دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی در word

مقدمه :  
چکیده :  
تکنولوژی آموزشی – تعریف  
بخش اول  
«سیستم»  
آموزش  
یادگیری  
هدف های رفتاری:  
طراحی منظم آموزشی  
مدل منظم آموزشی  
خلاصه:  
هدف های کلی:  
2 تعیین هدف های رفتاری  
نوشتن هدفهای رفتاری  
خودآزمایی:  
• انتخاب محتوا  
هدف کلی دانشجو:  
هدفهای رفتاری  
• سازمان  
استقراء:  
قیاس:  
طبقه بندی رسانه ها :  
انتخاب رسانه ها:  
کامپیوتر :  
اجرای تدریس و ارزشیابی  
VII – ارزشیابی :  
محدودیتها :  
توجه :‌  
معیارهای یک نمودار خوب :  
پوستر :  
کاریکاتور:  
تابلوهای ماژیکی :  
تابلوهای مغناطیسی:  
تابلوهای پارچه ای :  
رسانه های شنیداری :  
انواع : نوار شنیداری:  
مزایای نوار کاست:  
محدودیتها :  
ب . نوارهای حلقه ای (reel) :  
دستگاه :  
محاسن نوار حلقه ای :  
محدودیتهای نوار حلقه ای :  
نگهداری از نوارها:  
صفحه های لیزری :  
کارتهای شنیداری :  
تلفن :  
رادیو  
فیلم استریپ :  
محاسن :  
محدودیتها :  
اسلاید :  
محاسن اسلاید:  
مزایای طلق شفاف :  
نگهداری از طلقهای شفاف :  
صنایع انسانی و موقعیتها :  
استفاده از کامپیوترها در آموزش :  
استفاده از کامپیوتر در کارهای اداری و تجاری :  
استفاده از کامپیوتر به عنوان سرگرمی :  
منابع  

مقدمه

همین که به آخرین دهه قرن وارد می شویم و در آستانه هزاره جدید قرار می گیریم‏، سیمای فردا در افق پدیدار می شود. در واقع، قرن 21 پیشرفته ترین صنایع یعنی آنچه که بر قدرت مغز وتدبیر قدرت ماهیچه استوارند، فرا می رسد. در حقیقت ویژگی صنایع آینده آنست که بر قدرت خلاقیت وتوانایی انسان متکی است. از این رو آموزش و پرورش قدر ت آینده به شمار می آید، ودر دستیابی به آن شرط اساسی مشارکت موثر در حیات دنیای جدید محسوب می شود

 ما در عصری زندگی می کنیم که خصوصیت اصلی آن تغییراست و باید همگام با این تغییرات به تلاش وفعالیت خود افزوده وسعی کنیم این تغییرات را به نفع خود سوق دهیم. اما با وجود این، تنگناها و بحرانهایی نظام آموزشی جهان را درگیر کرده که باید به دنبال راه حلی مفید برای آن بود، برخی از کشورها راه مقابله با این بحرانهارا در افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دول دانسته اند؛ بعضی دیگر کاهش هزینه های آموزش وپرورش را راه حل این بحرانها منظور کرده اند؛ عده ای استفاده مطلوب از منابع وامکانات آموزش وپرورش را جهت پاسخگویی به نیازها را به عنوان راه حل قلمداد نموده اند وسرانجام تعداد دیگری نیز راه حل مطلوب را در حل تنگناهای آموزشی استفاده بهینه از تکنولوژی آموزشی بیان داشته اند اما ابن راه حل باید وشاید ومعنای واقعی آن بکار واساسی تری بنام تکنولوژی فرایندی دارد یعنی ایجاد طریقی نظامدار برای حل مشکلات آموزشی است


چکیده

امروز بیشتر جوامع برای جبران ایستاییهای گذشته ورفع موانع پیشرفت کشور نظام آموزشی خود را مورد بررسی وتجدید نظر قرار مس دهند. یکی از این تجارب ارزنده استفاده آگاهانه از تکنولوژی آموزشی است. مقصود از استفاده و کاربرد تکنولوژی آموزشی استفده صرف از دستگاهها وابزارهای شنیداری و دیداری در آموزش نیست، زیرا این مفهوم تنها بخشی از مفهوم جدید تکنولوژی آموزشی را در بر می گیرد. در مفهوم جید تکنولوژی آموزشی بیشترین تاکید بر طراحی سیستماتیک فرایند تدریس و یادگیری است. روش تکنولوژی آموزشی بر حل مشکلات آموزشی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی کل فرایند یاددهی ویادگیری مبتنی است. (احدیان محمد،مقدمات تکنولوژی آموزشی) در واقع می توان گفت: به مفهوم جدید آن یعنی بهره گیری از تکنیکها و دانش فنی در آموزش. (علی آبادی خدیجه،مقدمات تکنولوژی آموزشی)اما متاسفانها اکثر کشورها از تکنولوژی آموزشی تنها به صورت کاربردو استفاده بهره می گیرند وکمتر از ابتکارات وتجارب خود دراصلاح و تکمیل برنامه ها و روشهای آموزشی بهره می گیرند

 به عبارتی دیگر علم وتکنولوژی آموزشی به صورت تصاعدی پیش می رود که یک لحظه عفلت از آن زوال و نابودی به همراه خواهد داشت به ناچار در پی این تغییرات سریع وشگرف باید ما نیز تغییر یابیم. اینک با وجود این مسائل و تنگناها و یا به عبارتی بحرانهایی که نظامهای آموزشی جهان با آن در گیرند چه باید کرد؟ در این میان برخی از کشورها راه مقابله با این بحرانها را در افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت دانسته اند وبعضی دیگر کاهش هزینه های آموزشی وپرورشی را راه حل این بحرانها مشترکند وعده ای استفاده مطلوب از منابع وامکانات آموزشی وپرورشی را جهت پاسخگویی به نیازها را به عنوان راه حل قلمداد نموده اند وسرانجام عدهای دیگر راهحل مطلوب را در حل تنگناهای آموزشی استفاده بهینه از تکنولوژی آموزشی بیان داشته اند. تکنولوژی آموزشی در بر دارنده ی اصول و راهبردهایی است که برای حل مسائل آموزشی در سطح کاربردی یکار می رود. در هر رشته علمی تکنولوژی قدم به قدم همراه با پیشرفت و توسعه آن علم حرکت می کند ونیاز بشر به حل مشکللات زندگی اجتماعی ، همواره او را وادار می سازد تا فاصله سایررشته های علمی و تکنولوژی آموزشی را کمتر کند.(هاشم فردانش،مبانی نظری تکنولوژی آموزشی)بی شک آینده ای هر جامعه ای بر کیفیت و کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی مفید تر و موثر تر باشد، جامعه فردی ، سلامت و سعادت بیشتری خواهد یافت ولی کارایی و بهره دهی مفیدتر و موثر تر صرفا به این معنا نیست که هدفها و محتوای آموزش و پرورش در قالب جملاتی زیبا وشعار گونه توصیف شود بلکه منظور تلاشهای هماهنگی است که به منظور ایجاد بافت مشترک بین هدفها و روشهای مناسب آموزشی انجام می گیرد. تا مقاصد ونیازهای پیش بینی شده ودر عمل تحقق یابد

 نتایج تحقیقات آموزش و پرورش در جهان نشانگر این امر است که اغلب کشورها به نسبت شرایط خود با مشکلات به طور معقول ومطلوب بهره گرفته اند وتوانسته اند بسیاری از مشکلات آموزشی خود را از بین ببرندیا کاهش دهند و در نتیجه کیفیت آموزش در مدرسه وخارج از مدرسه را به سطح مطلوبی ارتقا دهند.منطق حکم می کند که کارایی و کاربرد تکنولوژی جدید آموزشی را حتی به عنوان یک تجربه جدید مورد بررسی وتوجه قرار دهیم ، چراکه کمترین فایده این کاردر عمل کشف یا انتخاب تکنیکهای تکنولوژی متناسب باشد با شرایط کشور، رشد مهارتها و تواناییهای کارشناسان آموزشی ، درک مشکلات آموزشی و…خواهد بود

 از آنجائیکه امروز تکنولوژی آموزشی محور کلیه فعالیتهای انجام شده در مراکز آموزشی قرار گرفته است. شناخت . کاربرد و مفاهیم متفاوت تکنولوژی آموزشی بوسیله معلمان همگام با پیاده شدن نظام جدید آموزشی متوسطه ضروری است چرا که اگر بخواهیم با اجرای این نظام بسیاری از مشکلات دست واگیر از سر راه آموزش و پرورش برداشته شود،بایستی بسیاری از موانعی که در سر راه کاربرد تکنولوژی آموزشی وجود دارد شناسایی نماییم. این امر از جمله اقدامات مهمی است که بایستی مد نظر برنامه ریزان آموزشی قرار گیردبه همین دلیل در این تحقیق سعی شده است گاهی هر چند کوچک در این راه برداشته شود

مفاهیمی که از این رشته در ذهن ما موجود است. بسیار متفاوت می باشد. دلیل این دگرگونی تصورات ذهنی از یک رشته علمی نحوه ی وارد شدن این رشته به سیستم آموزشی کشورها به طور کلی تکامل مفهوم تکنولوژی آموزشی است

برای روشن تر شدن مفهوم تکنولوژی آموزشی مراحلی را که این مفهوم طی کرده است را مورد بررسی قرار می دهیم. البته این مراحل مربوط به سال های بعد از 1900 است. در سال های قبل از 1900 گاهی معلمان اجسام حقیقی را به کلاس درسی می آورند یاکودکان را به دیدن موزه ها می بردند. در رابطه با روش هایی که قبل از سال 1900 به کار گرفته شده اند و کسانی که به عنوان پیشگامان در رشته تکنولوژی آموزشی معرفی می شوند،ساتلر (Sattler) (1968) و امیر ابراهیمی (1366) اطلاعات زیادی ارائه می دهند. ساتلر سوضسطائیان قرن پنجم پیش از میلاد را پیشگامان در رشته تکنولوژی آموزشی می داند و به دلیل ماهیت سیستمتیک کار آنان از نظر طراحی و سازماندهی مواد آموزشی، آنان را پیشگامان واقعی و غیرقابل انکار این رشته می شناسد

تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود از چهار مرحله گذر کرده و اکنون وارد مرحله پنجم شده است. بیشتر کشورها این مراحل را تجربه کرده اند و هر فرد می تواند در کشور خود نمونه ای از این مراحل را بیاورد

• مرحله ی اول – ابزار و وسایل

• مرحله دوم – مواد آموزشی

• مرحله سوم – نظام های درسی

• مرحله چهارم – نظام های آموزشی

• مرحله پنجم – نظام های اجتماعی

ابتدا هر کدام از این مراحل را توضیح می دهیم و سپس به بررسی تجارب ایران در رابطه با تکنولوژی آموزشی می پردازیم

«مرحله اول – ابزار و وسایل»

در سال های 1900 کارخانه های سازنده ی ابزار شروع به ساختن انواع پروژکتورها کردند

در ابتدا هدف آنها این نبود که از پروژکتورها در مدارس استفاده شود ولی این ابزارها کم کم در مدارس رسوخ کردند. این ابزارها قادر بودند تصاویری را برروی پرده نمایش دهند و گاه همزمان صدا را نیز با تصویر تولید می کردند. این ابزارها بیشتر هدف تجاری داشت و مواردی که به وسیله ی این ابزار نمایش داده می شد هدف سرگرم کننده داشت و مواد مورد نیاز مدارس تولید نمی شد. خیلی زود مدارس پی بودند که صرفاً مجهز بودن به ابزارهایی که چون انواع پروژکتورها، یا ضبط صوت و گرامافون نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنها و مشکل گشای معضلات آموزشی باشد

مرحله دوم – مواد آموزشی

صاحبان صنایع افراد دیگر را به کار گرفته و شروع به تولید مواد مورد نیاز مدارس کردند. از این به بعد فیلم های آموزشی مخصوص مدارس ساخته شد و کتاب ها و نقشه های ویژه ی کودکان منتشر گردید

پژوهش هایی که در این دوره از تکامل تکنولوژی آموزشی انجام گرفت درباره تأثیر رنگ بر آموزش، اندازه ی تصویر و همچنین تأثیر مشخصات تصویر برای جلب توجه بیشتر بود. اما به زودی متوجه شدند که بیشتر اوقات تفاوت قابل ملاحظه ای بین آموزش سنتی و آموزشی که از طریق ارائه مواد گران قیمت صورت می گرفت وجود ندارد، بلکه عناصر دیگری مثل معلم و شاگرد نیز در آموزش و یادگیری دخالت دارند

  «مرحله سوم – نظام های درسی»

در این دوره وسایل و مواد همه در خدمت نظام بزرگتری که نظام درسی بود قرا گرفتند

و متخصصین به کل یادگیری و آموزش مورد مدرسه ای به عنوان یک نظام نگریستند. به همین علت بود که افراد متخصصی در این دوره افرادی بودند که سیستم های آموزشی (و بیشتر انفرادی) را طراحی کردند

در این دوره طراحی منظم تدریس (آموزشی) یا تکنولوژی ،آموزشی (تدریس) مورد توجه قرار گرفت. بازآموزی معلمین، تولید مواد جدید، افزودن فضاهای آموزشی، بالابردن امکانات کتابخانه ها و آزمایشگاهها همه جزء مواردی بودند که مدیران در رابطه با نگرش سیستفیک به امور آموزش طالب انجام آن بودند. متخصصان اقرار داشتند که نظام های درسی تحولی بنیانی در بالابردن کیفیت آموزش و یادگیری به وجود آورده است ولی سیستم یک دوره ی سوم را نیز پاسخگوی نیازهای واقعی یادگیرنده نمی دانستند

  «مرحله چهارم – نظام های آموزشی»

در این مرحله مواد آموزشی نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیداری، شنیداری به مطالعه جامعه ای که فرد در آن رشد کرده است و با توجه به نیازهای جامعه تهیه می شود. یعنی هم به فردیت شخص و نیازهای او توجه می شود و هم به نیازهای جامعه. امکانات معمولاً در محل در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد ولی او خود مسئول یادگیری خود است. آموزش منظم فقط به صورت آموزش رسمی مدرسه ای نیست بلکه در سطح جامعه انجام می گیرد

  «مرحله پنجم – نظام های اجتماعی»

در مرحله پنجم مفهوم تکنولوژی آموزشی بیشتر به عنوان فلسفه ای است حاکم بر کل آموزش که در یک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه انجام می گیرد. در این مرحله تکنولوژی، آموزشی مخصوص افراد یا سازمان خاصی نیست بلکه حیطه ی عمل هر فرد یا سازمانی را که برای رشد و توسعه کشورش کار می کند در بر می گیرد

تکنولوژی آموزشی – تعریف

واژه تکنولوژی Tecnology از ریشه ی یونانی Technolia، به معنی برخورد سیستفیک می آید در برابر واژه ی تکنولوژی در فرهنگ های مختلف مطالب متفاوتی آورده شده است که یکی از آنها عبارت «کاربرد دانش برای مقاصد عملی» است. پس می توانیم تکنولوژی آموزشی را از نظر لغوی کاربرد دانش یا یافته های علمی برای مقاصد آموزشی، یا برخورد سیستفیک با آموزش بدانیم

تعریفی که کمیته مخصوص تکنولوژی آموزشی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا از تکنولوژی آموزشی می کند چنین است. مجموعه ای از معلومات ناشی از کار بست علوم آموزشی و یادگیری در دنیای حقیقی کلاس درس، همراه با ابزار و روش هایی که کاربست علوم نامبرده در بالا را تسهیل کنند

تکنولوژی آموزشی از دیدگاه جی.آر. گاس مدیر مرکز تحقیقات و نوآوری های آموزشی وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای اروپایی عبارت است از : «طرح سازمان یافته و استقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روش های نوین ارتباط جمعی، ابزار و وسایل بصری، سازمان بندی کلاس درس و روش های جدید تدریس بهره گیری می کند ولی در عین حال از آنها انتظار معجزه نیز ندارد

اشکال این تعریف در این است که بیشتر به روشها و ابزار تکیه می کند و به تعیین هدفها و ارزشیابی از میزان یادگیری نمی پردازد

تعریفی که از تکنولوژی آموزشی که اکنون تقریباً مورد پذیرش همه است تعریف جیمز براون از تکنولوژی آموزشی است. براو تکنولوژی آموزشی را «طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستمتیک» تمامی فرآیند یادگیری و آموزش بر اساس هدفهای مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباط و همچنین به کار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیرانسانی به منظور ایجاد آموزش مؤثرتر می داند

مطابق تعریف فوق تکنولوژی آموزشی از تمامی یافته هایی که در زمینه یادگیری انسانی به دست آمده است بهره می گیرد. علمی که یادگیری را مورد مطالعه قرار می دهد علم روانشناسی یادگیری است و علمی که اختصاصاً یادگیری انسان را بررسی می کند. شاخه ای از روانشناسی به نام روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی است. پس تکنولوژی آموزشی از یافته های علم روانشناسی تربیتی بهره می گیرد. تکنولوژی آموزشی از نتایج پژوهشها در زمینه ارتباط نیز سود می جوید. تکنولوژی آموزشی هر موقعیت آموزشی را یک موقعیت ارتباطی می داند، سعی می کند که اجزاء موجود در آن موقعیت ارتباطی را شناسایی کند و موانع ارتباطی را تشخیص دهد

در تعریف جیمز براون از تکنولوژی آموزشی طرح ریزی سیستمتیک، کاربرد ماهرانه تولیدات تکنولوژی و نتایج تحقیقات روانشناسی تربیتی و ارتباط ، اموری اساسی می باشند. علاوه بر اینها تکنولوژی آموزشی با استفاده از منابع انسانی و غیرانسانی می کوشد تا با بهره گیری از همه امکانات به اهداف آموزشی برسد

خود را بیازمائید: 

1-      در اوائل دهه ی 1950 تکنولوژی آموزشی را چگونه تعریف می کردند؟

در سال های اوائل دهه ی 1950 که سالهای شروع گسترش تکنولوژی آموزشی می باشد، تکنولوژی آموزشی را آن رشته از فعالیتهای سیستمتیک می دانستند که ماشین، مواد و تکنیک را برای رسیدن به هدفهای آموزش و پرورش به یکدیگر نزدیک کند

2-      تعریفی از تکنولوژی آموزشی که فعلاً مورد پذیرش است چیست؟

تعریفی که مورد پذیرش همه است تعریف جیمز براون است. برای تکنولوژی آموزشی را طراحی اجرا و ارزشیابی سیستمتیک تمامی فرایند یادگیری و آموزشی بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباط و همچنین بکار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیرانسانی به منظور ایجاد آموزش مؤثرتر می داند

بخش اول

«سیستم»

به نظر می رسد که واژه سیستم واژه ای است مناسب روز

;.. معنی واژه نامه ای معادل سیستم را چنین بیان می کند: مجموعه ای از اشیاء که به وسیله نوعی تعامل یا وابستگی متقابل و منظم وحدت یافته اند، یک کل ارگانیک یا سازمان یافته چون منظومه شمسی یا یک سیستم تلگراف جدید . از این تعریف چنین بر می آید که سیستم به صورت طبیعی موجود است مانند منظومه شمسی یا انسان آنها را ساخته است مانند سیستم تلگراف

سیستم های انسان ساخته معمولاً برای رسیدن به هدف معینی به وجود می آیند، پس می توان آنها را «مجموعه ی سازمان یافته ای از اجزاء متعامل و مرتبط که عمداً بوجود آمده تا به شکل وحدت یافته ای هدفهای معینی را متحقق سازد دانست. مطابق این تعریف در هر سیستم اجزایی وجود دارند که به هم مرتب هستند و به طور دائم با یکدیگر در حال کنش متقابل یا تعامل هستند. این اجزاء محتوای سیستم هستند اجزاء کارهایی را انجام می دهند که به هر کدام از آن کارها با فعالیت ها فرآیند گفته می شود. انجام این کارها یا فرایندها برای رسیدن به یک هدف معین است. این هدف به وسیله انسان و از قبل تعیین شده است. در هر سیستم هدف فرایند های لازم یا کارهایی را که باید انجام شوند تعیین می کند و فرایندها نوع اجزاء یا محتوایی را که باید برای رسیدن به هدف به کار گرفته شوند معین می سازند

سیستم ها در سطح وسیع تری از محیط خود عمل می کنند که این سطح وسیعتر را سیستم برتر گویند. به عبارت دیگر هر سیستم جزئی از سیستم بزرگتری است. سیستم جزء را فرده سیستم و سیستم بزرگتر را سیستم برتر آن سیستم گویند. مثلاً دبستان ;.. سیستمی از نظام آموزشی ابتدایی است. پس نظام آموزش ابتدایی سیستم برتر دبستان است. نظام آموزش ابتدایی در حالی که سیستم برتر دبستان است، خود خرده سیستم، نظام آموزش و پرورش است. در ضمن هر سیستم را می توان به وسیله ی الف) منبع انرژی یا درون داد ، ب) بخشهایی که انرژی را تغییر می دهند و ج) برون داد تشخیص داد

اگر بخواهیم در سیستم کلاس درون داد، برون داد و بخشهای مختلف را مورد شناسایی قرار دهیم می توانیم بگوئیم که دانش آموز درون داد سیستم یا منبع انرژی است. بخشهایی که این انرژی را تغییر می دهند تمام اجزاء و فرایندهایی هستند که برای ایجاد تغییرات مطلوب در او به کار گرفته می شوند، برون داد دانش آموزی است که در او تغییرات ایجاد شده است

در سیستم آموزش و پرورش ایران، درون داد کلیه دانش آموزان هستند. بخشهایی که این درون داد یا انرژی را تغییر می دهند معلمان، روشها ، ابزار ، فضاها و کلیه امکانات به کار گرفته شده هستند برون داد آموزش و پرورش فارغ التحصیلان می باشند

آموزش

واژه ی آموزش واژه ای است که به نظر می رسد در مورد مفهوم آن ابهام چندانی وجود نداشته باشد. آموزش فعالیت های هدفمند معلم برای ایجاد یادگیری در یادگیرنده است که به صورت کنشی متقابل بین او و یک یا چند یادگیرنده جریان می یابد. این تعریف از آموزش بیشتر آموزش کلاسی یا به کارگیری ارتباط رو – در – رو،‌ در آموزش را در نظر مجسم می کند

در صورتی که آموزشی که در تعریف براون مورد نظر است کلیه فعالیتهای هدفمندی است که برای ایجاد یادگیری صورت می گیرد. این فعالیت های می توانند از راه دور انجام گیرند و کنش متقابل از طریق ارتباط با مرکز به وسیله تلفن یا پست یا کانال تلویزیونی یا هر طریق دیگر صورت گیرد

مهم این است که فعالیتها دارای هدف مشخص هستند و برای ایجاد تغییر در رفتار یادگیرنده انجام می گیرند. کسی که این فعالیت ها را انجام می دهد می تواند برنامه ریزی باشد که کلیه جریان آموزشی را به طور سیستمتیک طراحی می کند و طرح برنامه را برای اجرای یک آموزش کلاسی از طریق معلم،‌با آموزش از طریق تلویزیون برای گروه کثیری از افراد، یا آموزش از طریق ماشین به یک فرد،‌یا آموزش از طریق تلویزیون برای گروه کثیری از افراد، یا آموزش از طریق ماشین به یک فرد، یا آموزش از طریق کامپیوتر می ریزد. گاه نیز خود معلم طراح برنامه آموزشی است. او برنامه ای می ریزد برای آموزش مطالب به کلیه دانش آموزان یک کلاس،‌یا برای آموزش ترمیمی به دانش آموزان که مطالب مورد نیاز برای شروع درس تازه را نمی دانند، یعنی پیش نیاز یا رفتار ورودی مورد نیاز برای یادگیری مطالب تازه را ندارند

یادگیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word

فصل اول
بیان مسئله
ضرورت واهمیت پروژه
اهداف پژوهش
محدودیت ها ومشکلات تحقیق
سوال ها یا فرضیه های اهم
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی
فصل دوم
بخش اول
مدیریت درجهان
مدیریت درایران
بررسی اجمالی مدیریت
ویژگیهای مدیران
وظایف مدیران
مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی
شیوه هاواصول مدیریت
1 اصل مشورت
2 اصل برابری افراد در برابر قانون
3 اصل استفاده ازتشویق وتنبیه
4 تحریم استبداد
خصوصیات مدیرنمونه
1 اعتقاد و تعهد در کار
2 تخصص ومهارت
3 وسعت نظروانعطاف پذیری ودوری ازخودمحوری
4 انصاف وبی غرضی
5 قدرت تفکروابتکار
خوش رفتاری وصبروشکیبایی
6 قاطعیت،شهامت،اعتمادبه نفس
ویژگیهای مدیران موفق درمدارس
مشکلات اساسی مدیران
بخش دوم
پیشینه تحقیق
مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی
تحلیل وبررسی انجام شده
فصل سوم
روش جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
روش نمونه گیری
جامعه آماری
روش آماری
توصیف شاخصهای مورد استفاده
روش تجزیه وتحلیل
فصل چهارم و پنجم
توصیف و استنباط نتایج مربوط به هر یک ا ز فرضیه ها
فرضیه (1)
فرضیه
فرضیه
فرضیه
تحلیل کلی موضوع به روش آمار توصیفی
تحلیل کلی موضوع به روش آمار استنباطی (خی دو)
مقایسه خی دوهای هر یک از فرضیه ها با جدول کای اسکوئر
فصل ششم
نتیجه گیری
پیشنهادات
الف) کاربردی
ب) برای محققان ارجمند
منابع و مآخذ
پیوستها

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word

1 پور ظهیر ، دکتر علی تقوی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات آگاه ، چاپ نهم ، تابستان
2 دلاور ، دکتر علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ف انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، مرداد
3 رسولی ، ابراهیم ، تحقیق در بررسی ساخت شخصیتی در ایران و تاثیر آن در کارایی معلمان
4 علاقه مند ، دکتر علی ، مقدمات در مدیریت آموزشی ، انتشارات پیام نور ،
5 علاقه مند ، دکتر علی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، انتشارات فروردین ، چاپ
6 عسگریان ، مصطفی ، سازمان مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ،
7 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سالهای 71 – 72 –
8 فیلیپ کومبر ، ترجمه حسن و کوکب صفاری ، بحران جهانی تعلیم و تربیت
9 محمدی ، جمیله و لغزشی ، مریم ، تحقیق در مورد برخورد مدیران با معلمان و تاثیر آن در کارآیی معلمان
10 هدایتی ، مجید ، بررسی سبکهای مدیریت ،
11 مجله پزوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران
12 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش زمستان سال
13 خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش ، روش های تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم ، انتشارات یادواره

بیان مسئله 

..نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش وپرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد)

دراین تحقیق سعی شده است درخصوص چگونه گی عملکرد مدیراموزشگاه دررابطه بامعلمان موردبحث وبررسی قرارگیرد.تامشخص گردد چقدراخلاق ورفتارمدیر،کارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمیدهد ویااینکه میزان آشنایی مدیربااهداف آموزشی ونحوه برنامه ریزی دقیق مدیربااستفاده ازاصول برنامه ریزی ویاثبات مدیریت واستفاده ازروابط انسانی شایسته درکارآیی معلمان موثرمی باشد وتا ثیرآنهاچقدرمی تواندباشد.تابااستفاده ازراه کارهای مناسب مدیریت مدرسه باچشمانی بازوآگاهی بیشتر درجهت رسیدن به اهداف سازمان همراه باایجاد فضای مناسب جهت رضایت معلمان حرکت نماید.وتا بتواند دیگر مدیران راهم در چگونه گی اداره مدرسه راهنمایی های لازم را ارائه نماید

ضرورت واهمیت پروژه 

تحقیق گرانبهاترین امر،برای آنانی است که به آزادی نائل شده اند،

آنان که دلی دردمند دارند،بامحیط خویش درتعاملندودربرخوردبا موقعیت های مسئله ای ،به آسانی از کنار آن نمی گذرند ودر تلاش حل مسائل ودستیابی به حقایق ،روزوشب می گذرانند،محققان واقعی را رقم می زنند[1] ودر این تحقیق سعی شده است در رابطه بااهمیت وحساسیت کار مدیرت وچگونگی تاثیرگذاری عملکردمدیر برروی کار آیی معلمان ،به صورت عملی هرچند بطور جزئی بحث وبررسی گرددتا به مدیران زحمتکش که به دنبال پیدا کردن راههای علمی وجهت خدمت به نظام آموزشی همگام با رضایت معلمان هستندراه کارهای نشان داده شود

اهداف پژوهش 

اهداف اصلی دراین پژوهش عبارت است از:

بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنا ن

محدودیت ها ومشکلات تحقیق

کمبودمنابع مورداستفاده درزمینه مدیریت

هزینه بالای چاپ وصحافی

عدم همکاری دقیق بعضی ازمعلمان درپاسخ گویی به سوالات پرسشنامه

مشکلات ومسئولیت های زندگی وشغلی محقق

سؤال ها یا فرضیه های اهم

تاچه حدتوجه به روابط انسانی درمدرسه درکارآیی معلمان تاثیر دارد

2ثبات درمدیریت تاچه اندازه موجب برقراری تفاهم میان مدیروکارکنان می شود؟

3میزان آشنایی مدیران بااهداف آموزش وپرورش چه تاثیری برمیزان تحقق هدفها توسط معلمان دارد؟

4برنامه ریزی دقیق به وسیله معلمان تاچه حدکارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمی دهد؟

– محدودیت ها و مشکلات تحقیق

 تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی

1آموزش پرورش: فراگردی است که به واسطه آن افراددروضعیت های سازمان یافته اجتماعی درمعرض آموزش منظم دانشها به مهارات ها،رفتارها وگرایش های خاص قرار می گیرند.[2]

2سازمان: سازمان عبارت است ازهماهنگی معقول تعدادی ازافراد که برای تحقق هدف یامنظورمشترکی ازطریق تقسیم وظایف وبرقراری وروابط منظم ومنطقی به طورمستمرفعالیت میکنند.[3]

3برنامه ریزی: برنامه ریزی عبارت است ازتعیین نمودن هدف های اختصاصی وخطوط بزرگ عملیاتی سازمان وآماده نمودن امکانات لازم ازنظرمادی ونیروی انسانی دررابط بابرآوردهدفها.[4]

4مدیریت آموزش پرورش: مدیریت آموزش پرورش عبارت است ازایجادزمینه وفراهم ساختن وسیله به منظوربروزوبکارگیری استعدادهای دانش آموزان ودانشجویان،تحکیم بخشیدن به روابط انسانی اتخاذروش وتعیین خط مشی اصولی درکلیه اموربرای بارورساختن هدفهای تربیتی. [5]

5سازمان دهی: تعیین صریح حدودواختیارات وتفکیک وظایف مسئولان وبرقراری روابط منظم ومنطقی بین افرادبه منظورانجام دادن کاروتحقق هدفهای معین.[6]

6هماهنگی: یعنی هم سووهم جهت کردن ووحدت بخشیدن به فعالیت های واحدهای سازمان درجهت هدفهای آن.[7]

7مشکل:به معنای تفاوت بین عمل کردواقعی وعمل کردمطلوب.[8]

1 خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم

1 علاقه مند ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، سال 67 ، ص

2 علاقه مند ، مقدمات مدیریت آموزشی ، 1369 ، ص

3 سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ، عسگریان ، ص

1 همان منبع ، ص

2 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، پاییز 71 ، ص

3 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، پاییز 71 ، ص

4 نیک نامی ، دکتر مصطفی ، نظارت و راهنمایی آموزشی ، ناشر ، سمت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برنامه ریزی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برنامه ریزی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برنامه ریزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله برنامه ریزی در word

چکیده  
مقدمه  
تعریف برنامه ریزی توسعه فردی  
اهداف برنامه ریزی  
مزایای برنامه ریزی  
فرایند برنامه ریزی  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله برنامه ریزی در word

1- ابیلی خدایار، سیستمهای توسعه منابغ انسانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی؛ آبان 1382

-2 سلیمی قربانعلی، توان افزائی کارکنان برای رقابت پذیری در محیط جهانی اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی؛ آبان 1382

3- U.S Department of Energy (1999), Headquarters Individual Development Planning Guide

4- U.S Department of commerce (nd), Individual Development Planning

5-Auckland University(2002), Individual Development Planning: A guide for Staff and Managers
6- U.S Department of Defense(nd), The Individual Development Plan: General Guidelines for Charting Your Career

7- Nixon Bruce(1994), “Developing an empowering culture in organization, empowerment in organization”, Vol2, No1, pp:14-

8- Wilson Terry(1996),The empowerment manual, USA, Gower

محمد صادق حسن زاده: کارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس سازمان مدیریت صنعتی

عباس شهرانی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس شرکت ساپکو

 

چکیده

برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد


مقدمه

انسان، محور بهره وری است، وکلیه سازمانها با هرنوع ماموریتی که دارند باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه رابه پرورش انسانها از ابعاد مختلف اختصاص دهند. به گونه ای که انسان سازمانی، در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد پرورش و کاربردی کردن بهروری فردی گروهی و سازمانی را دارا باشد

توسعه منابع انسانی در سازمانها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است. در چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل، کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی، و همچنین رفتار در چهارچوب نظامنامه آن، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند. از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعه مستمر دانش و مهارت کاری و تکامل جنبه های مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد. از سوی دیگر سازمان نیز در چهارچوب انتظارات به حق خود از کارکنان می خواهد که با نهایت تلاش و تعهد در راستای تحقق اهداف سازمان گام بردارند(ابیلی، 1382)

امروز اغلب سازمانها و افراد موجود در آن با عـــدم اطمینان و تغییرات محیطی مواجه می شوند. بعضی عوامل تأثیر گذار بر سازمانها شامل تقاضا برای کیفیت بیشتر، رشد جهانی شدن اقتصاد و رقابت و افزایش سطوح فناوری است. در چنین وضعیتی سازمانها باید یاد بگیرند که چگونه انرژی های خلاق افراد را آزاد سازند و همچنین آنها باید یاد بگیرند که چگونه به افراد مختلف سازمان احترام بگذارند، تا آنها قادر باشند که عملکرد موفقی در سازمان داشته باشند و بتوانند با همدیگر در راستای اهداف مشترک کار کنند و بتوانند بر مشکلات سازمانی فائق آیند . (Nixon,1994)

تفکر سنتی مدیریت در عبارت «من مدیر هستم و این افراد برای من کار می کنند» خلاصه می شد. در این نوع تفکر، جهت دهی و کنترل با اقتدار کامل از طرف سازمان اعمال می شد. در این شیوه اعضای تیم از جهت دهی تعیین شده از طرف مدیران پیروی می کردند و از آزادی عمل کمتری برخوردار بودند و از آنهاخواسته نمی شد که برای گستردگی کارهای روزانه خود فکر کنند. مدیران برای اعضای تیم برنامه ریزی می کردند و تیم ها وابسته به مدیران بودند

در مقابل این تفکر پارادایم دیگری مطرح شد. این تفکر می تواند در عبارت (من مدیر هستم و برای این افراد کاری می کنم) خلاصه شود. زیر بنای این نوع تفکر این است که تیم و اعضای آن از شایستگی لازم برای سازماندهی کار خود برخوردار هستند. حرکت از پارادایم وابستگی به سوی پارادیم توانمند سازی کار ساده ای نیست و آن مستلزم تغییر در طرز تفکر ادراکات و مهارتی مدیران دارد(Wilson, 1996)

«برنامه ریزی توسعه فردی» ابزاری است که ازطریق آن کارکنان مجهز به مهارتهای چند بعدی درزمینه شغلی، تخصصی، فکری، تحصیلی وخانوادگی مجهز می گردند که باعث تحقق هدف توسعه منابع انسانی می شود

تعریف برنامه ریزی توسعه فردی

«برنامه ریزی توسعه فردی» سند توافق شده ای بین کارکنان و مدیران سازمان است، که در آن اهداف و برنامه ریزیهای سالانه با محوریت توسعه فردی کارکنان مشخص شده است. در برنامه ریزی توسعه فردی همکاری مؤثری بین کارکنان و مدیران صورت می پذیرد تا در آن «نیازهای آموزشی و رشد کارکنان» به منظور ارتقا شایستگی های و مهارتهای فردی مشخص گردد ( 2002 (Auckland University of Technology,. در این برنامه سعی می گردد تا کـــارکنان با توجه به توانائی ها و قابلیت های خود؛ در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند

یک برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان بندی شده مکتوب برای رسیدن به اهداف توسعه ای همسو با برنامه استراتژیک و عملی سازمان می باشد(U.S. Department of Energy, 1999)

اهداف برنامه ریزی

ازجمله مهمترین اهداف برنامه ریزی توسعه فردی کارکنان می توان به موارد زیر را برشمرد
-1شناسایی نیازهای توسعه کارکنان به وسیله مقایسه مهارتها و توانمندیهای کارکنان با نیازهای شغلی؛

-2شناسایی فرصتهای مسیر شغلی و انتخاب بهترین گزینه آن برای هر فرد؛-3اجرای یک نظام توسعه فردی و تخصصی برای هر یک از کارکنان

مزایای برنامه ریزی

برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می گردد که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. برنامه ریزی توسعه فردی ابزاری است که طی آن سرپرستان با کارکنان برای توافق بر اهداف و نیازهای توسعه ای با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و با علایق کارکنان آشنا می شوند.برنامه ریزی توسعه فردی قسمتی از چرخه برنامه ریزی کل سازمان است. همان طور که می

 دانیم برنامه استراتژیک سازمان بر اهداف بلند مدت تمر کز دارد و برنامه عملی در راستای برنامه استراتژیک سازمان تضمین دهنده محقق شدن اهداف استراتژیک است. مدیران و سرپرستان مسولیت اجرای برنامه های عملی را بر عهده دارند. بنابراین، کارها باید با اولویتهای مشخص شده از سوی سرپرستان برای انجام برنامه عملی، همسو باشدو سرپرستان باید مطمئن باشند که کارکنان از دانش، مهارت و توانایی لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده برخوردارهستند. در این راستا طراحی و اجرای یک برنامه توسعه فردی و ارزیابی مهارتهای کارکنان نقش مهمی در انجام برنامه های عملی سازمان و در نهایت تحقق اهداف استراتژیک سازمان دارد

نقش شناخت کارکنان از خود در فرایند برنامه ریزی توسعه فردی: خود ارزیابی در فرایند برنامه ریزی توسعه فردی، نقش مهمی دارد.اهداف توسعه ای برگرفته از نیازهای سازمانی و مهارتی کارکنان، به کمــک شناخت کارکنان از خود به دست می آید(US Department of Energy nd)

در فرایند شناخت از خود، هریک از کارکنان با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، سعی می کنند که درک بهتری از خود به دست آورند و موارد غیر مرتبط را شناسایی می کنند(U.S Department of commerce nd)

در فرایند شناخت از خود هریک از کارکنان با پرسشهای ” من کجاهستم؟، کجا می خواهم باشم؟ و چگونه می خواهم به مکان مورد نظر خود برسم؟” می توانند نقاط قوت خود را ارزیابی ونقاط قابل بهبود خود را شناسایی کنند

من کجاهستم؟: ارزشهای من چیست؟، چگونه من از کار خود راضی می شوم، چونه کارم نیازهایم را برآورده می سازد، در صورت تمایل به ایجاد تغییر، چگونه می توانم آن را ایجاد کنم، من دوست دارم چه شخصیتی داشته باشم

کجا می خواهم باشم؟:آیا من می خواهم به یک سازمان جدید منتقل شوم، آیا می خواهم کارم را غنی کنم، آیا می خواهم مهارتهای خود را توسعه دهم؟

چگونه می خواهم به مقصد مورد نظر خود برسم؟: چه دانش و مهارتی را من دارا هستم، نقاط قوتم در انجام کارهای جاری و آینده ام چیست، موانع احتمالی عدم تحقق اهدافم چیست، من چگــونه می توانم بر موانع غلبه کنم؟

(U.S Department of Defense nd)

فرایند برنامه ریزی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در word

چکیده  
2 – 1 بیان مسئله :  
4 – 1 اهمیت و ضرورت پژوهش :  
5– 1 هدف کلی پژوهش :  
6 – 1 فرضیه پژوهش :  
7 – 1 معرفی متغیرها :  
8ـ1 تعریف مفهومی :  
9ـ1 تعریف عملیاتی :  
1 – 2 پیشینه ی نظری پژوهش :  
2 – 2 آموزش :  
3 – 2 تعریف آموزش :  
4 – 2 انواع آموزش :  
5 – 2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت و روند توسعه آن در آموزش و پرورش :  
6 – 2 تعریف آموزش ضمن خدمت  
7 – 2 اهداف آموزش ضمن خدمت :  
8 – 2 آموزش ضمن خدمت معلمان :  
1 – 8 – 2 اهداف و ضرورت آموزش ضمن خدمت معلمان :  
2 – 8 – 2 اصول آموزش ضمن خدمت کارکنان :  
9 – 2 یافته ها و پژوهش‌های انجام شده در ایران :  
10 – 2 یافته‌ها و پژوهشهای انجام شده در خارج :  
1 – 3 طرح تحقیق :  
2 – 3 جامعه آماری :  
نمونه آماری و روش نمونه‌گیری :  
3 – 3 ابزار پژوهش :  
4-3 شیوه نمره گذاری :  
5 – 3 شیوه اجراء پژوهش :  
6 – 3 معرفی روشهای آماری مورد استفاده :  
4ـ 4 آزمون تفاضل میانگین ها  
خلاصه :  
1ـ5  بحث و تحلیل  نتایج :  
2ـ5 پیشنهادها و محدودیتها :  
منابع فارسی و لاتین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی اثرات دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در word

1ـ فتحی ، کورش ، آشنایی با آموزش ضمن خدمت معلمان ، انتشارات آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول 1373 ، صفحه 37 و

2ـ دکتر صباغیان ، زهرا، تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت کارایی مدیران ، فصلنامه مدیریت در آموزش ، سال

3ـ صفوی ، امان اله ، مقاله آموزش ضمن خدمت معلمان ، چشم انداز جهانی ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره 3، پائیز 1372 ، صفحه (13)‌

4ـ معینی ، صغری ، فرهنگ و اصطلاحات مدیریت در سازمان (تهران انتشارت وزارت کشاورزی ـ 1371) صفحه

5ـ خلود ، حسین ، کتاب راهنمای آموزش مستخدمین دولت ، مرکز آموزش مدیریت و دولتی ، فروردین 1357 ، صفحه

6ـ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره

7ـ منصوری ، منصوره ، 1384 جزوه درسی ، برنامه ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت در سازمان

8ـ عباسی ، طاهره ، 1378 ، «بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش کوتاه مدت آموزشهای ضمن خدمت آموزش و پرورش شهرستان همدان « دانشگاه شهید بهشتی»

9ـ فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره ی 17 ، (1377)

10ـ‌ صافی ، احمد ، « راه های همکاری آموزش و پرورش عالی در تربیت نیروی انسانی فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش . شماره 20، (1377)

11ـ طوسی ، محمدعلی ، فصلنامه مدیریت دولتی ، شماره 9، تابستان

12ـ پایان نامه جهانیان ، رمضان (کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزش مدیران اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی ، (1377)

          Michuelr .Currll/ frinke kymits `Human Resourse manay ement` Second Edition, 1980 Page

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات دوره های آموزشی ضمن خدمت بر بهبود عملکرد معلمین مقطع ابتدایی می باشد روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 نفر مرد و 50 نفر زن که دوره های آموزش ضمن خدمت را با موفقیت در سال تحصیلی 85ـ84 به پایان رسانده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعاات پرسشنامه با 19 سؤال بسته پاسخ بوده است با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ ضریب پایانی این پرسشنامه 7/0 برآورد گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های t توصیفی (فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرامون آزمون t‌ مستقل استفاده شد نتایج نشان داد که بین دوره های آموزش ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمین مرد و معلمین زن تفاوت معناداری وجود ندارد


1 – 1: در این فصل اشاره ای کلی خواهیم کرد به بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پژوهش ، هدف کلی تحقیق ، معرفی متغیرها و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها

2 – 1 بیان مسئله

علی‌رغم اهمیت و ضرورتی که آموزش در هر سازمانی دارد انجام آن توأم با مسائل و مشکلات می‌باشد . زیرا فهم اهمیت آموزش و تأثیری که بر نیروی انسانی می‌گذارد نیازمند نوعی آینده نگری و دوراندیشی است. آموزش نوعی سرمایه‌گذاری در تربیت انسانها است

کاستی‌های نیروی انسانی، خصوصاً در بخش آموزش ، از معضلاتی است که همه فعالیتها و تلاشهای منسجم را عقیم می‌سازد. زیرا آموزش فعالیتی است که مستلزم درایت ، آینده‌نگری، عمل منسجم و ارزشیابی پی در پی می‌باشد

علی‌رغم مشکلات فوق که جنبه  جهانی دارند (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه) مشکلات و معضلاتی هم مستقیماً مربوط به آموزش ضمن خدمت در سازمانها به طور کلی و آموزش و پرورش به طور اخص می‌باشد. اداره کل آموزشهای ضمن خدمت به منظور پاسخگویی به نیازهای در حال افزایش قشر عظیم کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش همواره تلاش و مساعی خود را بکار بسته و از طریق دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت در رفع نواقص و کاستی‌های نیروی انسانی شاغل در وزارتخانه نموده است. ( سلیمان‌پور،‌ 1379)

آموزش و به خصوص دوره‌های کوتاه مدت می‌تواند نیروی درونی سازمان را به طور مؤثر در سازمان به کار گیرد و باعث تحقق اهداف سازمان شود پس باید اذعان کرد که آموزش کارکنان از طریق دوره‌های کوتاه مدت امروز یک نیاز ضروری جوامع گردیده است و این نیاز در کشورهای جهان سوم که فاصله بین دانش فنی و اطلاعات و آگاهی فرد با دانش و اطلاعات روز بسیار زیاد است بیشتر نمایان می‌شود . (نصرتی و دشتی ، 1383)

نهاد تعلیم و تربیت هر جامعه عامل رشد و پیشرفت آن جامعه محسوب می‌شود یکی از ارکان مهم این نهاد وجود معلمان آگاه ، مصلح و با تجربه می‌باشد. وجود چنین معلمانی در جامعه مستلزم دارا بودن کلاسهای آموزش ضمن خدمت است.   (طاهری ، 1375)

امروزه کیفیت معلم به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت آموزش و پرورش قلمداد می‌شود. البته در کیفیت معلم عوامل متعددی دخالت دارند که مهمترین آنها میزان تحصیلات و آموزشهای لازم برای تعلیم می‌باشد

آموزش یک امر تخصصی می‌باشد و شیوه‌های خاص خود را دارد. ضرورت آموزشهای لازم را برای معلم کاملاً روشن می‌کند. نحوه ارائه مطالب در کلاس درس، طرز برخورد با دانش‌آموزان نیازمند آموزش می‌باشد. در اثر آموزش نه تنها کیفیت کار معلم بالا می‌رود

بلکه معلم خوب ، مانع افت تحصیلی و تکرار پایه می‌شود که از این طریق در کاهش هزینه‌های آموزش در سطح ملی تأثیر زیادی به جای می‌گذارد و با توجه به اینکه در کشورها طی چند سال گذشته تلاشهایی در جهت ارتقاء کیفیت معلم و صرف هزینه‌های بالا صورت گرفته است

تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی ضمن خدمت کشور صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تحقیق آقای محمد حسن پرداختچی در سال 1378 تحت عنوان بررسی میزان اثر بخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت از دید آموزگاران مقطع ابتدایی انجام داد نتیجه گرفته شد که دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر افزایش نظم و انضباط ، همکاری معلمان با یکدیگر با مدیریت مدرسه ، دانش آموزان و اولیای آنها، افزایش مهارتهای فکری معلمان در جهت حل مشکلات درسی و غیردرسی ، افزایش مسئولیت پذیری در معلمین ، تقویت روحیه معلمان و افزایش توانایی معلمان در تدریس اعم از شیوه تدریس و اجر در کلاس تأثیر داشته است

بدیهی است وزارتی که خود متولی و عهده دار افزایش علم و دانش آینده سازان این مملکت است، باید از نیروی انسانی یکی از مسائل و مشکلات عمده‌ی آموزش و پرورش کشور است. (فصل‌نامه مدیریت در آ . پ شماره 28 ) . بنابراین با توجه به اهمیت مسئله محقق در پی آن است که تا چه اندازه این آموزشها در بالا بردن عملکرد شغلی معلمان مؤثر می‌باشد

4 – 1 اهمیت و ضرورت پژوهش

آموزش نیروی انسانی یکی از مطمئن‌ترین و اساسی ترین راه‌های به سازی سازمانی است. آموزش نیروی انسانی علاوه بر آن که استعدادهای افراد را پرورش می‌دهد ، روشها و فنون انجام دادن کار را بهبود می‌بخشد، موجب کسب دانش و افزایش مهارتهای شغلی می‌گردد ، از اتلاف منابع انسانی و مالی نیز جلوگیری می‌کند

آموزش نیروی انسانی یکی از مؤثرترین وسایل سازگاری با شرایط متغیر و در حال تحول سازمان است. بسیاری از صاحب ‌نظران درباره‌ی اهمیت و نقش آموزش در جامعه اظهارنظرهایی کرده‌اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود

پیتر دراکر (1962) : بر این باور است که به رغم هزینه‌های سنگین تربیت نیروی کار ، آموزش همراه با اعمال مدیریت صحیح ، هر کشور عقب‌مانده‌ای را در مدتی کوتاه در زمره‌ی کشورهای پیشرفته و برخوردار از بهره‌وری بالا قرار می‌دهد

ساخار پولوس‌(1377) عنوان می‌کند : آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسان است، بلکه اصولاً رکن توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی جامعه به حساب می‌آید

از نظر هاربیسون (1971) ، کشوری که قادر به توسعه مهارت و دانش مردم و بهره‌گیری از آن در رشد اقتصادی ملی نباشد ، در حل مشکل توسعه نیافتگی نیز ناتوان خواهد بود (‌فصلنامه مدیریت ، شماره 28)

به طور کلی، آموزش کارکنان سبب افزایش قابلیت افراد ، بهبود و روابط انسانی کارکنان و گروه‌های کاری و سرانجام تقویت توان رقابت سالم سازمان می‌شود که مزایایی از جمله مزایای فردی و گروهی برای کارکنان و مزایایی برای سازمان در پی خواهد داشت . مهمترین دلایل ضرورت و اهمیت آموزش نیروی انسانی را می‌توان به شرح زیر برشمرد

رشد جمعیت و عقب ماندن نظامهای آموزشی در تأمین و برآورد نیازهای آموزشی افراد جامعه
رشد سریع و خارق‌العاده علوم و فن‌آوری و ضرورت هماهنگی و هم‌خوانی میزان اطلاعات ، دانش و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی شاغل در سازمانهای گوناگون
باید گفت که امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش، بهبود و توسعه یابد لذا بررسی سطح تحصیلات کارکنان و شناسایی روشهای آموزشی مؤثر و مطلوب نیروی انسانی امری ضروری و حیاتی به حساب می‌آید

5– 1 هدف کلی پژوهش

هدف کلی این تحقیق ، بررسی و تعیین نمودن اثرات دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد معلمین (زن و مرد) مقطع ابتدایی شهرستان ( دزفول) است که در سال تحصیلی 85 – 84 می‌باشد

6 – 1 فرضیه پژوهش

بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمین (مرد و زن) تفاوت معناداری وجود دارد

7 – 1 معرفی متغیرها

دوره های آموزش ضمن خدمت : متغیر مستقل ـ بهبود عملکرد معلمین متغیر وابسته

8ـ1 تعریف مفهومی

آموزش: از نظر لغوی به معنای آموختن ، تعلیم دادن ، یاد دادن است. (عمید1342)

آموزش ضمن خدمت: روش سودمندی برای تطبیق معلمان با وضعیتهای جدید و ایجاد آمادگی در آنان برای مواجهه با شرایط جدید است. یکی از پیشگامان نظارت و راهنمایی این نوع آموزش را « کوششی برای ارتقاء شایستگی‌های کارکنان آموزشی از طریق دوره‌های آموزشی، کلاسهای باز‌آموزی نشستها ، گروههای تحقیق، بازدیدها ، سخنرانیها و اصلاح وضع کارکنان» تعریف می‌کند. (کیمبل وایلر ؛ 1967)

بهبود: خوب‌تر شدن – بهتر شدن (عمید، 1342)

عملکرد : در لغت به معنی حاصل و نتیجه کار ، میزان کار ( معینی ، 1371)

9ـ1 تعریف عملیاتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word

مقدمه       
هدفهای آموزش و پرورش در دوره متوسطه     
اهم نارساییها در نظام آموزش متوسطه گذشته  
مزایای طرح جدید آموزشی متوسطه      
اهم نارساییهای نظام نیمسالی _ واحدی                  
مقایسه نظام سالی _ واحدی با نیمسالی _ واحدی  
بافت و ساختار آموزش      
طول مدت تحصیلی و چگونگی فرآیند ارزشیابی   
تحلیل و ارزیابی      
منابع وماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی در word

1-   شکوهی غلامحسین ،  تعلیم و تربیت و مراحل آن ، انتشارات آستان قدس رضوی _ مشهد

 2-   آیین نامه آموزشی دوره سه ساله سالی _ واحدی

 3-   بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

 4-   روحی حسین ، آیین نامه ها و دستورالعملهای نظام جدید ، آموزش و پرورش تهران

 5-   کلیات نظام جدید آموزش متوسطه سال

مقدمه

نظام آموزش و پرورشی هر کشور یکی از مهمترین و اساسی ترین عامل پیشرفت آن و ثبات و استحکام سایر برنامه های آن است . و مهمترین بحث نظام آموزش و پرورش ، تعلیم وتربیت است و غفلت از آن صدماتی جبران ناپزیری بر پیکره ی اجتماع وارد نموده و نسل آینده را در تاریکی عقب ماندگی فرو می برد لذا بر تمامی مسئولین هر نظام مهمترین دغدغه همین تعلیم و تربیت نسل آینده است ، نسل آینده است که آینده را می سازد و کشور را به طرف قله رفیع کمال اجتماعی سوق می دهد . با توجه به اهمیت نظام آموزش و پرورش جامعه شناسان برای آن اهمیت ویژه ای قایلند . چون جامعه شناسان بیش از سایرین اهمیت این مقوله را درک می کنند

تعلیم وتربیت أدمی کاری پر ارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن معمولا” دیر آشکار می شود . ارجمندی آن از آنجهت است آدمیت و آدمی زادی به چگونگی تربیتش بستگی دارد . اگر انسان در شرایط مناسبی پرورش یابند به خیل نیکان می پیوندد ، و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود ، چه بسا که از حد حیوان نیز فروتر رود وقتگیری آن زایده این واقعیت است که آدمیزاده یا مورد تربیت ، موجودی بالقوه است و در آغاز زندگی جز به صورت ، آدمی نیست . و نه تنها زمان نسبتا” دراز طول می کشد تا در پرتو تدابیر تربیتی مناسب آدمی خو شود ، بلکه آمادگی وی برای قبول لوازم آدمیت نیز امری تدریجی است و تحقق آدمیتش در هر مرحله ، در گرو تحقق نسبی ان در مراحل قبل می باشد

ارزش تعلیم وتربیت آدمی و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می شود از یک طرف و انحراف آن مسیر صحیح در مدت نسبتا” طولانی رشد کودک از طرف دیگر ، ایجاب میکند که فعالیتهای مربوطه و برنامه ریزی های درسی و آموزشی آن مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و تدابیر مربوط به اداره آن با دور اندیشی و آینده نگری هر چه تمامتر اتخاذ شود تا باشد که فرد وجامعه را به سوی هدف غایی تربیت سوق دهد

پس کانت حق دارد که بگوید : « در بین ابداعات بشر دو تا از بقیه مشکلتر است : هنر مملکت داری و حکومت ، و هنر تعلیم و تربیت .»

برنامه ها وفعالیتهای نظام آموزشی و پرورشی همواره باید متوجه تحقق مقاصد مورد توجه باشد و در اجرا از وجود هماهنگی بین همه بخشهای آن اطمینان کامل حاصل شود شیوه های آموزش و تربیت و روشهای تدریس و محتوای آن باید با توجه به نتایج مورد انتظار انتخاب گردد و در صورت عدم تحقق اهداف ، در موارد فوق الذکر تجدید نظر گردد

هدفهای آموزش و پرورش در دوره متوسطه

هدفهای آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق مواد درسی یی که در برنامه ها پیش بینی شده است ، تحقق حاصل می کند . بنابر این ، هر ماده درسی هدفی نسبتا” کلی و هر قسمت از برنامه تفضیلی آن هدفی جزیی تر دارد . نیل به هدف هر ماده درسی در پایان دوره تحصیلی و یا در پایان سال تحصیلی و نیل به هدف هر درس در ساعتی که برای آن در برنامه منظور می شود ، امکان پذیر است .هدفهای خاص آموزش متوسطه را ;که مکمل هدفهای کلی و عمومی آموزش و پرورش به شمار می رود و به موازات کوشش مداوم مدرسه و اجتماع برای نیل به هدفهای مزبور مورد توجه خواهند بود . در سه گروه اساسی به شرح زیر می توان خلاصه نمود

الف . ایجاد و تقویت یک یا چند مهارت قابل عرضه در بازار کار که با استعدادهای فردی تناسب داشته باشد و در عین حال برای نیازمندی جوانانی که در پایان دوره متوسطه به فعالیت می پردازند ، مفید واقع شود

ب . ایجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصیلات دانشگاهی و نیل به درجه تخصص در رشته های نظری و عملی یا علمی و فنی

ج . کمک و یاری جوانان در جهت کشف و شناخت استعدادها و توانمندیها ی فردی به ترتیبی که هدایت آنها را به مناسبتری راه ادامه تحصیل با اشتغال به کار و حرفه مناسب و قبول مسئولیت تولیدی و اقتصادی مفید و موثر ، متضمن باشد و امر راهنمایی تحصیلی و شغلی را در مقیاس وسیعتر و اساسی تر آن در مرحله نهایی که پایان تحصیلات متوسطه است ، امکان پذیر سازد

بنابر این هدف کلی آموزش و پرورش تربیت مردم مومن ، متقی و مسئول در رابطه با خالق ، مفید و متعهد در رابطه با جامعه و همنوعانش و متفکر و خلاق و مولد در رابطه با عالم طبیعت است

در این راستا برنامه های آموزش و پرورش چنان باید دقیق و سنجیده و کارشناسانه تنظیم و تدوین گردد که از هر گونه نارساییها و کاستیها در تمام ابعاد آموزشی و پرورشی مبراشده تابتواند تامین کننده اهداف غایی آموزش و پرورش باشد

اهم نارساییها در نظام آموزش متوسطه گذشته

1-اسیر ماندن و رها شدن فرآیند هدایت تحصیلی در دروه متوسطه و کم توجهی به پرورش علاقه و استعدادهای دانش آموزان و نداشتن انعطاف لازم برای پاسخگوی به علاقه و پرورش استعدادهای متوسطه

2- تاکید و تمرکز بر آماده کردن کلیه دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و نتیجه افزایش درسی تعداد داوطلبان وامانده از تحصیل دانشگاهی

3- تاکید بر دروس نظری و عدم ارزش گذاری آموزشهای خارج از مدرسه و نارسا بودن شیوه مهارت آموزش

4- نداشتن انعطاف لازم برای پذیرش نو آوریها و یا پاسخگویی به نیازهای خاص مناطق کشور

5- اتلاف منابع به لحاظ شیوه برخورد با تکرار پایه در نتیجه تجدید و ترک تحصیل زودرس و فقدان تسهیلات مناسب برای بازگشت مجدد به تحصیل

6- تشدید جو حاکم بر جامعه مبنی بر کم ارزش بودن آموزشهای فنی و حرفه ای در مقایسه با آموزشهای نظری به دلایل متعدد

7- سازماندهی غیر منعطف در اجرای آموزشها که استفاده بهینه از کلیه منابع بالقوه و مفید برای آموزش فنی و حرفه ای را دشوار می سازد

8- فقدان ارتباط لازم میان آموزشهای فنی و حرفه ای با دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی و یا آموزشهای تخصصی و دوره های کاردانی و کار شناسی

 (کلیات نظام جدید 1357 0 ص 19 )

بنابر این نارساییهای موجود در نظام آموزشی کشور بیش از پیش آنان را به ایجاد تحولات و تغییرات بنیادی مذکور وادار می نمود و از طرفی اهمیت آموزشهای دوره متوسطه نیز ضرورت مذکور را دو چندان می نمود که از جمله ضرورت های ایجاد تغییر در نظام آموزشی متوسطه را به شرح زیر می توان شمرد

1-این دوره تحصیلی شبیه زنجیر آموزشی است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می زند و هر نوع نارسایی و کمبود در آن مستقیما” در عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثیر بسزایی خواهد داشت

2- دوره مذکور از ابعاد مختلف یک دوره انتقالی است بدین معنا که دانش آموزانی که دوره عمومی را طی کرده باشند به دوره عالی انتقال پیدا می کنند و چنانچه تمایل به ادامه

تحصیل نداشته باشند وارد جامعه و بازار کار می شوند

3- انتقال از دوره کودکی و نوجوانی به دوره جوانی و استقلال محسوب می گردد که هر یک از دوره های مذکور نیازها و ویژگیهای خاص خود را دارند و لذا از اهمیت و حساسیت خاص برخوردارند

4- دوره مذکور نه تنها در کشورما بلکه در اکثر کشورهای دنیا به عنوان مهمترین منبع تامین کننده نیروی انسانی ماهر برای سایر بخشهای اقتصادی جامعه تلقی می شود نظر به اهمیت دوره مذکور باتوجه به ابعاد مختلف آن و نارساییهای یاد شده و موارد ذکر شده در صفحات قبل در بردارنده مزایایی بود که عقیده دست اندر کاران در سایر طرحها و نظام های پیشین آموزش متوسطه وجود نداشته است         (کلیات نظام جدید  ص 18 )

مزایای طرح جدید آموزش متوسطه

1- ایجاد دوره پیش دانشگاهی

2- تشکیل شاخه جدید کار و دانش

3- کوتاه شدن دوره آموزش عمومی از 12 به 11 سال (به جز دوره پیش دانشگاهی )

4- تشکیل دوره های کاردانی پیوسته

5- نحوه ارائه دروس به صورت عمومی اختصاص و پودمانهای مهارت که هر کدام در ذیل توضیح داده می شود

1- دوره پیش دانشگاهی

1/1: جلوگیری از تمرکز و تاکید بر آماده کردن کلیه دانش آموزان برای ورود به دانشگاهها و متناسب نمودن میزان فارغ التحصیلان با میزان ظرفیت و پذیرش دانشگاهها

2/1 : جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای افرادی که به امید ورود به دانشگاه تا پایان این دوره به تحصیلی می پرداختند

3/1 : اجرای شیوه نیمسالی _ واحدی فرصتی است برای آشنا کردن دانش آموزان دوره متوسطه با سیستم دانشگاهی

4/1 : با توجه به برنامه ریزی خاص این دوره امکان متناسب نمودن رشته های تحصیلی با نیازهای جامعه بیشتر می شود

5/1 : از نظر اجرایی جذابیت بیشتری برای مؤسسات آموزش غیر انتفاعی برای سرمایه گذاری در این دوره فراهم می شود   ( کلیات نظام جدید  ص 43 )

  2- تشکیل شاخه کار و دانش :  1/2 وارد شدن مفهوم گواهی مهارت در کتاب تسلیم دیپلم متوسطه و دانشنامه کاردانی در نظام آموزش و پرورش امکان تنظیم استاندارد های مهارت و ارتباط طولی و عرضی سطوح مهارت را یکدیگر در این نظام فراهم می کند

2/2 : از طریق ارزش قایل شدن برای آموخته های خارج از مدرسه فواید زیر حاصل می شود

الف . برقراری ارتباط بین آموزش و بازار کار

ب . منابع گسترده تری در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد

ج . ارتقاء ارزش فرهنگی و اجتماعی آموزشهای فنی و حرفه ای

د . فراهم شدن امکان مشارک بخشهای خصوصی مانند شرکتهای تولیدی دولتی و غیر دولتی در آموزشهای فنی و حرفه ای و غیره

3/2 :پذیرفتن مهارتهای آموخته شده به عنوان جزئی از دروس دوره متوسطه دربر دارنده فواید زیر است

الف . باز شدن راه جدید حرفه آموزی در نظام آموزش و پرورش و کاسته شدن از میزان آموزشهای نظری

ب . امکان تطبیق بیشتر آموزشها با واقعیتهای زندگی

ج . فراهم شدن امکان بیشتر تطبیق مهارتها با نیازهای محیطی و غیره

د . فراهم سازی امکان توجه بیشتر به علایق و استعدادهای دانش آموزان

3- تشکیل دوره های کاردانی پیوسته

1/3 : با برقراری دوره های کاردانی پیوسته و کاهش یکسال در دوره تحصیلی کاردانی فواید زیر حاصل می شود

الف . کاهش هزینه ها برای دانش آموزان و دولت به میزان یکسال

ب . فراهم شدن امکان جذب دانش آموزان مستعدتر به تحصیلی مرتبط

ج . پرهیز از تکرار دروس و مطالب و بهره گیری بیشتر از وقت دانش آموزان و دانشجویان

4- کوتاه شدن دوره آموزش عمومی

این امر می تواند باعث فراهم نمودن تسهیلات بهتر و بیشتر برای توسعه آموزش متوسطه شود و برای کسانی که تحصیل را به لحاظ ارزش فرهنگی و اجتماعی آن دنبال می کنند این امکان فراهم می شود که بدون مشقت گذراندن دروس که در زندگی روزمره به کار آنها نمی آید یا مورد علاقه ایشان نیست به دیپلم برسند

 5- نحوه ارائه دروس به صورت عمومی و اختصاصی و پودمانهای مهارت دربردارنده مزایا و فوایدی است که به خاطر اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می شود

                                           ( از کلیات نظام جدید سال 1375 ص 36 )

با ملاحظه نارساییهای یاد شده ، اهمیت و حساسیت آن و همچنین مزایای پیش بینی شده در طرح مذکور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تغییر نظام آموزش متوسطه را در 12 ماده و دو تبصره طی محاسبات 226 ، 131 ، 232 ، 235 سال 1369 به تصویب رساند که در ماده یک مصوبه مذکور هدف کلی آموزش دوره متوسطه را چنین بیان داشته است : فراهم آمدن شرایط و امکانات کافی برای ارتقاء کیفیت آموزشهای متوسطه (نظری ، فنی حرفه ای ) و توسطه کمی این آموزشها به تناسب نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و با توجه به مقتضیات جنسی و سنی دانش آموزان با رعایت اصول زیر

الف .  ایجاد انعطاف لازم به منظور رسمیت گیری آموزشهای متوسطه در جهت اشتقال مفید و ادامه تحصیل در آموزش عالی و تعیین رشته های تحصیلی برحسب نیازهای کشور و علایق و استعدادهای دانش آموزان بر طبق شرایط و امکانات محیط و توجه به پیشرفتهای علمی و فنی

ب . افزایش کمیت و بالا بردن سطح کیفیت و میزان منزلت آموزشهای فنی  و حرفه ای

ج . فراهم آوردن شرایط و زمینه مناسب برای استفاده بهینه از امکانات جامعه به منظور اجرای آموزشهای متوسطه و سازماندهی آموزشهای خارج از مدرسه و تقویت و گسترش این آموزشها با استفاده از امکانات دستگاههای مختلف کشور

( کلیات نظام جدید ص 25 )

با توجه به آنچه که گفته شد نظام جدید آموزش متوسطه پس از انقلاب اسلامی در سال 1371 با سه شاخه نظری – فنی حرفه ای و کارو دانش به اجرا گذاشته شد . شاخه نظری شامل ریاضی ، فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی بود . لازم به ذکر است در تغییرات بعدی نیز رشته جدیدی تحت عنوان رشته علوم و معارف اسلامی به رشته های فوق اضافه گردید

دلایل تغییر نظام نیمسالی _ واحدی به نظام سالی _ واحدی و نارساییهای آن

نظام جدید آموزش متوسطه که بواسطه وقوع انقلاب اسلامی در کشور نیازمند بازنگری جدید شده بود پس از طی تحولاتی بالاخره کلیات آن در سال 1369 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در سال 1371 رسما” در کشور به اجرا گذاشته شد و طبق تقویم اجرایی آن مقرر گردید تا سال 1377 به طور کامل در سراسر کشور تعمیم یابد اما سال مذکور هنوز به پایان نرسیده بود که در نظام نیمسالی _ واحدی نارساییهای بروز کرد و

 داستان قدیمی ضرورت بازنگری و اصلاح و تغییر در نظام آموزش متوسطه محور غالب جلسات و مباحث دست اندرکاران نظام آموزش کشور و سایر مسئولان ذیربط گردید و بدین ترتیب یکبار دیگر اظهاراتی در باره وجود نارسایی ها در نظام نیمسالی _ واحدی مطرح گردیدکه در ادامه به آنها مختصرا” اشاره می شود

اهم نارساییهای نظام نیمسالی _ واحدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله یادگیری در دانش آموزان نابینا در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله یادگیری در دانش آموزان نابینا در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله یادگیری در دانش آموزان نابینا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله یادگیری در دانش آموزان نابینا در word

مقدمه  
علل رفتارهای ناسازگاری  
1– نظریه زیستی ( بدنی)  
2 نظریه روان کاوی  
3 نظریه رفتاری یا یادگیری  
4– نظریه جامعه شناسی  
ملاک های تشخیص:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله یادگیری در دانش آموزان نابینا در word

1– مقدمه ی برروان شناسی و اموزش و پرورش کودکان استثنائی – افروز –غلامعلی – موسسه انتشارات و دانشگاه تهران

2– کودکان دارای اسیب های بینایی ( تعامل اجتماعی زبان و یادگیری – الک و بستر و جوارو – ترجمه سهیلا خداوردیان – محبوبه فرهادی و همکاران )

3– شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان – فرقانی شهلا – ناشرمعاونت پرورشی و اموزش چاپ اول

4– اختلالات رفتاری کودکان – ریتادیکس و همکاران – ترجمه طوسی محمدتقی ناشر آستان قدس رضوی سال

5– راهنمای اموزش گام به گام نوزادان و کودکان عقب مانده نویسنده:جانسون

مقدمه

با اعتراف به این حقیقت که انسان نمی تواند و نیاید بر انچه که از خود اراده واختیاری در ان نداشته، امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل باشد و اگر تحت شرایطی نسبت به دیگران تفاخر و احساس برتری نماید این حالت را می توان بیانگر جهالت و از خود بیگانگی فرد دانست باید دانست که زشتی و زیبایی ، عقب ماندگی و تیزهوشی ، نابینایی و بینایی ، ناشنوایی و شنوایی ، روستایی و شهری ،سیاهی و سفیدی نیاید سایر برتری بر دیگری می باشد چه بسا برتری انسان برانسان فقط از لحاظ تقوا و تقرب به خداست. مراحل رشد همه افراد یکسال است تازمانی که از یک مرحله عبور نکند و به مرحله بعدی نرسد. تمام افراد با احتمال از این مراحل عبور، عمومیت دارد اما طرز رشد از کودکی با کودک دیگر با

توجه به ویژگی های فردی او تفاوت می کند. و هر کودک به شیوه و سرعتی که خاص خود اوست این مراحل را پشت سر می گذارد تمام کودکان در یک سالن مشابه لزوما به نقطه معینی از رشد نمی رسند. برخی از کودکان به شیوه ی گام به گام و تدریجی و یا یکنواخت رشد می کنند در حالیکه بعضی دیگر رشد ناگهانی وجهشی دارند. بنابراین درست تر ان است که به جای مقایسه کودکان با هم باسنجش و کشف ویژگی های فردی هر کودک در نقطه شروع او را با خودش مقایسه کنیم. جریان یادگیری با تولد اغاز می شود و در تمام طول زندگی به صورت های مختلف ادامه می یابد در ابتدا یادگیری به صورت تصادفی و گاهی غیر مستقیم صورت می پذیرد ولی در دبستان با برنامه ریزی نظم پیدا می کند بعضی از کودکان با توجه به عوامل محیطی، جسمانی و عاطفی مراحل رشد را به خوبی طی نمی کنند و امادگی ورود به دبستان و یا همراهی با سایر کودکان دیگرندارند.شناسایی توانمندیهای کودک و توجه به ان یکی از دشوارترین و در عین حال یکی از مهم ترین وظایف اولیا و مربیان است. با شناخت کودکان استثنائی که انها هم افریدگار خداوند هستند و نسبت به همسن های خود دارای محدودیت می باشند ولی انها هم نیازمند به زندگی، عشق و محبت و کار و ازدواج دارند. بایدتلاش نمود تا انان هم به مانند سایر افراد جامعه به زندگی خود ادامه دهند . تعریف کودک استثنائی اگر بخواهیم افراد جامعه را در منحنی نرمال قرار دهیم. مردم درسه جهت قرار می گیرند بعضی در سمت چپ یا منفی بعضی ها در سمت راست یا مثبت و اکثریت در وسط یا میانی قرار می گیرند. به طور اماری کسانی که در دو جهت منحنی نرمال قرار می گیرند به انان استثنائی می گویند. جهت مثبت افرادباهوش و تیزهوش قرار دارند افراد جهت منحنی کسانی هستند که دارای محدودیت که با سایر افراد جامعه متفاوتند مد نظر ما در این مقاله بیشتر و تاکید بر افرادی است که در جهت منحنی قرار دارند و سعی در شناخت این گونه افراد داریم

کودک استثنائی قبل از اینکه استثنائی باشد یک کودک ( انسان ) با تمام خصوصیات و صفاتی هستند ولی با ویژگی های خاص خود. کودک استثنائی عبارتند از کودکانی که از لحاظ جسمانی – روانی– ذهنی نسبت به همسالان خود عقب تر باشد و نیاز به کلاس و اموزش خاص دارند را کودک استثنائی دانست با توجه به این تعریف ارائه شده دانش اموزانی که در گروه استثنائی قرار می گیرند به شرح زیر می باشد

دانش اموزان ناشنوا- نیمه ناشنوا –دانش اموزان نابینا –دانش اموزان دارای اختلال یادگیری – دانش اموزان کودک ناسازگار (مشکل رفتاری) – دانش اموزان جسمی- حرکتی – دانش اموزان با ناتوانی تکلمی – دانش اموزان عقب مانده ذهنی –دانش اموزان چند معلولیتی – کودکان ناسازگار کودکان به هنجار کودکانی هستند که قادرند از نعمت های زندگی به طور صحیحی بهره گرفته و از زندگی خود لذت ببرند و انگاه توانایی های خود را در راه سازندگی جامعه و در مکان های مختلف رفتار معقولی و قابل قبولی از خود بروز می دهند. به طوری که هنگام شادی دیگران در شعف انها شرکت نمایند و درغم دیگران به حد نسب اندوه نشان دهند. و متناسب با سن و جنس خود رفتار نمایند به حقوق دیگران احترام بگذارند

و از خود بیش از حد توانایی یا کمتر از حد انتظارنداشته باشد . به این صورت است که شخص در مدرسه یا خانواده مورد قبول قرار می گیرد و حاقل در گیری اجتماعی و گروهی را برای خود و اطرافیان ایجاد می کند و متناسب با استعداد خود در درونش هم پیشرفت می کند . اما در تعریف کودکان ناسازگار با رفتار ناسازگار عبارت از هر فعالیتی که از لحاظ مهارت فرد برای دست و پنجه نرم کردن موثر  با مشکلات استرس های زندگی که جنبه غیر عملی و ضد سازندگی داشته باشد. اما شکل رفتاری به رفتار فردی اطلاق می شود. که بدون پایین بودن بهره هوشی ، تعادل روانی و رفتاری اواز اندازه عمومی اجتماع خود به دور بوده و دارای شدت تکرار و مداومت در زمان ها و مکان های متعدد می باشد به

طوری که در عملکردهای رفتاری ، تحصیلی، دچار درماندگی و یا کاهش میزان کارایی فرد گردد، در کودکان ناسازگار می توان انواعی از رفتارها و انحرافات را اشاره نمود

الف ) اختلال ناسازگاری رفتار ناسازگارانه  ج) انحراف رفتار  د) نابهنجاری ها د) غیر عادی  ح) اختلال روانی

علل رفتارهای ناسازگاری

1– نظریه زیستی ( بدنی)

این گروه معتقدند که عامل زیستی حتی قبل از تولد اثرات خود را بر روان فرد باقی می گذارد و یا هنگام تولد و یا دوران طفولیت بر روی کودک اثر داشته است. ریملید معتقد است که وضع شیمیایی بدن و رفتار نامناسب را علت و معلول می نامند. اما به طور کلی نظریه پردازان بیولوژیک به سه عامل اصلی اعتقاد دارند الف) نامنظمی نمود داخلی که گاهی در دوران حاملگی بر اثر فشارهای وارد شده بر جنین اثراتی در دوران بعدی سازندگی کودک دارد. ب) فقدان بهداشت کافی در دوران قبل و بعد از تولد . ج) عدم تغذیه کافی قبل و بعد

از تولد

2 نظریه روان کاوی

این گروه علت رفتار نامناسب را درونی  می داند که بنیانگذار این نظریه فروید است او سه عامل نهاد ( اید ) خود ( ایکو ) خود برتر( سوپرایکو) را عامل رفتار ناسازگارانه می داند. – نهاد( اید): عاملی است که همراه انسان متولد می شود و به دنبال لذت بردن است و در تلاش رفع غرایز خود می باشد

و فرد قادر به کنترل ان نیست زیرا زندگی کودک و بقا او به این سیستم بستگی دارد.- خود( ایکو) نقش این عامل در مقابل نهاد است به این معنی که تعادل بین عوامل درونی و بیرونی را ایجاد می نماید بنابراین خود از اصل واقعیت پیروی می کند و در حقیقت خود قاضی واقع بینی است که بین تمایلات نهاد وامکانات بر اوردن ان از طرف محیط قضاوت می کند.- خود برتر(سوپرایکو) این قسمت از نتیجه یادگیری های اجتماعی حاصل می شود. که والدین وارزش های اجتماعی در تثبیت ان نقش مهمی ایفا می کند. در خود برتریک

نوع منع و کنترل و تنبیه در مقابل خواسته هایی نهاده است و سعی در مخالفت با ان را دارد و بیشتر به بخش وجدان و اخلاق می پردازد. و شخصیت فرد را به تکامل می رساند این گروه معتقدند، اگر کودک نتواند مراحل فوق را به درستی طی نماید دچار مشکل رفتاری و روانی می گردد

    3- نظریه رفتاری یا یادگیری

     این گروه معتقدند که رفتار نامناسب به علت اموزش و یادگیری از محیط به تدریج به صورت تقریبا ثابت در رفتار فرد تجلی می گردد و هر رفتار نامناسب مانند رفتار مناسب از طریق تقویت کننده ها مثبت و منفی و یا تنبیه از محیط کسب می شود. ان موارد زیر را عامل رفتار ناسازگار می دانند. الف) بیشتر رفتار نامناسب به مانند رفتار مناسب از محیط کسب می گردد. ب) با استفاده از روش های تقویت کننده می توان تغییر در رفتار ایجاد نمود  ه) علتی که باعث ادامه یک رفتار نامناسب می شود گاهی درست عکس علت ایجاد کننده است. د) رفتار می توان شبیه یک جعبه سیاه دانست که محرک از خارج و محیط وارد ان می شود و فرد هم به منزله یک جعبه انها را در درون خود با توجه به تجربیات تجزیه و

تحلیل می نماید و سپس پاسخ از فرد خارج می شود

      4– نظریه جامعه شناسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق چالش های پیش روی دبیران زبان انگلیسی در ارتباط با تدریس زبان انگلیسی در مدارس در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق چالش های پیش روی دبیران زبان انگلیسی در ارتباط با تدریس زبان انگلیسی در مدارس در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق چالش های پیش روی دبیران زبان انگلیسی در ارتباط با تدریس زبان انگلیسی در مدارس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق چالش های پیش روی دبیران زبان انگلیسی در ارتباط با تدریس زبان انگلیسی در مدارس در word

مقدمه     
سن زبان آموزی    
اصول یادگیری زبان انگلیسی در مدارس عادی     
تغییر رفتار با روش های غیرکلامی     
بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس ایران    
مدارس یا آموزشگاههای خصوصی زبان آموزی ؟    
مشکلات و راهکارها در درس زبان انگلیسی    
مشکلات    
راهکارها    
چالشهای موجود بر سر راه آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان    
صفهای شلوغ ثبت نام کلاسهای زبان    
کتابهای کهنه انگلیسی مدارس و معلمان نامجرب    
وضعیت آموزش زبان در مدارس    
تعداد آموزشگاههای زبان در کشور    
کتابهای موجود زبان انگلیسی کارایی ندارند    
موانع یادگیری زبان انگلیسی در دوره راهنمایی    
نقش عوامل محیطی    
عوامل سازمانی و مرتبط با امکانات وزارت آموزش و پرورش    
عوامل فردی و شخصیتی معلم و دانش آموز    
راه حل های پیشنهادی برای افزایش میزان یادگیری درس زبان انگلیسی    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق چالش های پیش روی دبیران زبان انگلیسی در ارتباط با تدریس زبان انگلیسی در مدارس در word

1- شعبانی، حسن، مهارتهای آموزشی و پرورشی ، روشها و فنون تدریس.  قم، چاپ مهر، چاپ هشتم1377‌

2- روزنامه تحلیل روز

3- مهدی محسنیان‌راد . ارتباط شناسی. سروش، 1369، ص.174 تا

4 – کتاب درسی دستور زبان فارسی سال دوم راهنمایی ایران

5- نجفی، ابوالحسن.مبانی زبان‌شناسی وکاربرد آن در زبان فارسی. تهران: نیلوفر، تابستان 1385، ISBN 964-448-020-

6- بیرجندی، پرویز،” ارزشیابی کتاب انگلیسی سوم نظام جدید”، مجله رشد آموزش زبان سال سیزده ،زمستان 1376 شماره 48 ، ص 19-

7-  “گزارش گرد همایی گروه زبان خارجی _کارشناسی زبان انگلیسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی سال پانزدهم، زمستان 1379، شماره 59، ص 6-3                                                

8- اسلامی، احمد رضا، ” تاثیر فرهنگ بر برخی از ساختار های زبان و نقش الگوسازی در آموزش آن ها”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی ، سال شانزدهم، بهار 1381، شماره 64، ص 17-

9- نوری، زهرا، ” مشکلات آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه یک معلم”، مجله رشد آموزش زبان ، سال هفدهم، 1382، شماره 68، ص 8-

10-  احمد پور، زهرا،” بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دوره متوسطه”. مجله رشد آموزش زبان، سال هجدهم،1383، شماره71، ص21-

11-  مهدی زاده، امیر حسین، “ارزیابی محتوای کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی ، ارائه چهار چوب علمی بهینه جهت اصلاح و تدوین کتاب ها”، مجله رشد آموزش زبان، دوره بیستم، شماره 77، 1384، ص 10-

مقدمه

زبان جزو نخستین وسایل ارتباطی میان انسان‌ها بوده است. قبل از پیدایش جوامع بشری، انسان‌ها به اشکال گوناگون معنا را به یکدیگر انتقال می‌دادند، تصاویرحک شده بر دیوار غارها، استفاده از آتش برای فرستادن پیام خطر،تقلید صدای حیوانات و ;قبل از ارتباط کلامی برای انتقال معنا به کار گرفته شدند

سپس ارتباطی قراردادی میان صدا و معنا از کلمات بکار رفت و همه چیز نام گذاری شد. بعد‌ها که زبان حالت قانونمندی یافت؛ هر قبیله بسته به ساختار فرهنگی – اجتماعی خود آن را به گونه‌ای به‌کار گرفت که توانستند هدف غائی ” ارتباط “  را حفظ کنند.‌

تنوع و گوناگونی زبان امتیاز ویژه‌ای را برای هرقوم دارد و از این رو هر زبان دارای نکات ظریف، کنایه‌ها و اشاراتی است که نمی‌توان آن‌را نادیده انگاشت و با هیچ ترجمه سلیسی نمی‌توان لذت فهم کلمات آن‌را به دیگر زبان‌ها رساند، مگر آنکه آن زبان را فراگرفت.‌ یکی از مهمترین دلایل به‌کار گرفتن زبان انگلیسی،به عنوان زبان اصلی حضور استعماری بلند مدت دولتمردان سابق کشورهای استعمارگر در دیگر کشورها   می باشد

ما نباید از تقویت زبان شیرین خودمان “  فارسی”   غافل شویم، اما از یاد نبریم که اگر به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت ندهیم مشکلات جدی را خواسته یا نا خواسته فرارو خواهیم داشت ! چرا که جهان رو به توسعه در هر ثانیه در حال تولید علم و فن آوری است و غالب این پژوهشهای علمی به زبان انگلیسی در مجامع بین‌المللی ارائه می‌شود و یا در اینترنت به نمایش در می‌آید

از مقطع راهنمایی تا دبیرستان و پیش دانشگاهی دانش آموزان بطور متوسط 2، 3 یا 4 ساعت زبان انگلیسی در هفته می‌آموزند، و این در حالی است که پس از پایان دوره تحصیلی متوسطه از بر آوردن کمترین نیاز خود عاجزند!!‌

بعنوان مثال اگر به کشورهای خارجی سفر کنند یا جهانگرد خارجی را در شهر خود ببینند توانایی ارتباط با او را ندارند!  جملاتی ساده را نمی‌توانند درک کنند یا متن انگلیسی را بخوانند و بدان پاسخ دهند!  و نقاط ضعف از این دست فراوان است.  مشکل از کجاست؟ می‌دانید که ازعوامل مؤثر تدریس در هر وضعیت آموزشی معلم، روش آموزش و شاگرد است

هنوز شاگردان از زبان آموزی در کلاس فقط گرامر نویسی می‌دانند!چرا که اغلب کلاس‌ها بواسطه نبود ‌

امکانات سمعی و بصری با شیوه ‌ ‌GTM هدایت می‌شود.کتابهای درسی برایشان جذاب نیست و انگیزه لازم برای خواندن زبان ندارند! ولب به شکوه و گلایه می‌گشایند چرا زبان می‌خوانیم؟ نمی‌شد زبان نداشتیم؟ کتابها را بسیار سخت و گاهی دشمن خود می‌پندارند.‌

کتا بهای زبان انگلیسی مدارس منابع مناسبی برای آموزش زبان نیستند. کتاب‌های انگلیسی از لحاظ محتوا و ظاهر  (( طراحی ، تصاویررنگی  (( باید به روز شوند. آیا تصاویر کتاب‌های سال اول و دوم متوسطه مناسب سن دانش‌آموزان است؟ از لحاظ محتوا نیز این کتاب‌ها در سطح کلان” ملی”  نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی فراگیران در برقراری ارتباط با انگلیسی زبانان باشد. ‌

بعنوان مثال در امتحانات داخلی و حتی نهایی “   سال سوم متوسطه “   مهارت شنیدن در بخش مکالمه کتاب درسی‌  LANGUAGE  FUNCTION ))، در شکل سؤالات جور کردنی ((  ‌Match آزمون کتبی گرفته می‌شود؟ درحالی که شیوه صحیح آن است که فراگیران توسط دبیر یا با پخش نوار کاست، متنی را گوش دهند وبعد به سوالات آن پاسخ دهند!

آیا برای دانش آموزان پیش دانشگاهی مشکل نیست که با سه سال زبان آموزی با سبکی متفاوت در مقطع متوسطه ناگهان به کتاب Reading based بپردازند؟ آن هم دریک قدمی کنکور! چرا تحول در مواد درسی زبان در آخرین  وحساس‌ترین مرحله صورت گرفته ؟آیا بهتر نبود تغییر درتالیف کتاب‌های انگلیسی از پایه اول متوسطه آغاز می‌شد؟

در طول سالهای تحصیلی فراگیران برای تقویت مهارت‌ ‌listening چند ساعت نوارآموزشی گوش می‌کنند؟ یا چند ساعت فیلم‌های آموزشی انگلیسی می‌بینند؟ آیا با کلاسهایی که هیچ‌گونه شعر، تمرینهای مناسب، بازی یادگیری زبان برای کاستن اضطراب، تحقیق و; ندارند می‌توان به دانش‌افزایی فراگیران امید داشت؟

امروزه که عصر ارتباطات است شاید این سوالات بسیار پیش پا افتاده به نظر برسد ولی بیاییم واقع گرا باشیم، دانش آموزان ما از شنیدن تلفظ کلمات زبان با امکانات سمعی در کلاسها محرومند؛ حال این محرومیت دلایل مختلفی دارد، از جمله: نبود امکانات، بی‌حوصلگی بعضی دبیران برای پخش نوار آموزشی در کلاس و همچنین زمان کم تدریس!‌

واقعاً در کشور ما استاد ، مدرس و پژوهشگر دلسوز نیست که هنوز یادگیری زبان انگلیسی به معضلی لاینحل تبدیل شده است؟ چرا تشتت آراء در این حیطه فراوان است؟ چرا پاسخ مناسبی نیافته‌ایم؟چه کسی باید این خلا را پر کند؟مگر مدعی نیستیم که جوانان با استعدادی داریم!  به کشوری مثل ترکمنستان نگاه کنیم که درآنجا نه یک زبان بلکه چند زبان زنده دنیا “فارسی، عربی، روسی، و انگلیسی” از مقطع ابتدایی آموزش داده می‌شود ! در بعضی از کشورها آموزش زبان خارجی از سال‌های اول ابتدایی، به صورت اجباری آغاز می‌شود

دبیران متوسطه بخشی از ضعف شاگردان در درس زبان انگلیسی را ناشی از بنیه علمی ضعیف از مقطع راهنمایی می‌بینند.همین شاگردان با پیشرفت نه چندان مقطع متوسطه را به هر شکل به پایان می‌رسانند و به دانشگاه راه می‌یابند! و در ابتدای تحصیلات عالی از درس زبان پیش نیاز می‌خورند؟ چرا؟ آیا ضعف بنیه علمی نشان می‌دهد آموزش و پرورش با تمام مشکلاتی که با آن مواجه است در آموزش زبان انگلیسی منفعل بوده است؟متأسفانه عدم توانایی کاربرد زبان ادامه می‌یابد تا آنجا که دانشجویان برای تحصیلات تکمیلی و حتی دکترا )) که نیاز به امتیاز قابل قبولی در آزمون تافل تخصصی دارند((  با آن دست به گریبان می‌شوند!؟

چند درصد از دبیران ما کار با رایانه و ارتبا ط با‌ ‌INTERNET را می‌دانند؟ ساعات ضمن خدمت همکاران به چه شکل می‌گذرد؟ آیا این کلاسها توان علمی آنان را با تجربه کاریشان پیوند می‌زند؟یا ساعاتی از عمر گرانبهایشان را با اعطای گواهینامه ضمن خدمت مبادله می‌کنند؟چرا هنوز به این مسائل سطحی نگاه می‌کنیم؟

انسان موجود پیچیده‌ای است که آشنایی با روحیات او نیاز به روانشناسی دارد. چند درصد از دبیران ما توانسته‌اند بی‌انگیزگی فراگیران را با همین شرایط فعلی برطرف کنند؟ از اینکه بارها مشاهده کرده‌ایم  دانش آموزان در کلاس با داشتن نیروی جوانی و تحرک، در کلاس زبان به نیروی منفعلی تبدیل شده‌اند چه کاری انجام داده ایم؟ اگر تعدادی دانش آموزدرکلاسهای خصوصی یا موسسات زبان در یادگیری انگلیسی موفقیت نسبی داشته‌اند برای دیگر دانش‌آموزان کشور این چنین نبوده است!‌ همه دانش آموزان چنان تمکن مالی ندارند تا از کلاسهای مکالمه زبان بهره‌برند

دانش آموزان باید برای زندگی بهتر زبان دوم را بیاموزند، اگرراهکارهایی معرفی و تا حد امکان اجرایی شوند نتا یج بهتری حاصل خواهد شد

1 – معلم بایدتسلط عالی به زبانی که یاد می‌دهدداشته باشد.‌ و آشنایی خوب با زبانشناسیِ زبانی که تدریس می‌کندداشته باشد.‌و آشنایی گسترده با ادبیات کشور بیگانه داشته باشد

2 – تدریس زبان انگلیسی از مقطع ابتدایی مانند دیگر کشورها که زبان آموزی را از مقطع ابتدایی با برنامه و اجرای صحیح آغاز می‌کنند، شروع کنیم . دولت هر سال هزینه‌های گزاف برای افت تحصیلی فراگیران و از جمله در درس زبان انگلیسی می‌پردازد، یعنی، با میانگین هزار ساعت تدریس در مقطع‌های راهنمایی و متوسطه (بدون احتساب هزینه‌های خانواده‌ها جهت کلاس‌های تقویتی و خصوصی)  نتیجه قابل قبولی نمی‌گیرد. اگر آموزش زبان از مقطع ابتدایی آغاز شود وضعیت بحرانی فعلی حتماً بهبود خواهد یافت

3- فعال کردن گروههای آموزشی دبیران و تشکیل جلسه تخصصی هر ماه یکبار برای رفع مشکلات تحصیلی، استاندارد‌سازی آزمون‌های ترم اول و دوم با طرح سؤالات هماهنگ،تشکیل کلاسهای ضمن خدمت با رویکردی نوین. باید محیطی فراهم شود تا همکاران با یکدیگر در مورد تدریس کلاسی به تبادل تجربیات و اطلاعات بپردازند و از حضور فعال صاحب‌نظران، مؤلفان و استادان دانشگاه در جمع دبیران زبان انگلیسی در گروه‌های آموزشی استفاده شود

4- احترام به نظرات دبیران بعنوان افرادی که درگیر مستقیم با فراگیران هستند.کتاب‌های علمی و کمک آموزشی

در حیطه آموزش زبان نگارش شده اما تجربه عملی تدریس کلاسی به مراتب مؤثر‌تر از مطالعه تئوریها و روشها است. پس در تالیف کتاب‌های زبان انگلیسی متوسطه در ایران باید ازتجربیات دبیران بهره ‌برد

5-  تخصیص امکانات و بودجه که متأسفانه بیشتر مدارس ما امکانات کافی از جمله آزمایشگاه زبان ،رایانه و دستگاه وی سی دی برای تقویت مهارتهای ‌ ‌LISTENING SPEAKING ندارند. کتاب‌های فعلی بیشتر بر دو مهارت خواندن و نوشتن تاکید دارند در حالی که دو مهارت دیگر در عمل نقشی در رفع نیاز فراگیران ندارند.‌

6- تأکید همه جانبه در مدارس کشور بر آموزش استفاده از فرهنگ لغت یک زبانه Monolingual Dictionary از سال اول دبیرستان بعنوان مرجع لازم، موثق و بهترین خود آموز برای برطرف کردن مشکلات لغوی است.                .‌

باید همه دبیران در سال اول دبیرستان علائم آوایی  ( phonetic symbols )را بر اساس قرارداد انجمن بین‌المللی آوانگاری ( ‌IPA )حتماً تدریس کنند تا فراگیران حتی در منزل به آسانی لغتی را همراه با تمام مشخصات بشناسند.    . ‌

7 -افزایش ساعت تدریس زبان‌ چرا که ساعت‌های تدریس زبان‌اندک است و در بعضی دروس از جمله زبان متوسطه

با توجه به اهمیت کتاب برای گرفتن دیپلم و آمادگی برای ورود به دانشگاه قابل قبول نیست، یعنی دبیر نمی‌تواند با ساعت کم تدریس هفتگی که گاهی با تعطیلات نیز همراه می‌شود، تقویم سالانه درسی را بدون تعجیل اجرایی کند.‌

8- برگزاری جشنواره کتاب سال برای آنکه از کتاب‌های آموزشی نو از سوی دبیران و استادان دانشگاه و دیگر مولفان مجرب بهره‌مند شویم، باید آنان را به این عرصه مهم دعوت کنیم و از آنان یاری بطلبیم تا با بهره‌مندی از تجربه علمی و عملی خود در تالیف کتاب‌های درسی تحولی درخور شأن آموزش و پرورش و بویژه آموزش زبان گام برداریم


 سن زبان آموزی

زبان آموزشی در دوران کودکی نتیجه طبیعی تماس با زبان است؛ به طوری که کودکان بدون در نظر گرفتن سطح هوش و دریافت هیچ‌گونه آموزشی، زبان یا به بیان دقیق‌تر صورت شفاهی زبان را می‌آموزند. افزون بر این اگر کودکی

به طور طبیعی در تماس با دو یا چند زبان قرار بگیرد، می‌تواند این زبان‌ها را مانند گویشوران بومی بیاموزد و روان و سلیس صحبت کند . اما در اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان، این توانایی با افزایش سن شدیدا کاهش می‌یابد

به بیان دیگر زبان آموزشی در بزرگسالان نتیجه طبیعی تماس با زبان نیست بلکه امری است اکتسابی که نقش عوامل غیرزبانی همچون حافظه و رشد شناختی در آن بسیار بیشتر از کودکان است. آنچه در کودکی به صورت طبیعی و بدون دردسر آموخته می‌شود، در بزرگسالی تنها به کمک انگیزه قوی و تلاش آگاهانه میسر خواهد بود

مطالعات نشان داده‌اند که در حدود 2 سالگی، مهارت‌های زبانی که در نیم‌کره چپ مغز و در 2 منطقه بروکا یا مرکز تولید زبان و ورئیکه یا مرکز درک زبان جای داشته‌اند، در صورت تماس با زبانِ به‌خصوصی، در جهت آن زبان تثبیت می‌شوند. به این فرایند یکسوشدگی مغز می‌گویند که در نتیجه آن تمام فعالیت‌های قشر مخ بین 2 نیم‌کره چپ و راست تقسیم می‌شوند. به نظر می‌رسد که فرایند یکسوشدگی در سن بلوغ(12 تا 14سالگی) به پایان می‌رسد و فراگیری کامل زبان از آن پس به امری تقریبا غیرممکن تبدیل می‌شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برنامه ریزی درسی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله برنامه ریزی درسی در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برنامه ریزی درسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله برنامه ریزی درسی در word

چکیده  
مقدمه :  
مفهوم کیفیت :  
ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی :  
ارزشیابی کیفیت بیرونی برنامه درسی  
اهداف وسؤال های پژوهش  
روش شناسی پژوهش  
یافته های اصلی  
توصیف ویژگی های آموزدنی ها  
بررسی سطح کیفیت بیرونی برنامه های درسی رشته آموزش بزرگسالان  
یافته ها با تمرکز بر سؤال های پژوهش :  
تحلیل یافته های سؤال های باز :  
بحث ونتیجه گیری  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله برنامه ریزی درسی در word

آقازاده ، محرم و اهدیان ، محمد (1377) ، فرآیند برنامه ریزی درسی ، تهران : آییژ
لوی ، الف( 1378) ، برنامه ریزی درسی مدارسی ، ترجمه فریده مشایخ ، تهران : انتشارات مدرسه
ملکی ، حسن ( 1377) ، سازمان دهی محتوای برنامه ی درسی ، تهران : انتشارات مدرسه
ملکی ، حسن ( 1382) برنامه ریزی درسی ، تهران : انتشارات مدرسه
فتحی و اجارگاه ، کوروش (1377) . اصول برنامه ریزی درسی ، تهران : ایران زمین
مهر محمدی ، محمود ( 1382) ، برنامه درسی : نظرگاه ها ، رویکردها و چشم اندازه ها

    7AKKer,J . J.H Van den(2003).Curriculum Perspectives: An Introduction .In j. Van den AKKer ,w. Kuiper  and U. Hameyer (Eds.) Curriculum Landscapes and trends. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

8.Barrow , R and Milburn, G(1990)A Critical Dictionary of Educational Concepts .Harvester Publishing Company

9.Eash, M.J(1991)Curriculum Components .In :International Encyclopedia of Curriculum, Edited by A .Lewy. Pergamon Press

10.Harrey s and Green ,P(1993)Quality Control in Higher Education, Journal of Higher Education Review. V. l 12, No

 11Kirkpatrick , D (1996)Evaluating training programs: The four levels . New Your Barrett Publishing Company .  lsowell , E.W (1997)Curriculum: An Integrative Introduction: New York : Prentice Hall

12.klein M. F(1981)A Conceptual Framework for Curriculum Decision Making . In the Politics of Curriculum Decision Making M.F .Klein (Ed.)

13.Mcpherson , I(2000) Stakeholder in Curriculum Development Process. Journal of Curriculum Perspectives . Australian Curriculum Studies Association (ACSA)

14.Melrose , M(1998) Exploring Paradigms of Curriculum Evaluation and Concept of Quality .Journal of Quality in Higher Education V. 24 .No

15.Mestenhouser, J. A and Ellinngboe, B.J (1998)Reforming the Higher Education Curriculum . The American Council on in  Higher and Orya  Press , Arizona

16.Middlehurst , R and wood house, D(1996)Coherent Systems for External Quality Assurance . Quality in  Higher Education : Theory and practice .1,

17. Nikolas, D(2001)Participatory Evaluation .Journal of Consumer Sciences 43(3). E

18.CD (2000) Quality and Internationalization in  Higher Education . organization  For Economic Co-operation and Development ,Paris : France

19. Quality Assurance Association(2003) Quality Assurance :A New Approach: Journal of Higher Education Review. No

20.Ryan , J . W (1994)  Developments in Adult Education. Paper Presented at First Seminar on  Adult Education. Tehran .I.R.IRAN. 21.Spector. P.A Conducting Quality Assurance in Education. Journal of . organizational Psychology. 28(1)

22.Taba, H(1962) Curriculum Development :Theory and Practice . New York : Harcourt, Brace  & world

23.Tyler , R.(1949)Basic Principles of Curriculum and Instruction. Cage , IL: University of  Chicago Press

24.Walker , D (1995)Fundamentals of Curriculum. San Diego : Harcourt, Brace , Jovanovich

25.Wiles. J and Bondi , J(1989) Curriculum Development: A guide to practice . Columbus, oH : Charles Merrill

International                                   26Woodhouse, D(1999) Quality Assurance  ,

 Trends , Preoccupations and features. Assessment and Evaluation in Higher Education.(1)

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزشیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه های درسی رشته های آموزش بزرگسالان بوده است . از بعد درونی ، کیفیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان ، با توجه به عناصر نه گانه ی فرانسیس کلیان مورد بررسی قرار گرفته است . از بعد بیرونی نیز اینکه برنامه درسی آموزش بزرگسالان تا چه اندازه پاسخ گوی نیازهای مشتریان است ، مورد توجه بوده است

برای دست یابی به هدف پژوهش دو مسئله مطرح شد

1-میزان مطلوبیت برنامه ی درسی رشته ی آموزش بزرگسالان ، با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی چه قدر است ؟

2-رشته آموزشی بزرگسالان تا چه اندازه پاسخ گوی نیازهای مشتریان ( سازمان ها و نهادها ) است ؟

این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی – پیمایشی است . بری جمع آوری اطلاع از ابزار اندازه گیری پرسش نامه استفاده شده است جامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر است

*دانش اموختگان و دانشجویان رشته ی آموزش بزرگسالان که در دانشگاه شهید بهشتی تهران از سال 1373 تا سال 1382 به تحصیل پرداخته اند

*استادانی که دروس گوناگون را در رشته آموزش بزرگسالان تدریس کرده اند

*مدیران سازمان هایی که دانش آموختگان رشته آموزش بزرگسالان د رآنها مشغول فعالیت بوده اند

*دانشجویان رشته کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان در سال

برای انتخاب نمونه آماری از جدول مرگان استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ای از روش های آماری فراوانی ، درصد ، درصد تراکمی ، میانه ، میانگین وزنی ، انحراف معیار در آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتریک ( آزمون t برای گروه های مستقل ، آزمون لون برای برابری واریانس ها ، آزمون همبستگی ) و آزمونها ناپارامتریک ( آزمون یومن ویتنی ، آزمون فریدمن ) در آمار استنباتی بهره گیری شد برای اجرای آزمونهای مطرح شده ، از نرم افزار آماری Spss استفاده شد

یافته ها نشان داد که کیفیت برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان ، با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی در سطح متوسط است . دانشجویان و مدرسان پیشنهاد حذف بعضی دروس و افزایش دروس جدید دیگر مرتبط با رشته ی تحصیلی آموزش بزرگسالان را دادند که در متن به تفصیل به آنها اشاره شده است . همچنین رضایت مطلوب از سوی سازمان استخدام کننده ی فارق تحصیلان و خود دانش آموختگان در زمینه برنامه های آموزش بزرگسالان وجود دارد . براساس داده های جمع آوری شده ، فارغ تحصیلان آموزش بزرگسالان از لحاظ دانش و نگرش در وضعیت بسیار خوبی هستند اما از نظر مهارت و توانایی های عملی ، با مشکلاتی مواجه اند

مقدمه

بدون تردید ، برنامه های درسی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ، در توفیق یا شکست این مؤسسات ، نقش کلیدی و بسیار تعیین کننده ای ایفا می کنند . به عبارت روش تر ، برنامه های درسی آینه ی تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخ گو بودن دانشگاه ها به نیاز های در حال تغییر جامعه هستند . با عنایت به نو آوری ها و تغییرات شگرفی که در عرصه های گوناگون در حال وقوع است ، رسالت مستند سازی یافته ها و نشر و ترویج آنها در قالب برنامه های درسی سازمان یافته و مدرن ، به عهده ی دانشگاه هاست

متأسفانه به رفم اهمیت برنامه های درسی در مؤسسات آموزش عالی ، میزان توجه به آنها کافی نیست و حتی تلاش و همت لازم برای بررسی ، ارزشیابی ، اصلاح و تغییر آنها در دستور کار فرار نگرفته است ( 1997 Stark, )

ضرورت توجه به برنامه های درسی در دانشگاه ، محققان را بر آن داشت تا یکی از رشته های جدید دانشگاهی در ایران از زوایا و ابعاد متفاوتی مورد بررسی قرار دهند . در این زمینه در میان رشته های گوناگون حوزه تعلیم و تربیت در ایران ، آموزش بزرگسالان رشته ای نوپاست  که در وضعیت موجود کشور ، اهمیت و حساسیت فراوانی دارد . از این رو ، به سازی و نیز توسعه ی این رشته ، مستلزم ارزشیابی کیفیت آن از ابعاد متفاوت است

در این مقاله ، ابتدا مفاهیم و ابعاد نظری موضوع مورد بحث قرار می گیرد . سپس ضمن معرفی چارچوب و روش شناسی تحقیق ، نتایج و یافته های مهم عرضه می شود

مفهوم کیفیت

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ، دولتها با این باور که داشتند افراد تحصیل کرده ای ماهر موفقیت کامیابی جوامع نقش دارد بخش زیادی از بودجه های دولتی را صرف آموزش عالی می کنند تا از این ره گذر ، جوانان و نیروی فعال خود را به دانش و صلاحیت های ضروری مجهز کنند ( OECD,2000.P2 ) با این همه ، در کنار افزایش بودجه برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی این نگرانی نیز در نزد دولت مردان درحال فزونی است که کیفیت عملکرد این مؤسسات در چه وضعیتی است . این نگرانی بیشتر حول محور سه مسئله اصلی متمرکز است

1- آیا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی و مورد نیاز جامعه ، از برنامه ریزی و سازمان دهی مناسبی برخورد دارند ( آیا دارای هدفهای درست و مناسب هستند ) ؟

2- آیا پول و منابع در دسترس آنان به درستی هزینه می شود ( منظور این است که این مؤسسات از کارایی لازم برخورد دارند)؟

3- آیا مؤسسات آموزش عالی ، دانش آموختگان مطلوب و مورد نیاز را تربیت می کنند (این دانش آموختگان ، اثر بخشی لازم برخورد دارند ) ؟ ( Woodhouse .1999,348)

این دل مشغولی ها به برداشت ها و تفسیر های جدید از مفهوم کیفیت منتجر شده است . به طور کلی ، از دیر باز واژه ی کیفیت با مفاهیمی چون عملکرد های عالی یا برجسته همراه بوده است . در زمینه ی مفهوم کیفیت در آموزش عالی و سیر تحول و تکامل آن ، آثار متعددی چاپ ومنشر شده است (Harvey and green,1993) اما آنچه امروزه  بسیاری از صاحب نظران از آن مثابه تعریفی نسبتاً جامع تر از مفهوم کیفیت نام می برند ، عبارت است از تناسب با هدف یا منظور (Woodhouse, Middle Hvrst & 1996   Mesten hauser and Ellingboe ,1988 OCED, 2000  ) این ارم به مؤسسات آموزش عالی امکان می دهد مقاصد خود را در قالب اهداف و مأموریت های ویژه بیان دارند و کیفیت آن ها نیز با عنایت به میزان دستیابی به این اهداف و مأموریت ها به تصویر کشیده شود ( QAA. 2003 )

فعالیت های انجام شده در زمینه ی تبیین مفهوم کیفیت در مؤسسات گوناگون به تمیز بین دو بعد با نوع متفاوت از آن منجر شده است که از آن ها با عنوان ارزشیابی کیفیت درونی[1] (IQE ) و ارزشیابی کیفیت برونی [2]( EQE ) نام برده می شود . منظور از ارزشیابی کیفیت درونی ، بررسی مطلوبیت و وضعیت عناصر و مؤلفه های نظام آموزشی در جهت تحقیق اهداف مفروض و معین و درعین حال منظور از ارزشیابی کیفیت بیرونی ، میزان دستیابی به هدفهای معین با توجه به منابع ( انسانی ، مادی و مالی ) در دسترس برای مؤسسات آموزش عالی است (OCED, 2000 ) . به عبارت روشن تر ، میزان رضایت مندی استفاده کننده از محصولات در وجهه درونی ، بیانگر مطلوبیت عناصر نظام آموزشی برای استفاده کنندگان درونی و نیز رضایت مندی و مقبولیت محصول نظام آموزشی برای استفاده کنندگان بیرونی یا نهایی است

با عنایت به این تمایز مفهومی ، می توان برای برنامه های درسی دانشگاهی نیز در زمینه ی ارزشیابی کیفیت ، دو بعد یا جنبه مهم متصور شد : ارزشیابی کیفیت درونی با عنایت به مطلوبیت و تناسب عناصر گوناگون برنامه درسی و نیز ارزشیابی کیفیت بیرونی با توجه به میزان اثر بخشی این برنامه ها در زمینه ی محصول یا تولیدات برنامه ی درسی . این تمایز ، که از آن با عنوان ارزشیابی فرآیند برنامه ی درسی[3] و ارزشیابی محصول برنامه ی درسی[4] نیز نام برده شده است (Sowell , 1997 ) در ادبیات برنامه ی درسی ، سابقه ی دیرینه ای دارد . منظور از ارزشیابی فرآیند برنامه درسی ، بررسی روش هایی برای ارزشیابی طراحی ، استفاده و ارزشیابی از برنامه ی درسی است . منظور ارزشیابی طراحی برنامه ی درسی بررسی کیفیت مجموعه ای از تلاش ها برای تدوین برنامه های درسی و در برگیرنده ی تصمیماتی است که به طرح برنامه ی درسی منجر می شود . استفاده از برنامه ی درسی ، به بوته ی عمل گذاشتن برنامه ی درسی و ارزشیابی نیز به فرآیند های بهبود بخشیدن برنامه ی درسی مدارس مربوط است . این تلاش ها برای ارزشیابی کیفیت درونی برنامه ی درسی ، حول محور عناصر و مؤلفه های برنامه ی درسی متمرکز است (Barrow  & Milburn,1995) در مقابل ، محصولات برنامه ی درسی بیانگر نتایج و پی آمدهای حاصل از فرایند برنامه درسی است که امکان دارد به بررسی محصولات محدود و کوتاه مدت یا آثار ونتایج بلند مدت ( به معنای ویژگی ها و خصوصات فارغ التحصیلان ورضایت مندی استخدام کنندگان از آن ها ) محدود شود (Barrow  & Milburn,1995.89) اینک به شرح هریک از این ابعاد در بررسی کیفیت برنامه های درسی دانشگاهی می پردازیم

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی

برای ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی ، چالش های مهمی وجود دارد که دربین آنها تعیین عناصر برنامه ی درسی چالش های مهمی وجود دارد که دربین آنها تعیین عناصر برنامه ی درسی و نیز ایجاد تعادل[5] وانسجام[6] در بین آنها از مهم ترین موارد محسوب می شود . در خصوص این که عناصربرنامه ی درسی کدام اند تا بر مبنای آن بتوان میزان تعادل میان عناصر و تناسب آنها را با انتظارات و آنچه که مطلوب است ، مشخص کرد دیدگاههای متفاوتی عرضه شده است . برای مثال دکرواکر[7] تعریفی از برنامه درسی ارائه می دهد که درآن عملاً تنها به عنصر یعنی هدف ها ، محتوا و سازمان دهی محتوای یادگیری اشاره شده است (walker 1995) به همین ترتیب ، دیدگاههایی متقدمان بویژه رالف تایلر مطرح کرده اند ، چهار عنصر هدف ، محتوا ، روش و ارزشیابی را پیشنهاد می کند (Tyler. 1949 ) با وجود این ، برای درک بهتر کیفیت درونی برنامه های درسی ، بهتر است فهرستی جامع تر از مؤلفه های برنامه درسی ، را مورد توجه قرار دهیم

«هیادا تابا »[8] اندیشمند دیگر حوزه ی برنامه درسی ، عناصر چهار گانه تایلر را به هفت عنصر نیازها، هدفها ، محتوا ، سازمان دهی محتوا ، تجربیات یادگیری ، سازمان دهی تجربیات یادگیری و ارزشیابی گسترش داد (Taba , 1962). « فیرسین »[9]با تأسی از رویکرد عملی و نیز شرح و بسط الگوی تابا ، عناصر برنامه درسی را در قالب یک فاریند 11 مرحله ای با عنوان شناسایی مسئله تشخیص مسئله جست وجوی راه حل های گونگون ، انتخاب بهترین راه حل ، تصویب راه حل ، هدایت و ارهنمایی کار کنان و ارزشیابی اثر بخشی برنامه درسی معرفی کرده است (wiles 1995 and Bondi ,) با این همه ، شاید معروف ترین برداشت ارائه شده از عناصر برنامه ی درسی ، طبقه بندی الگوی فرانسیس کلاین[10] در الگوی مطالعه ی آموزش مدرسه ای (sos) باشد که درقالب 9 عنصر اهداف ، مواد آموزشی ، محتوا ، فعالیت های یادگیری ، راهبردهای یادگیری ، ارزشیابی ، گروه بندی ، زمان وفضا یا مکان ، عناصر برنامه درسی را مطرح کرده است

«اکر»[11]براساس فرانسیس کلاین ، عناصر برنامه ی درسی را در 10 عنصر مورد توجه قرار داده است که به غیراز عنصر «منطق یا چرایی »[12] برنامه درسی ، سایر عناصر با الگوی کلاین مشترک هستند . او ضمن مشخص ساختن این عناصر ، سوالاتی مطرح می کند که روشن کننده ی وضعیت این عناصر در فرایند بررسی کیفیت برنامه درسی است جدول 1 این مهم ار نشان می دهد

با عنایت درنقش محوری منطق یا چرایی برنامه ی درسی ، که نقش اصلی یا مأموریت اصلی برنامه ی درسی را ایفا می کند . درحکم مؤلفه ای جهت دهنده در فاریند تصمیم سازی برنامه درسی عمل می کند ، می توان وضعیت آرایش عناصر برنامه درسی را به صورت ویژه ای نشان داد که درآن ، همه ی عناصر و مؤلفه ها حول محور منطق درسی به یکدیگر متصل ومربوط هستند. این آرایش یا چینش عناصر برنامه ی درسی را باعنوان «تار عنکبوت برنامه های درسی » [13] مورد اشاره قرار داده اند

استفاده از الگوی تار عنکبوت دارای محاسن متعددی است :

* این الگو، ارتباطات موجود بین عناصر متفاوت برنامه درسی را به تصویر می کشد؛

* نقش محوری منطق و چرایی برنامه ی درسی را در الگوی کیفیت روشن می کند؛

* نشان می دهد که کیفیت پایین هریک از عناصر ، کل و موجودیت برنامه درسی را موردتردید قرار می دهد. از این رو ضروری است برنامه درسی به صورت کاملاً متعادل ، مناسب و منسجم طراحی شود

ارزشیابی کیفیت بیرونی برنامه درسی

[1] Internal Quality Review

[2]  External Quality Review

[3] Curriculum processes

 [4]  Curriculum products

[5] balance

 [6] coherence

[7] Decker  walker

[8] Hilda  Taba

[9] Feresien

[10] F. Klien

[11] Akker

[12]  Curriculum rationale

[13] CURRICULAR  SPIDER WEb

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان ویژه ارتقاء رتبه شغلی در word

مقدمه:    
واژگان کلیدی :    
حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی در دوره دبیرستان :    
تجربیات :    
تجربه 1 :  تجربه خسته شدن در کلاس    
تجربه 2 : تجربه دوست شدن با دانش آموزان    
تجربه 3 : تجربه کسالت آور بودن درس ادبیات فارسی دبیرستان برای دانش آموزان و ارائه راهکار    
بیان مسئله:    
اجرا:    
ارزیابی نتایج:    
بیان محدودیتها و ارائه پیشنهادها:    
ارائه پیشنهادها:    
تحربه 4و تبین آن :    
نکاتی درمورد تدریس درس ادبیات فارسی دبیرستان    
توصیه هایی برای سایر معلمین ادبیات فارسی دبیرستان    
مهارتهای کار گروهی در تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره دبیرستان    
الف – مهارت یادگیری عاطفی    
ب) مهارت گفتن حقیقیت    
پ) ارزیابی اشتباهات    
راهبردهای مدیریت در کلاس تدریس ادبیات فارسی دوره دبیرستان    
راهبرد اول: دایره وار نشستن و فواید آن    
راهبرد دوم: نوبت    
راهبرد سوم : مهارت گوش دادن    
راهبرد چهارم : ذهن انگیزی    
راهبرد پنجم :بازی انتظار کشیدن    
بخش سوم : تمرین ها    
تمرین اول : مهارت یادگیری عاطفی    
تمرین دوم: مهارت گوش دادن    
80 نکته مهم در تدریس موفق معلمان و مربیان مدارس حاصل تجربیات بنده    
راهکار تدریس برای سایر همکاران در تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره دبیرستان :    
روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی    
1- یادگیری از طریق همیاری    
مراحل اجرای الگو همیاری    
2- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )    
3-شیوه ی بحث گروهی    
4-الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی    
5 – الگوی تفکر استقرائی    
6- روش یورش مغزی در تدریس انشاء    
ویژگی های تدریس موفق ادبیات فارسی دبیرستان :    
آموزش موفق مستلزم رعایت رموزی چند است :    
* بهره گیری از فیلم های آموزشی :    
سایر روشهای پیشنهادی تدریس :    
پیشنهادات  و راهکارهای آینده برای تدریس دبیرستان    
نتیجه    
منابع وماخذ    

مقدمه

      سالهاست که در شغل مقدس معلمی‏، همان که شغل انبیاء می نامند، مشغول به تدریس هستم و در طی این سالها تجربیات زیادی اندوخته ام و همچنین از تجربیات دیگران استفاده کند و راه پیمودشده را مجدداً پیمودن خطاست‏، چون استفاده از تجربیات دیگران راه رسیدن به هدف را کوتاهتری کند

من هرگز فکر نمی کردم بتوانم مجموعه ای را بنویسم که هم اکنون در پیش روی شماست ، ولی باید اذعان کنم اگر لطف و عنایت خداوندی و استمداد خانم فاطمه زهرا (س) نبود،بنده موفق به نوشتن این مطالب نمی شدم و از این بابت سجده شکر به جای آورم و از خداوند منان بسیار سپاس گزارم. من هرگز خود را از همکارانم بالاتر و با تجربه تر نمی دانم‏،بلکه همه فرهنگیان را استاد خود دانسته و شاگرد آن ها هستم‏، ولی به عنوان یک معلم جزء به خود اجازه دادم تا تجربیات اندک خودم را در اختیار آنها بگذارم شاید یک درصد هم که شده راه گشای کار آنها در امر آموزش باشد. در پایان دست همه همکاران فرهنگی را می بوسم و به آنها خسته نباشید می گویم و آرزوی موفقیت آنها را در تمامی مراحل کار و زندگیتان از خداوند متعال خواستارم

     اهمیت ادبیات فارسی قولی است که جملگی برآنند و اهدافی که برای درس ادبیات برشمرده‌اند نیز گویای همین مطلب است و بدیهی است که به آموزش ادبیات به دانش‌آموزان باید توجه بیشتری کرد زیرا «ادبیات مجموعه‌ی تظاهرات هنری هر قوم است که در قالب کلام ریخته شده باشد.» درونمایه‌ی ادبیات، اندیشه و احساسات و عواطف انسانی است و به خوبی می‌توان دریافت که ادبیات از این نظر نزدیکترین هنر به اندیشه‌ی انسان است. کارکرد ادبیات در زندگی اجتماعی نیز بسیار زیاد است که در تاریخ ایران دوره‌ی مشروطه مثال‌زدنی است. سهم ادبیات را در خیزش مشروطیت می‌توان در آثار دهخدا، اشرف‌الدین گیلانی، عارف، میرزاده عشقی و ; ملاحظه کرد

واژگان کلیدی :

تجربیات ـ روش های تدریس ادبیات فارسی دبیرستان ـ ارائه راهکار

 حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی در دوره دبیرستان

اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس درس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی و زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی آنان

برنامه ریزی و اقدام برای توسعه فرهنگ و سواد قرآنی و انس هر چه بیشتر دانش آموزان با قرآن

برنامه ریزی واقدام برای تحکیم فضایل اخلاقی در بین دانش آموزان با تأکید بر کرامت نفس ، حیا ، عفت و مسئولیت پذیری

برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد و تقویت روحیه نظم ، قانون پذیری ، همکاری و تعاون در دانش آموزان

برنامه ریزی و اقدام برای توسعه شایستگی های علمی ، پژوهشی و فناوری دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقیق و پژوهش

برنامه ریزی و اقدام برای شناسایی ناهنجاری های رفتاری و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و همکاری بامدیر و دیگر مسئولین و اولیا در جهت اصلاح و رفع مشکل آنان

برنامه ریزی و اقدام برای برقراری تعامل اثربخش میان مدرسه و محیط های یادگیری خارج از مدرسه اعم از پژوهشسراها ، کتابخانه ها ، کانون ها و ;

برنامه ریزی و اقدام برای آموزش دروس با رویکرد فرهنگی و تربیتی

آماده سازی وسایل آموزشی مورد نیاز برای تدریس و انجام آزمایش ها و فعالیت های علمی و عملی با توجه به محتوای کتب درسی مربوط و تهیه و تدوین گزارش های لازم

همکاری با مدیر، معاونین و سایر معلمان مدرسه در اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها

خودآموزی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش و سعی در مطالعه مداوم در زمینه ی روش های تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور بالابردن سطح آگاهی ها و مهارت های شغلی

حضور به موقع در کلاس درس ( ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و خروج از کلاس بعد از آنان) ، اشتغال به تدریس مؤثر و مدیریت زمان در کلاس درس

برنامه ریزی و تلاش برای بهبود کیفیت آموزش از طریق به کارگرفتن شیوه ها و روش های فعال تدریس و ارزشیابی ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و وسایل آموزشی ،تهیه طرح درس روزانه ، سالانه ، تولید و استفاده از محتواهای الکترونیکی و ;

برنامه ریزی، اجرا و به کارگیری انواع روش های  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان (آغازین ، تکوینی ، تشخیصی و پایانی ) برابر آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، تجزیه و تحلیل نتایج ، شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود ، سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف و ارایه ی گزارش های لازم

تصحیح به موقع و دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی ، هماهنگ و نهایی برحسب مورد برابر دستورالعمل های صادره از سوی آموزش و پرورش ، ثبت نمرات و اعلام نتایج

همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ، جشنواره ها ، آزمون ها و ;  دانش آموزی

همکاری و مشارکت در ترویج و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در دانش آموزان

شرکت فعال درجلسات و شوراها از جمله شورای معلمان ، جلسات گروه های آموزشی و ; در راستای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری

رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به مسئولین مربوطه

طراحی وتایپ سئوالات امتحانات تکوینی و پایانی برابر دستورالعملهای آموزشی

ترغیب و هدایت دانش آموزان به تشکیل گروه های همیار آموزشی و تربیتی و بهره گیری از فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی – یادگیری

شرکت فعال و مؤثر در دوره های آموزش ضمن خدمت و به کار گیری آموخته ها در محیط کار

تجربیات

تجربه 1 :  تجربه خسته شدن در کلاس

بعضی وقت هاسرکلاس خستگی برمن غالب شد .می خواستم داد بزنم ،چرا؟برای اینکه مطالب درسی را نتوا نستم به عده قلیلی از بچه ها انتقال بدهم،اماهنگامی درچشم های معصوم آن ها نگاه میکردم ،دستان کوچک نیاز مندشان رابه سوی خودم دراز می دیدم که بعضی وقت ها باز بعضی وقت ها بسته می شد،با چهره درهم کشیده ام به آن ها امید می دادم،صبر می کردم ،برخداوندتوکل واز نو شروع تا موفقیت حاصل شد

تجربه 2 : تجربه دوست شدن با دانش آموزان

چند سال پیش دریک مدرسه مشغول تدریس بودم ،که متوجه دانش آموزی شدم که سال قبل از مدرسه فرار کرده ودر این سال نیز به مدرسه نیامده ،سراغ والدین اورا گرفتم وعلت را جویا شدم،پدر دانش آموز این را بیان نمود که سال گذشته فلان معلم اورا ترسانده،وحالا هم حاضر نیست اسم معلم راهم  بشنود.به پدرش توصیه نمودم  هر طور که شده حتی برای یک بار اورا به حیاط مدرسه بیاورد تا فضای جدید وبرخورد با دانش آموزان راببیند،شاید موثر افتاد ،وهمین طور هم شد وقتی برخورد من وهمکار دیگرم را با دانش آموزان دید،از فردای آن روز آسوده خاطر به مدرسه آمد واز همه ی بچه ها بیشتر خود را به ما نزدیک کرد.(رازش در یک زنگ ورزش بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید