آب جذب بالا آمده است ـ می توانند دستها را پر از آب سازند0000 آن چه كه گفته ام مربوط به بالای این شایان تحسین است ـ كه روی سی و چهار چشمه سنگ زیبای خاكستری سختر از مرمر ـ اما نه چنان براق ـ پدید آمده است 00

این چشمه ها روی پایه یی از همین گونه سنگ ـ كه پهنتر از پل و در هر دو سر ده گام بیشتر رفته ـ استوار گردیده است. سوزنه هایی در دو سر و در وسط پایه ها وجود دارد ـ كه آب تمام نهر از آنها می گذرد ـ و هنگامی كه آب پایین باشد ـ می توان بدون آن كه تر باشد بر پایه ی مذكور به گشت و گذر پرداخت.
علاوه بر همه ی آنها ـ یك دالان دراز و كوچكی بر بالای چشمه ها در لبه تعبیه شده است ـ به طوری كه هشت تن آدمی می توانند در آن واحد از راههای متعدد از این پل شگفت انگیز بگذرند. معمولا” آن را پل جلفا می نامندـ چون شهر را به جلفا (واقع در حومه اصفهان ) ـ كه مسكن كلیه مسیحیان است ـ وصل می كند ونیز به نام الله وردیخان بانی پل هم خوانده می شود.تا ورینه طوی پل را سیصد و پنجاه قدم و عرضش را بیست قدم می نویسد و هولستر 300 متر طول بدون انتهای آن از دو طرف و 18 متر عرض نوشته است. اندازه های پل در وضع موجود اندازه گیری شده، 295 متر طول و 75/13 متر عرض آن است، هر یك از پایه ها 49/3 متر ضخامت دارد.

شش معبر پل بدین ترتیب است كه: راه وسط مخصوص عبور سواره و گردونه ها بوده است دوم و سوم در دو طرف پل كه از میان گالاریهای زیبا می گذشت و به پیاده رو تخصیص داشت. چهارم و پنجم پشت بامهای گالاری از دو طرف كه دور آن نرده داشته و موقع طغیان رود تفریج گاه باشكوهی بوده است. بالاخره گالاریهای پل به وسیله پله های ظریف به زیر پل اتصال می یافت و از زیر پل هم موقع كم آبی عبور می كرده اند. راه ششم از زیر پل بود نویسندگان و سیاحان انگلیسی كه روزهای آباد چهار باغ و پل الله وردیخان را دیده اند مساحت خیابان و پل را دو میل و نیم انگلیسی گفته اند به این قسم كه چهار باغ شهر یك هزار و ششصد و بیست یارد، پل الله وردیخان چهارصد و نود یارد و چهار باغ علیا را دو هزار و دویست یارد طول داشته است.

در موقع وفور آب، آب از تمامی پل جریان داشته است. هنگام عصر از روی این پل، گنبدها و مناره ها حالت مخصوص و دلربائی دارند.مردم جهت گردش و تفریح به اینجامی آیند. پلكانها در قسمت داخلی جرزها بنا شده سطح این پل از زمین سواحل زاینده رود مرتغع تر است و به این جهت دو طرف پل را سراشیب ساخته اندهر طرف دو برج دارد برجهای رو به شهر می توانند مستحكم بشوند ( سنگربندی بشوند) و یك دروازه محكم می تواند راه عبور به پل را ببندد.

تغییر كاركرد سی و سه پل :
پل در عهد صفوی تلفیقی زیبا و عینی از كار و تفریح بوده است. كاركرد پل الله وردیخان را در دورانهای گذشته از فرم ساختمانی پل می توان مجسم نمود. پل به مثابه جایگاه عبوری و یك جایگاه استراحت و ویلا بوده است. فضای روی پل محل عبور درشكه و اسب از چهار باغ به طرف باغهای سلطنتی و كاخ هزار جریب می باشد این پل با شیبی به قصر هزار جریب متصل شده و شاه برای گردش و تغییر آب و هوا با بزرگان دربار سوار بر اسب حركت كرده و از این گردشگاه می گذشته و به باغ می رسیده است. در ابتدای پل مورد استفاده خاندان سلطنتی بوده و بعد محل عبور كاروانها و اتصال دهنده شهر به جلفا كه مسكن مسیحیان شده است به همین دلیل به آن پل جلفا هم می گویند.

پل به منزله یك جایگاه استراحت و ویلای مخصوص بزرگان نیز بوده است چهار فضا بر روی پل به این كار اختصاص داده شده در داخل برجهای پل پلكانهائی است كه به وسیله آنها به پشت بام جان پناه 1 می توان دسترسی پیدا كرد و در هنگام بهار كه هوا از لطافت بیشتری برخوردار است از دو فضای طرفین پل استفاده می شده است.یك راه عبور در روی پل كه فونكسیون آن در دو فضا متجلی است، و محل عبور و محل استراحت می باشد این فضا با دیواری از وسط پل مجزا شده و دو طرف پل را در بر گرفته است. اطاقكهای مخصوصی در این قسمت متعلق به شخصیتهای سیاسی مهم می باشد كه در تابستان كه هوا گرمتر می شده است مورد استفاده قرار میگرفته ـ فرم ساختمانی قسمتهای خصوصی بستگی به شخصیت و خانواده استفاده كننده داشته است. توجه و تمركز بیشتر در وسط پل با وجود دهانه مرتفع تری در قسمت غربی با غرفه هائی در طرفین آن می توان مجسم نمود. این راه عبوری بعدها محلی شده برای آن كه عابر پیاده بتواند با فراغت و خارج از ازدحام و شلوغی كاروان هائیكه ممكن است در وسط پل مشغول عبور باشند گذر كرده و از صدای آب كه با عبور شخص از زیر طاق نماها به صورت ریتمی دلنواز به گوش می رسد، لذت ببرد.در این گالریها قهوه چیان دكان داشته و به مردم قلیان و چای می فروشند.از این سطح پل توسط پلكانهائی به فضای زیر پل می توان رسید.

سنگهائی كه بین دهانه ها به فاصله قدم انسانی به ارتفاع 90 سانتیمترنصب شده اند عبور سرتاسرس از قسمت زیر پل راحتی در مواقع وفور آب ممكن می سازد. نیمی از این سنگها در گذر زمان از جا كنده شده بود كه تعمیر شده است. عبور از راهروی سنگی زیر پل می تواند شخص عابر پیاده را در تصور كامل مواجهه با طبیعت به مدتی طولانی كه درازای زیاد پل ایجاب می نماید فرو برد.بر روی پل مراسم مخصوصی به نام جشن آبریزگان بر گزار می شده است . یكی از تفریحات شاه عباس شركت در مراسم جشن آبریزان یا آب پاشان بود. آبریزگان یا آبریزان یكی از جشنهای باستانی پیش از اسلام بوده است. ایرانیان قدیم در روز 13 تیر ماه هر سال جشنی بزرگ می گرفتند و در این روز آب یا گلاب بر سر و روی هم می پاشیدند.

شاه عباس هم چنانكه منشی مخصوص وی اشاره كرده است مراسم مخصوص این جشن را با تشریفات بسیار انجام می داد. در این روز اگر شاه در اصفهان بود مراسم آبریزان در كنار زاینده رود و نزدیك پل سی و سه چشمه و اگر در مازندران و گیلان بود در كنار دریای خزر صورت می گرفت.شاه با جمعی از بزرگان دوات و سرداران و مهمانان خارجی خود در زیر یكی از طاق نماهای پل می نشست و به تماشا مشغول می شود.
پیترودلاولا می نویسد: در اصفهان مراسم جشن آبریزگان را در گنار زاینده رود در انتهای خیابان چهار باغ برابر پل زیبای الله وردیخان به جای می آوردند به همین سبب شاه آن روز را از اول صبح به آنجا می رفت و تمام روز را در یكی از غرفه های زیر پل به تماشا می نشست.اندكی بیش از آن كه مراسم جشن به پایان برسد و مردم دست از آب پاشی بردارند شاه سفیران ممالك خارجی را به زیر پل خواند و چون وقت تنگ بود زمانی پس از آمدن ایشان مردم را مرخص كرد و خود در صحبت سفیران به تفریح پرداخت. هر غرفه پل متعلق به یكی از سفیران بوده است. پس از پایان دوران باشكوه صفوی، جنبش و پویائی پل و چهارباغ خاموش شد. مادام دیولافوآ در مورد چهارباغ كه سی و سه پل در امتداد آن ساخته شده می نویسد :
با این كه این خیابان حزن آور و متروك است طرف عصر كه كاروانها به سمت جنوب حركت می كنند مختصر جنب و جوشی در آن پیدا می شود اما از این رفت و آمد چند نفر قاطر چی و مردم فقیر را چگونه می توان با آن جلال و شكوه و ازدحام گردش كنندگان دویست سال قبل مقایسه كرد. از نقاشی های مخصوص چهل ستون می توان استنباط كرد كه در ان تاریخ اعیان و اشراف و ثروتمندان با لباسهای زرد وزی ارغوانی و كشمیری در روی سنگفرشهای این خیابان مركزی قدم زنان تفرج می كرده اند و در خیابانهای طرفین چابك سواران آراسته در سرعت بر یكدیگر سبقت می گرفته اند و در روی زین و یراق طلا و نقره در مقابل بانوان زیبا كه در بالا خانه های كاخها نشسته بودند رژه می داده اند0000
با آباد شدن مجدد چهار باغ پل الله وردیخان نیز مرمت و مورد استفاده بیشتر قرار گرفت. در امر بازنده سازی متاسفانه به فونكسیون گذشته پل توجه نگردیده است به همیت جهت ارتباطات منطقی كه حاصل حضور انسان بر روی پل می باشد از میان رفته است. قسمت زیر زمین پل به علت اختلاف سطحی كه با خیابان پیدا كرده مسدود بودن جلوی آن در امر زندگانی پل شركت نمی نماید. و می دانیم كه بدون حضور مداوم انسان در قسمت زیر پل، می تواند خطراتی را متوجه خود سازد. تبدیل شدن زیر پل به آبریزگان یكی از بیشترین صدمه هات ممكن را برای پل به وجود می آورد. كه می توانست با تاسیس پلی رابط بین خیابان و كف رودخانه فونكسیون قبلی آن از بین نرفته و محلی برای استراحت و تفریح مردم این زمان نیز می گشت.

تزئینات سی و سه سه پل :
تزئینات سی و سه پل محدود به طرحهائی یر وری گچ در داخل اطاقكها زیرین پل می باشد فرم ترنج كه با خطوط منحنی و مستقیم به وجود آمده است. نمونه ای نادر از هنر تصویر سازی در این زمان است این قسمتها به علت مرور زمان و احتمالا” دوده و چربی آتش سیاه شده كه قسمتهائی از آن دوده گیری و تمیز شده است.
تعمیرات سی و سه پل ( الله وردیخان ):
در سال 1323 بر روی سنگفرش قسمت سواره روی پل یك قشر بتن و روی آن یك قشر آسفالت ریخته بودند و چون این كار بدون محاسبه انجام شده بود در محلهایش ترك برداشته و سال به سال این تركها زیادتر می شده و آب برف و باران هم به داخل آنها به داخل سقفهای پل نفوذ كرده و باعث خرابی و ویرانی بیش از حد پل گردیده است. و این ویرانی با رفت و آمد وسایل نقلیه سنگین روز به روز بیشتر می شده كه در نتیجه در سالهای دهه30 پل غیر قابل استفاده بودخ و از دهه 50 به بعد اقداماتی به شرح زیر انجام شده :
الف ـ در قسممت وسط پل چوبهای زیر پایه طاقها كه در اثر مرور زمان پوسیده و باعث عقب رفتن دیوار شده بودند خارج شده و تیر آهن جهت انتقال بار نصب گردیده و روی آن به شكل سابق با چوب نما سازی شده است.
ب ـ قسمت شكسته نیم طاقها برداشته و از نو آجر كاری شده است.
ج ـ در زیر پایه های سوار بر تیزه قوسها تیر آهنهائی جای داده شده و در قسمت پیاده رو خاكبرداری تا پشت قوسها انجام گرفته این خاكبرداری رو به پایه ها تا عمق دو متری بوده است پس از خامبرداری یك جا بتنی قوسی در فضای موجود ریخته اند. این دال بتنی قادر است بارهای تیرآهنها را مستقیما” گرفته و به پایه منتقل كند. این كار در مورد تك تك پایه های روی تیزه انجام شده است.

د ـ در قسمت سواره رو نیز با استفاده از فضای موجود از سیستم بتن مركب از حمال پوتر و دال كه قادر به تحمل بارو انتقال نیرو به پایه ها باشد استفاده گردیده است.
كلیه كابلهای برق،تلفن، لوله هلی آب و غیره در بطن پیاده روهای طرفین قسمت سواره رو قرار گرفته است.
ه ـ تعمیرات كلی سنگفرش زیر پل در بعضی جاها و تعبیه كردن سنگهای نو در لابلای سنگفرش ( تعویض سنگهای غیر قابل استفاده و معدوم شده ) باز نمودن دهانه هائی كه در اثر مرور زمان بسته شده و آب از آنها عبور نكرده است در نتیجه فشار آب فقط بر معدود دهانه هائی كه باز بوده وارد می آمده. كلاف كشی و آب بندی پشت بامها پل و گذاشتن تیر آهنهای عمودی بر جهت پل و نگهداشتن دید شرقی و غربی پل در یك خط مستقیم در زیر سقف سواره رو در قسمت زیر پل وسط بعضی از طاقها سطح آجر كاری در اثر رطوبت طلبه كرده و ریخته به منظور مرمت این قسمتها سطح آجركاری را تا عمق حدود 5 سانتیمتر تراشیده اند و سطح آجرها را پرداخت كرده و بند كشی نموده اند به طوری كه در وسط طاقها قسمتهای فرو ریخته مربع یا لوزی شكل ایجاد شده است.

اما آن چه كه بر سر این دو پل آمده جای بحث فراوانی داشته و هنوز هم دارد. در واقع پل الله وردیخان و پل خواجو ن پلهائی نیستند كه ما می شناختیم و گذشتگان می شناختند. این دو پل فقط در واقع نمائی از آن دو پل را بر خود دارند و تمام بنیاد ساختمانی آنها تعویض شده و بتن ریزی آرماتوربندی ستون گذاری و غیره شده است. البته شاید در پل خواجو كمتر ولی با تمام قدرت در پل الله وردیخان تمام استراكچرها بنا تعویض شده است. حقیقتا” انسان متحیر می ماند كه چگونه بررسی كند؟ و اینجا است كه مسئله ارزشها مطرح می شود واقعا” كدام ارزش از دیگر ارزشهای این بناها بود.

پلهای اولیه
شاید دست یابی به این سوال كه پل سازی از چه زمانی و توسط چه كسانی آغاز شده مشكل باشد ، ولی بدون شك انسان در هر دوره ، با هر وسیله ای ممكن به مقابله با مشكلات و موانعی كه طبیعت برایش به وجود آورده پرداخته و سعی نموده كه با فكر و تدبیر این موانع را از سر راه خود بردارد .
قطعا” از همان هنگام كه بشر توانست برای گذر از جویها و رودخانه های كوچك ، از ابتدایی ترین راه یعنی استفاده از تنه درختان سود جوید ، می توان گفت كه كار پل سازی آغاز شده است .

چنین به نظر می رسد كه انسان در مراحل بعدی ، تجربیات گذشته را به كار گرفته و برای عبور از رودهای عریض و كم عمق و یا مسیلها ، این گونه چاره اندیشیده كه در هنگام كم آبی در وسط آن تكیه گاهی ساخته و تنه درختان بلند در دو سو ی این ساحل و این تكیه گاه قرار دهد و بدین وسیله مشكل عبور و مرور را در این موارد حل نماید .
مولف كتاب تاریخ مهندسی در ایران از یك نوع پل دیگری كه در ابتدا مورد استفاده قرار گرفته است به نام پل معلق یاد می كند . وی بدون اینكه سندی ارائه دهد از چگونگی احداث آن سخن می گوید :
(( برای احداث این نوع پلها ، غالبا” بر دو ساحل رود سكویی ساخته و پل معلق كه معمولا” چوبی بوده از رسنی كه به دو ساحل رود و بر فراز سكوها به طور موازی متصل كرده بودند آویزان می شد .))
هر چند امروزه این پلهای چوبی در برابر پلهای عظیم صدها متری به نظر بازیچه و مضحك می آید ولی همین چیز ساده قطعا” در تاریخ زندگی نانوشته بشر نقش حیاتی و موثر ایفا می نموده است .

پل سازی تا عهد هخامنشی
از گذشته پل سازی در ایران ، تا دوره تاریخی اطلاع دقیقی نداریم تنها منبعی كه اطلاعات ذیقیمت ولی محدودی از احداث قدیمی ترین پل در اختیارمان قرار می دهد ، فقط اشاره به وجود پلی می نماید كه توسط آتاخوشو خواهرزاده شیلخاخا دومین پادشاه سلسله آباراتی ( حدود1800 تا 1700 پیش از میلاد ) بر روی رودخانه اولای ( كرخه ) جهت ارتباط قصر بزرگ خود به شهر شوش احداث نمود . لیكن هیچگونه توضیحی مبنی بر چگونگی احداث پل و مصالح ساختمانی به كار رفته در آن ارائه نمی دهد .

پل سازی در عهد آشوریها
منابع و متون تاریخی حكایت از احداث پلهای عظیمی می نماید كه در عهد آشوریها و مخصوصا” فرمانروایان بابل ساخته شده بود .بر اساس این منابع ، احداث اولین پل ، در زمان تیگلات پیلسر اول ، بیست و ششمین فرمانروای آشور در سال 1130 ق. م. صورت گرفته است .
(( او تمام مللی را كه در اطراف سرزمین آشور به سر می بردند ، از خلیج فارس گرفته تا دریای مدیترانه سركوب نمود . وی طی اولین لشكركشی خویش قبیله موسكی را گوشمالی دارد و پلهای عظیمی بر قسمت علیای دجله زده و قشون خویش را از روی آن عبور داد.))
سرزمین پهناور آشور چندین شهر بزرگ داشت و معروفترین و مستحكمترین آنها بابل بود كه بعد از سقوط نینوا ، مقر حكومت بدانجا انتقال یافت . شهر بابل به صورت مربع شكل ،در دشت وسیعی واقع بود و به واسطه رودخانه عریض و عمیق و پر آبی كه از وسط آن می گذشت به دو قسمت تقسیم می شد . فرمانروایانی كه بر این شهر حكمرانی می كردند به ساختن برج و بارو و معابد و پلهای عظیم همت گماشتند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تخریب بتن در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تخریب بتن در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تخریب بتن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تخریب بتن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تخریب بتن در word :

تخریب بتن

1) مقدمه
ضریب نفوذ پذیرى مشخصه‏اى از بتن است كه بوسیله آن مى‏توان اطلاعات مناسبى از ریز ساختار و كیفیت بتن بدست آورد. با توجه به اینكه در مطالعات مربوط به پایائى بتن نظیر بررسى پایائى بتن در برابر نفوذ یون كلر و حملات سولفاتى، در اغلب موارد سیال مهاجم از خارج بتن به داخل بتن نفوذ مى‏كند، بنابراین میزان نفوذ پذیرى، قابلیت بتن را براى سهولت و یا صعوبت ورود سیال به داخل محیط متخلخل بتن مشخص مى‏نماید. به این ترتیب در بسیارى از منابع معتبر “نفوذ پذیرى به عنوان كلید پایائى بتن قلمداد شده است.

در سازه ‏هاى بتنى، بتن پوشش سطحى در اولویت نخست، آرماتورها را از خوردگى حفاظت مى‏كند. بنابراین از دیدگاه خوردگى آرماتور این منطقه سطحى در معرض نفوذ گاز اكسیژن، گاز كربنیك و آب قرار دارد. نفوذ دو سیال گاز كربنیك و آب ریز ساختار بتن را تـغییر مى‏دهد و بنابرایـن این‏دو براى انـجام آزمایش قابل تكرار مناسب نیستند. به این جهت است كه به نظر مى‏رسد گاز اكسیژن براى انجام آزمایش نفوذ پذیرى بتن مناسب‏ترین سیال باشد.

در مبحث مربوط به خوردگى آرماتور در بتن و در تشكیل پیل الكتروشیمیایى، وجود اكسیژن براى تشكیل پروسه كاتد ضرورى است. همچنین روند خوردگى از دو مرحله شروع خوردگى و گسترش خوردگى تشكیل مى‏شود. براساس تحقیقات انجام شده نفوذ اكسیژن در مرحله گسترش خوردگى آرماتور در بتن اهمیت دارد.

غیر قابل نفوذ بودن بتن همچنین در رابطه با آب بندی مخازن مایعات و گازها، راکتورهای اتمی و مخازن فاضلاب و تصفیه گاز مورد توجه می باشد و الزامات معمول آن است که بتن باید از نفوذ هوا تحت فشار داخلی معینی جلوگیری نماید. همچنین نفوذ گاز در بتن با مسائل فشار هیدرواستاتیکی و داخل سدها نیز مورد توجه می باشد. از طرف دیگر اندازه گیری ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز نیز مزایایی دارد که از جمله این موارد می توان به سریع بودن انجام آزمایش و عدم تغییر شرایط آزمونه در زمان انجام آزمایش اشاره نمود.

نفوذ پذیرى یك ویژگى ریز ساختارى بتن است كه میزان قابلیت بتن را براى عبور سیالى با ویسكوزیته مشخص تحت گرادیان فشار نشان مى‏دهد.
قانون Darcy(1856) داراى فرم ساده زیر مى‏باشد و رابطه بین سرعت حركت سیال و گرادیان فشار را نشان مى‏دهد:
v=Kv.i
:v سرعت خطى ظاهرى سیال (v=Q/A)(m/s)
:Kv ضریب نفوذ پذیرى دارسى (m/s)
:i گرادیان هیدرولیكى، افت فشار (بدون بعد(

حرکت سیالات از درون بتن از طریق منافذ موئینه و یا ناحیه مرزی بین ماتریس و سنگدانه صورت می گیرد. این در حالیست که به دلیلی کوچکی بسیار زیاد منافذ ژلی، عملا امکان عبور سیال از آن وجود ندارد. Powers رابطه بین منافذ موئینه و نفوذپذیری را به صورت زیر نشان می دهد :

یکی از مهمترین پارامترهایی که بر تخلخل بتن تاثیر می گذارد، نسبت آب به سیمان است. تاثیر نسبت آب به سیمان بر اندازه حفرات و تخلخل بتن در شکل زیر آورده شده است. باید متذکر گردید که نفوذ پذیری بتن تنها تابعی از تخلخل آن نمی باشد، بلکه به اندازه، توزیع و پیوستگی منافذ نیز بستگی دارد.
2) ساز و كارهای حرکت سیال در داخل بتن
سیال به یکی از روش های زیر درون سیال حرکت می کند :
1- جذب سطحی (Adsorption)
2- انتشار (Diffusion)
3- مکش موئینه (Absorption)
4- نفوذپذیری (Permeability)

هر یک از پدیده های نفوذ یون کلر،کربناتاسیون، حملات سولفاتی و انهدام ناشی از سیکل ذوب و یخ در بتن با توجه به یکی از مکانیزم های فوق یا ترکیبی از آن ها صورت می پذیرد.

خوردگی آرماتور در اثر نفوذ یون کلر خوردگی آرماتور در اثر کربناتاسیون

حملات سولفاتی در بتن پدیده سیکل ذوب و یخ در بتن
3) روش های اندازه گیری ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز
تا کنون روش های مختلفی برای اندازه گیری ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز توسط محققین پیشنهاد شده است. این روش ها عموما به دو دسته، آزمایشهای نفوذپذیری گاز با اختلاف فشار ثابت و آزمایش های نفوذپذیری گاز با افت فشار (فشار کاهنده) تقسیم بندی می شوند. روش های اندازه گیری ضریب نفوذپذیری گاز با اختلاف فشار ثابت عبارتند از :

1- توصیه CEMBUREAU (توصیه انجمن سیمان اروپا)، این روش مورد تائید کمیته RILEM TC 116-PCD می باشد و در استاندارد ملی ایتالیاUNI با کد 58-E0031 آورده شده است.
2- توصیه AFGC-AFREM(انجمن مهندسی عمران فرانسه)

3- روش LNEC E-392 یا توصیه ملی پرتغال؛ این توصیه نامه استفاده از نفوذسنج تهیه شده توسط پروفسور Cabrera را که در سال 1999 میلادی در دانشگاه Leeds ساخته شده توصیه می کند.
4- روش انستیتو نفت فرانسه؛ در دانشگاه Sherbrooke کانادا و آزمایشگاه پایایی و مصالح ساختمانی تولوز فرانسه (LMDC) که تحقیقات گسترده ای را بر روی نفودپذیری گاز انجام داده اند, از این روش استفاده شده است.
5- استاندارد امریکایی ASTM D 4525-90؛ این روش که برای تعیین نفوذپذیری سنگ در برابر نفوذ گاز ارائه شده است برای سنجش نفوذپذیری بتن نیز قابل استفاده است.
همچنین روش های اندازه گیری ضریب نفوذپذیری گاز با افت فشار عبارتند از:
1- آزمایش های مکش در سوراخ دریل شده در سطح بتن
2- آزمایش های وارد کردن فشار در سوراخ دریل شده در سطح بتن
3- آزمایش های مکش سطحی
4- آزمایش های وارد آوردن فشار سطحی

4) توضیح دستگاه اندازه‏گیرى نفوذ پذیرى بتن در برابر گاز اكسیژن، توصیه AFPC-AFREM,Cembureau
دستگاه اندازه‏گیرى نفوذ پذیرى بتن در برابر اكسیژن كه براساس دبى خروجى گاز اكـسیژن از نـمونه بتنى مـى‏باشد، براساس توصیه Cembureau و AFREM – AFPC ساخته شده است. این دستگاه در حال حاضر در مراكز تحقیقاتى بتن در بسیارى از كشورهاى اروپایى وجود دارد و در پروژه‏هاى تحقیقاتى و مشاوره‏اى خصوصاً در سازه‏هاى آبى و همچنین سازه‏هاى در معرض عوامل خورنده محیطى مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

4-1) شرح اجزاى دستگاه نفوذ هوا و شكل شماتیك آن
این دستگاه وسیله‏اى براى اندازه‏گیرى دبى اكسیژن است كه شامل قطعات زیر مى‏باشد:
– شیر تنظیم فشار تنظیم كننده فشار ورودى سلول
– لوله‏هاى شیشه‏اى با حجم‏هاى مختلف (160 و 20 و 5 و 2 میلى لیتر(
– سلول انجام آزمایش كه خود شامل پنج بخش مى‏باشد: 1- محفظه آلومینیومى 2- دو صفحه پخش كننده هوا براى كسب اطمینان از عبور اكسیژن از تمام سطح قطعه بتنى 3- غشاى پلى اورتان به دور دیسك بتنى -4تیوپ هوا 5 – درپوش

دیاگرام دستگاه نفوذ پذیرى بتن در برابر اكسیژن
ضمناً براى انجام آزمایش از دو كپسول بزرگ مایع استفاده میگردد:
-1 كپسول اكسیژن براى تأمین گاز عبورى از آزمونه
-2 كپسول ازت براى باد كردن تیوپ به دور دیسك بتنى تا فشار حداكثر 12 اتمسفر

4-2) مشخصات آزمونه
آزمونه‏ها با توجه به حداكثر بعد سنگدانه موجود در بتن به صورت قطعاتى با قطر 15 سانتیمتر و ضخامت 50 یا 65 میلیمتر تهیه مى‏شوند. ضخامت نمونه باید از 2/5 برابر حداكثر بعد سنگدانه بزرگتر باشد. بعد بزرگترین سنگدانه تا 25 میلیمتر توصیه شده است .

براى تهیه این دیسكهاى بتنى باید نمونه‏هاى استوانه‏اى استاندارد (استوانه‏هاى با قطر 15 سانتیمتر و ارتفاع 30 سانتیمتر) را با ضخامت مورد نیاز برش زده و سپس با تهیه حداقل 3 دیسك بتنى از یك نمونه استوانه‏اى استاندارد، آزمایش را بر روى هر سه نمونه به صورت متوالى انجام داد.
چنانچه از مغزه‏هاى كرگیرى شده براى انجام آزمایش استفاده شود باید مطمئن بود كه نمونه تهیه شده ترك خورده و آسیب دیده نباشد. چنانچه قطر و یا ارتفاع مغزه از مقادیر گفته شده قبلى كمتر باشد مى‏توان با استفاده از رزین غیر قابل نفوذ براى جبران كمبود قطر و یا جدا كننده (براى جبران كمبود ارتفاع) استفاده كرد. البته در تحلیل نتایج بدست آمده باید دقت زیادى نمود.

این روش براى بتن‏هاى با عـیار سیـمان حـدود 200 تـا kg/m3 450و مقادیر ضریب نـفوذ پذیرى در برابر اكسیژن بین10-19 m2 تا10-14m2 نتایج قابل قبولى مى‏دهد..

5) رابطه ضرایب نفوذ پذیرى بتن در برابر آب و در برابر گاز اكسیژن
اندازه‏گیرى ضریب نفوذ پذیرى بتن در برابر آب از سالها پیش در كشورمان متداول بوده است و خصوصاً در پروژه‏هاى سد سازى مورد كاربرد قرار گرفته است. در عین حال در ساختمانهاى معمول، بتن سطحى كه حفاظت آرماتورها را بر عهده دارد در معرض نفوذ اكسیژن، گاز كربنیك و آب قرار دارد. عملاً انجام آزمایش نفوذ پذیرى با گاز اكسیژن از دو سیال دیگر ساده‏تر و قابل تكرارتر است و این گاز واكنشى هم با محیط بتن نخواهد داد.

چنانچه مقادیر محاسبه شده براى ضرائب نفوذ پذیرى آب و گاز بر حسب m2 ضریب نفوذ پذیرى واقعى بتن بود باید این مقادیر یكسان باشند ولى عملاً ضریب نفوذ پذیرى در برابر گاز بزرگتر است و براى بتن‏هاى با ضریب نفوذ پذیرى كم این اختلاف زیادتر است.
اختلاف بین ضرائب نفوذ پذیرى بتن در برابر گاز و آب را مى‏توان به موارد زیر نسبت داد:
-1 فعل و انفعال شیمیایى آب با سیمان موجب دوباره هیدراته شدن ذرات سیمان هیدراته نشده مى‏شود و انحلال، ته نشینى و جابجائى ذرات ریز و جذب آب در تخلخل‏هاى كوچك ماتریس سیمان موجب كاهش نفوذ پذیرى مى‏گردد.

-2 اثرklinkenberg و یا تئورى لغزش گازها، براساس این تئورى گاز نزدیك به دیواره موئینه یك سرعت حدىدارد و بنابراین كمیت جریان گاز از طریق موئینه‏ها بیش از مقدارى است كه با قانون Poiseuille پیش بینى شده است. همچنین این اثر زمانى پدید مى‏آید كه مسیر آزاد در مولـكولهاى گـاز نسبت به قطر منافذ موئینه به قدر كافى بزرگ باشد. میزان اثر Klinkenberg به توزیع اندازه تخلخل‏ها و مقدار متوسط فشار آزمایشى دارد. این اثر وقتى كه فشار آزمایش زیاد باشد كمتر مى‏شود. البته این اثر تا حدود كمى اختلاف بین دو ضریب نفوذ پذیرى را توجیه مى‏كند.

 

در اندازه‏گیرى ضریب نفوذ پذیرى ذاتى مصالح، مقادیر بدست آمده براساس آزمایش با آب به نحو بهترى ریز ساختار بتن را نشان مى‏دهد. براى اندازه‏گیرى ضریب نفوذ پذیرى بتن در برابر گاز كه به مقادیر ضریب نفوذ پذیرى ذاتى نزدیكتر باشد باید از فشارهاى زیاد استفاده كرد. در شكل زیر رابطه بین ضرائب نفوذپذیرى نشان داده شده است.

رابطه تئورى بین ضرایب نفوذ پذیرى مایع و گاز

اختلاف بین ضرایب نفوذ پذیرى بتن در برابر گاز و مایع براى بتن‏هاى با ضریب نفوذ پذیرى كم، زیادتر است. براى یك بتن متداول سازه‏اى كه ضریب نفوذ پذیرى آن در برابر آب حدود 10-18 m2است، ضریب نفوذ پذیرى در برابر گاز براى فشار حدود 6 اتمسفر ممكن است 100 برابر زیادتر باشد. نتـایج بـدست آمـده از آزمایشها بـراى بـتن معمولى نسبت‏هاى كوچكتر از 100 را نشان مى‏دهد.
روابط زیر براى بدست آوردن ضریب نفوذپذیرى در برابرآب(Kl)با داشتن ضریب نفوذپذیرى در برابر گاز Kg بكار مى‏رود. kl=kg/(1+b/pm)

b از رابطه زیر قابل محاسبه است:

در بسیاری از کشورها، ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن به عنوان یک از معیارهای پذیرش پایایی بتن شناخته می شود. به عنوان نمونه، Torrent بتن ها را از نظر کیفی بر اساس میزان ضریب نفوذپذیری در برابر گاز به صورت زیر تقسیم بندی می کند :

کیفیت ضریب نفوذپذیری(16-10) m2 ردیف
عالی >0.01 1
خیلی خوب 01-001 2
متوسط 01-10 3
بد 1-10 4
خیلی بد <10 5

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران در word :

در این مقاله، تلاش برای بررسی قابلیت كاربرد QFD بعنوان ابزار استراتژیكی تصمیم‌گیری بعد از مرحله ساخت و ساز پروژه مسكونی برای تعیین بهترین استراتژی بازاریابی، ایجاد قیاس بین عملكردهای رقبای گوناگون و انتقال تجربه حاصل از پروژه كنون به پروژه‌های بعدی صورت گرفته است. بدین منظور/ تیم QFD برای جمع‌آوری و تأیید توقعات شرح پروژه نمونه تشكیل شده است كه پروژه ساختمانی بلند واقع در آنكارا، تركیه بوده است.

یافته‌های مورد پژوهش نشان دادند كه QFD بطور موفق آمیز در پروژه‌های مسكن بعنوان ابزار استراتژیكی جهت آسان كردن تصمیمات بازاریابی بكار رفته است. به عنوان نتیجه بررسی وسیع مقوله و مشاهدات مورد پژوهش، مقاله به محدودیتها و نقاط ضعف در روش تحقیق QFD اشاره می‌كند. واژه عوامل موفقیت مهمی برای بهبود عملكرد روش تحقیق QFD در پروژه‌های راه و ساختمان توصیه شده است.

Case study: QFD application in a hovsing project : كاربرد QFD در پروژه مسكن مورد پژوهش شیوه كار QFD صوت گرفته توسط شركت ساختمانی متوسط، بزرگ دست اندركار در بخش مسكن را پوشش می‌دهد. شركت كه نام آن بعلت دلایل محرمانه محفوظ می‌ماند، سازنده با تجربه‌ای است كه مجتمع‌های مسكونی بیشماری را در منطقه Ankava (آنكارا) ساخته است. در زمان بكارگیری QFD در این شركت، مرحله ساختمانی مجتمع مسكونی بزرگی تمام شده است. و شركت سعی داشت استراتژی بازاریابی مؤثری را برای فروش واحدها تدوین نماید. كل مجتمع مسكونی بلند 23000 مترمربع بود كه 1/388 متر مربع برای تسهیلات سالن اجتماعات و واحدهای مسكون استفاده شده است. بقیه محدوده برای اهداف تفریحی در نظر گرفته شده است اهداف بكارگیری QFD بدین قرار مشخص گردیده است:

1- تعیین استراتژی بازاریابی با شناسایی توقعات گروههای مشتری مورد نظر و مقایسه نقاط قوت و ضعف مجتمع مسكونی با آن موارد در پروژه‌های مسكن دیگر موجود در بازار
2- بكارگیری یافته‌های مربوط به QFD كنونی بری تسهیل تصمیم‌گیری در پروژه‌های بعدی
3- تدوین رویكرد سیستماتیكی كه تصمیم‌گیرنده را در تمام مراحل زنجیره با ارزش ساختمانی شامل تحلیل سهولت و طراحی راهنمایی می‌كند، شركت از روش QFDمطلع نبوده و آنرا در هیچ یك از پروژه‌های مسكن قبلی خود بكار نبرده است.
QFD مراحل زیادی برای دنبال كردن دارد كه همگی برای تشكیل خانه با ماتریس‌‌های كیفیت HOQ در ارتباط هستند. ماتریس HOQ همانطور كه از نام آن پیداست ظاهری شبیه خانه دارد. الحاق ماتریس‌های فرعی بكار رفته برای افزایش رضایت مشتری با ایجاد پروژه ها، محصولات تقاضا شده توسط مشتریان است بخش‌های تشكیل دهنده ماتریس HOQ بدین قرارند.

Fig 1
بخش I ، شرایط و نیازهای مشتری
بخش II ، مقیاس‌های فنی
بخش، ماتریس برنامه‌‌ریزی
بخش IV، ماتریس رابطه
بخش V ، ماتریس همبستگی
بخش VI، وزن‌ها، معیارها و اهداف
به منظور جمع‌آوری اطلاعات ضروری برای ساخت ماتریس HOQ، چندین مصاحبه با مجریان تراز اول شركت صورت گرفته است كه اعضای تیم تحقیق نیز هستند. در بقیه این قسمت، رویكرد گام به گام هدایت شده در كار QFD فوق‌الذكر توضیح داده خواهد شد و خروجی در مرحله بطور خلاصه بحث خواهد شد.

تعیین گروه هدف:
گروه مشتری مورد هدف، افراد دارای درآمد متوسط و بالا را پوشش می‌دهد كه در جستجوی تمایز در واحدهای مسكن از طریق زیبایی شناسی، محل مطلوب و قابلیت دسترسی به تسهیلات سالن اجتماعات هستند.

ایجاد ماتریس HOQ
برای شناسایی نیازها و انتظارات گروههای مشتری هدف از نتایج حاصله از ارزیابی‌های مشتری، مصاحبه‌های رو در رو با خریداران بالقوه‌ و شاكیان از پروژه‌های قبلی و ثبت این اطلاعات استفاده شده است. در این مسیر از جدول VOC و نمودار وابستگی و نمودار درختی استفاده شده است. تیم تحقیقاتی 25 تا از مهمترین معیارها را به عنوان نیاز و انتظارات مشتری در نظر گرفته.

با لحاظ كردن این خواسته و انتشارات مشتری در (Wbats) قسمت اول خانه كیفیت پر می‌شود. این خواسته‌ها و انتظارات توسط مشتری با دادن امتیاز از 10-1 الویت‌بندی شده‌اند. اولویت‌بندی با در نظر گرفتن نظر مشتری از پروژه‌های قبلی صورت گرفته است. سپس تیم تحقیق دیگر پروژه‌های دارای ویژگیهای قابل انطباق را شناسایی كردند. با استفاده از نظر مشتریان و خود افراد پروژه‌های مفروض را با پروژه مذكور مقایسه كرده برای این منظور از درجه‌بندی 1- بدترین وضع تا 5 بهترین وضع را به شركت مذكور و شركتهای رقیب امتیاز دادند یعنی Bench Marking را در مورد خواسته‌ها و نیازهای مشتریان با شركت‌های رقیب انجام دادند.
مقیاس‌های فنی مربوط به هر نیاز مشتری در مرحله بعدی شناسایی شده است.

مقیاس‌های فنی روی راه‌حل‌های انتخاب شده توسط شركت جهت تأمین نیازها و خواسته‌های مشتریان انعكاس می‌یابد. مقیاس های فنی كه بعنوان نتیجه جلسات جامع‌شناسایی شده‌اند. در جدول 2 لیست شده است.
روابط بین نیازهای مشتری با مقیاس‌های فنی باید بطور عینی توسط تیم تحقیقاتی شناسایی شود. این مرحله برای ارتباط مشخصات فنی و خواسته‌های مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است كه توسط افراد شركت این امر صورت گرفته شده است. برای ارتباط خیلی قوی (9) ارتباط قوی (3)، ارتباط ضعیف (1) را قرار می‌دهیم.
عملكرد شركت در تلاقی با همه نیاز مشتری با عملكرد رقیب‌های اصلی مقایسه شده است.
اهداف با در نظر گرفتن بهترین راه‌حل برای برآورده ساختن توقعات مشتری در مقایسه با رقیب‌های اصلی تنظیم شده‌اند.
نسبت‌های بهبود برای هر نیاز مشتری: در نظر گرفتن بهترین وضع بین شركت و شركت‌های رقیب به عنوان هدف آن نیاز یا خواسته تعیین می‌شود. با تقسیم هدف به وضع كنونی سازمان نسبت بهبود بدست می‌آید.

وزن توقعات مشتری: با ضرب كردن نسبت بهبود در اهمیت آن خواسته و ضرب تصحیح وزن آن خواسته بدست می‌آید.
با تقسیم وزن هر خواسته به جمع كل وزنهای خواسته‌ها و ضرب آن در 100 وزن بلس آن خواسته یا نیاز تعیین می‌شود.
ارتباط بین مقیاس‌های فنی با یكدیگر: این ارتباطات بوسیله برای ارتباط مثبت و برای ارتباط منفی و اگر ارتباط با هم نداشته باشند خالی قرار گرفته است.

وزنهای مقیاس‌های فنی:
با ضرب كردن وزن نسبی هر نیاز در نمره رابطه در همان ردیف و جمع كردن آنها وزن مطلق هر مقیاس فنی بدست می‌آید. كه با تقسیم هر وزن مطلق به جمع كل وزن‌های مطلق و ضرب در 100 وزن نسبی هر مقیاس فنی بدست می‌ آید.
تعیین اهداف برای مقیاس‌های فنی: عملكردهای شركت‌های رقیب، با توجه به هر مقیاس فنی ارزیابی شده است و بهترین عملكرد به عنوان طرح مورد هدف تعیین شده است.

Fig 2
یافته‌های مورد پژوهش:
5 تا از مهمترین مقیاس‌های فنی كه به موفقیت پروژه كمك می‌كند عبارتند از: 1- محل مجتمع مسكونی (1)، طرح كلی معماری كاركردی واحدهای آپارتمان (6) ، كل اندازه هر واحد آپارتمان (2) تقسیم امنیت حرفه‌ای/ سیستم امنیتی (7) و بالاخره، محدوده حفاظت شده برای اهداف تفریحی و چشم‌انداز خوب (14) بودند. این تلاشها باید در طول بازاریابی نشان داده شوند.

3 تا از مهمترین تقاضای‌های مشتری تحت عنوان، تمایز اجتماعی (1)، واحدهای آپارتمانی بزرگتر (2) و امنیت از تهدیدهای بیرونی (7) بودند.
تقریباً یكسال و نیم بعد از اجرای QFD، مصاحبه بعدی با همان افراد حرفه‌ای شركت انجام شده است. آنها اشاره می‌كنند كه شركت از خروجیهای بكارگیری QFD در پروژه ممكن جدید استفاده كرده كه گروه مشتری مورد هدف خیلی مشابه‌ای داشته است و نیز این استراتژی خیلی موفق بوده است.

D- محدودیتها در QFD:
محدودیتهای جهانی: یكی از مهمترین چالش‌های تكنیك QFD كیفیت مبتنی به آن است، كیفیت/ موضوع اولیه روش QFD برای افزایش سطح رضایت مشتری در پروژه است. تكنیك فاقد درك اصطلاحات بودجه، جدول زمان‌بندی، محدودیتهای فناوری پروژه یا دیگر محدودیتهای خاص شركت است.
محدودیتهای خاص كاربردی: یكی از مشكلات اصلی روبرو شده در كاربردهای QFD تعریف ضعیف مشتریان است.

اجزاء روش تحقیقی برای یكپارچه‌سازی كار پژوهش در مرحله طراحی: QFD
در این مقاله QFD را برای طراحی چاقو بكار می‌بریم. برای سالها طراحی ابزار دستی، مركز، مركز توجه بخش از كاربران، تولیدكنندگان، محققین بوده است. در این مقاله‌ها ما نشان می‌دهیم كه چطور متد طرح خاص، بكارگیری تابع كیفیت (QFD) می‌تواند جهت برای یكپارچه‌سازی كار پژوهش در طرح ابزار دستی و بطور كلی پیشگیری از ریسك كاری در طرح تجهیزات كاری باشد.

مشكل یكپارچه‌سازی كار پژوهش در طرح:
بر طبق ایده در نظر گرفته شده توسط جامعه علمی طرح را بعنوان تغییر شكل مفهوم در محصول با هدف تلاقی با نیازهای كاربر در نظر می‌گیریم. ضمن اینكه احترام به محیط، قانون، سودمندی را تضمین می‌كنیم. اگر نیازهای كار پژوهشی و توقعات كاربرشناسایی شده باشند و الویت‌بندی شده باشند بدین معنی نیست كه موضوع طراحی شده تمام نیازهای كار شناسایی شده باشند و الویت‌بندی شده باشند بدین معنی نیست كه موضوع طراحی شده تمام نیازهای كار پژوهش و توقعات كاربر را برآورده سازد.

مرحله بعدی فرایند طراحی در واقع توسط متخصصین و مهندسین مدیریت و كنترل می‌شوند. مسائل غیر قابل اجتنابی در طول این مراحل ایجاد می‌شود كه با مشكلات یا حتی عدم حضور ارتباطات بین متخصصین مهندسی و موارد ارائه دهنده رشته‌های مختلف مثل كار پژوهش، تركیب می‌شوند می‌توانند اثر معكوس و یا غیرقابل پیش‌بینی روی تلاقی با این نیازها، بویژه موارد مربوط به جلوگیری از خطر شغلی، ایجاد نمایند. این نیازها در واقع محدودیتهای طراحی می‌باشند و در نتیجه تنها در پایان فرایند طراحی از طریق اتخاذ مقیاس‌های دیگر منطبق اشاره می‌شوند، كه در نتیجه به نیازهای عملیاتی متناقض برمی‌گردد. برای مثال قطر دسته ابزار برقی به محدودیتهای فنی شامل جریان برق تا تعیین معیار كار پژوهش بستگی دارد.

Fig2 و Fig 1
(whats)
مرحله آغازین فرایند طراحی شامل شناسایی و تدوین توقعات گوناگون با توجه به محصول طراحی شده است. تحقیق موجب لیست 8 نیازی شده است. یا بعد از آن تمام این نیازها الویت‌بندی می‌شوند. با توجه به این توقعات به ارزیابی محصولات رقبا پرداخته و اهدافی را برای این توقعات در نظر می‌گیریم. مثلاً برای نیاز «ایجاد درد نكردن» چاقوی كنونی نمره‌3 و محصول رقبا نمره 5 و در نتیجه 5 را برای چاقوی آینده در نظر می‌گیریم و (Hows) و ایجاد همبستگی بین whts/ Hows
لیست (Hows) شامل لیست مشخصه‌های فنی است كه به نیازهای شناسایی شده امكان عمل می‌دهد. مشخصه‌های مهندسی و یا كار پژوهش باید قابل اندازه‌گیری باشند.

بعد رابطه بین نیازها و مشخصه های محصول تعیین می‌شوند. بر اساس تصمیم‌گیری جمعی، تیم، ارزش رابطه قوی، متوسط، ضعیف یا هیچ را برای هد جفت خاص what/ How را قرار می‌دهند. بدین لحاظ، مقیاس مناسب (1 و 3 و 9) بكار می‌رود.
بعد اولیت‌بندی می شوند. هدف را برای هر مشخصه فنی در نظر می‌گیریم.

جستجوی كشش‌های متقابل بین Hows
آنها كه رابطه‌ مستقیم با هم دارند را با علامت + و آنها كه رابطه معكوس دارند- و آنها كه رابطه ندارند بدون علامت در نظر می‌گیریم.
ارزیابی مفاهیم: در مورد پژوهش؛ تیم كاری 500 مفهوم از چاقوهای مختلف را ایجاد كردند در سمت پایین خانه كیفیت، با لمسه استفاده از سمبل‌ها و نمادها، تیم كاری ارزیابی می‌كند چطور این مفاهیم با مشخصه‌های محصول كار می كنند و بعد انتخاب موردی امكان‌پذیر است كه در بهترین حالت با توقعات كاربر تلاقی می‌یابد. مفهوم انتخاب شده توسط تیم، مشخصه طرح تیغه قابل حركت در ارتباط با دو دسته موردی است.

بالاخره، ما باید اشاره كنیم كه كار تحقیقاتی اخیر برای یكپارچه‌سازی QFD در توان منطقی ابزارهای روش تحقیق در ایجاد فرایند طراحی ممكن تلاش می‌ند. با وجود این ترسیم ماتریس‌های QFD مشكلات معینی را ایجاد می‌كند. مورد اصلی شامل ایجاد ماتریس‌های بیشمار است كه نیز معمول می‌شود. لذا، ایجاد اولویت‌ها برای اجرای بكار گرفته شده مهم است.

دومین مشكل در ارتباط با درستكاری ماتریس‌ها در الحاق با نیاز برای حفظ به روز بودن آنها است.
سیستم كامپیوتر- انسان برای طراحی جمعی (HcscD)
HcecD (Human- computer system collaborative designl
این تحقیق، سیستم انسان- كامپیوتر را برای طراحی جمعی (HCscD) را ارائه می‌دهد. این سیستم كاربران را با محیط مجازی انعطاف‌پذیر برای توسعه و طراحی محصول مهیا می‌سازد. طرح جمعی مؤثر به اشتراك گذاشتن اطلاعات و منابع بین افراد سازمانهای گوناگون نیاز دارد. بنابراین نه تنها به گروه افراد بلكه به رابطه كامپیوتر- انسان بصورت یكپارچه نیاز دارد.

HcscD در صورت استفاده از سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) ، سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM) سیستم ارتباطی و سیستم مدل‌سازی جامد توسعه محصول یكپارچه Hcscd محقق خواهد شد. در این صورت یك رابطه انعطاف پذیر و كاملاً یكپارچه بر اساس جنبه‌های انسانی توسعه می‌یابد.
سیستم مدل‌سازی جامد توسعه محصول با استفاده از نرم‌افزار طراحی بوسیله كامپیوتر CAD، نرم‌افزار مدیریت مدرك الكترونیكی EDM (electronic document) و نرم‌افزار مدیریت مدرك الكترونیكی EDM(electronic document mansemed) و نرم‌افزارهای اطلاعاتی، فرایند طراحی را یكپارچه‌ می‌سازد. فرایند توسعه محصول چندین موضوع شامل ایده‌پردازی، توسعه مفهوم، استراتژی بازاریابی، تحلیل تجارت. توسعه محصول و جنبه‌های تجاری را قسمت پوشش قرار می‌دهد.

مهندسی همزمان CE(concurrent engineering) با هدف افزایش توان رقابتی سازمان بوسیله كوتاه كردن زمان توسعه محصول، كاهش هزینه، بهبود كیفیت و مشاركت در اطلاعات و منابع قرار دارد. برای آسان شدن طراحی جمعی بوسیله CE كامپیوترها شبكه شده بر اساس جنبه‌ انسانی باید ساخته شود كه تیم را قادر به دنبال كردن تجربه خود در كار با یكدیگر و دیگر شركت كنندگان در محل‌های مختلف بدون هیچ مشكلی می‌باشند. بنابراین، رابطه یكپارچه شده انسان- كامپیوتر برای طراحی جمعی كار اصلی است گزارش شده است كه ارتباط مؤثر و منظم با مشتریان، عرضه‌كنندگان توزیع‌كنندگان، زیر ساختار اطلاعاتی قوی، كاربرد مؤثر فناوری مدرن، عناصر كلیدی برای موفقیت هستند. از این رو سازمانهایی كه در طراحی و توسعه محصولات جدید كار می‌كنند باید روشهای انعطاف پذیر كاری را برای بر خود با تقاضا و نیازهای زیاد و مختلفی كه در بازار كار جهان وجود دارد. اتخاذ نمایند. در ارتباط از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICI) سازمان محصولات جدیدی را در مشاركت جمعی مستقیمی از تحلیل بازاریابی تا توسعه محصول در شبكه‌های سازمان طراحی خواهد كرد.

شبكه باید قادر به موارد ذیل باشد:
1- جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازاریابی، سازماندهی، و بكارگیری تیم‌های مشاركتی
2- حمایت از هر دو كنش متقابل همزمانی و غیرهمزمانی توزیع شده در میان شركت‌كنندگان تیم خصوص ایده طراحی در محل توزیع شده.
سیستم توصیه شده، كامپیوتر، انسان برای طراحی جمعی
روش مبتنی بر انسان كه در تصویر شماره یك نشان داده شده است.

Fig 1
برای طراحی جمعی از طریق كل چرخه عمر محصول توسعه یافته است. HcscD قابلیت‌هایی برای تحلیل بازاریابی. تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی برای فعالیتهای طراحی و رسانه ارتباطی برای شركت‌كنندگان تیم توزیع شده و ابزارهایی كارآمد برای طراحی جمعی دارد. HcscD از طریق یكپارچه‌سازی مجموعه تكنیكها شامل تحلیل كار، مدل آبشاری و بكارگیری تابع كیفیت QFD توسعه یافته است.
تصویر fig 2
HcscD برای طراحی جمعی متضمن استفاده از سیستم MIS سیستم HRM رسانه ارتباطی، و سیستم مدل‌سازی یكپارچه توسعه محصول است. علاوه بر آن HcscD با استفاده از سه قطعه برنامه شامل قطعه برنامه CAD، قطعه برنامه EDM و قطعه برنامه پایگاه اطلاعاتی متشكل از داده‌های است یكی و دینامیكی به یكپارچه‌سازی مدل توسعه محصول می پردازد. پایگاههای اطلاعاتی به 5 دسته جدا به قرار ذیل دسته‌بندی می‌شوند.
1- پایگاه اطلاعاتی منابع انسانی
2- پایگاه اطلاعاتی محصول
3- پایگاه اطلاعاتی بازاریابی
4- پایگاه اطلاعاتی مدارك الكترونیكی
5- پایگاه اطلاعاتی ارتباطات
fig 3
HcscD علاوه بر تحلیل بازاریابی، فرایندی برای انتخاب پرسنل مناسب جهت سازماندهی تیم طراحی و ارائه و ارتباط با اعضای تیم در نظر گرفته شده است.

سیستم اطلاعات بازاریابی MIS
تحقیقات بازاریابی و برنامه‌ریزی استراتژیك با هدف ایجاد فرصتی برای در راس قرار گرفته سازمان‌ها پایه‌ریزی شده است. در حالیكه تجربه به تحلیل‌گر بازاریابی در درك عوامل مؤثر در شیوه‌های رقابتی موفق كمك می‌كند. بسیاری از این دانش‌ها بعنوان فرضیه‌های تست شده و مفید بودن و اعتبار داشتن آنها دقیقاً معلوم نیست. به منظور جمع‌آوری منابع بسیار در حد ممكن برای تحلیل. سیستم كاربر را در دو انتخاب قرار می‌دهد. اولین انتخاب این است كه كاربرد، داده‌های خاص بر اساس شرایط خود را جمع‌آوری كند كه احتمالاً از اینترنت استفاده خواهد كرد. دومین انتخاب، پایگاه اطلاعات از خود سیستم بر اساس نقطه فروش‌ها (pos) است. سیستم‌های pos ابزاری را برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات كانال بازاریابی ارائه می‌دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار( در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار( در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار( در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار( در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار( در word :

جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار

مقدمه:
سازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق و یا نیمرخ های فولادی است که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را بوجود می آورند، نیمرخ های فولادی معمولاً تولیدیهای کارخانه ای هستند که با توجه به تکنولوژیهای پیشرفته ای که در تولید آنها استفاده می شود، غالباً رفتاری در حد انتظار از خود نشان می دهند. موضوعی که موجبات نگرانی طراحان و سازندگان سازه های فولادی را فراهم می کند، چگونگی رفتار اتصالاتی است که الف) برای ساخت اعضاء مرکب از نیمرخ و ورق و ب ) برای یکپارچه نمودن اعضاء (شامل تیر، ستون و مهاربندها) در محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرند.
برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمانهای متعارف بسیار رایج است. باتوجه به قدمت نسبتاً طولانی استفاده از جوش در ساخت اسکلت فولادی در ایران و دیگر نقاط جهان، پیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش و توسعه فن آوری مربوط به آن صورت گرفته است، اما هنوز هم نگرانی هایی در مورد اتصالات جوشی به ویژه به علت صدمات به وجود آمده در اتصالات جوشی ساختمانهای بلند مرتبه تحت اثر زلزله، در ذهن مهندسان وجود دارد.

بدون شک جوشکاری عامل مهمی در توسعه و تکوین صنایع ساختمانی و به طور کلی پروژه های عمرانی بوده است . که اجرای غیر صحیح آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور تحمیل نماید.
در این نشریه سعی بر این است که ابتدا بر اساس آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران کلیاتی درباره جوشکاری (بویژه جوشکاری قوس فلزی دستی که متداولترین نوع جوشکاری کارگاهی در پروژه های عمرانی می باشد) ارایه و پس از آن نتایج تحقیقی را که در مورد بررسی کیفیت جوش در پروژه های عمرانی (ساختمانهای دولتی) انجام گرفته است مطرح گردد.

کلیات
1ـ مساحت ، طول ، اندازه ساق و بعد موثر گلوی جوش
1ـ1ـ جوشهای شیاری
مساحت مؤثر جوش مساوی حاصل ضرب طول موثر در بعد موثر گلوی جوش است.
1ـ1ـ1ـ طول مؤثر جوش برای انواع جوش شیاری، با لبه ساده (گونیا) و یا پخدار ، مساوی عرض قطعه متصله در امتداد عمود بر جهت تنش می باشد.
1ـ1ـ2ـ بعد گلوی جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل ، مساوی ضخامت ورق نازکتراست. هیچگونه افزایشی به علت وجود تحدب مجاز نیست.

1ـ1ـ3ـ برای جوش شیاری با نفوذ نسبی در صورتیکه زاویه شیار کوچکتر از 60 درجه ولی بزرگتر از 45 درجه باشد و جوشکاری به روش قوسی با الکترود روکشدار یا زیر پودری انجام شود، بعد مؤثر گلوی جوش مساوی عمق شیار منهای سه میلیمتر می باشد .
در حالتهای زیر بعد موثر گلوی جوش شیاری به روش قوسی با الکترود روکشدار مساوی عمق شیار بدون هرگونه کاهشی می باشد:
1ـ زاویه شیار مساوی یا بزرگتر از 60 درجه (در ریشه)
2ـ زاویه شیار بزرگتر یا مساوی 45 درجه در ریشه .

1ـ1ـ4ـ بعد گلوی جوش شیاری در شیار بین دو لبه گرد در حالت نیم جناغی و تمام جناغی وقتیکه شیار به طور کامل با مصالح جوش پر شده باشد ، نباید از مقادیر مندرج در جدول شماره یک بیشتر منظور گردد.
جدول شماره (1) ضخامت موثر گلوی جوشهای شیاری لب گرد
نوع جوش R= شعاع گردی ضخامت موثر گلوگاهی
نیم جناغی لبگرد R
جناغی لب گرد R
R = شعاع گردی لبه
* در جوش قوسی تحت حفاظ گاز با الکترود فلزی، وقتیکه R بزرگتر یا مساوی 13 میلیمتر است، از R استفاده می شود.
1ـ2ـ جوش گوشه

مساحت مؤثر جوش گوشه مساوی حاصل ضرب طول مؤثر در بعد مؤثر گلو است.
1ـ2ـ1ـ طول مؤثر جوش گوشه، مساوی طول کل نوار تمام اندازه است . در صورتیکه جوش در طول نوار تمام اندازه باشد، هیچ کاهشی به علت شروع و ختم جوش لازم نیست در طول موثر اعمال گردد.
* نوار تمام اندازه ، نواری را گویند که در طول کلی آن اندازه جوش ثابت است.
1ـ2ـ2ـ طول مؤثر نوار جوشی منحنی ، باید در امتداد محور مرکزی گلوی مؤثر، اندازه گیری شود. اگر مساحت جوش گوشه درون سوراخ یا شکاف که بر مبنای تعریف فوق حاصل می گردد، بزرگتر از مساحت بدست آمده در بند 1ـ3ـ3 باشد، مساحت اخیر بعنوان مساحت مؤثر جوش گوشه در نظر گرفته می شود.
1ـ2ـ3ـ حداقل طول جوش گوشه، 4 برابر انداز ساق (پای) جوش است. به بیان دیگر انداز ساق جوش نباید بزرگتر از طول مؤثر آن در نظر گرفته شود.
1ـ2ـ4ـ بعد مؤثر گلوی جوش گوشه، کوتاهترین فاصله از ریشه تا سطح هندس ایده آل مقطع جوش است. در اشکال زیر گلوی موثر در چندین حالت نشان داده شده است:

3ـ جوش کام و انگشتانه

به جوش در شکاف و سوراخ به حالت پر نشده اطلاق می شود.
* مساحت مؤثر جوشهای کام و انگشتانه به ترتیب مساوی مساحت اسمی شکاف و سوراخ در فصل مشترک دو ورق در حال تماس می باشد.
1ـ4ـ بعد موثر گلوی ترکیبی از جوش شیاری با نفوذ نسبی و جوش گوشه مساوی کوتاهترین فاصله از ریشه تا سطح جوش منهای 3 میلیمتر است. کاهش 3 میلیمتر برای آن دسته از چنین جوشهایی منظور می شود که برای جوش شیاری نظیر مقرر شده است.
2ـ برخی معایب و نارسائیهای اتصالات جوشی و نحو برطرف نمودن آنها

جوشهای غیر قابل پذیرش سازه را باید تعمیر نمود ، برای این کار باید مصالح اضافی جوش یا قسمتی از مصالح پایه برداشته شود که برای انجام آن می توان از تراشکاری ، سنگ زنی، لبه زنی ، و یا شیارزنی استفاده نمود. اعمال مذکور نباید باعث کاهش ضخامت در فلز یا جوش مجاور شوند. در هنگام برداشتن جوشهای مردود (غیر قابل پذیرش) ، مقادیر برداشته شده از فلز پایه باید در حداقل ممکن حفظ گردد. قبل از جوشکاری محل تعمیری ، باید سطح شیار ایجاد شده کاملاً پاک شود . در جوشکاری تعمیری ، کلیه کاهش ضخامتهای ایجاد شده در محل سنگ زده شده ، باید کاملاً پر شوند. سازنده مجاز است جوش مردود را تعمیر نموده یا تمام آن را برداشته و مجدداً به طور کامل جوش دهد.

نوع معایب نحوه رفع آنها
2ـ1ـ لوچه (بیرون زدگی ) تحدب، بیش از حد مصالح جوش اضافی باید به دو روش مناسبی برداشته شود.
2ـ2ـ تقعر بیش از حد ، حوضچه انتهایی، کمبود در اندازه جوش، بریدگی پای جوش سطح جوش باید آماده سازی شده (بند 3ـ11) و سپس با انجام عبورهای متوالی. کمبود ضخامتها جبران شود.
2ـ3ـ امتزاج ناقص، تخلخل بیش از حد ، نفوذ گل مناطق مشکوک باید برداشته شده (به بند 3ـ7ـ1 مراجعه شود) و مجدداً جوش گردد.
2ـ4ـ ترک در جوش یا فلز پایه در این حالت عمق نفوذ ترک باید به کمک آزمایشهای مناسب (حک اسید، ذرات مغناطیسی ، رنگ نافذ و 😉 تعیین شده و تا 50 میلیمتر فراتر از ریش ترک ، مصالح باید کاملاً برداشته شده و مجدداً با جوش پر شود.

2ـ5ـ ایجاد اعوجاجهای ناشی از عمل جوشکاری این عوارض باید به کمک وسایل مکانیکی و یا حرارتهای موضعی محدود رفع گردند و عضو به حالت مسقیم درآید. درجه حرارت که باید به کمک روشهای مطمئن اندازه گیری شود، برای فولادهای اصلاح شده نباید از 600 درجه سانتیگراد و برای سایر فولادها نباید از 650 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.
نصب و جوش نامناسب قطعات هرگونه حذف و بریدن این قطعات باید به اطلاع مهندس مشاور برسد

نوع معایب نحوه رفع آنها
ایجاد سوراخهای اشتباه بر روی قطعات سازه طبق نظر مهندس طراح می توان آنها را به صورت باز رها نمود ویا توسط پیچ یا جوش پر کرد
تنشهای پسماند و انقباضی بوسیله تقه کاری (کار مکانیکی روی فلز جوش توسط ضربات چکش) در لایه های میانی جوش می توان تنشهای انقباضی در جوشهای ضخیم را به منظور جلوگیری از ترک یا انقباض یا هر دو استفاده نمود.

(( البته باید دقت نمود که انجام تقه کاری بر روی جوش ریشه و لایه سطحی جوش و همچنین در روی فلز پایه در مجاورت لبه جوش مجاز نیست.))
(( استفاده از چکش گل گیری دستی، برقی و یا هوای فشرده مجاز بوده و تقه کاری محسوب نمی شود.))
ایجاد درز در جوش هرگونه درزگیری جوش ممنوع می باشد
(( درزگیری و درزبندی جوش با چکش کاری در حالت سرد را درزگیری گویند.))
ایجاد لکه های قوس روی فلز پایه در خارج از ناحیه جوشهای دائمی از ایجاد چنین لکه هایی باید اجتناب نمود و ترکها یا لکه های ناشی از لکه قوس باید سنگ زده شده و سلامت فلز پایه کنترل گردد.

نکات دیگری که باید در جوش قطعات به آنها توجه جدی شود:
1ـ تمیز کاری جوش
1ـ1ـ تمیز کاری قبل از اجرای جوش
قبل از انجام هر عبور، باید هرگونه گِل (سرباره) عبورهای قبل برداشته شده و سطح جوش و لبه های فلز پایه با برس سیمی، تمیز گردد. این عمل نه تنها بین لایه های متوالی، بلکه در انتهای جوش و در هنگام تعویض الکترود و یا هر مقطع جوشکاری نیز باید انجام شود.
1ـ2ـ تمیزکاری جوش تکمیل شده
بعد از اتمام جوش، باید سرباره (گِل) جوشکاری برداشته شده و سطح جوش و فلز اطراف آن ، برس سیمی زده شود. (( قبل از پذیرش جوش، رنگ آمیزی جوش ممنوع است.))

2ـ خاتم جوش
2ـ1ـ در انتهای شیار، جوش باید به نحوی خاتمه یابد که از سلامت جوش اطمینان حاصل گردد. در صورت لزوم باید با تعبیه ناودان ، جوش مقداری از انتهای شیار اصلی ادامه یابد تا اندازه کامل درانتها حاصل گردد.
2ـ2ـ در قطعات تحت بارهای استاتیکی ، حذف ناودان انتهایی لازم نیست ، مگر طبق دستور دستگاه نظارت .
2ـ3ـ در قطعات تحت بارهای دینامیکی ، بعد از سرد شدن جوش ، ناودان باید برداشته شده و لب قطعه سنگ خورده و با فلز پایه هم سطح گردد.
2ـ4ـ در درزهای لب به لب تسمه ها و ورق ها ، در صورتیکه نیاز به هم سطح کردن (سنگ زدن) دو انتهای جوش در دو لبه تسمه یا ورق باشد، سنگ زدن باید به نحوی انجام شود که میزان کاهش عرض تسمه از 3 میلیمتر تجاوز نکند. برداشتن تحدب جوش بزرگتر از 3 میلیمتر در دو لبه تسمه لازم نیست . این تحدب باید به صورت تدریجی با شیب حداکثر 1 به 10 به عرض واقعی تسمه تبدیل شود.

3ـ پشت بند جوشهای شیاری
3ـ1ـ در صورتیکه برای جوش شیاری از تسمه پشت بند فولادی استفاده گردد، عبور ریشه باید کاملاً با آن ممزوج گردد.
3ـ2ـ تسمه پشت بند فولادی باید در سرتاسر طول جوش پیوسته باشد. برای سر هم کردن تسمه های پشت بند به یکدیگر باید از جوش لب به لب شیاری با نفوذ کامل استفاده نمود.
3ـ3ـ حداقل ضخامت تسمه پشت بند به منظور جلوگیری از سوختن آن در هنگام جوشکاری در روش جوش قوسی دستی با الکترود روکش دار 5 میلیمتر پیشنهاد می گردد.
3ـ4ـ در اعضاء تحت اثر بارهای دینامیکی ، تسمه های پشت بند عمود برامتداد تنش باید برداشته شده و پشت جوش کاملاً سنگ زده شده و هم سطح گردد ولی لزومی به برداشتن تسمه های موازی امتداد تنش نیست، مگر طبق دستور مهندسین مشاور.

3ـ5ـ در اعضاء تحت بارهای دینامیکی، در صورتیکه بخواهیم تسمه پشت بند را با جوش خارجی به عضو متصل کنیم، این جوش باید در تمام طول تسمه پیوسته باشد.
3ـ6ـ لزومی به جوش پیوسته ویا حذف تسمه های پشت بند در اعضاء تحت بارهای استاتیکی نمی باشد مگر طبق خواست مهندس مشاور.
جوشکاری در شرایط زیر مجاز نمی باشد:
1ـ وقتیکه درجه حرارت محیط کار کمتر از 18ـ درجه سانتیگراد است.
2ـ وقتیکه درجه حرارت فلز پایه کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول زیر است در روش جوشکاری دستی با الکترود روکش دار.

جدول شماره (2) حداقل پیش گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی
مشخصات ورق
حداقل درجه حررات ورق (سانتیگراد) ضخامت ورق (میلیمتر)
20
65
110
150 20
40 t 20
65 t 40

65 t الکترود روکش دار نوع غیر کم هیدروژن ST 37
ST 52 A
1
20
65
110 20
40 t 20
65 t 40
65 t الکترود روکش دار کم هیدروژن ST 37

ST 52 B
10
65
110
15 20
40 t 20
65 t 40
65 t الکترود روکش دار کم هیدروژن C

3ـ وقتیکه سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است.
4ـ وقتیکه کار در معرض وزش باد با سرعت زیاد است.
5ـ وقتیکه پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر متعادل و سخت هستند.

ضوابط کلی جوشکاری
1ـ ضوابط فلز الکترود (فلز پرکننده)
1ـ1ـ وقتیکه طبق جداول 4 و 5 و یا موارد مشابه استفاده از جوش سازگار الزام شده باشد، مشخصات فلز الکترود و مشخصات ترکیبات روکش (پودر) الکترود باید مطابق جدول 3 باشد.
1ـ2ـ تراز مقاومتی لازم برای فلز الکترود در جوشهای شیاری با نفوذ کامل و نفوذ نسبی، و یا جوش گوشه باید منطبق بر مشخصات مقرر در جداول 4 و 5 باشد.
1ـ3ـ بعد از اینکه الکترودها از بسته بندی اولیه خارج شدند ، باید طوری محافظت یا انبار شوند که مشخصات و خواص جوشکاری آنها تغییر نکند.
1ـ4ـ در فولادهای ضد زنگ ، در حالت نمایان و بدون رنگ آمیزی ، لازم است فلز الکترود از نوع ضد زنگ طبق مشخصات فلز پایه باشد (جدول شماره 2). در صورتیکه جوش چند عبوره باشد، برای عبورهای داخلی می توان از الکترودهای معمولی (طبق جدول 3) استفاده نموده، لیکن حداقل در دو لایه فوقانی و لبه ها ، الکترودها باید از نوع ضد زنگ باشند.

2ـ پیش گرمایش و حرارت عبورهای میانی
به منظور جلوگیری از وقوع ترک ، مقدار پیش گرمایش و حرارت عبورهای میانی باید کافی باشد. (جدول شماره2). در درزهایی که چند نوع فولاد وجود دارد، انتخاب درجه حرارت پیش گرمایش باید بر منبای فولاد با مقاومت بزرگتر باشد .

3ـ کنترل حرارت القایی جوشکاری در فولادهای اصلاح شده
در جوشکاری فولادهای اصلاح شده ، به دلیل آنکه حرارت بیش از حد می تواند باعث کاهش مشخصات مکانیکی فولاد گردد، متناسب با دمای پیش گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی، مقدار درجه حرارت القایی بایدبر مبنای توصیه های کارخانه تولید کننده کنترل گردد.
(( استفاده از جوش رگه ای برای اجتناب از فراگرمایش ، به صراحت توصیه می شود.))
(( شیار زنی فولاد های اصلاح شده با استفاده از روشهای برش هوا گاز مجاز نمی باشد. ))
جوشکاری قوسی دستی با الکترود روکش دار
1ـ الکترود برای جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار
1ـ1ـ مشخصات الکترودهای روکش دار باید منطبق بر استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی باشد.

1ـ2ـ شرایط انبارکردن الکترودهای کم هیدروژن
الکترودهای با روکش کم هیدروژن باید در بسته بندیهای ضد رطوبت مهر شده خریداری و نگهداری و یا قبل از مصرف به مدت 2 ساعت در دمای بین 300 تا 430 درجه در دستگاه خشک کن ، خشک شوند.پس از خارج نمودن الکترودها از بسته بندی یا دستگاه خشک کن، باید آنها را در دستگاه خشک کن ذخیره با درجه حرارت 120 درجه سانتیگراد نگهداری نمود.
1ـ2ـ1ـ زمان تماس الکترود با هوای آزاد

بعد از باز کردن بسته بندی یا خارج کردن الکترود از دستگاه خشک کن زمان تماس الکترود با هوای آزاد نباید بیش از مقادیر ذکر شده در ستون الف از جدول شماره (6) باشد.
1ـ2ـ2ـ در صورتیکه به کمک آزمایش بتوان نشان داد که میزان رطوبت جذب شده از 4/0 درصد وزنی تجاوز نمی کند. می توان الکترود را به مقدار ذکر شده در ستون ب جدول شماره (6) در معرض هوای آزاد قرار داد.
جدول شماره (6) مقادیر مجاز تماس الکترودهای کم هیدروژن با هوای آزاد

نوع الکترود ستون الف ستون ب
الکترود فولاد نرمه
E 70 XX
E 70 XXR
E 70 XXHZR
E 70 18 M 4 ساعت
9 ساعت
9 ساعت
9 ساعت بین 4

تا 10
ساعت
الکترود فولاد پر مقاومت
E 70 XX – X
E 80 XX – X
E 90 XX – X
E 100 XX – X 4 ساعت

2 ساعت
1 ساعت
5/0 ساعت 4 تا 10 ساعت
2 تا 10 ساعت
1 تا 5 ساعت
5/0 تا 4 ساعت

1ـ2ـ3ـ در صورتیکه الکترود به میزان بیشتر از مقادیر ذکر شده در جدول شماره (6) در تماس با هوای آزاد باشد، آنها را می توان دوباره به دستگاه خشک کن ذخیره با درج حرارت 120 درجه سانتیگراد برگرداند و بعد از حداقل 4 ساعت نگهداری تحت این شرایط می توان الکترودها را به فضای آزاد باز گرداند.

1ـ3ـ الکترود برای فولادهای پر مقاومت اصلاح شده
در صورت استفاده از الکترودهای پایین تر از گروه E 100 XX – X برای جوشکاری این فولادها، به استثنای الکترود E 70 18 M یا E 70 XXHZR ، بدون توجه به وضعیت نگهداری قبلی ، باید آنها را حداقل به مدت یک ساعت در دمای بین 370 تا 430 درجه سانتیگراد در دستگاه خشک کن ، خشک نمود.

1ـ4ـ خشک کردن مجدد الکترودها
الکترودهای منطبق با بند 1ـ2، مجازنیست بیش از یک بار به طور مجدد خشک شوند . و الکترودهایی را که پس از خشک نمودن مجدد مرطوب شده اند نباید مورد استفاده قرار داد.

1ـ5ـ برگ تاییدیه کیفیت
در صورت درخواست مهندس مشاور ، پیمانکار باید برگ تاییدیه کیفیت و شناسایی کارخانه را به منظور انطباق مشخصات الکترود ارائه نماید.
دستورالعمل جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار
1ـ تا حد امکان جوشکاری باید در وضعیت تخت انجام شود.
2ـ رده و قطر الکترود ، طول قوس، اختلاط پتانسیل (ولتاژ) شدت جریان (آمپر) ، باید متناسب با ضخامت مصالح ، نوع شیار، وضعیت جوشکاری و سایر شرایط محیطی، انتخاب شوند.
3ـ حداکثر قطر الکترود به شرح زیر است:

3ـ1ـ mm 8 برای تمام جوشهایی که در وضعیت تخت انجام می شوند ، به استثنای عبور ریشه.
3ـ2ـ mm 6 برای جوشهای گوشه در وضعیت افقی
3ـ3ـ mm 6 برای جوش ریشه جوش گوشه در وضعیت تخت و جوش شیاری در وضعیت تخت با پشت بند و با فاصل ریشه mm 6 و بزرگتر
3ـ4ـ mm 4 برای جوشکاری با الکترود E XX 14 و الکترودهای کم هیدروژن در وضعیت قائم (سربالا) و سقفی
3ـ5ـ mm 5 برای عبور ریش جوشهای ریشه و تمام حالاتی که در بندهای 3ـ1 تا 3ـ4 ذکر نشده اند.
4ـ انداز حداقل جوش ریشه باید برای جلوگیری از ترک کافی باشد.
5ـ حداکثر ضخامت در عبور ریشه در جوشهای شیاری نباید از mm 6 بزرگتر باشد.

6ـ حداکثر انداز ساق جوشهای گوش یک عبوره و عبور ریش جوشهای گوش چند عبوره به قرار زیراست:
6ـ1ـ mm 10 در وضعیت تخت
6ـ2ـ mm 8 در وضعیت افقی و سقفی
6ـ3ـ mm 13 در وضعیت قائم (سربالا)
7ـ حداکثر ضخامت لایه های بعد از عبور ریشه جوشهای شیاری و گوشه به قرار زیر است.
7ـ1ـ mm 3 برای جوشکاری در وضعیت تخت
7ـ2ـ mm5 برای جوشکاری در وضعیت قائم ، افقی و سقفی.

8ـ پیشرفت جوشکاری در وضعیت قائم باید به طرف بالا باشد، به استثنای جوش تعمیری بریدگی پای جوش که با تامین پیش گرمایش طبق جدول شماره (2) ، (و نه کمتر از 20 درجه سانتیگراد) می تواند به صورت سرپایین انجام شود . جوشکاری لوله ها می تواند به صورت سربالا و یا سرپایین انجام شود.
9ـ جوشهای شیاری با نفوذ کامل که بدون استفاده از پشت بند ، جوشکاری می شوند باید قبل از انجام جوش پشت ، از پشت درز تا رسیدن به فلز سالم ، شیار زنی شوند.
10 ـ در صورت نیاز ، آزمایش ضربه باید در برنامه ارزیابی قرار گیرد، روش انجام آزمایش ضربه باید منطبق با استانداردهای مربوطه باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله همه چیز درباره سیستم های GPS در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله همه چیز درباره سیستم های GPS در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله همه چیز درباره سیستم های GPS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله همه چیز درباره سیستم های GPS در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله همه چیز درباره سیستم های GPS در word :

همه چیز درباره سیستم های GPS سیستم مكان یاب جهانی (Global Positioning Systems) یا GPS یك سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است كه از شبكه ای با 24 ماهواره ساخته شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده است .

این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده ی همگانی از آن آزاد و آغاز شد. سیستم مكان یاب جهانی (Global Positioning Systems) یا GPS یك سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است كه از شبكه ای با 24 ماهواره ساخته شده است.

این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده است . این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده ی همگانی از آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از كره ی زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراكی برای كاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن كاملا رایگان میباشد. GPS چگونه كار می كند؟ ماهواره های این سیستم، در مداراتی دقیق هر روز 2 بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می كنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت كرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را روی كره ی زمین محاسبه می كنند.

در واقع گیرنده زمان فرستاده سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می كند. از اختلاف این دو زمان فاصله گیرنده از ماهواره تعیین می گردد. حال این عمل را با داده های دریافتی از چند ماهواره دیگر تكرار می كند و بدین ترتیب محل دقیق گیرنده را با اختلافی ناچیز در میبابد.

گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است. با ادامه ی دریافت اطلاعات از ماهواره ها گیرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسیرپیموده شده، فواصل طی شده، فاصله باقی مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و بسیاری اطاعات مفید دیگر می نماید.

ماهواره های سیستم 24 ماهواره ی GPS در مدارهایی بفاصله 36600 كیلومتری از سطح دریا گردش می كنند. هر ماهواره دقیقا طی 12 ساعت با سرعت 11 هزار كیلومتر بر ساعت یك دور كامل بدور زمین می‌گردد. این ماهواره ها نیروی خود را از خورشید تامین می كنند ولی باتری هایی نیز برای زمانهای خورشید گرفتگی و یا مواقعی كه در سایه ی زمین حركت می كنند بهمراه دارند.

راكتهای كوچكی نیز ماهواره ها را در مسیر درست نگاه می دارند. به این ماهواره ها NAVSTAR نیز گفته می‌شود. در اینجا به برخی مشخصه های جالب این سیستم اشاره می كنیم: • اولین ماهواره GPS در سال 1978 در مدار زمین قرار گرفت. • در سال 1994 شبكه 24 عددی NAVSTAR تكمیل شد. • عمر هر ماهواره حدود 10 سال است كه پس از آن جایگزین می گردد. • هر ماهواره حدود 2000 پاوند وزن دارد و درازای باتری های خورشیدی آن 5.5 متر است. • انرژی مصرفی هر ماهواره، كمتر از 50 وات میباشد.

گیرنده ی GPS بسته به نوع مصرف و بودجه می توانید از گستره ی زیادی از گیرنده های GPS بهره ببرید. همچنین، باید از در دسترس بودن نقشه ی مناسب و بروز (up-to-date) برای منطقه ی مورد استفاده تان، اطمینان حاصل كنید.

امروزه بهای گیرنده های GPS بطور چشمگیری كاهش پیدا كرده و هم اكنون در اروپا با بهایی برابر با یك گوشی متوسط موبایل نیز می توان گیرنده GPS تهیه كرد. امروزه در كشورهای توسعه یافته از این سیستم جهت كمك به راهبری خودرو، كشتی و انواع وسایل نقلیه ی دیگر بهره گیری می شود. هر چه نقشه های منطقه ای كه در حافظه گیرنده بارگذاری می شود دقیق تر باشد،

سرویسهایی كه از GPS می توان دریافت داشت نیز بهتر میشود. برای نمونه می توان از GPS مسیر نزدیكنرین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را پرسید و مسیر پیشنهادی را دنبال كرد. دقت مكانیابی این سیستم در حد چند متر است كه بسته به كیفیت گیرنده تغییر می كند. از سیستم مكان یاب جهانی می توان در كارههایی چون نقشه برداری و مساحی، پروژه های عمرانی، كوهنوردی، كایت سواری، سفر در مناطق ناشناخته، كشتی رانی و قایقرانی، عملیات نجات هنگام وقوع سیل و زمینلرزه و هر فعالیت دیگر كه نیازمند محل یابی باشد، بهره برد.

GPSها چگونه کار می کنند؟ ماهواره های جی پی اس مدارزمین را هر روز 2 بار طی می کنند و امواج اطلاعاتی را به زمین می فرستند . گیرنده جی پی اس ذر زمین محل دقیق دستگاه و در نتیجه جای شما را با دقتی حتی کمتر از 3 متر در هر نقطه از زمین محاسبه می کند.

آیا تا کنون این فکر به ذهن شما خطور کرده است که در بیابان یا جنگل گم شوید چگونه را خود را پیدا می کنید. مسلما اولین انتخاب شما همرا بردن قطب نما و یا کمک گرفتن از ستاره ها خواهد بود ولی آیا همه می توتنند با قطب نما و یا موقعیت خورشید در آسمان راه خود را پیدا کنند!و حتما شما نیز در این مورد با من هم عقیده هستید .

اما جالب است بدانید که این بشر تشنه اختراع و اکتشاف برای این مورد هم راه حلی پیدا کرده و آن هم وسیله ای است به نام GPS که حروف آن مخفف عبارت global positioning system به معنای سیستم اعلام موقیت جهانی است. این سیستم شامل 24 ماهواره است که در مدار زمین قرار گرفته اند که در سال 1978 اولین ماهواره آن به فضا پرتاب شد.

در ابتدا می خواستند از آن به منظور امور نظامی استفاده کنند ولی در سال 1980 مقامات وزارت دفاع ( آمریکا) استفاده از آن را برای عموم آزاد اعلام کردند. این 24 ماهواره به فاصله 12000 مایلی زین قرار گرفته اند آنها دایما در حرکتند و طی 24 ساعت دو بار مدار خود را با سرعت 7000 مایل در ساعت طی می کنند و وزن هر کدام 2000 پوند است . این ماهواره ها با انرژی خورشیدی نیروی مورد نیاز خود را تامین می کنند.

برای استفاده از این تکنولوژی مجبور به پرداخت هیچ گونه هزینه ای نیستید و تنها باید هزینه ناچیز دستگاه گیرنده که ابعاد آن از یک ساعت مچی تا یک دستگاه ویدئو است بپردازید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بتن سبک در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بتن سبک در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بتن سبک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بتن سبک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بتن سبک در word :

بتن سبک

با گسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنیا بویژه در کشورهای پیشرفته و شکل گیری آیین نامه های اجرایی آنها، متاسفانه این نوع بتن که دارای قابلیت های منحصر به فردی می باشد در کشورمان هنوز شناخته شده نیست؛ در این مقاله سعی برآن شده تا با معرفی انواع این بتن کارا، جامعه ساختمانی بیش از پیش با بتن سبک و موارد کاربرد آن آشنا شوند.

مقدمه:

بی شک، بشر زمانی پیشرفت و تمدن را تجربه کرد که برای مدتی طولانی، در محل مشخصی سکونت یافت؛ دیگر توان بشر صرف مهاجرت های طولانی نمی شد و برای برطرف کردن مشکلات به راه حلهای تازه و افکار تازه ای روی آورد. برای ماندگار شدن در مکانی ثابت، بدون شک، داشتن خانه ی مناسب دقدقه اصلی آنها بوده، خانه ای که آنها را در برابر بلایای طبیعی، حمله وحوش و حتی بیگانگان محافظت کند؛ پیشینیان با توجه به این که امکانات حمل و نقل محدودی داشتند، برای این منظور از مصالح در دسترس استفاده می کردند: چوب، سنگ، گل، پوست احشام و;
بدون تردید، ماندگارترین این نوع مصالح که از تخت جمشید ایران تا اهرام مصر سالیان سال پایدار مانده سنگ است؛ اما سنگ به صورت اولیه؛ با توجه به شکل پذیری کم و حمل و نقل دشوار نمی تواند به عنوان مصالح اصلی در ساختمانهای امروزی کاربرد داشته باشد و این امر باعث شد که نوعی سنگ مصنوعی توسط بشر خلق گردد، که علاوه بر داشتن خواص سنگ مانند ماندگاری بالا و سازگاری با محیط اطراف، دارای قابلیتهایی مانند شکل پذیری مناسب وحمل آسان نیز باشد؛ امروزه این نوع مصالح را به نام بتن می شناسیم.

در دنیای پیشرفته امروزی و با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی، صنعت بتن نیزدچار تحول گردیده، تولید بتن سبک نیز حاصل همین پیشرفتها می باشد؛ بتنی که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان از نیروی وارد به سازه در اثر شتاب زلزله می کاهد و در صورت تخریب، وزن آوار حاصل نیز کاهش می یابد و امروزه آنرا به عنوان بتن قرن می نامند. بتن سبک با توجه به ویژه گیهای خاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف می باشد، که برحسب وزن مخصوص ومقاومت فشاری آن تفکیک می گردد.

مزایای کاربرد بتن سبک:
– با کاهش بار وارد بر روی فونداسیون، موجب کوچکتر شدن ابعاد آن، کمتر شدن تعداد و کوچکتر شدن شمعها و کاهش مقدار آرماتورهای و به طبع آن اجرای سریع تر و آسان تر فونداسیون می گردد.
– کاهش بار مرده سبب کوچک تر شدن اعضا نگهدار می شود.
– کاهش بار مرده بزور مستقیم باعث کاهش نیروهای لرزه ای وارد بر سازه می گردد.
– در گسترش پلها می توان با استفاده از مواد سبک مانند بتن سبک می توان عرشه پل را جهت تحمل ترافیک بیشتر بزرگ ترنمود بدون اینکه تغییری در سازه و یا فونداسیون پل ایجاد کنیم.
– با توجه به مقاومت مطلوب بتن سبکدانه در برابر آتش سوزی می توان از حداقل توصیه شده ضخامت بتن در کفها کاست(بیان شده در ACI-216) .
– حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک بسیار راحت تر بوده و هزینه کمتری در بر دارد.

بتن سبک سازه ای(Structural Lightweight concrete):
آیین نامه های موجود در زمینه تولید بتن سبک تعاریف مختلفی در رابطه با بتن سبک سازه ای ارایه داده اند و بهترین تعریفی که اکثر آنها را پوشش بدهدبه قرار ذیل می باشد:
به بتنِ سبکی، سازه ای گفته می شود که دارای وزن مخصوصی بین1440 تا 1840 کیلوگرم برمتر مکعب و مقاومت فشاری بالای 17 Mpa و یا 2500 Psi باشد و از آنجایی که هر چقدر بتن سبکتر گردد شکل پذیری آن نیز کاهش می یابد، برای بتن سبک سازه ای مقدار حداقل وزن مخصوص در نظر گرفته می شود.
مقاومت نمونه های بتنی سبک سازه ای با وزن مخصوص رابطه ای تقریباً لگاریتمی دارد و باتوجه به نوع بتن سبک دارای طیف مقاومتی متفاوتی میباشد.

چگونگی تولید بتن سبک:
بتن دارای دو جز اصلی می باشد:1- خمیرسیمان 2- سنگدانه؛ سبک سازی می تواند در هر دو جز صورت پذیرد،
که سبک سازی در هر قسمت دارای ویژگیهای خاص و با استفاده از روشهای متفاوتی صورت می گیرد.

1- سبک کردن خمیر سیمان:
برای این منظور از موادی با پایه حیوانی مانند: سم، شاخ،خون و دیگر اعضا احشام و یا مواد خاص شیمیایی استفاده میگردد؛ این مواد که حباب زا می باشند با ایجاد تخلخل در خمیر سیمان، وزن بتن تولیدی را کاهش می دهند. این نوع بتن سبک، بتن کفی یا گازی) (CLC Cellular Lightweight Concrete نامیده می شود.
مواد شرکت کننده در تر کیب این نوع بتن سبک عبارتند از:سیمان،ماسه،آهک(بسته به نوع بتن کفی)، مواد حبابزا،آب و افزودنی هایی مانند:میکرو سیلیس(Micro Silica)، فوق روان کننده ها(Super Plasticizer)، خاکستربادی (Fly Ash) ، الیاف پروپیلین،پلون و غیره.
البته نوعی از مواد حباب زا در پایین آوردن جذب آب بتن نیز کاربرد دارند؛ این مواد با ایجاد حفرات بسیار ریز که برای حداکثر قطر آنها استاندارد تعریف شده، حفرات موئینه داخل بتن را بسته و مانع از نفوذ آب در آنها می شود.

مواد حباب زا یا کف ساز شیمیایی، معمولاً از نظر محیط زیست تجزیه ناپذیرند و برای تامین پایداری آنها از کلراید استفاده می گردد و به این نکته باید توجه خاص نمود که خود کلراید، خورندگی زیادی در تماس با فولاد دارد؛ و از مواد حباب زا ی دارای کلراید نباید در بتن مسلح استفاده گردد و به همین دلیل بتن تولیدی با این مواد، دارای کاربرد سازه ای نمی باشند.
در تولید نوع دیگری از بتن کفی یا گازی از فوم استفاده می گردد به این نحو که فوم در داخل میکسر با بتن مخلوط گردیده و باعث کاهش وزن بتن تولیدی می گردد. امروزه با تولید فوم های ارزان قیمت، این نوع از بتن کفی کاربرد وسیعی پیدا کرده و با توجه به صرفه اقتصادی آن شرکتهای بزرگ ساختمانی اقدام به بکارگیری این نوع بتن کرده اند.

بتن تولیدی با این روش دارای قابلیت های زیر می باشد:
– کاهش وزن مخصوص.
– کاستن هزینه تولید بتن.
– افزایش اسلامپ بتن و در نتیجه آن می توان نسبت آب به سیمان طرح اختلاط را کاهش داد.
– امکان شکل دهی مناسب به سطح بتن.
– پمپ کردن آسان آن به طبقات.
– مقاومت مطلوب در برابر یخ زدگی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله كاشی و سرامیك در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله كاشی و سرامیك در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله كاشی و سرامیك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله كاشی و سرامیك در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله كاشی و سرامیك در word :

كاشی و سرامیك
مقدمه

كاشی وسرامیك از محصولات عمده خاك رس و سفال می باشند كاشی های سرامیكی سطوح مكان های بهداشتی در داخل منازل و همچنین بیماریستانهای را به صورت فراگیر در بر می گیرند امروزه به علت تنوع طرح و اندازه از آنها در سایر فضاهای عمومی و خصوصی استفاده می كنند و به علت تنوع در مقاوت لعاب در محیط های شیمیایی مختلف و فضاهایی مانند كارخانجات دارای محیط شیمیایی و یا آزمایشگاه ها ، كاشی تنها مصالح مورد مصرف می باشد .

سرامیك ها ممكن است لعاب دار و یا بدون لعاب باشند . لعاب كاشی ها در انوع مختلف در دسترس هستند لعاب مات ، نیمه براق ، براق ، سفید یا رنگی وگلدار ، همچنین خشت كاشی نیز در ابعاد ، اشكال متنوع دارای سطحی صاف یا بر جسته ، زبر یا طرحدار می باشد كه بر حسب مورد ومحل مصرف انتخاب می شوند . خشك كاشی را كه به آن بسیكوئیت می گویند به كمك لعاب مورد نظر اندود می كنند و این لعاب به صورت گرد مخلوط شده در آب به صورت معلق ( سوسپانسیون ) می باشد اندود می كنند .

خشت آماده شده وارد كوره پیش پخت و سپس كوره اصلی می شود و پس از پخت درجه بندی و بسته بندی می گردد . درجه بندی كاشی ها بر اساس كیفیت آن ، در ابعاد خشمك و لعاب كاری تعیین می گردد . كاشی باید دارای لبه های قائم ، ابعاد دقیق و لعاب یكنواخت و بدون پریدگی و خال باشد كاشی های لعابی با ضخامت 4 تا 12 میلیمتر بر حسب مكان مورد مصرف تهیه می گردند . نوعی از این كاشی ها كه سطح زبر تری دارند منحصرا برای كف استفاده می شوند سرامیك های موزائیكی نیز نوعی از سرامیك ها هستند كه از قطعاتی با شكل هندسی و كوچك كه به صورت شبكه ای بر روی ورقه ای از كاغذ گراف مخصوص در كنار هم قرار گرفته اند ، تشكیل می شوند . این سرامیك ها روی بستری از ملات قرار می گیرند و پس از گرفتن ملات ، روی آن را با آب خیس می كنند تا كاغذ آن جدا شود وسپس با دوغاب دور آنها را پر می كنند . به طور كلی در مورد كاشی و سرامیك باید مندرجات استاندارد شماره 25 ایران رعایت شود .
از دو غاب ماسه سیمان برای چسباندن كاشی لعاب دار و یا بدون لعاب روی سطوح قائم استفاده می شود .

نسبت حجمی این دوغاب 5 :1 است و برا ی پر كردن بندها از دوغاب سیمان و پودر سنگ بهره می برند . دوغاب را می توان با ماده دافع آب مخلوط نمود . در بعضی از موارد برای چسباندن كاشی و سرامیك از چسب های خمیری مخصوص استفاده می كنند . این چسب ها غالبا بر روی دیوارهای بتنی یا گچی استفاده می شوند. این نوع مواد معمولا در مقابل آب ، اسید و مواد نفتی مقاوم می باشند . باید در اجرای كاشی كاری مواردی مثل تراز ، شاقول و قائمه بودن زوایا رعایت شود و به هنگام استفاده از دوغاب ماسه سیمان كه با سایر ملات ها به خصوص گچ و خاك و كاه گل چسبندگی ندارند قبلا باید دیوار به كمك ملات سیمان ساخته و یا اندود شده باشدو در اجرای كاشی كاری باید كلیه نكات آجر چینی مورد نظر قرار گیرد .

كاشی
خاك رس ، نسبت به كانی ذاتی خود ، به گروه كائولین ALO2, 2SO2,2H2O و و هالوزیتها al2o ,2SO2,4h2o ومونت مورفوفیت تشكیل شده است . كاشیها ، بهترین مصالح موافق از نوع سرامیك می باشند كه هم ارزان و هستند و هم استحكام و ظرافت و زیبایی آنها ذخیره كننده است . كاشی ، دارای انواع مختلف ساده ، برای سینه دیوار و انحنا دار برای شروع و انتهای نبشها ونوع مخصوص قرنیز كه كاشی را با حالت زیبایی ، به سرامیك یا موزائیك و سنگ كف می رساند، می باشد .

كاشیها به صورت رنگارنگ و نقاشیها و صور مشبك و برجسته و یا یك طرح یا در كل به صورت تابلو و نوشته و غیره ساخته می شوند . كاشی در كارخانجات كاشی سازی ، با لعاب و رویه زدن و پختن در جا ، با استحكام و اندازه های مختلف ساخته می شود . لعابها معمولا از كائولین ، كوارتز ، فلدسپاتها و با اضافه كردن گچ و اكسید آهن گرفته می شود كه برای لوله های فاضلاب و غیره مصرف و در مورد رنگها از اكسیدهای فلزات استفاده می شود . این مجموعه ها به صورت پودر آهن شده وبا دستگاه روی كاشی كشیده می شود و در كارخانه خشك و پخته می شوند و این عمل كاشی را ضد آب می كند .برای ممكن ساختن چسبندگی كاشی با ملات ، آن را 5/1 تا 2 میلیمتر برجسته می سازند . كاشی با ابعاد 10*10 الی 40*40 برای دیوارهاست .

از جمله سایر موارد ، نمی توان به مواردی نظیر كاربردهای بهداشتی مثل وان و روشویی و موارد دیگر كه پس از لعاب دادن ، بر روی آنهاكارهای اضافه ، انجام می گیرد و به صورت سبك و تمیز در می آیند ، اشاره كرد . كاشیهای دیواری حداقل 6 میلیمتر و حداكثر 10 میلیمتر ضخامت دارند تا انقباض نداشته باشند كاشیها را 100 درجه گرما داده و فورا داخل آب 20-18 درجه قرار می دهند ،

در این قسمت احتمال ترك برداشتن آزمایش می شود كاشیها در دمای 1250- 1200 درجه پخته شده و سپس از دادن لعاب ، آنها را دوباره 260 – 1100 درجه حرارت می دهند . كاشیها طبق بند 7-4-2 – آیین نامه سازمان برنامه ، از لحاظ نداشتن نقص ، درجه یك و با داشتن چند خال 2/1 میلیمتر در رویه ولبه درجه 2 واگر این اشكالات 3-2 میلیمتر باشد درجه 3 خوانده می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جایگاه و اهمیت كاربری فضای سبز در بین سایر كاربریها در word :

فضاهای سبز را در ادبیات شهرسازی جزو كاربریها و در ضمن یكی از تسهیلات روبنایی بخش كالبدی محسوب می‌گردند.
از فضاهای سبط بعنوان یكی از شاخه‌های اصلی و در عین حال ابزار فنی محافظت محیط زیست در محیطهای انسان ساخت می‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاهای سبز به زیبا سازی و سپس به ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می‌شد. لیكن امروزه كاركرد  این فضاها در سطح شهرها نقش به مراتب وسیع‌تر و اساسی‌تر  به خود گرفته و همانند دیگر خدمات شهری به پیروی از تقسیم‌بندی شهر به محله و منطقه واحد همسایگی به پاركهای محلی شهری و واحد همسایگی تفكیك می‌گردد.  
كاربریهای شهری به طور كلی به 9 دسته تقسیم می‌شوند و هر دسته از گروه‌های فرعی یا جزئی  تشكیل می‌شود. از نظر كدگذاری هر گروه فرعی با یك شماره اختصاصی و یك پیش شماره كاربری اصلی مشخص می‌شود.  برای نمونه كاربری فرهنگی و گذران اوقات فراغت با شماره 7 مشخص می‌شود و كاربری پاركهای شهری با شماره 6 بنابراین بین كاربری با شماره 76 كدگذاری می‌شود.
 
جدول طبق‌بندی و كد كاربریهای اصلی
كد     كاربری اصلی     كد     كاربری اصلی
1    مسكونی    6    خدماتی
2و3    صنعتی    7    فرهنگی و گذران اوقات فراغت
4    حمل و نقل و تاسیسات    8    منابع تولیدی و استخراج
5    تجاری    9    اراضی بایر و مناطق آبی

مفهوم و ضرورت سبز در زندگی شهری
منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح كاربری زمین شهری، با كوشش‌های گیاهی انسان ساخت است كه هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اكولوژیكی هستند. فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرزد بخش از سیمای شهر است كه از انواع پوشش‌های گیاهی تشكیل شده است و به عنوان یك عامل زنده و حیاتی در كنار كالبدی جان شهر، تعیین كنند ساخت مرفولوژیك شهر است.
با توجه به مفهوم فضا، زمین‌هایی كه به پوشش گیاهی كوتاه  (نازك و كم حجم) اختصاص دارد، مثل همین و مراتع به عنوان سطوح سبز و زمینهایی كه به پوشش‌های گیاهی بلند با نسبتاً اختصاص دارند، نظیر جنگل، باغ و … به عنوان فضاهای سبز دسته‌بندی می‌شود.
از آن جا كه فضای سبز و محیط زیست شهری در زمره اساسی‌ترین عوامل پایدار حیات طبیعی و انسانی در امر سلامت اسكان انسان است لذا باید نیاز انسان به گیاهان كه از مهمترین عوامل اكوسیستم است را بالاتر از سایر نیازها منظور نمود و روند نابودی آنها را به دلیل اثرات مطلوب آنها، رنگ خطری برای جوامع بشری به حساب آورد.
مهمترین اثر فضای سبز در شهرها، كاركرد زیست محیطی آنهاست كه شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی  معنی‌دار كرده است و سبب افزایش كیفیت زیستی شهرها می‌شوند: این كاركرد زیست محیطی شامل تعدیل‌ها، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. دیگر تأثیرات فضای سبز در شهرها نقش نسبی دارند.
عملكردهای فضای سبز
اگر چه در گذشته، به علت تعداد محدود شهرها در مقابل روستاها و وسعت كم شهرها: غالب فضاهای سبز در زیباسازی  و سپس در ظاهرسازی محیط‌های مصنوع محدودی شد، لیكن امروزه كاركرد این فضاها در سطح شهرها، نقشی به مراتب وسیعتر و اساسی‌تر به خود گرفته است كه بطور كلی در سه دسته ذیل قابل طرح می‌باشند.
1- عملكرد زیست محیطی فضای سبز . 2- عملكرد فضای سبز در ساخت كالبدی شهر. 3- عملكرد اجتماعی – روانی فضای سبز.
 
1- عملكرد زیست محیطی:
ایجاد  فضای سبز یكی از راه‌هایی است كه به شكل موثر آلودگی محیط زیست، اعم از آلودگی گازی، ذره‌ای، صوتی، تشعشی، بوهای نامطبوع و دیگر آلاینده‌های موجود در هوا و آب و خاك  را كنترل كرده، محیط سالمتری برای انسان فراهم می‌كند.
تأثیر فضای سبز زیست بر اقلیم شهر زمانی به حداكثر خود می‌رسد كه اولاً فضای سبز از لحاظ اقلیمی به درستی مكان یابی شده و ثانیاً در طراحی فضای سبز عمدتاً از درختان و درخچه‌ها بهره گرفته باشند.
2- عملكرد فضای سبز در ساخت كالبدی شهر
امروزه فضای سبز به علت نقشی كه در حكم سازی می‌دهند. و هدایت كننده رشد و توسعه كالبدی فیزیكی شهرها ایفا می‌كند بطور اساسی مورد توجه قرار گرفته و در هماهنگی با بخش بی‌جان شهر (كالبد)، ساختار، بافت و سیمای آن را تشكیل می‌دهد در این حالت فضای سبز می‌تواند نقش ؟؟ شهر، تفكیك فضای شهر و آرایش شبكه راه‌ها را برعهده گیرد.  
در واقع می‌توانند در خدمات مدیریت فرم شهر، بهبود شرایط اكولوژیكی، حفظ منابع آب و خاك، فقط چشم‌اندازهای روستایی، توسعه امكانات فراغت، حفظ و تقویت عناصر هویت بخش قرار گیرند.
بطور كلی از نقطه نظر شهرسازی، جهت حصول بدین امر ( تحت تأثیر قرار دادن عامل توسعه بخش كالبدی و هدایت فرم فیزیكی) دو دیدگاه عمده مطرح گشته است: در دیدگاه اول فضای باز و سبز نه تنها مانع توسعه بلكه آنها به صورت مداوم استمرار‌ می‌یابد.  در دیدگاه دوم فضاهای باز، كوچك بوده و در گستره كالبدی شهر توزیع می‌‌گردند تا بدین ترتیب موجب تسهیل دسترسی عموم شود. توزیع فضاهای باز در نقاط مختلف شهر ادراك مطلوبی برای مردم و تمام ساكنین بوجود می‌آورد. علاوه بر این خصوصیات كیفی آن را می‌توان برحسب موراد ذیل مطرح ساخت.
ارتقاء كیفیت هوا
ایجاد تنوع در زندگی روزانه در اثر تركیب آن با فضاهای شهری
بطور كلی دیدگاه اول فضایی باز را به عنوان عاملی در نظر می‌گیرد كه فعالیت معین معمولی را داشته و نسبت به محیط متراكم شهری تنوعی را ارائه می‌دهد در حالیكه دیدگاه دوم فضای باز را از حیث كیفیت مد نظر دارد. جنبه مورد توجه دیگر از نقطه نظر دیدگاه اول ادراك مطلوب از فضاهای شهری بواسطه تمركز این فضاها در جریان فعالیتهای روزانه مردم است. حال آنكه دیدگاه دوم بر این اعتقادات كه یك محیط خوب با دلپذیر بخشی جدایی ناپذیر از محل سكونت بوده و محیط مسكونی بایستی با این عامل عجین گردد.
 
3- عملكرد اجتماعی – روانی فضای سبز
كاركردهای اجتماعی روانی فضای سیز شهری به مسائل اجتماعی حاكم بر شهرهای امروزی از اهمیت بالائی برخوردار است. چشم اندازی سبز می‌توانند در سلامت و بهبود وضعیت روحی و جسمی افراد از طریق ایجاد مكانهای تفریح و نیز معاشرت گروه‌های مختلف نقش ارزنده‌ای داشته باشند. بدین ترتیب فضاهای سبز یا اكوسیستم شبه طبیعی موجب تجدید قوای جسمی و روحی انسان شهرنشین می‌شود.
نقش و اثرات فضای سبز در محیط زیست شهری
– تعدیل آب و هوا و افزایش رطوبت نسبی
دمای یك هكتار فضای سبز در مرداد ماه 5/4 درجه سانتیگراد كمتر از فضای مجاور خالی از درخت است. به همین نحو رطوبت نسبی درون یك فضای سبز تا 11% بیش از محیط خارج، اندازه‌گیری شده است. با تعدیل ایندوپارامتر، فضای سبز میكرولیكی بوجود می‌آورد كه آسایش و فیزیكی مناسبی برای زیست انسان در پی دارد.
تولید اكسیژن
هوای مورد نیاز هر فرد 15 كیلوگرم در روز است. بر اساس تحقیقات انجام شده تنها 5/1 متر مربع چم كوتاه نشده می‌تواند به اندازه نیاز یك انسان در سال اكسیژن تولید كند.
 
جذب گرد و غبار
درختان به سبب پراكندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوایا و سطوح یك گردگیر عمل می‌كنند و طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردیده است كه یك هكتار فضای سبز كه حدود 200 درخت‌ در آن كاشته شده باشد تا 68 تن گرد و غبار را در هر بارندگی جذب می‌كند.
– تولید فیتوسیند
درختانی مانند گردو، كاج، فراو، بلوط، فندق، سروكوهی، اكالیپوس، سرو، افرا، زبان گنجشك و داغداغان از خود ماده‌ای به نام فیتوسیند تولید می‌كنند كه بر بسیاری از باكتریها و قارچ‌های تك سلولی و برخی از حشرات ریز كشندگی دارد و در عین حال تولید چنین مواردی توسط درختان بر روی انسان اثر فرح بخشی دارد. تعدیل بین دو نیمكره مغز را به خوبی برقرار می‌سازد و حالت آرام بخشی را در انسان ایجاد می‌كند.
– كاهش آلودگی صوتی:
قدرت صداگیری انواع مختلف درختان تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند. بلكه بافت باز با متراكم بودن آنها حائز اهمیت است. به علاوه درختان دائمی و همیشه سبز در تمام مدت سال به صورت یكنواخت صدا را كاهش می‌دهد در صورتی كه درختان خزان پذیر تا وقتی برگهای آنها خزان نكرده قادر هستند صداهای بیشتری را بگیرند. به علاوه از كشت درختان بلند و دامنه كشت وسیع‌تر نتایج بهتری حاصل گشته است. افزودن بر این تراكم بوته‌های كاشته شده باید كاملاً از سطح زمین رو به بالا ادامه یابد.
امواج صدا بر سطوح سخت مثل آسفالت و سیمان سریع‌تر عبور می‌كند ولی بر سطوح نرم مانند چمن یا هر گونه پوشش گیاهی دیگر صداگیری می‌شود. بنا به مطالعات انجام شده هر 33 متر عرض بخش پوشیده از گیاه 7 دسی بل صدا را می‌كاهد. هم چنینی گفته شده كه یك پرچین سوزی برگ به عرض 1 متر 4 دسی بل فركانس صدا را پایین می‌آورد.  
در مورد شهرها و درون شهرها برای كاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
1-حفظ واحدهای معین میان كاربریهای بالقوه و آلاینده و محدوده‌های حساس به آلودگی‌ها هوا و آلودگی صوتی.
2- پیش‌بینی یك حریم حفاظتی سبز میان واحدهای بالقوه آلاینده و محدودهای حساس به آلودگی هوا و آلودگی صوتی.
3- در صورتی كه حساسیت كاربریهای واقع در فاصله 50 متری از لبه خیابان نسبت به آلودگی صوتی زیاد نباشد، می‌توان دو ردیف پرچین و در میان آن یك ردیف درختكاری احداث كرد.
– حساسیت كم كاربری نسبت به آلودگی صوتی
4- احداث فضای سبط اگر با توجه به شرایط اقلیمی، جهت باد و سرعت آن مكانیابی و مطرح شود، بازهی زیست اقلیمی بالا خواهد داشت.
5- اگر كاهش شدید بارآلودگی ضروری باشد می‌توان خاكریزی، به ارتفاع حداقل 2متر ایجاد كرده بر روی آن فضای سبز احداث نمود.
نقش فضای سبز در جذب پرتوها و ذخیره انرژی
اشعه‌های نور خورشید در طیف‌های ماورای بنفش و مادون قرمز با طولی  موجهای بلند وقتی  به سطح زمین برخورد می‌كنند در نواحی شهری بخصوص در سطوح آسفالت و ساختمانها و زمینهای خالی به گرما تبدیل شده و درجه حرارت شهرها را بالا می‌برد ولی همین پرتوها پس از برخورد به فضاهای سبز جذب درختان شده و با عمل فتوسنتز درختان به انرژی جنبشی تبدیل شده و باعث رشد درختان و پوششهای گیاهی ‌می‌شود. بر همین احساس آرامشی كه در سایه درختان به انسان دست می‌دهد مربوط به جذب همین پرتوهاست. در واقع درختان می‌توانند 9 درصد انرژی خورشیدی را در تابستان جذب كنند و گرمای واضحی ساختمانها را كاهش دهند. همچنین اثر تعدیلی درختان و فضای سبز  روی دمای شهرها باعث كاهش در مصرف انرژی لازم جهت سرمایش و انتشار گازهای گلخانه متصادعد شده از واحدهای مبدل انرژی می‌گردد.
 
تأثیر هیدرولوژیك و جذب برگاب
توسعه مناطق شهری باعث افزایش سطوح غیر قابل نفوذ آب می‌گردد به عنوان مثال افزایش سطوح پاركینگ، جاده‌ها و خیابانها و ساختمانها همگی نشان دهنده افزایش مساحت زمینهای غیر قابل نفوذ نسبت به سطوح پوشیده از گیاهان می‌باشد.
در چنینی شرایطی جذب آب در خاك كاهش یافته و در نتیجه بارندگیها، جریان آبی موجب بروز سیل و سایر مشكلات می‌شود افزایش پوشش گیاهی در شهرها و حومه‌های آنها می‌تواند به طور موثری در مسائل هیدرولوژیك ناشی از توسعه شهری موثر باشد. گیاهان از طریق جذب، ذخیره و استفاده از آب نقش موثری را در چرخه آب به عهده دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بتون الیافی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بتون الیافی در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بتون الیافی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بتون الیافی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بتون الیافی در word :

هر چند که از بدو پیدایش بتون ، تحول اندکی در آن به وجود امده ، لکن طیف وسیع کاربرد بتون عملا ً بیانگر این مطلب است که مزایای بیشماری که این نوع مصالح از آن برخوردار است ، سایر موارد آن را تحت شعاع قرار می دهد .
در طراحی یک پروژه ،بکار گیری مصالح مناسب ،مقاوم و ارزان از مهمترین ظایف یک مهندس به حساب می آید.یکی از مهمترین و ارزان ترین مصالح موجود که در دنیا کار برد وسیعی دارد ،بتون است. مزایایی که بتون از آن برخوردار است باعث شده که مورد علاقه اکثر مهندسین ،طراحان و کارفرمایان باشد. از عمده ترین مزایای بتون ،امکان به کار گیری آن در اغلب مناطق جغرافیایی،استفاده از مصالح طبیعی و ارزان ،دارا بودن هزینه ی کم در مقایسه با حجم زیاد عملیات،شکل پذیری آن با توجه به اشکال هندسی طرح، امکان مکانیزه کردن عملیات عدم نیاز به نگهداری پر خرج بنا در طول عمر بهره برداری و ; است.

بکارگیری بتون غیر مسلح بعلت تردی آن به غیر از سازه های وزنی عملا ً کاربرد چندانی ندارد . این عیب عمده ی بتون در عمل ،با مسلح کردن آن به وسیله ی میله های فولادی یا آرماتور برطرف می گردد . امّا از انجایی که آرماتور منحصرا ً بخش کوچکی از مقطع را تشکیل می دهد ، تصور این که مقطع بتون یک مقطع ایزوتوپ و هموژن است ، چندان صحیح نخواهد بود.

به منظور شرایط ایزوتوپی و نیز کاهش ضعف شکنندگی و تردی جسم بتون تا حد ممکن ، در چند دهه ی اخیر از رشته های نازک و نسبتا ً درازی که در تمام حجم بتون ، بطور همگن و درهم پراکنده می گردد استفاده می شود.
کاربرد اینگونه رشته ها یا الیاف در بتون و بطور کلی در ملات ها قدمت تاریخی دارد.انواع الیافی که در ربع قرن اخیر بطور وسیع در بتون و ملات های سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد ، الیاف شیشه ای ، پلی اتیلن ، فولادی ،آزبست و نایلونی می باشد که اثر هر یک از انواع الیاف بر خواص و تکنولوژی بتون مبحث جداگانه و طولانی به خود اختصاص میدهد.

در مجموعه ی حاضر منحصرا ً اثر الیاف فولادی بر رفتار بتون های مسلح به این نوع الیاف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

کاربرد الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتون ، کاربرد وسیعی را در سازه های بتونی و بتون مسلح پیدا کرده است.دلیل این کاربرد گسترده ،مزایای بیشمار فنی و اقتصادی در استفاده از الیاف فولادی در جسم بتون می باشد.

اثرات مثبت کاربرد الیاف فولادی به شرح ذیل می باشد:

افزایش مقاومت خمشی
افزایش مقاومت برشی
افزایش مقاومت کششی
افزایش مقاومت در برابر بارهای دینامیکی به ویژه بارهای ضربه ای
افزایش مقاومت مقطع در قبال ترک خوردگی
افزایش مقاومت در میزان جذب انرژی
کاهش در میزان انقباض،خزش و سایش سطحی.

 

با توجه به این اثرات مهم در خواص بتون خالص ، تولید و کاربرد الیاف فولادی در کشورهای صنعتی جهان از طیف وسیعی برخوردار شده و در حال حاضر انواع الیاف فولادی با مشخصات فنی و موارد کاربرد گوناگون به صورت صنعتی تولید انبوه می گردد.
نظری گزرا به آمار مصرف الیاف فولادی در کارهای بتونی در کشورهای صنعتی نشان می دهد که تنها ظرف 10 سال گذشته بالغ بر چندین هزار متر مربع از کف سالن های صنعتی ، باند فرودگاه ها ، روسازی بزرگراه ها و; با بتون مسلح به الیاف فولادی اجرا شده است.

از انجایی که در ایران و سایر ممالک خاورمیانه الیاف از نوع فولادی تولید و یا وارد نمی شود ، اغلب مهندسین و مشاورین از چنین تکنولوژی وتکنیکی که به خواص و مقاومت بتون بهبود می بخشد ، بی اطلاع بوده و یا اطلاع کمی دارند، و افراد مطلع از وجود چنین تکنیکی ، کاربرد الیاف را به علت عدم دسترسی آسان و ارزان نبودن آن یک تکنیک لوکس در طرح های بتونی تلقی می کنند .

مجموعه ی حاضر تلاش دارد تا این تکنولوژی را که سالهاست در سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد ، در ایران نیز بشناساند.
کاربرد بتون الیافی در وضع کنونی کشور به دلایل اقتصادی ،بخصوص از نظر تامین الیاف فولادی صنعتی چه به صورت وارداتی و چه تولیدی مقرون به صرفه نبوده و مشکلات تازه ای را در جهت وابستگی های جدید به کشورهای بیگانه در صنایع عمرانی به ارمغان خواهد آورد .

با توجه به فراوانی تفاله های صنعتی که از بابت مواد اولیه آن ها باالاجبار ارز زیادی از کشور خارج می شود و فضاهای زیادی در قطب های صنعتی و جوار جاده های کشور اشغال می شده و می شود ، این انگیزه را به وجود آورد تا با توجه به مزایای بتون مسلح با الیاف فولادی و نیاز به استفاده از این تکنولوژی در طرح های عمرانی کشور ، از این تفاله های صنعتی با توجه به دلایل فوق به عنوان الیاف فولادی استفاده می گردد.

نتایج بررسی ها و تحقیقات آزمایشگاهی که در این راستا در دانشگاه فنی تبریز در بررسی مقاومت های خمشی ، فشاری ، کششی ، برشی و شکافتگی در طول مدت بیش از یکسال انجام گرفت ، نشان میدهد که تاثیراین نوع الیاف فولادی در بالابردن مقاومت بتن بسیار چشمگیر و شایان توجه است . بکار گیری اینگونه زایدات و تراشه های فولادی به عنوان الیاف فولادی نه تنها از بعد افزایش خواص بتن خالص حائز اهمیت است بلکه از بعد اقتصادی و کاهش آلودگی محیت زیست نیز اثرات بسیار مثبت و رضایت بخشی را در بر خواهد داشت .

مزایای اقتصادی این طرح از نظر هزینه و مخصوصا ً ارز خروجی از کشور دارای اهمیت فوق العاده ای است . بدین معنی که 10الی 30 درصد وزن فولاد وارداتی حین ساخت قطعات مختلف صنعتی به تراشه های فولادی زاید تبدیل می شود . بعد از تولید این زایدات ، ضرورت بر حمل و دفن این مواد وجود دارد که هزینه مجددی را طلب می کند .
همچنین دور کردن و دفن این زایدات در محل های بخصوص ، اولا ً فضا و مکان بزرگی را اشغال می کند و ثانیا ً باعث آلودگی و بدی منظره ی محیط زیست می شود .

حال اگر از این تراشه های فولادی _ که هزینه گرانی را به خود اختصاص می دهد _ به عوض پوسیدگی و آلودگی محیط زیست در بتون استفاده شود ، علاوه بر کاهش آلودگی محیط ریست ، مقاومت بتون را نسبت به بتون خالص افزایش داده ، همچنین با توجه به نتایج مطلوبی که از این تحقیقات بدست آمده میتوان کاهش هزینه های اجرایی ، امکان مکانیزه کردن روشهای اجرایی ، صرفه جویی در مصرف مصالح سنگی و سیمان ، کاهش هزینه های حمل مصالح به علت کاهش حجم کار ، امکان استفاده در صنایع ساخت بلوک و لوله های سیمانی مخصوصا ً در مناطق روستایی کشور ، ایجاد زمینه اشتغال افراد و; را انتظار داشت.

• بتون مسلح به الیاف فولادی
بتون الیافی ( الیاف فولادی ) شامل یک کالبد بتونی مرکب از سیمان ، مصالح سنگی ، آب و همچنین درصدی از الیاف فولادی کوتاه می باشد که بطور درهم و کاملاً اتفاقی و در جهات مختلف در مخلوط پراکنده شده که وجود الیاف فولادی مشخصات بتون را نسبت به حالت خالص بهبود می بخشد .
در این بررسی شبکه های آرماتور ، تورهای بافته شده و یا آرماتورهای نازک و دراز نمی تواند بعنوان الیاف های پراکنده و منفرد در بتون تلقی گردد

.

• مزایای بتون الیافی
بتون معمولی یک ماده نسبتاً ترد و شکننده است ، در حالی که بتون الیافی دارای مقاومت زیادتر و خاصیت جلوگیری از ترک خوردگی را دارد لذا نسبت به بتون معمولی دارای برتریت است .
مزایای بتون الیافی در مقایسه با بتون معمولی را می توان بطور خلاصه به شرح ذیل بیان داشت :
– مقاومت در مقابل تورق ، سایش و هوازدگی سطح
– مقاومت زیاد در مقابل تنش های خستگی
– مقاومت بسیار عالی در مقابل ضربه
– قابلیت کششی خوب ( ظرفیت زیاد کرنش )
– قابلیت باربری زیاد بعد از ترک خوردگی
– مقاومت کششی ، خمشی و برشی زیاد
– طاقت خیلی زیاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فن كویل در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فن كویل در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فن كویل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فن كویل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فن كویل در word :

فن كویل

مهم ترین ومتعارف ترین سیستم تمام آبی، سیستم فن كویل است. فن كویل ترمینالی است كه ازیك فیلتر باراندمان كم، ویك یاچند فن سانتریفوژهمراه باكویل سرد و گرم تشكیل شده است.(برخی از فن كویل ها، درسیستم چهارلوله ای دارای یك كویل سرد و یك كویل گرم هستند.) هوای ورودی به فن كویل نخست ازروی فیلتر می گذردوسپس از قسمت فن وبعد از آن از قسمت كویل عبورمی كند و وارد اتاق می شود. فن كویل ها برای جلوگیری از نشت آب تقطیر شده درآنها دارای تشتك و لوله تخلیه هستند.

كویل گرمایش فن كویل می تواند به وسیله آب گرم ویا بخار كاركند. درفن كویل بجای كویل گرمایش می توان از المان الكتریكی نیز استفاده كرد.
فن كویل ها انواع مختلفی دارند كه عبارتنداز:

1) فن كویل ایستاده:ازفن كویل زیاد استفاده می شود. به صورت ایستاده است و می تواند زیرپنجره ویا هرجای مناسب دیگری دراتاق استقراریابد. چنانچه فاصله كف اتاق تازیرپنجره كم باشد می توان ازنوع كوتاه آن استفاده كرد. ارتفاع این نوع كم است ولی پهنای آن زیادتر ازفن كویل های ایستاده معمولی است. دریچه هوای خروجی از فن كویل های ایستاده می تواند دربالاو یا درقسمت جلوی فن كویل تعبیه شود.

بدین ترتیب هوادهی یا به طرف بالاو یا به طرف جلو خواهد بود. ظاهر فن كویل ها مناسب است، ازاین رواستقرارآنها دراتاق اغلب باطرح عمومی اتاق سازگار است. فن كویل های ایستاده به ویژه برای فضاهای اداری ویاآپارتمان ها مناسب اند. صدای فن كویل های ایستاده به این سبب كه دراتاق قراردارند می تواند برای فضاهایی كه نیاز به سكوت وآرامش دارند(آپارتمان ها) بیش ازمیزان مورد نظر باشد. ولی این امر برای ادارات و اماكنی كه رفت و آمد درآنجا زیاد است مشكل تلقی نمی شود.

2) فن كویل های سقفی كابینتی: این فن كویل ها مانند فن كویل های ایستاده هستند با این تفاوت كه درزیر سقف و به صورت افقی استقرارمی یابند. هوادهی دراین فن كویل ها از دریچه جلوی آنها و جهت آن افقی است. این نوع فن كویل به صورت روكار نصب می شودوبرای فضاهایی كه به دلایلی نتوان درآنها ازفن كویل ایستاده استفاده كرد مناسب اند.

3) فن كویل های سقفی: این فن كویل ها بالای سقف كاذب نصب می شود و ازدیدپنهان هستند. صدای آنها اغلب، بدین سبب كه درداخل پلنوم سقف كاذب قراردارنداز دوحالت بالاكمتر است. مشكل این نوع فن كویل ها، سختی دسترسی به آنها، تمیز كردن فیلترآنها ویاتعمیرات احتمالی آنها است. هوای برگشت اتاق به دومحل مناسب یكی از این روشها است.

دراین حالت هوای برگشت نخست وارد فن كویل می تواند پوسته خارجی نداشته باشد. هوای برگشت همچنین می تواند ازطریق كانال برگشت به پلنوم برگشت فن كویل راه یابد. صدادراین نوع فن كویل بیشتراز نوع بدون پوسته است.

4) فن كویل افقی كانالی: این نوع فن كویل مانند حالت قبل است با این تفاوت كه فن آن فشار استاتیك بیشتری دارد. از این رو می توان هوای خروجی از آن را ازطریق كانال به چندین اتاق رساند. صدای این فن كویل، چنانچه ضوابط و اصول طراحی در نصب آن رعایت گردد می تواند كمتر از حالت های قبل باشد، زیرا محل آن می تواند دورتر و درجایی درنظر گرفته شود كه افزایش صدادرآنجا مهم تلقی نمی شود.

دسترسی به این نوع فن كویل و تعمیر و نگهداری آن نیز با مشكلاتی روبرواست و ضعف آن تلقی می شود. درمورد فن كویل های سقفی كه درداخل پلنوم و بالای سقف كاذب نصب می شوند لازم است كه جزئیات استقرار و چگونگی دسترسی به آنها(ازجمله بیرون كشیدن فیلترو نصب مجددآن) و پایین آوردن تمامی دستگاه و نصب دوباره آن مد نظر طراح قرارگیرد. دراین نوع فن كویل هوای برگشت از اتاق ها باهم مخلوط می شوند، از این رو درجاهایی كه لازم است هوادهی به اتاق ها وبرگشت آن به صورت مستقل صورت گیردبه كارنمی آید.

5) فن كویل های ایستاده ستونی: این فن كویل به صورت ایستاده استقرار می یابد و غالبا فاصله بین كف تا سقف را می پوشاند. دارای دریچه برگشت و دریچه رفت، فن سانتریفوژ، فیلتر هوا و كویل سرد و گرم است. غالبا رایزرهای آب سرد و یا گرم از داخل كابینت فن كویل عبور می كنند. كویل این دستگاه می تواند به صورت سری یا موازی به رایزر مزبور متصل شود.

هوای تازه مورد نیاز تهویه اتاق می تواند به دوصورت تامین شود. درفن كویل های ایستاده متعارف این هوا می تواند از طریق دریچه كوچك پشت فن كویل كه به هوای خارج راه دارد وارد فن كویل شود. همچنین درمورد انواع مختلف فن كویل های سقفی و ایستاده لازم است هوای تازه نخست به وسیله دستگاه هواساز مستقل تادمای هوای اتاق سرد یا گرم شود وسپس از طریق كانال هایی به اتاق ویا به پشت فن كویل ها راه یابد.

استفاده از فن كویل از لحاظ مصرف انرژی مناسب وباصرفه است. دراین جا بازگرمایش ویامخلوط كردن دوهوای سرد وگرم دركارنیست. از این رو اتلاف انرژی وجود ندارد. انرژی فن نیز به كمترین مقدار خود می رسد زیرا افت انرژی به سبب انتقال هوا دركانال ها وجود ندارد. مقدار انرژی مورد نیاز پمپ سیركولاسیون آب سرد و گرم نیز درمقایسه با انرژی مصرفی فن اصلی درسیستم هواساز به مراتب كمتراست.

شبكه لوله كشی سیستم تمام آبی فن كویل می تواند به سه روش زیرصورت گیرد:
الف. سیستم دولوله ای
ب‌. سیستم سه لوله ای
ت‌. سیستم چهارلوله ای
الف) سیستم دولوله ای

دراین سیستم آب سرد یا آب گرم به وسیله دولوه رفت و برگشت به فن كویل وارد واز آن خارج می شود. لازم است درتابستان ها آب سرد و درزمستان ها آب گرم درلوله ها جریان یابد. به این دلیل ضروری است كه درمقطعی از سال سیستم از وضعیت سرمایش به گرمایش و برعكس تبدیل شود.

سیستم دولوله ای از تجهیزات مركزی سرمایش و گرمایش، شبكه توزیع آب و ترمینال ها تشكیل شده است.ترمینال ها دارای یك كویل می باشند كه درتابستان آب سرد از آنها می گذرد و درزمستان آب گرم. دمای اتاق از طریق كنترل اتوماتیك شیركویل ویا از طریق قطع ووصل شدن اتوماتیك فن دستگاه كنترل می شود.

غالبا به صورت دستی دورفن را می توان روی هریك از سه وضعیت كند، متوسط و تند قرارداد. كنترل همچنین می تواند به وسیله تغییر اتوماتیك دور فن به صورت تدریجی انجام گیرد. دراین وضعیت موتور فن نیازمند به سرمایش، دورفن بتدریج زیاد و با كاهش آن كم می شود. دراین وضعیت موتور فن نیازمند تجهیزات كنترل كنترل دوراست. كنترل می تواند از تركیب حالت گرمایش.

نمی توان هردوحالت سرمایش و گرمایش را دراین سیستم هم پای هم دراختیار داشت. از این رو چنانچه برخی اتاق ها نیاز به سرمایش وبرخی دیگر نیاز به گرمایش داشته باشد، این سیستم قادر به پاسخگوئی به هردواین نیازها نیست. درربرخی مناطق تعیین دقیق زمان تبدیل سیستم از سرمایش به گرمایش و برعكس غیرعملی است. زیرا دراین مناطق درماه های بینا بینی، برخی روزها دمای هوای بیرون افزایش می یابد؛

به قسمی كه درفضاهای پیرامونی نیاز به سرمایش احساس می شود و درروزهای دیگر دمای بیرون افت می كندبه طوری كه به همین فضاها لازم است گرمایش داده شود. همچنین چنانچه ساختمان درروز و شب مورد استفاده قرارگیرد ممكن است همراه با كاهش دمای هوای بیرون سرمایش مورد نیاز به گرمایش باشد، درحالی كه درروز به سبب افزایش دمای هوای بیرون سرمایش مورد نیاز باشد.

درهرحال، این وضعیت به وضوح نشان می دهد كه تعیین زمان تبدیل سیستم ازسرمایش به گرمایش وبرعكس در بسیاری ازمناطق درسیستم دولوله ای به راحتی ممكن نیست. این یكی ازمعایب سیستم دولوله ای محسوب می شود. به همین دلیل از این سیستم درجاهایی كه نیازمند كنترل دقیق دما است، مانند هتل های چهار وپنج ستاره و یاادارات مدرن استفاده نمی شود.

ازسوی دیگر زون های داخلی همواره نیازمند سرمایش هستند. سیستم فن كویل دولوله ای درزمستان، زمانی كه به سیستم گرمایش تنها تبدیل می شود، نمی تواند نیازهای زون های داخلی را صرفه جویی درانرژی استفاده كرد. چنانچه مدار فن كویل های زون های داخلی مستقل از فن كویل های زون های پیرامونی طراحی و اجرا شده باشد، با تغییراتی درطراحی می توان از چرخه با صرفه هیدرونیك برای زون های داخلی استفاده كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید