دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه در word :

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت ، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ، گسترده ترین نهاد در عرضه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود .

این سازمان،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو بخش بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی وافراد تحت پوشش آنها عرضه می نماید .

سازمان تامین اجتماعی با به عهده داشتن وظیفه اجرا،تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی درچار چوب قوانین مربوطه و بارعایت اصل عدالت دسترسی به خدمات،نقشی اساسی درپشتیبانی و صیانت از نیروی کار وبهبود مناسبات اقتصادی– اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و هماهنگ با نظام تامین اجتماعی ایفا می کند .

سازمان از طریق 475 شعبه در سراسر کشور امور مربوط به شناسائی اشخاص و کارگاهها ، پوشش بیمه ای  جمعیت ، وصول حق بیمه ، احراز شرایط ، برقراری و پرداخت کمک ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارند.

مهمترین تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است :

– حمایت در برابر حوادث ، بیماری ها و ایام بارداری

–  مستمری بازنشستگی

– مستمری از کار افتادگی

– مستمری بازماندگان

– مقرری بیمه بیکاری

– غرامت دستمزد بیماری

 – غرامت دستمزد بارداری

 – پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

– کمک هزینه ازدواج

 – کمک هزینه کفن و دفن

با توجه به گستردگی سازمان تامین اجتماعی و تنوع فعالیتها و خدمات آن ، تشریح خدماتی که ارائه می دهد به سادگی در یک جزوه گنجانیده نمی شود . بدین جهت در این نوشته بر حسب نوع استفاده سعی شده است ابتدا یک شناخت کلی از سازمان و ساختار کلی آن و سپس در بخش دوم به کلیات خدمات بیمه ای و درمانی سازمان و فرآیند ارائه آن پرداخته شود.

1- آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

2 – کلیات خدمات بیمه ای و درمانی و فرآیند  ارائه آن در واحدهای اجرائی  سازمان

 

بخش اول :

                  آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

به منظور اجراء ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن ، به منظور اجرای تعهدات قانون تأمین اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردیده است . این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازماندهی فعالیتهای مختلف بیمه ای و درمانی ، ایجاد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی است و جهت هدایت ، هماهنگی و نظارت و کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجمع عمومی مؤسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید . اعضای این شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ، کارفرمایان و کارگران .

 

اعضای شورای عالی تامین اجتماعی عبارتند از :

الف ) شش نفر نمایندگان دولت شامل :

1- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست شورا را بعهده دارد .

2- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون وی .

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار سازمان .

4- رئیس  سازمان برنامه و بودجه یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

5- وزیر صنایع و معادن یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

6- وزیر تعاون یا نماینده وی .

ب) پنج نفر نمایندگان کارفرمایان

ج ) سه نفر نمایندگان بیمه شدگان

 

– هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی :

سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تأمین اجتماعی قرار دارد . این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل می باشد :

– رئیس هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیات دولت منصوب می گردد.

– دو نفرعضو اصلی هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

– یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی ، تعیین می گردد .

 

اهم وظایف هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :

– پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تأمین اجتماعی .

– تأییدآئین نامه های اجرایی موضوع قانون تأمین اجتماعی واساسنامه تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .

– تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی .

– پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی .

– بررسی در مورد بهره برداری و سرمایه گذاری از محل وجوه و ذخایر سازمان و ارائه پیشنهاد به شورایعالی . سازمان بر اساس ماده «2» اساسنامه تأمین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی ، واحدها ، شعب و نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد .

– تعهدات سازمان تامین اجتماعی :

تعهدات«تأمین اجتماعی »موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 354 حسب ماده «3» شامل موارد ذیل میباشد :

الف : حوادث و بیماریها

ب : بارداری

ج : غرامت دستمزد

د: از کارافتادگی

ه : بازنشستگی

و : مرگ

ی : مقرری بیمه بیکاری

مشمولین قانون تامین اجتماعی ازکمکهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوطه برخوردار می شوند.

انجام تعهدات ناشی از ماده «3» قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب بعهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهای ج ، د ، ه ، و، ی بعهده بخش بیمه ای سازمان می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رایگان بیمه بیکاری ونحوه وچگونگی استفاده از آن در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رایگان بیمه بیکاری ونحوه وچگونگی استفاده از آن در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رایگان بیمه بیکاری ونحوه وچگونگی استفاده از آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رایگان بیمه بیکاری ونحوه وچگونگی استفاده از آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رایگان بیمه بیکاری ونحوه وچگونگی استفاده از آن در word :

بیمه بیکاری از جمله مزایای قانون تامین اجتماعی می باشد این قانون بیشترجنبه حمایتی دارد ودرآن سعی شده است از نیروهای شاغل جامعه که بنابدلایلی بیکار می شوند حمایت شود .این مبحث بدلیل درخواستهای مکرری است که دوستان عزیز داشته وباتماسهای تلفنی ویا نظرات وایمیلهای خود بنده را مورد لطف قرارداده اند .امید است مفید واقع شده وبتوانم گوشه ای از سووالات مطرح شده رابه اختصار پاسخگو باشم . بعدا وبه تفصیل قانون بیمه بیکاری ،شرایط برقرار آن ،مشکلات موجود در اجرای این قانون ،بیان خواهد شد .
1- تنها مشمولین قانون تامین اجتماعی می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند .
2- بیمه شده حدافل باید دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده باشد .
3- بیمه شدگان مشغول درکارگاههای خانوادگی نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند (شاغلین درکارگاههای خانوادگی عبارتند از پدر ومادر هر قدر بالارود ،همسر ،فرزندان هر قدر پایین رود )کارگاه خانوادگی کارگاهی است که تنها افراد فوق الذکر درآن مشغول باشند .
4- بیمه شده درآخرین کارگاه منتهی به بیمه بیکاری حد اقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد .
5- بیمه شده ظرف یک ماه پس از اخراج باید به اداره کار محل مراجعه واجراج خود راگزارش دهد .باتوجه به اینکه کارفرمایان لیست بیمه شدگان خود را پس از سپری شدن ماه مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی ارایه می دهند ودراین بین ممکن است تاریخ اخراج بیمه شده را زودتر از تاریخ واقعی آن گزارش کنند بنابرین به دوستان عزیز توصیه می شود منتظر فرصت یک ماهه مندرج درقانون نباشند ودر اولین فرصت موضوع اخراج وبیکاری خودرا به اداره کار گزارش نمایند.
6- اخراج بیمه شده از کارگاه باید غیر ارادی باشد به این معنی که بیمه شده برخلاف میل باطنی خود بیکار شود .
7- حداکثر مقرری بیمه بیکاری از نظر ریالی معادل 80%حقوق ودستمزد دریافتی فرد بیمه شده در حین اشتغال می باشد .
8- حداکثر مقرری بیمه بیکاری از نظر مدت برای افراد مجرد 36ماه وبرای افراد متاهل 50ماه می باشد . که بشرح جدول ذیل می باشد 0

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بیمه در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بیمه در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بیمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بیمه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بیمه در word :

مقدمه
بیمه یکی از پوششهای مورد نیاز بخش بازرگانی است که به عنوان وسیله افزایش آرامش و آسودگی خیال نقش ویژه ای در جامعه امروز ایفا می کند.
از دیدگاه نظری رشته های مختلف بیمه ای خسارت های وارده به اموال و یا افراد را در صورت وقوع حادثه جبران می نماید. امروزه در اکثر کشورهای جهان ، شرکت هایی که هب صورت عمومی و یا کاملاً تخصصی فعالیت های بیمه ای دارند. این پوشش ها را به جامعه ارائه می کنند. در ایران نی هم اکنون خدمات بیمه ای را چهار شرکت دولتی و چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه ارائه می کنند.
صنعت بیمه در ایران با سابقه چند ده ساله هنوز نتوانسته خود را با نیازهای جامعه هماهنگ نماید. اتکا به تجارت عملی وقتی گذشته ، اگر چه می تواند در پیشبرد اهداف هر شرکت و یا هر صنعتی مفید باشد ، اما نمی تواند به عوان شرط و کافی مورد قبول واقع گردد. فرآیند گرا بودن سازماندهی شرکت و تنوآوری در عملکردها ، توسعه ارتباط با مشتریان و برآورده نمودن انتخابات آنها ، به حداقل رساندن هزینه و زمان تلف شده مشتریان در مدت اعتبار بیمه نامه و بعد از آن از نتایجی است که مهندسی مجدد می تواند به ارمغان آورد.
مهندسی جدد در دهه گذشته یکی از غالب ترین نگرش ها به ایجاد تحول در سازمان های تجاری و غیر تجاری بوده است. افزایش بهر وری ، انعطاف در مقابل تغییرات محیطی ، برآورده نمودن انتظارات مشتریان ، کسب مزیت رقابتی پایدار و … از عوامل پیدایش این نگرش بوده است.
مهندسی مجدد ، اصول کسب و کار سازمان های گذشته را مناسب سازمان های امروزی نمی داند ، ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندهای کسب و کار را مورد توجه قرار می دهد و به کنار گذاشتن بخش بزرگی از دانش و یافته های گذشته اعتقاد دارد. نکته مهمی که در این نگرش وجود دارد این است که با یاری گرفتن از نیازهای امروز بازار و فناوری های نوین چگونه کار سازمان را سامان دهیم. به همین دلیل مهندسی مجدد نگاه جدیدی به سازمان های امروزی داشته و تاکید زیادی بر نقش مشتریان در آرایش فرآیندهای سازمان ها دارد.
در این مقاله سعی می شود ، پس از تعریف اجمالی BPR بیمه ، به معضلات صنعت بیمه کشور پرداخته و پس از بررسی فرآیندهای موجود در بیمه های اتومبیل و مشکلات آن ، در مورد آرایش جدید این فرآیندها و چگونگی اجرای برنامه مهندسی مجدد در شرکت های بیمه بحث گردد.

مفهوم BPR
مایکل همر در کتاب معروف خود ، مهندسی دوباره شرکتها ، منشور انقلاب سازمانی» مهندسی مجدد را تعریف کرده و مزایای بکارگیری آنرا بر شمرده است و راهکارهایی را نیز برای اجرای موفق ان بیان می دارد. همراز نیروهای سه گانه نام می برد که سازمان ها را ملزم به قدم نهادن در این وادی می کند. این نیروها عبارت اند از : مشتریان ، رقبا و تغییرات پیوسته
دگرگونی مشتریان باعث شده است تولید انبوه و اعتبار خود را از دست بدهد. مشتریان در حال حاضر به حق انتخاب خود آگاه شده اند و اهمیت زیادی نیز برای آن قائل هستند. دسترسی این افراد اطلاعات مختلف در مورد محصولات ، نحوه ساخت ، رقبا ، قیمت و کیفیت محصولات و … اهمیت مشتریان را نزد شرکت های ارائه دهنده کالا یا خدمات به شدت افزایش داده است. به طوری که امروزه از مشتری به عنوان دیکتاتور دنیای تجارت یاد می شود.
رقابت تنگاتنگ نیز عامل دیگری جهت سوق پیدا کردن سازمان ها به سوی مهندسی مجدد است. بسیاری از شرکت ها سعی دارند با مهندسی مجدد فرآیندهای خود و تزریق صحیح فناوری اطلاعات و فناوری های نوین دیگر مزیت رقابتی برای خود ایجاد کنند و از فنا شدن بنگاه خود در دنیای جدید جلوگیری نمایند.
تحولات سریع محیطی و تکنولوژیک نی زه بعنوان عاملی جهت ایجاد تغییرات اساسی در سازمانها مطرح شده است. جهانی شدن اقتصاد و برداشته شدن مرزهای تجاری از عوامل عمده ایجاد تغییرات در دنیای امروز بوده است.
«همر» و «شامپی» مهندسی مجدد را اینگونه تعریف می کنند:
بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفت شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی مانند کیفیت ، قیمت ، خدمات و سرعت.

واژگان کلیدی در این تعریف عبارتند از:
الف- بنیادین: شیوه اصلی کار شرکت چیست. فراموشی عبارت «چه بوده است» و به کار بردن عبارت «چگونه باید باشد».
ب- ریشه ای: طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن طراحی کردن تغییرات سطحی مفید نبوده و بایستی ریشه ای باشد.
پ- شگفت انگیز: تغییرات چشمگیر و خارق العاده مورد نظر است نه تغییرات جزیی و اندک.
ت- فرآیند: طراحی مجدد بایستی بر فرآیند متمرکز باشد نه بر وظایف و شغل ها.

-3تعریف بیمه و تشریح وضعیت صنعت بیمه در ایران

ماده اول قانون بیمه ایران ، مصوب سال 1316 ، بیمه را این گونه تعریف می کنند:
«بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز حادثه ، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گرامی می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند»
بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه ، زبان و یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که این افراد پرداخت میشود از وجوهی تامین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند.
بیمه ها را با توجه به ماهیت آنها به سه گروه تامین اجتماعی ، بازرگانی و تعاونی تقسیم بندی می کنند. در بیمه های بازرگانی هدف کسب سود توسط متصدیان این امور می باشد. در حال حاضر چهار شرکت بیمه دولتی ایران ، آسیا ، البرز و همچنین چندین شرکت بیمه خصوصی در کشور فعالیت می کنند. در کشورهای بیمه بازرگانی معمولاً بیمه ها را به پنج گروه فنی تقسیم می کنند: بیمه های اتومبیل ، اشخاص ، مهندسی و مسئولیت ، حمل و نقل کالا و آتش سوزی.

1-3- وضعیت صنعت بیمه در ایران و معضلات موجود:
امروزی در بسیاری از کشورهای جهان حق بیمه های پرداختی توسط افراد و سازمان ها درصد قابل توجهی از هزینه های افراد و سازمان ها را تشکیل می دهد. برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در ایران از دو شاخص «سرانه حق بیمه» و «نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی» استفاده می شود.
الف) سرانه حق بیمه: این شاخص در کشور ما در سال های اخیر رشد صعودی داشته و از 25.309 ریال در سال 1376 به 256.540 ریال در سال 1383 رسیده است. اما با وجود رشد محسوس ، هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته وجود دارد. متوسط سرانه حق بیمه در دنیا معادل 3/393 دلار است که بیش از 13 برابر سرانه حق بیمه ایران است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بیمه بیکاری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بیمه بیکاری در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بیمه بیکاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بیمه بیکاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بیمه بیکاری در word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق بیمه بیکاری در word

مقدمه 1
بخش نخست: کلیات 2
مبحث اول ـ بیکاری 2
گفتار اول : تعریف بیکاری 2
گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری 3
1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر) 4
2- مهاجرت روستاییان به شهر 4
3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر 4
4- مشکلات زنان و رشد بیکاری 4
5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال 5
6-پایین بودن توان تولید 5
7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی 5
8- خصوصی‌سازی 5
9- کندی رشد تولید و کاهش بهره‌وری و کاهش دستمزدها 5
10- کمبود سرمایه‌گذاری 5
11- عدم تخصص و مهارت نیروی کار 6
12- عدم توجه به صنعت توریسم 6
گفتار سوم : انواع بیکاری 6
1- بیکاری ادواری 7
2- بیکاری عارضی یا اصطکاکی 7
3- بیکاری ساختاری یا بنیادی 8
4- بیکاری پنهان 9
5- بیکاری کلاسیک 9
گفتار چهارم: حق اشتغال و مقابله با بیکاری 9
بند اول : حق اشتغال و مقابله با بیکاری در قانون اساسی و قوانین داخلی ایران 11
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
ب) قوانین عادی 13
الف) … منع تبعیض در اشتغال و حرفه … 14
ح) اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور». 15
2- قانون کار 15
بند دوم : حمایت از اشتغال و مقابله با بیکاری در اسناد بین‌المللی 17
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) 18
2- منشور ملل متحد 18
3- مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار 19
گفتار پنجم : حمایت در مقابل بیکاری 22
1- بیمه بیکاری و همبستگی حرفه‌ای 24
2- کمک به بیکاران 25
مبحث دوم ـ ماهیت بیمه بیکاری 25
گفتار اول : بیمه و انواع آن 26
بند اول : بیمه‌های خصوصی 27
بند دوم : بیمه‌های اجتماعی 27
1- بیمه‌ اجتماعی 28
2- کمک دولت 29
گفتار دوم : انواع طرح‌های مزایای بیکاری 30
گفتار سوم : تاریخچه طرح‌های مزایای بیکاری 31
گفتار چهارم : مشمولین مزایای بیکاری 32
گفتار پنجم: منابع و درآمدهای صندوق‌ها 32
گفتار ششم: شرایط 32
گفتار هفتم: مزایا 33
گفتار هشتم : اداره 33
گفتار نهم : نظرات مخالف و موافق بیمه بیکاری 33
بند اول : نظرات مخالفین 34
بند دوم : نظرات موافقین 34
گفتار دهم: بررسی مقرری‌های بیکاری در برخی کشورها 35
بند اول : کانادا 35
بند دوم : ایالات متحده آمریکا 37
بند سوم : آلمان 38
بند چهارم : مصر 40
بند پنجم : شیلی 41
1- پوشش 42
2- منابع مالی 42
3- برداشت‌ها 42
4- یارانه‌های عمومی از صندوق تعاون 43
6- اداره صندوق‌ها 44
7- کمیته استفاده‌کنندگان 44
منابع 45

بیکاری از خطرات بزرگی است که به خصوص جوامع در حال توسعه را تهدید می‌کند و مردم آنها را با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو می‌سازد. بیکاری اثرات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی سوء هم بر کلیت جامعه و هم بر زندگی خصوصی افراد وارد می‌آورد و جامعه و افراد را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد. قطعاً به همین دلیل است که یکی از عمده‌ترین اهداف دولت‌ها در عصر کنونی ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری است تا بدین‌ترتیب جامعه را از خطرات بزرگ نجات دهند.
فارغ از علل و عوامل بیکاری، روش‌های پیشگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال و تکلیف دولت به ایجاد اشتغال که اتفاقاً مباحث مهم و با ارزشی هستند آنچه در بررسی حاضر از اهمیت برخوردار است حق مردم و شهروندان جامعه برای داشتن تأمین اجتماعی مناسب و درخور حیثیت انسانی آنها در مقابل خطر از دست دادن درآمد و منابع امرار معاش در اثر بیکاری و تکلیف دولت در این زمینه است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیت بیکاری را از نظر دور نداشته و حمایت در برابر بیکاری را در بند 1 ماده 23 خود حق افراد و تکلیف دولت‌ها می‌داند.
قانون اساسی نیز در اصل 29 خود برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری را حقی همگانی قلمداد می‌کند و دولت را مکلف می‌کند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
با توجه به اینکه از دست دادن درآمد در اثر بیکاری از خطراتی است که هیچ‌یک از مؤسسات خصوصی بیمه به دلیل زیان‌آور بودن حاضر به بیمه نمودن آن نیستند، روش‌هایی که برای حمایت از درآمد افراد در صورت بیکاری وجود دارد بیمه‌های اجتماعی و کمک‌های دولت است که در کشورهای مختلف حسب اقتضاء اعمال و اجرا می‌شوند.
بیمه بیکاری که موضوع بررسی حاضر است از انواع بیمه‌های اجتماعی است که به‌طور دوجانبه از سوی کارگر و کارفرما تأمین مالی می‌شود و البته اغلب دولت نیز در تأمین مالی آن مشارکت دارد. این نوع بیمه که اغلب طبق قوانین ملی، اجباری است، طبق قانون کارگرانی می‌توانند تحت پوشش آن قرار گیرند که بدون میل و اراده بیکار شده‌اند و آماده کار می‌باشند لیکن از یافتن شغل جدید عاجزند. در کنار این بیمه، دولت‌ها کمک‌هایی برای معیشت افرادی که به دلایلی خارج از شمول طرح‌اند مقرر و برحسب آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون وسع باتوجه به سطح معیشت افراد، پرداخت می‌کنند و بدین‌ترتیب درصدد حمایت از درآمد شهروندان و جلوگیری از فقر گسترده می‌باشند.
در ایران نیز باتوجه به الزام اصل 29 قانون اساسی، نظام حمایت از معیشت افراد در صورت بیکاری به صورت بیمه اجتماعی با تصویب قانون بیمه بیکاری به طور آزمایشی در سال66 برقرار شد. با تصویب قانون مزبور، نظام بیمه بیکاری در ایران نیز حاکم شد و طبق همان قانون مقرر شد که مشارکت کارگران در آن اجباری است و از طریق پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، به صورت الزامی، به عمل می‌آید. مشمولین طرح مزبور کارگران مشمول قانون کار، می‌باشند که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند و در جستجوی کار جدید می‌باشند و تا یافتن کار جدید با اعمال شرایطی از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند بود.
در مدت حدود 18 سال اجرای قانون مزبور، مشکلات و نواقصی در اجرای قانون ظاهر شده‌اند و نظام بیمه بیکاری ایران را با چالش‌هایی مواجه ساخته‌اند، در مطالعه حاضر در دو بخش جداگانه ابتدا کلیاتی در مورد بیمه بیکاری با نگاهی به مقررات ملی برخی کشورها، ارایه خواهد شد (بخش نخست). در بخش دیگر نیز (بخش دوم) نظام حقوقی بیمه بیکاری ایران مورد بررسی واقع خواهد شد تا ضمن بررسی قانون بیمه بیکاری سعی در یافتن محل چالش‌های مزبور در قانون شود.

بخش نخست: کلیات
مبحث اول ـ بیکاری
گفتار اول : تعریف بیکاری
بیکاری یکی از مشکلات بسیار بزرگی است که به خصوص در دهه‌های اخیر اکثر کشورهای توسعه ‌نیافته و در حال توسعه را آزار می‌دهد. بسیای از کشورهای در حال توسعه بنا به دلایلی از نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می‌برند، بنابراین یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی در این کشورها ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری می‌باشد. بیکاری رابطه نزدیکی با فقر گسترده دارد. به گفته فلورانس پیترسون بیکاری برای افرادی که تنها درآمد آنها را مزد یا حقوق تشکیل می‌دهد مصیبتی است که لطمات فراوانی به بار می‌آورد.
مفهوم بیکاری هر چند به نظر ساده می‌رسد ولی مهم است که درباره آن تعاریفی ارایه داده شود.
در مورد بیکاری تعاریف متعددی ارایه شده است از جمله موارد زیر :
1- اشخاص در حال بیکاری شامل کسانی است که سن آنها بین 15 الی 64 سال بوده، به گروه‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند :
– کارگران در جستجوی کار
– اشخاصی که تازه به سن کارکردن رسیده‌اند
– اشخاصی که بدون شغل ثابت هستند
– اشخاصی که کار آنان متوقف شده است.
2- بیکار کسی است که شرایط زیر را داشته باشد :
– در دوره مراجعه هیچگونه کاری نداشته باشد
– سن او بین 13 الی 64 سال باشد
– توانایی کارکردن داشته باشد
– در جستجوی کار باشد.
آنچه که از تعاریف فوق استنباط می‌شود این است که بیکاری در شرایطی محقق می‌شود که جمعیت فعال عملاً فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده بیکاری رخ می‌دهد.
3- بیکار از لحاظ اقتصادی به افرادی اطلاق می‌شود که با دستمزدهای جاری تمایل به کار کردن دارند اما شغلی را نمی‌یابند.
4- بیکاری وضعیتی است که در آن اشخاص به دنبال کار می‌گردند اما قادر به یافتن آن نیستند.
5- بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار که امروزه حداقل در زمینه گزارش آمار بیکاری کاربرد زیادی دارد : افراد بیکار کسانی هستند که بیش از یک ساعت در طول دوره رجوع کوتاه (عموماً هفته یا روز گذشته) کار نکرده‌اند، برای کار کردن در دسترس هستند و فعالانه متقاضی کار می‌باشند.
6- بیکار به کسی گفته می‌شود که قادر به کار و متقاضی کار کردن با نرخ مزد رایج می‌باشد لیکن از پیدا کردن کار با چنین مزدی ناتوان است.
7- قانون بیمه بیکاری نیز در ماده 2 خود بیکار را چنین تعریف می‌کند : «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد».
تمام تعاریف ارایه شده در بالا در یک نکته مشترک هستند و آن این است که یک شخص از کار کردن بازمانده است و در واقع بیکاری حالتی است که افراد کاری را برای امرار معاش درخور حیثیت انسانی خودشان، دارا نیستند. این امر می‌تواند علل و عوامل زیادی داشته باشد که در زیر بررسی می‌شوند.

گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری
بیکاری قاعدتاً ناشی از فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن می‌باشد عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از سطح دستمزدها، نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیتی، پوشش تحصیلی، سطح تحصیلات، هزینه زندگی و بار تکفل، فرهنگ عمومی نسبت به اشتغال زنان. هر یک از عوامل مذکور به نحوی بر حجم عرضه نیروی کار تأثیر می‌گذارند. در مقابل تقاضای نیروی کار نیز تحت‌تأثیر سطح دستمزدها، میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید، نوع تکنولوژی از نظر سرمایه‌بری و کاربری آن، نسبت بهره‌وری نیروی کار به سرمایه قرار دارد. میزان تأثیر عوامل مذکور بر عرضه و تقاضا در جوامع مختلف با ساختارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون، متفاوت است. ولی نتیجه‌ای که از تعامل عرضه و تقاضای نیروی کار در این جوامع در میزان بیکاری ایجاد می‌شود یکسان است.
ذیلاً هر یک از علل و عوامل بیکاری را مختصراً توضیح می‌دهیم البته علت‌ها در موارد ذیل خلاصه نمی‌شود و مطمئناً موارد زیادی هستند که می‌توان به عنوان ریشه‌های بیکاری از آنها یاد کرد :
1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر):
افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر (در نتیجه رعایت موارد بهداشتی) در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، خود عاملی است برای رشد بیکاری. در این کشورها، این امر سبب شده است که آهنگ افزایش جمعیت به نحوی مداوم سرعت یابد و موجب وسعت پایه هرم سنی شود و سرانجام به افزایش نسبت جوانان غیرفعال به کل جمعیت منجر گردد.
2- مهاجرت روستاییان به شهر:
یکی از عوامل اصلی تعمیم بیکاری در کشورهای در حال توسعه که آشکارا به چشم می‌خورد این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزافزون روستاها را مشغول به کار سازد. فقط در طی مدتی از سال، کار برای تمامی مردم وجود دارد و حتی به هنگام کاشت و برداشت محصول کمبود نیروی انسانی به چشم می‌خورد ولی در بقیه سال هیچگونه کار مفیدی وجود ندارد. اضافه بر آن، کمبود امکانات رفاهی و آموزش و عدم وجود ا طلاعات کافی و بسیاری علل دیگر، سبب مهاجرت روستاییان به شهر می‌شود. مهاجرت بی‌رویه به شهرها خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی از جمله بیکاری است. مهاجرت روستاییان به شهرها باعث رشد کاذب جمعیت در شهرها می‌شود و باتوجه به عدم رشد موزون صنایع و بخش‌های خدماتی، سبب ایجاد بیکاری در شهرها می‌گردد.
3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر:
مهم‌ترین ویژگی تکنولوژی، اشتغال مهارت‌های انسانی به ماشین‌های صنعتی و عملیات اجرایی از انسان به ماشین است. امروزه با گسترش صنایع و سازمان‌های تولیدی و اجبار اقتصادی در تولیدات انبوه، کارفرمایان با تغییر نوع کار از کاربر به سرمایه‌بر معضلی را به نام بیکاری به وجود آورده‌اند.
4- مشکلات زنان و رشد بیکاری:
ازدواج زنان شاغل باعث می‌شود آنها دچار مشکلات جانبی از قبیل فرزندداری و خانه‌داری شوند و به تدریج دست از کار بکشند و یا اینکه در کیفیت زندگی کاری خلل وارد می‌شود که به ترتیب با بی‌کاری آشکار و پنهان مواجه می‌شوند. از طرف دیگر در اغلب کشورهای در حال توسعه زنان اساساً نسبت به مردان دسترسی کمتری به آموزش و پرورش، فرصت‌های شغلی، درآمد و قدرت دارند که این خود عاملی است برای رشد بیکاری در این طیف از افراد جامعه که بخش وسیعی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند.
5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال:
به این معنا که در اغلب کشورهای جهان سوم نرخ رشد تولیدات بسیار بالا و خیره‌کننده است در حالی که نرخ رشد اشتغال به نحو قابل‌توجهی پایین است و در بسیاری موارد این نرخ حتی ثابت مانده است. اساساً دلیل این عدم تطابق به رشد بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود.
6-پایین بودن توان تولید:
هر قدر توان تولید دراثر عوامل مختلف از جمله پایین بودن رشد اقتصادی کاهش یابد مشکل بیکاری هم افزایش خواهد یافت. را ه‌حل این مشکل چنین توصیف شده است که رشد اقتصادی در جامعه ایجاد شود، زیرا رشد اقتصادی توان تولید را افزایش داده، اشتغال کامل را پدید خواهد آورد.
7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی:
از جمله عللی که در مسأله بیکاری و رشد آن مخصوصاً در کشورهای کم‌توسعه یافت می‌شود همین موضوع است چرا که در اکثر این کشورها آموزش عالی کمترین ارتباط با سیستم کاریابی جامعه دارد و دستگاه آموزش به فعالیت تئوریک و نظری خود می‌پردازد بدون اینکه هیچ ارتباطی بین خود و سیستم کاریابی و صنعت ایجاد نماید، همچنین سیستم اجرا و فعالیت‌های صنعتی به کار خویش مشغول هستند بدون اینکه کمترین ارتباطی با دستگاه آموزش داشته باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رایگان قانون بیمه محصولات کشاورزی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رایگان قانون بیمه محصولات کشاورزی در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رایگان قانون بیمه محصولات کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رایگان قانون بیمه محصولات کشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رایگان قانون بیمه محصولات کشاورزی در word :

ماده واحده – به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی , دام ,‌ طیور , زنبور عسل , کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ , طوفان , خشکسالی , زلزله , سیل , سرمازدگی , یخبندان ,‌ آتش سوزی , صاعقه , آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی , صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس می شود.
تبصره 1- صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و براساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره و دارای شورای عالی مرکب از وزراء کشاورزی , امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی می باشد, حدود وظایف و اختیارات شورای عالی در اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد آمد.
تبصره 2- شورای عالی بیمه محصولات کشاورزی دارای کمیته فنی مرکب از نمایندگان ذیصلاح و تام الاختیار اعضای شورای عالی و صندوق با وظایف زیر خواهد بود:‌
1- بررسی و تائید کلیه طرحها و برنامه ها و مسائلی که از طریق صندوق به شورای عالی احاله می گردد.
2- نظارت برحسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب به نیابت از طرف شورای عالی .
3- بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی که توسط صندوق ارجاع می شود. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word دارای 357 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word :

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.

آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.

نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.

در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.

در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.

در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.

در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.

تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.

سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی  گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر  فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

دانلود شرکت سهامی بیمه ایران در word با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه  واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً  فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.

تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.

فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری

قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.

واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.

ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش دربردارد. بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات در word دارای 406 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات در word :

بیمه آتش سوزی
قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و اداره آتش سوزی سان در سال 1710 پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.

آتش سوزی بزرگ لندن
درساعت 2 بامداد یکشنبه اول سپتامبر 1666 میلادی، در معبر باریکی کنار رودخانه تایمز، حریقی رخ داد و قیر و کنف و زغال سنگ انباشته در محل، آتش را گسترش داد. سهل انگاری در مهار آتش و خاموش نکردن بهنگام آن، سبب شد که آتش لحظه به لحظه و با سرعت دامنه پیدا کند و هر چه را در مسیرش قرار دارد بسوزاند و با خاکستر یکسان کند. هنگامی که آتش به پل بزرگ لندن ( تنها راه عبور مردم) رسید، بندهای پل ازهم گسست و الوارهای نیم سوخته و مشتعل بناها به داخل رودخانه و روی پمپهای دستی که تنها وسیله برای خاموش کردن آتش محسوب می شد ریخته شد و آنها را بی استفاده ساخت. بدین قرار، مردم ناگزیر شدند که با سطلهای پر از آب که دست به دست می دادند به خاموش کردن آتش مبادرت ورزند. رفته رفته که آتش گسترش می یافت، اضطراب مردم هم بالا می گرفت زیرا شعله های آتش، به شکل امواج وسیعی، ساختمانها را گروه گروه در بر می گرفت و باد شدید خاوری نیز باعث می شد که قطعات مشتعل به مسافتهای زیاد پرتاب و هر لحظه بر دامنه حریق افزوده شود؛ آتش همچنان پیش می تاخت و مردم وحشت زده را پس می راند. جمعیت، مبهوت و مأیوس و متوحش، هر چه از اثاث خانه که به دستشان می رسید و حمل کردنی بود، بر می داشتند و به کوچه ها و خیابانها و در نهایت به صحراها می گریختند. رود تایمز، از قایقها و کرجیها انباشته بود که با سرعت هر چه بیشتر، رفت و آمد می کردند و مردم و بارهایشان را به محلهای امن می رساندند. هر چند که این مکانها هم چندان امن امن نبودند و گهگاه بارانی از قطعات مشتعل برسرشان می بارید و آتش، قایقها و سرنشینان آنها را به کام خود می کشید و به اعماق آبها فرو می برد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راهکارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله راهکارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهکارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راهکارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راهکارهای ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری در word :

ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری، ارائه خدمات مناسب و سریع به مردم، اولین فرمان رییس‌جمهور در مور اصلاح صنعت بیمه کشور است که تعیین راهکارهای آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی سپرده شده است.
در خصوص اجرایی شدن این جهت‌گیری صنعت بیمه، نقطه نظرات کارشناسان این صنعت را جویا شدیم.
معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی، کارشناسان صنعت بیمه و برخی از مدیران عامل بیمه‌های خصوصی بر حذف نظام تعرفه تاکید کردند و خواستار آزادسازی نرخ و شرایط شدند، مدیران دیگری نیز برای جلب نظر مشتری و رفاه حال آنان بحث واگذاری سهام و شراکت آنان را مدنظر قرار دادند، اما مدیر یک شرکت خدمات بیمه‌ای (نماینده حقوقی) ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری‌مداری را به محور کلی ارائه خدمات بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه، خدمات شرکت‌های بیمه به شبکه فروش و ارائه خدمات شبکه فروش به مشتریان تقسیم کرد…
آزادی رقابت
غلامحسین جباری، کارشناس ارشد صنعت بیمه کشورمان در خصوص ایجاد رقابت بر پایه مشتری‌مداری با تاکید بر رفع محدودیت‌های مقرراتی بر عملکرد صنعت بیمه خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه‌ در رقابت باید آزاد باشند.
او افزود: البته بحث نظارت فنی توسط بیمه مرکزی الزامی است تا از بروز هرگونه اشتباهی جلوگیری شود اما تبدیل نظام تعرفه به نظام مالی باید در رئوس مسائل قرار گیرد.
جباری با اشاره به علاقه‌مندی دولت در نظارت بر بیمه شخص ثالث به خاطر آثار اجتماعی آن اظهار داشت: به جز بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه مشروط بر رعایت نکات فنی و ارزیابی درست ریسک‌ها به منظور جلوگیری از زیان‌های احتمالی باید بتوانند در سایر رشته‌ها به صورت آزادانه فعالیت و رقابت کنند.
آیت‌ کریمی، معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران نیز در خصوص رقابت بر پایه مشتری‌مداری گفت: متاسفانه شرکت‌های بیمه و شبکه فروش (نمایندگان- کارگزاران) برای پیروزی در رقابت در بازار کنونی اقدام به کاهش نرخ و حق بیمه دریافتی می‌کنند، او با یادآوری اینکه نرخ حق بیمه رشته‌های بیمه‌ای در ایران از سایر نرخ‌ها در بازار بین‌المللی بالاتر است، ادامه داد: بیمه مرکزی برای حمایت از بیمه‌گذاران ایرانی در بحث رقابت و همچنین نزدیکی نرخ و شرایط به قیمت‌های جهانی درصدد است تا نظام تعرفه را به تدریج کنار گذارد.

کریمی از رشته‌های آتش‌سوزی و باربری به عنوان اولین رشته‌هایی که بیمه‌مرکزی آزادسازی نرخ و شرایط را از آنان آغاز می‌کند، نام برد و خاطرنشان کرد: همچنین رشته‌های درمان و شخص ثالث که در مرز زیان هستند با اقدامات بیمه مرکزی در خصوص درمان و مدیریت نیروی انتظامی در کاهش تصادف رانندگی نیز کنترل می‌شوند.
معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران در مورد فعالیت کنونی شرکت‌های بیمه یادآور شد: شرکت‌های بیمه سال‌ها است براساس نظام تعرفه فعالیت می‌کنند و براساس مصوبات شورای عالی بیمه حداقل نرخ‌ها اعلام شده و کاهش این حداقل‌ها یک تخلف به حساب می‌آید، در حالی که با نظام مالی شرکت‌های بیمه می‌توانند با توجه به شرایط مالی خود ریسک‌ها را ارزیابی کرده ونرخ و شرایط مناسبی را به مشتری ارائه دهند.
به گفته کریمی صنعت بیمه کشور در دوران گذار قرار دارد و با توجه به حساسیت‌های این دوران بیمه مرکزی در اجرای نظارت فنی و تبدیل نظام تعرفه به مالی باید نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید.
معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه رقابت بر پایه مشتری‌مداری یعنی ارائه محصول با قیمت و کیفیت مناسب به مشتری خاطرنشان کرد: خریداران سایر کالاهای ملموس انتخاب ساده‌تری پیش روی دارند، زیرا با توجه به شرایط و ویژگی‌های محصول و داشتن کارت ضمانت و خدمات پس از فروش کالا را انتخاب می‌کنند اما این مساله در خصوص خریداران بیمه‌نامه صدق نمی‌کند.
کریمی ادامه داد: در واقع اطلاعات بیمه‌گزاران از جزییات بیمه‌نامه‌ها بسیار اندک است و در معرفی صحیح بندهای بیمه‌نامه نمایندگان و کارگزاران نقش حساسی را ایفا می‌کنند.
کریمی با تاکید بر فروش تکنیکی و مبتنی بر اصول صحیح بازاریابی در صنعت بیمه گفت: یک فروشنده بیمه‌نامه باید با زبان مشتری صحبت کند و در ارائه شرایط و ویژگی‌های بیمه‌نامه ضمن دارا بودن اطلاعات صحیح، اطلاعات کافی و مناسبی را به مشتری ارائه دهد تا بیمه‌گزار بداند چه بیمه‌نامه‌ای را با چه شرایطی خریداری کرده است.
او ادامه داد: این امر موجب حفظ مشتری برای سال‌های متمادی نیز خواهد شد. به گفته آیت کریمی فروش مناسب و ارائه خدمات سریع به مشتریان بهترین گام در جهت مشتری‌مداری در صنعت بیمه کشورمان می‌باشد.
خصوصی‌سازی، شرط رقابت
حسین کریم‌خان زند مدیر عامل بیمه پارسیان نیز بر آزادسازی نرخ و شرایط تاکید کرد و گفت: تا زمانی که بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار نشوند رقابت بر مبنای سوددهی صورت نمی‌گیرد و این دو گانگی موجود در بازار بیمه اجازه رشد و توسعه به صنعت بیمه را نخواهد داد.
او با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی گفت: ادامه روند موجود در بازار بیمه کشورمان رشدی بیش از آنچه تاکنون وجود داشته را رقم نخواهد زد و امکان توسعه صنعت بیمه فراهم نخواهد شد.
کریم‌خان زند در خصوص ارائه خدمات بیمه به مشتریان گفت: مرکز تحقیق و توسعه بیمه پارسیان بیش از یک سال است که بر روی مسائل خدمت‌رسانی به مشتری به ویژه کاهش اتلاف وقت کار می‌کند و ظرف یک ماه آینده با ارائه طرح نوینی با همکاری شرکت خودروسازی ایران‌خودرو گام جدیدی را برای سرویس‌دهی به بیمه‌گذاران اتومبیل برمی‌دارد.
به گفته او بیمه پارسیان برای مشتری مداری طرح‌های جدیدی را آماده پیاده‌سازی دارد.
بیانیان مدیرعامل بیمه توسعه نیز مانند سایر همکاران خود در صنعت بیمه بر رفع محدودیت‌های دست و پاگیر مقررات بیمه مرکزی برای اجرای مشتری مداری تاکید کرد و گفت: یک شرکت بیمه باید اختیار آن را داشته باشد که با توجه به بنیه مالی و ذخایر خود با شرایط و نیازهای مشتری کنار بیاید و بیمه‌نامه‌های متناسب با نیازهای بیمه‌گذار را صادر نماید.
او ادامه داد: رعایت نرخ‌های ثابت اجتناب از تخفیف و شرایط براساس مصوبات شورای عالی بیمه و نظارت بیمه مرکزی دیگر فرصتی برای رقابت و مشتری مداری باقی نگذاشته است.
بیانیان تبدیل نظام تعرفه به مالی را حذف رقابت مکارانه اعلام کرد و گفت: بیمه‌گر باید با ارزیابی و شناسایی درست ریسک و شفافیت مالی خود بیمه‌گری کند.
مدیرعامل بیمه توسعه همچنین بر حذف واگذاری اتکایی- اجباری ریسک‌ها به بیمه مرکزی تاکید کرد و گفت: واگذاری اتکایی به صورت اختیاری اجرا شود و بحث اجباری آن حذف شود.
بیانیان در مورد خدمات سریع به بیمه‌گذاران به ویژه رشته اتومبیل که حجم عمده‌ای از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده گفت: کارشناسان صنعت بیمه اکنون برای مقابله با تقلبات بیمه‌ای در امر پرداخت خسارات اتومبیل بیشتر دقت می‌کنند که زمان برخواهد بود در حالی که اگر بانک اطلاعات نیروی انتظامی و بیمه مرکزی به یکدیگر وصل بودند از وقوع بسیاری از تقلبات بیمه‌ای و سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری می‌شد.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بیمه اتومبیل و بیمه باربری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بیمه اتومبیل و بیمه باربری در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بیمه اتومبیل و بیمه باربری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بیمه اتومبیل و بیمه باربری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بیمه اتومبیل و بیمه باربری در word :

بیمه اتومبیل

بیمه های اتومبیل شامل بر سه نوع بیمه یعنی : بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، بیمه حوادث سرنشین و راننده (این دو بیمه نامه بهمراه یکدیگر ارائه میگردد و بعنوان بیمه شخص ثالث شناخته می شود ) و بیمه بدنه هستند .مشخصات هریک از بیمه نامه ها از این قراراست .

انواع بیمه نامه های اتومبیل شرکت بیمه دانا
1-بیمه نامه شخص ثالث و مازاد :
دراین نوع بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی یا مالی ) تحت پوشش قرار می گیرد . منظور از جبران خسارت بدنی ، تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی حاصل از حوادث رانندگی همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است . جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود . بیمه شخص ثالث در اغلب کشورهای جهان اجباری شده و درایران نیز از سال 1347 تاکنون داشتن آن اجباری است و مازاد بر سقف اجباری مصوب ، به صورت پوشش های اختیاری مازاد به متقاضیان ارائه می شود .

خطرات تحت پوشش :
حوادث مشمول این بیمه نامه شامل هرگونه تصادف ، سقوط ، آتش سوزی، یا انفجار وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک تریلر متصل به آنهاو نیز خساراتی که از محمولات وسایل نقلیه بیمه شده به اشخاص ثالث وارد می شود . اشخاصی که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه دچار زیانهای بدنی یا مالی می شود ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص ذیل :
الف ) بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه
ب) کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه (این استثناء با لحاظ حق بیمه اضافی در بیمه نامه ها پوشش داده است )
ج ) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد

خطرات خارج از تعهدات بیمه نامه
1- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله
2- خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
3- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
4- خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه
5- خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم
6- خسارات ناشی از حوادثی که درخارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد .
بیمه نامه شخص ثالث به منظور حمایت از کلیه زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی ، اجباری اعلام شده و بهتر است دارندگان وسایط نقلیه به هنگام مراجعه به شعب و نمایندگی های بیمه تقاضای خرید بیمه نامه با تعهدات جانی مناسب و کافی متناسب با ارزش ریالی دیه کامل مرد مسلمان و تعهدات مالی مازاد را بنمایند تا درزمان بروز خسارت های احتمالی از مشکلات ناشی از نداشتن بیمه نامه کامل پیش گیری کنند . چه بسا افرادی که به دلیل نداشتن بیمه نامه و تصادف با وسیله نقلیه ، منجر به فوت یا نقص عضو یا خسارت های مالی سنگین به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشکلات حاشیه ای متعدد ناشی از تصادف قادر به جبران خسارت وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محکوم شده اند . پس رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه کامل شخص ثالث و مازاد حتی برای یک لحظه اشتباه محض است .
حق بیمه و تخفیف عدم خسارت :
حق بیمه این بیمه نامه براساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه گر مطابق تعرفه های مصوب جاری تعیین و اعمال میشود . به منظور تشویق بیمه گذاران به دقت در رانندگی به آن دسته از بیمه گذارانی که دریکسال بیمه ای منجر به هیچگونه خساراتی نشده باشند به هنگام تمدید بیمه نامه تخفیف اعطا می شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال های بعدی به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید