دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word :

دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word

چکیده

جامعه جهانی امروزه به سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه ای اطلاعاتی است که با بهره گیری از پدیده های نو، توسعه را در گرو بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی می داند. در این جامعه اهمیت و برتری تفکر بر نیروی بدنی بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین جامعه ای می تواند به توسعه همه جانبه دست یابد که مبتنی بر دانش و توانایی بوده و در آن دسترسی به اطلاعات امکان پذیر باشد. در این میان با توجه به این که زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند ، برنامه ریزی همه جانبه برای توانمندسازی آنها جهت دسترسی به اطلاعات و کاربرد عملی آنها از سیاستهای ضروری کلان هر جامعه ای است . کشور ما نیز به دلیل پشتوانه فرهنگ و تمدن غنی اسلامی و در راستای نیل به جایگاه شایسته در محافل علمی جهان، در مسیر تسهیل روند آموزش همگانی، گامهای موثری برداشته و مفتخر است که در ارایه خدمات آموزشی توانسته تا حد چشمگیری شکافهای جنسیتی را ترمیم نماید. این مقاله با بهره گیری از مدارک و استاد پیرامون آموزش و پرورش برای زنان تهیه گردیده است به نظر می رسد آموزش از راه دور در کنار سایر مظاهر آموزش رسمی و غیررسمی می تواند نقش موثر و فعالی را در تعلیم و تربیت بخشی از زنان ایفا نماید.

دانلود بررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانی در word
فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه. 10

بیان مسئله. 12

اهمیت و ضرورت تحقیق. 14

اهداف تحقیق. 15

اهداف آموزش از راه دور عبارتند از. 16

فرضیه های تحقیق. 16

تعاریف عملیاتی.. 17

تعریف آموزش از راه دور. 19

تعریف آموزش الکترونیکی.. 19

نظام آموزش از راه دور. 20

تعریف تعاملی بودن. 22

تفاوت آموزش سنتی و مدرن. 23

همه رویکرد مدرن. 24

آموزش از راه دور-آموزش الکترونیکی.. 27

معایب آموزش الکترونیکی.. 28

تأثیر آموزش در ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی زنان. 28

آموزش از راه دور ، گامی نو در توسعه کمی و کیفی تعلیم و تربیت.. 33

چشم انداز نظام آموزش از راه دور در ایران. 34

سیاستهای آموزشی.. 39

فصل دوم. 39

آموزش مجازی ، چالشها و راهکارها 41

آموزش مجازی راه حلی برای چالشها 42

اجزای اصلی این نظام با توجه به ویژگی های خاص خود شامل موارد زیر است.. 43

علل استفاده از آموزش مجازی.. 44

اهداف آموزش از راه دور عبارتند از. 45

مزایای استقرار و بهره گیری از آموزش مجازی در سازمانها 45

ضرورت استفاده از آموزشهای مجازی.. 47

اهداف و ویژگیهای آموزش مجازی.. 50

روشهای ارائه آموزش مجازی.. 51

آموزش از راه دور وبهـره وری نیـروی انسانـی محور توسعه. 53

اهمیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع. 55

منابع انسانی دو نقش اصلی در تولید و رشد اقتصادی به عهده دارند. 55

برنامه های بهبود بهره وری.. 56

تغییرات وظیفه. 56

غنی كردن شغل سطح ویژگی هایی را كه در زیر بر شمرده می شوند تغییر می دهد. 57

بهبود بهره وری ـ روش مدیریت كیفیت فراگیر. 58

روش تحقیق. 62

متغیرهای تحقیق. 62

جامعه آماری.. 62

روش نمونه گیری.. 62

ابزار تحقیق. 63

روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

آمار توصیفی.. 65

آمار استنباطی.. 68

نتیجه گیری.. 73

محدودیت های تحقیق. 74

منابع.. 76

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق) در word :

پیشینه نظری تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در تلاش براى مفهوم شناسی ایثار و شهادت، عنایت به دو بعد این مفاهیم قابل توجه است :

ایثار و شهادت به عنوان دستاورد : وقتى از ایثار و شهادت به عنوان دستاورد یاد مى شود، آنچه حاصل مى شود و عینیت مى یابد، مورد نظر قرار مى گیرد. وجه دستاوردى، به یك پدیده مشخص ارجاع مى دهد. در ایثار، عملى را شامل مى شود كه ظهور یافته است و كسى از آن بهره مند شده است.

ایثار و شهادت به عنوان فرآیند : وقتى از ایثار و شهادت به عنوان فرایند یاد مى شود، فعالیتى مورد نظر است كه در زمان جریان دارد و با اعمال در ارتباط است. مفهوم ایثار و شهادت به عنوان فرآیند را مى توان این چنین تعریف كرد: فرآیند آگاهانه اهداى دارایى ارزشمند خویش به دیگرى بدون توقع دستاورد مقابل. ایثارگرى و شهادت طلبى براى نشان دادن این بعد مناسب تر است. وجه فرآیندی، جوشان و پویاست و دستاوردهایى را با خود به همراه دارد.

نسبت ایثار و شهادت، نسبتى طولى است. ایثار از حیث موضوعى داراى انواعى و از حیث مراتب داراى سطوحى است. ایثار داراى موارد متنوع است؛ اما شهادت از یگانگى برخوردار است. شهادت، مرتبه عالى ایثار است. با این نوع نگاه به نسبت ایثار و شهادت، مى توان گفت كه در بطن واژه ایثار، بیشتر مفهوم فرایندى و در بطن واژه شهادت، بیشتر مفهوم دستاوردى دیده مى شود.

وقتى كه از ایثار سخن به میان مى آید، مى توان بر اساس دو جنبه آن، یعنى «مخاطب» و «سطح» به تشریح دقیق تر موضوع اقدام كرد. ایثار حكایت از عملى دارد كه در ارتباط با مخاطبى ظهور مى یابد. این مخاطب از حیث فاصله واقعى و ذهنى مى تواند نزدیك یا دور باشد. منظور از مخاطب نزدیك، مخاطب واقعى و عینى است. ایثار براى اشخاصى از خانواده، در این گروه قرار مى گیرد. منظور از مخاطب دور، مخاطبى است كه انتزاعى است. ایثار براى خداوند از این نوع است.

ایثار از حیث سطح نیز داراى مراتبى است. در بالاترین سطح ایثار، شهادت قرار مى گیرد كه با اهداى هستى معنى مى یابد. مفهوم شهادت داراى بار ارزشى ویژه ای است که با خود، یگانه بودن، قداست و رشد را نشان می دهد و از چنان ارزش والایی برخوردار است که بر هر عملی نتوان آن را اطلاق کرد. این سطح عالى در بردارنده سطوح دیگر نیز است. سطوح دیگر ایثار شامل دو جنبه مادی و معنوی است (موسی پور، 1391).

2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن

آیات فراوانی از قرآن كریم به ایثار و شهادت اختصاص دارد که در این قسمت به برخی از آن ها اشاره می شود :

1. «وَ لا تَحسَبَّنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» (آل عمران: 169)

گمان نكنید کسانی كه در راه خدا كشته شده اند مرده اند، بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

2. «وَ لا تَقُولُوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیلِ اللّهِ أَمواتٌ بَل اَحیاءٌ وَلكِن لا تَشعُرُون» (بقره: 154)

به كسانی كه در راه خدا كشته می شوند، مرده نگویید، بلكه آنان زنده اند، ولی شما درك نمی كنید.

3. «وَ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ فَلَن یُضِلَّ اَعمالَهُم سَیَهدیهِم وَ یُصلِحُ بالَهُم وَ یُدخِلُهُمُ الجَنَّه عَرَّفَها لَهم» (محمد : 6 ـ 4)

و آنان که در راه خدا کشته شدند، هرگز اعمالشان را ضایع نمی گرداند، آنها را هدایت کرده و امورشان را اصلاح می فرماید و در بهشتی که قبلاً به آنان شناسانده، وارد خواهد کرد.

4. «وَ مَن یُقاتِل فی سَبیلِ اللهِ فَیُقتَل اَو یَغلِب فَسوفَ نُؤتیهِ اَجرًا عظیماً» (نساء :74)

و هرکس در جهاد در راه خدا کشته شود و یا فاتح گردد پاداش بزرگی به او اعطا خواهیم کرد.

5. «اِنَّ اللّهَ اشتَری مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّهَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ فَیَقتُلُونَ وَ یُقْتَلُون» (توبه: 111)

خداوند خریدار اموال و جان های كسانی است كه در راه خدا می جنگند، می كشند و كشته می شوند و پاداش بهشت از خداوند می گیرند.

6. «وَ یُؤثِرُونَ عَلی اَنفُسِهِم وَ لَوكانَ بِهِم خَصاصَهٌ» (حشر: 9)

و هرچند در خودشان احتیاجی مبرم باشد، آنها را بر خودشان مقدم می دارند.

7. «وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسكیناً وَ یَتیماً وَ اَسیراً، اِنَّما نُطعِمُکُم لِوَجهِ اللّه لا نُریدُ مِنکُم جَزاءً وَ لا شُکُوراً» (انسان: 9 ـ 8)

غذای خویش را با آن كه آن را دوست دارند، به مسكین و یتیم و اسیر می خورانند، می گویند ما برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی خواهیم.

8 . «فَاُولئِکَ مَعَ الَّذینَ اَنعَمَ اللهُ عَلَیهِم مِنَ النَّبینَ وَالصِّدِّیقینَ وَالشُّهداء وَالصّالِحین» (نساء :69)

آنان با کسانی هستند که خدا بر آنان عنایت کرده است از پیامبران و صدیقین و شهدا و نیکوکاران.

9. «لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّی تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُّون» (آل عمران: 92)

هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید، مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

10. «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَه وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبدیلاً» (احزاب: 23)

در میان مؤمنان کسانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بسته اند، صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و به شهادت رسیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییری در عهد و پیمان خود ندارند.

11. «لا یَستَوِی القاعِدُونَ مِنَ المُؤمِنینَ غَیرُ اُلِی الضَّرَرَ وَ المُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللّهِ بِاَموالِهِم وَ اَنفُسِهِم فَضَّلَ اللّهُ المُجاهِدینَ بِاَموالِهِم وَ اَنفُسِهِم عَلَی القاعِدینَ دَرَجَهً وَ کُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الحُسنی وَ فَضَّلَ اللّهُ المُجاهِدینَ عَلَی القاعِدینَ اَجراً عَظیماً» (نساء: 95)

مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند، یکسان نمی باشند. خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کنند، به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده نیکو داده، ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ، برتری بخشیده است.

12. «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالعِبَادِ» (بقره : 207)

و از میان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى‏فروشد و خدا نسبت به این بندگان مهربان است.

13. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ» (نساء : 71)

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، در برابر دشمن آماده باشید (اسلحه خود را برگیرید).

14. «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ» (انفال: 65)

اى پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز.

15. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ اِثّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرضِ أَرَضِیتُم بِالحَیاهِ الدُّنیَا مِنَ الآخِرَهِ فَمَا مَتَاعُ الحَیَاهِ الدُّنیَا فِی الآخِرَهِ إِلاّ قَلِیلٌ» (توبه: 38)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل بررسی آزمایش حرارت در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل بررسی آزمایش حرارت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی آزمایش حرارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل بررسی آزمایش حرارت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل بررسی آزمایش حرارت در word :

دانلود فایل بررسی آزمایش حرارت در word در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

آزمایشگاه حرارت

– خطاهایی كه در هر آزمایش وارد می شود :

1- خطای آزمایشگر

2- خطای وسایل آزمایش

3- خطای محیط

– اندازه گیری در آزمایش :

1- خطای مطلق : تفاوت اندازه واقعی جسم ، اندازه ای كه در آزمایش بدست آمده است .

2- خطای نسبی =

3- در صد خطای نسبی : 100* خطای نسبی

– نكاتی كه در تهیه یك گزارش برای آزمایش باید رعایت كرد :

1- موضوع آزمایش

2- تاریخ

3- اسامی افرادی كه در یك گروه آزمایش انجام می دهند .

4- نام استاد

5- شرح آزمایش

6- نوشتن روابط و فرمولهای مربوطه

7- رسم جداول و نمودارهای لازم

8- نتیجه گیری

9- بدست آوردن خطاها

10- عوامل موثر در خطا

– تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر (گرماسنج ) ، ارزش آبی گرماسنج A

– ظرفیت گرمایی جسم :

مقدار گرمایی كه جسم می گیرد تا دمای آن یك درجه سانتی گراد افزایش (كلوین) افزایش یابد J/K

-ظرفیت گرمایی ویژه جسم :

مقدار گرمایی است كه به یكای جرم داده می شود تا دمای آن یك درجه كلوین افزایش یابد J/kg k

m : جرم كالری متر

m1 :جرم آب سرد

m2 : جرم آب گرم

c : آب = C=4/2j/kg k

موضوع تعیین ظرفیت گرمایی كالری متر

شرح آزمایش :

ابتدا مقداری آب درون كالری متر ریخته و ان را وزن می كنیم سپس آن را بدون آب وزن می كنیم و وزن خالص آب را بدست می اوریم دمای آب سرد را اندازه گیری می كنیم .آب را درون بشری تا 60 درجه سانتیگراد حرارت می دهیم سپس مخلوط آب گرم و سرد كه قبلاً در كالری متر بود دما را اندازه گیری می كنیم و وزن آن را هم می سنجیم با نوشیتن تمامی اعداد و ارقام در سه مرحله این آزمایش را تكرار می كنیم و در هر بار فرمولهای مربوط را می نویسیم .

– تعیین میزان تغییرات

– هر پنچ درجه كه آب سرد شد طول را اندازه گیری می كنیم .

شرح آزمایش :

ابتدا طول میله مخصوص را اندازه گیری می كنیم سپس آب را تا اندازه جوش گرم می كنیم هنگامیكه بخار آب بهمیله رسید حرارت را قطع می كنیم هنگامیكه افزایش طول متوقف شد طول میله را اندازه گیری می كنیم همراه میزان درجه آب ، به بعد هر 5 درجه كه آب سرد شد میله را اندازه گیری كرده و اینكار را تا جایی كه طول دیگر تغییر نكند تكرار می كنیم .

میزان خطای ساعت اندازه گیری = 05/0 میلی متر كه هر عددی كه بدست آمد باید منهای این عدد شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه امیدواری میلر در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه امیدواری میلر در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه امیدواری میلر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه امیدواری میلر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه امیدواری میلر در word :

دانلود دانلود پرسشنامه امیدواری میلر در word

تعداد سوالات: 48

آزمون میلر، آزمونی از نوع آزمون های شخصیتی است. این آزمون اولین بارجهت بخش امیدواری میلردر بیماران قلبی درامریکا به کاررفت تامیزان امیدواری را در آنها نشان دهد. پرسشنامه میلر، ازنظرهماهنگی عامل های پیشنهادشده برای امیدواری و هماهنگی ماده ها با همدیگرو دقت درانتخاب جنبه های مختلف از نظررفتارهای حاکی ازامیدواری،توسط شش نفرازاستادیاران دانشگاههای آمریکاموردبحث وبررسی قرارگرفت که موردتاییدآنهاواقع شد.این آزمون شامل 48 جنبه ازحالتهای امیدواری ودرماندگی می باشدکه ماده های قید شده درآن برمبنای تظاهرات آشکاریا نهان رفتاری در افراد امیدوار و یا ناامید برگزیده شده اند.در برابر هرجنبه که نماینده ی یک نشانه ی رفتار ی است،گزینه هایی بشرح زیر دارد :

1-بسیارمخالف 2- مخالف 3- بی تفاوت 4- موافق 5- بسیار موافق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی در word :

دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی در word

«لارنس گود » 32 ماده

شیوه نمره دهی و تفسیر پرسشنامه

مقایسه نتایج خود با نتایج دیگران (هنجارها)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین در word :

دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین در word

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

——————————————————————————

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

رهبری موضوعی است كه از دیرباز نظر محققان و عامه مردم را به خود جلب كرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد كه رهبری، فرایندی بسیار اسرارآمیز است كه در زندگی همه افراد وجود دارد. در اكثر موارد دانشمندان علوم رفتاری كوشیده‌اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها،‌ توانایی‌ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تكیه بر چه جنبه‌هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می‌توان تعیین كرد (یوكل[1] ، 1382، 2). موضعی كه اخیراً توجه اكثر محققان را به خود جلب كرده این است كه چه نوع رفتار رهبری در فرایند تغییر سازمانی مفید خواهد بود اینكه رهبران باید به صورت مراوده‌ای با پیروان رفتار كرده و با پاداش و تنبیه آنان را در جهت مطلوب هدایت كنند و یا اینكه نیازهای سطح بالای پیروان را خطاب قرار داده و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، موجب شكل گیری دو نوع سبك رهبری گشته كه به نام رهبری تبادلی و رهبری تحول‌آفرین معروف اند. محققان می‌گویند این دو سبك رهبری جدا از هم بوده و هر یك تأثیر خاصی در سازمان و پیروان خواهند داشت و تاكنون تحقیقات مختلفی را در ارتباط با این دو سبك رهبری صورت گرفته است، نتایج تحقیقات مختلف حاكی از این است كه رهبران تحول گرا انگیزه فوق‌العاده‌ای را در پیروان خود ایجاد كرده و موجب بهبود عملكرد آنان می‌گردند. همچنین این رهبران موجب افزایش اعتماد، تعهد و كارایی تیمی پیروان خواهند شد (Arnold,2001). و جریان تغییرات سازمانی را هموار خواهند ساخت (Eisenbach,1999) و بعد از انجام تغییرات رهنمودهای این رهبران در مورد بهبود فعالیت های مدیریتی و اجرایی روشنگر راه خواهد بود (Pounder,2003).

2-1-1- مفهوم رهبری

اساس فرایند رهبری را توان تأثیرگذاری یك فرد بر دیگران، تشكیل می‌دهد یك رهبر دیگران را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ به عبارت دیگر چگونه می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ و یا چرا یك گروه انسان از طرف شخصی كه به عنوان رهبر مشخص شده تأثیر می‌پذیرند؟ و بالاخره در این تأثیرپذیری كدامین مكانیسم ها نقش بازی می‌كنند؟ تئوری ها و نظریات در رابطه با رهبری در پی جستجوی جواب به این پرسش ها می‌باشند (امیر كبیری، 1377، 294). ولی قبل از پاسخ به این سوالات باید بدانیم تأثیرپذیری چیست؟ تأثیرگذاری فرایند بهره جویی شخص هنگام استفاده از قدرت است. تأثیرگذاری را می‌توان به جا آوردن پیشنهاد، تعلیمات و یا دستورات شخص از سوی شخصی دیگر تعریف كرد. به همین خاطر، تأثیرگذاری نام فرآیندی است كه یك شخص با رفتار خود، رفتارهای شخص دیگر را تغییر دهد.

رویداد تأثیرگذاری، رابطه‌ای نزدیك با قدرتی كه رهبر استفاده می‌كند، دارد. به گونه‌ای كه مفهوم «قدرت» و مفهوم «تأثیرگذاری» خیلی نزدیك به هم می‌باشند به همین سبب مشخص كردن خط موازی میان این دو عموماً مشكل است. مضافاً حمایت این دو مفهوم از یكدیگر معنای مستقل و جدای آنها را مشكل تر می‌سازد، همچنان كه تحت تأثیر قرار دادن دیگران قدرت شخصی را فزونی می‌بخشد، با زیاد شدن قدرت شخص، دیگران نیز خیلی آسان تحت تأثیر وی قرار خواهند گرفت (امیر كبیری، 1377، 282).


1 -Yukl, G.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) در word :

دانلود دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) در word

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند.

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج

روایی و پایایی

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فرمها ی دادگستری و دادسرایی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فرمها ی دادگستری و دادسرایی در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فرمها ی دادگستری و دادسرایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فرمها ی دادگستری و دادسرایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فرمها ی دادگستری و دادسرایی در word :

دانلود فرمها ی دادگستری و دادسرایی در word

دانلود نمونه فرم و برگ مرتبط با دادگستری و دادگاه…با دانلود این فایل دیگر نیازی به پرداخت دهها یا شاید صدها هزار تومان برای نوشتن

مثلا بک لایحه یا درخواست ندارید. این فایل را دانلود کنید و نزد خود نگه دارید و در صورت نیاز در سریع ترین زمان و بدون پرداخت هزینه اضافی مشکل خود را برطرف نمایید.

فرمت تمامی فایلها word میباشد.

لیست فرم ها ، لایحه ها، درخواست ها و…

دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی (نخستین )

نمونه برگ درخواست تجدید نظر (واخواهی )

برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

نمونه برگ اظهار نامه مالیات بر ارث

نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک

نمونه برگ دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری)

نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم

نمونه صورت جلسه تامین دلیل

نمونه نظریه کارشناسی

نمونه قبض رسید سپرده بانکی (بابت خسارت احتمالی )

نمونه برگ اخطاریه

نمونه برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم

نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه

آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم

نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه

نمونه فرم اعلام تقدیم دادخواست (گواهی نامه )

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

نمونه برگ شکایت کیفری

نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از شاکی

نمونه برگ (فرم )تحقیق از متهم

نمونه برگ (فرم ) تحقیق از گواه

نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل

نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک

نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه چک (کسر موجودی )

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چک مفقودی یا سرقتی

نمونه برگ پایندان کیفری (برای کفالت )

نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی

نمونه برگ جلب متهم

نمونه دیگر برگ جلب متهم

نمونه برگ احضار متهم

نمونه فرم اعلام محکومیت غیر قطعی کیفری

نمونه فرم اعلام محکومیت قطعی کیفری

فرم استیذان قصاص نفس

نمونه فرم اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه چک و رسید آن

نمونه فرم (برگ) گواهینامه عدم پرداخت چک

نمونه اجراییه ثبتی (برگ لازم الاجراء)در مورد چک

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه دفتر خانه

درخواست صدور گواهی موضوع ماده قانون مالیات های مستقیم

گواهی موضوع ماده قانون مالیات های مستقیم

نمونه برگ احضار سازمان تعزیرات حکومتی

نمونه فرم قرار تامین خواسته

نمونه فرم قرار قبولی کفالت

نمونه برگ (سفید ) اظهار نامه

نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد

نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی

نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word :

دانلود تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word

سرمقاله

امروزه كسی نیست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شكّی داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است كه حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یك سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یك بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلكه نگرش یك بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای كه عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناكترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی كردن كانون گرم و پاك خانوادگی سبب ناكامی در زندگی و تمایل بخودكشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

موضوع تحقیق:

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

مسئله تحقیق:

  1. بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور
  2. میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد
  3. میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد
  4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:

الف: زندانیان ب: خانواده ج:اعتیاد د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها

تعریف اعتیاد: اعتیاد یعنی عادت كردن،خو گرفتن،حالتی كه سبب مداومت در استعمال بعضی از داروها از قبیل تریاك،مرفین،هروئین،حشیش ، اكستازی و الكل در انسان می شود.(فرهنگ فارسی عمید) یا به عبارتی دیگر حالتی ناشی از استعمال منظم و پیگیر بعضی از مواد كه شخص در صورت محرومیت از آنان دچار اختلالات عصبی و مزاجی می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

درك راههای مبارزه با اعتیاد و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه با توجه به نتایج تحقیق

اهداف تحقیق:

الف:هدف كلی
1- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی اعتیاد در جامعه زندانیان نیشابور
2- آشنایی با نیازها و تمایلات و خواسته های زندانیان نیشابور

ب: اهداف جزئی:
1- شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد زندانیان نیشابور
2- تعیین میزان و تنوع و پراكندگی مواد مواد مخدر در بین زندانیان نیشابور

فرضیات تحقیق:

فرضیات انتخاب شده جهت بررسی در این پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً میان اعتیاد یكی از اعضای خانواده(الگوی معتاد) و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ب: به نظر می رسد میان انسجام در بین اعضای خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ج:احتمالاً بین كم توجهی والدین به نیازهای جوانان در زندگی و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ح:احتمالاً میان میزان در آمد و وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
هـ :به نظر می رسد میان سطح سواد و آگاهی والدین و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !

متغییرهای تحقیق:
متغییر وابسته: اعتیاد زندانیان ندامتگاه نیشابور
متغییر مستقل: كه اثر آنها را بررسی متغییر وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
1)وجود الگوی معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفی در بین اعضای خانواده
3) كم توجهی به نیازهای افراد در معرض اعتیاد 4)پایین بودن وضعیت اقتصادی در خانواده
5) میزان سواد و آگاهی والدین و خود فرد معتاد

جامعه آماری در تحقیق:
تعداد 58 نفر از زندانیان ندامتگاه نیشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند كه سوالات مشخصی از نمونه ها پرسیده شد و در فرم های مربوطه ثبت شد .

نمونه فرم سوالات مورد آزمون :

فرم ثبت اطلاعات مربوط به تحقیق و پژوهش در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در زندانیان ندامتگاه نیشابور

نمونه شماره :

سن :

جنس:

متاهل:

مجرد :

افراد تحت تكفل:

اعتیاد به مواد مخدر :

دارد

ندارد

نوع اعتیاد :

تزریقی

استنشاقی

اكستازی

خوراكی

علت معتاد شدن

بیكاری

فقر

بیماری

سرگرمی

وضعیت معیشتی:

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

وضعیت درآمد :

بالای 200 هزارتومان

100 تا 200 هزارتومان

تا 100 هزارتومان

درآمد ندارم

وضعیت اشتغال:

كار تمام وقت

كارنیمه وقت

كار پاره وقت

بیكار

وضعیت تحصیل

بیسواد

ابتدایی

سیكل

دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دكترا

. چند سال است كه اعتیاد به مواد مخدر پیدا نموده اید ؟

. آیا وضعیت معیشتی شما در خانواده نقشی در معتاد شدن شما داشته است ؟ بلی خیر

. در خانواده شما سابقه اعتیاد وجود داشته است؟ بلی خیر

. آیا روابط عاطفی بین خانواده و بین پدر و مادر در سطح خوبی بوده است.؟ بلی خیر

. آیا میزان درآمد در خانواده شما به اندازه ای بوده كه اعضای خانواده شما بتوانند به تحصیل ادامه دهند؟ بلی خیر

. آیا میزان در آمد شما و یا خانواده تان به اندازهای بوده كه بتواند وسایل سرگرمی و تفریحی شما را فراهم كند؟ بلی خیر

ازمیان 58 مورد نمونه مورد آزمون كه همگی مرد میباشند :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود روش تحقیق نو جوانی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود روش تحقیق نو جوانی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود روش تحقیق نو جوانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود روش تحقیق نو جوانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود روش تحقیق نو جوانی در word :

دانلود روش تحقیق نو جوانی در word

مقدمه. 3

نوجوانی.. 5

تندیس و نقش در نوجوانی.. 9

سه جنبه شخصیت انسان از دیدگاه دكتر توماس اهرس D5r.Thomas A.Hrris. 11

الف) «والدین». 12

ب) «كودك». 12

ج) «بزرگسال». 13

انگیزش: 16

انگیزش درونی و انگیزش بیرونی.. 16

نیاز. 18

نوجوانی در نظریه پیاژه Piaget 18

نوجوانی در نظریه تحولی والون WALLON.. 20

نوجوانی در نظریه تكوینی و مرحله ای اریكسون ERIKSON.. 21

در جستجوی هویت.. 27

هویت شخصی یك فرد. 31

هویت، آگاهی از توانایی ها 31

نهایت جستجوی هویت.. 32

نتیجه گیری.. 33

بخش دوم. 37

خانواده. 37

خانواده و انتقال نظام ارزشها به نوجوانان.. 39

روابط والدین و نوجوانان.. 40

نقش والدین در انگیزش كودكان.. 42

نكاتی چند در مورد خانواده. 44

دوستی و رفاقت در نوجوانی.. 45

جوان و گروه. 48

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید