دانلود مقاله بررسی مقدماتی پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع بخشی از حوزه آبخیز قره قاچ استان اصفهان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مقدماتی پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع بخشی از حوزه آبخیز قره قاچ استان اصفهان در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مقدماتی پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع بخشی از حوزه آبخیز قره قاچ استان اصفهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی مقدماتی پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع بخشی از حوزه آبخیز قره قاچ استان اصفهان در word

مقدمه
1-موقعیت منطقه
1-1 موقعیت جغرافیایی
2-1 آبادیها
3-1 وضعیت فعلی اراضی
2- خلاصه ای از هوا و اقلیم منطقه
1-2 بارندگی متوسط
2-2 دما
3- پوشش گیاهی و بررسی های آن
1-3 شناسایی کلی فلور و جوامع گیاهی منطقه
2-3 روش مطالعه پوشش گیاهی
1-2-3 تیپ بندی گیاهی
1-1-2-3 تیپ بندی اولیه
2-1-2-3 نام گذاری تیپ های گیاهی
– روش تخمین
– روش اندازه گیری مضاعف
– روش خطی
– روش کوادرات
2-2-3 تشریح تیپ های گیاهی
– تیپ I
– تیپ II
– تیپ III
– تیپ IV
روش های تعیین ظرفیت چرا
1- مشخص کردن ظرفیت چرا با روش تخمین و اندازه گیری مضاعف
2- مشخص کردن ظرفیت چرا با ارزیابی پوشش تاجی
3- مشخص کردن ظرفیت چرا با توجه به درجات وضعیت مرتع و میزان بارندگی
4- مشخص کردن ظرفیت چرا با روش آدلاید
5- مشخص کردن ظرفیت چرا با روش قطع و توزین
3-2-3 ارزیابی وضعیت مرتع
دستور العمل روش ارزیابی و طبقه بندی وضع مرتع
جدول ارزیابی وضعیت مرتع
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی مقدماتی پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع بخشی از حوزه آبخیز قره قاچ استان اصفهان در word

1- مقدم ، محمدرضا ، 1378 ، کتاب مرتع ومرتعداری ،انتشارات دانشگاه تهران
2- باغستانی ، ناصر ، 1386 ،جزوه مرتعداری و آنالیز ، انتشارات دانشگاه آزاد میبد
3- زارعی ، غلامرضا ، 1386 ، جزوه شناسایی گیاهان مرتعی (2) ، انتشارات دانشگاه آزاد میبد
4- قاسمی ، اصغر ، 1386 ، جزوه شناسایی گیاهان مرتعی (1) ، انتشارات دانشگاه آزاد میبد

مقدمه     

مراتع و چراگاههای کشور که امروز مورد استفاده قرار می گیرند. در اثر اعمال مدیریتهای ناصحیح از جمله چرای بی رویه، چرای زودرس، خارج از فصل، تبدیل اراضی مرتعی به زراعت و غیره، عمدتاً گرایش قهقرائی پیدا کرده اند. در این رویشگاههای مرتعی پیوسته از تراکم گیاهان خوشخوراک کاسته می گردد و بر تعداد و رشد نمو نباتات غیر خوشخوراک افزوده می شود. و در نتیجه مرتعی به وجود می آید. که اغلب یا همه نباتات آن غیر خوشخوراک و یا حتی سمی می باشد. و جزء تولید خسارات و تلفات برای دامدار نتیجه دیگری از این مراتع حاصل نمی شود

ضرورت توجه بیشتر به مراتع و اصلاح دام به دلایل زیر است

ـ تامین علوفه مورد نیاز برای دام، از آنجا که تولیدات دامی بویژه گوشت در تمام فصول سال اساس تغذیه و تامین پروتئین جمعیت کشور می باشد و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و نیاز به تولیدات دامی بیشتر در آینده، ضرورت توجه بیشتر به مراتع احساس می شود

ـ مراتع به عنوان یک منبع ذخیره کننده نزولات آسمانی و کنترل فرسایش تشدید شونده

ـ مراتع ذخیره گاه طبیعی ژنتیک گیاهی و جانوری و همچنین مامن و زیستگاه انواع و اقسام موجودات زنده

ـ مراتع به عنوان فضایی مستعد برای تفریح و تفرج و گذراندن اوقات فراغت شهروندان

ـ و ;

با توجه به موارد ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که پوشش گیاهی مراتع به عنوان مهمترین عامل در بالا بردن سطح کیفی مراتع مطرح است

برای رسیدن به مدیریت صحیح در مراتع ضرورتاً می بایست از وضعیت موجود در آنها اطلاعات لازم کسب و به استناد این داده ها برای آینده هر یک از رویشگاههای مرتعی برنامه ریزی در زمینه حفظ و احیاء و بهره برداری نمود. به همین منظور پروژه حاضر در نظر دارد. که با شیوه های مختلف علمی نسبت به ارزیابی مراتع بخشی از حوزه آبخیز انجیرآوند اقدام نماید. امید می رود که با شناخت مقدماتی که در رابطه با پوشش گیاهی این مراتع حاصل می شود بتوان نسبت به تهیه طرح اجرائی مرتعداری برای منطقه اقدام نمود

1 ـ موقعیت منقطه

1 ـ 1 ـ موقعیت جغرافیائی

منطقه مورد مطالعه به عنوان بخشی از حوزه انجیر آوند محسوب می گردد

که در فاصله 35  کیلومتری جنوب شهرستان سمیرم قرار گرفته است

این منطقه بین عرض جغرافیایی “00 َ80  34 تا “00 َ85 38 و طول جغرافیایی “00 َ90 55 تا “00 َ40 56 قرار دارد. که حداقل ارتفاع آن 2640 متر و حداکثر ارتفاع آن 3170 متر می باشد

مساحت منطقه که از طریق پلانمیتری نقشه توپوگرافی به مقیاس 50000: 1 سازمان جغرافیایی کشور مشخص شده برابر 712 هکتار می باشد

2 ـ 1 ـ آبادیها

با توجه به اینکه این منطقه دارای بارندگی 300 تا 400 میلی متر می باشد در اراضی دشتی ودر نزدیکی آبراهه اصلی اراضی زراعی و همچنین آبادیهایی مشاهده شده است

3 – 1 – وضعیت فعلی اراضی

در محدوده مورد مطالعه به علت بارندگی وآب مناسب برای کشاورزی و همچنین خصوصیات خاک،اراضی زراعی و باغات دیده می شود

و کاربری فعلی اراضی باغداری،مرتع،زیستگاه حیات وحش می باشد

منطقه به 4 بخش ،اراضی دشتی،تپه ماهوری با شیب تند، تپه ماهوری با شیب ملایم و اراضی کوهستانی تقسیم می شود

2 ـ خلاصه ای از هوا و اقلیم منطقه

1 ـ 2 ـ بارندگی متوسط

بارندگی متوسط حوزه مورد مطالعه براساس بارندگی ایستگاه هواشناسی مجاور حوزه   430 میلیمتر است

مجموع بارندگی 1387 در ایستگاه هواشناسی   1963 می باشد

مطالعه تفصیلی پیرامون این پارامتر اقلیمی در بخش هیدرولوژی پروژه بتفضیل بیان شده است

2 ـ 2 ـ دما

میانگین دمای سالیانه     درجه سیلسیوس می باشد

 3 ـ پوشش گیاهی و بررسی های آن

عوامل مختلفی محیطی از قبیل توپوگرافی، ارتفاع، خاک، حرارت، رطوبت و غیره هر یک به طور مجزا و دسته جمعی در توسعه و تکامل جوامع گیاهی مناطق مختلف موثر می باشد. علاوه بر عوامل طبیعی، عامل حیاتی بخصوص چرای دام نقش اساسی در دگرگونی ها و تغییرات ترکیب جوامع گیاهی دارند. بنابراین مسلم است که در یک حوزه آبخیز انتظار تیپ های گیاهی مختلفی با خصوصیات خاص در هر یک از آنها را داشت

پوشش گیاهی منطقه در آیتم های ذیل مورد بررسی قرار گرفته است

1 ـ 3 ـ شناسائی کلی فلور و جوامع گیاهی منطقه

2 ـ 3 ـ روش مطالعه پوشش گیاهی منطقه

1 ـ 2 ـ 3 ـ تیپ بندی گیاهی

 _ 3 _ 2 _ 1 _ 1 تیپ بندی اولیه

_ 3 _ 2  _ 1 _ 2 نام گذاری تیپ های گیاهی

_ 3 _ 2 _ 2 تشریح تیپ های گیاهی

3 ـ 2 ـ 3 ـ برآورد تولید و تعیین ظرفیت چرا

3 ـ 3 ـ ارزیابی وضعیت مرتع

1 ـ 3 ـ بررسی کلی فلور منطقه

عوامل مختلف محیطی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا، خاک، شیب و جهت و ; در ترکیب و تراکم پوشش گیاهی یک منطقه موثر می باشد. و عوامل دیگری از قبیل انسان و دام در تغییر آن اثر بسزائی دارند. در منطقه طرح نیز مجموع این عوامل دخالت کرده و سیمای فعلی منطقه را تشکیل داده است. به علت برگزار شدن پروژه در تیر ماه که 2 ماه از فصل چرای دام گذشته بسیاری از گونه های گیاهی توسط دام چرا شد

لیست گونه های مشاهده شده در محدوده طرح

اسم فارسی

کوروتیپ

شکل زیستی

تاگزون

Apiaceae

چوچاق یا زول

همی کریپتو فیت

Eryngium noeanum

Asteraceae

بومادران

همی کریپتو فیت

Achilla micranta

گل گندم بوته ای

IT

همی کریپتو فیت

Centaurea virgata

کنگر انبوه

IT

همی کریپتو فیت

Cirsium congestum

هزار خار نکارمنی

IT

همی کریپتو فیت

Cousinia nekarmanica

هزارخار

همی کریپتو فیت

Cousinia eribasis

خارپشت یا شکرتیغال

همی کریپتو فیت

Echinops ceratophorus

کنگر

همی کریپتو فیت

Notobasis syriaca

گاوچاق کن

IT

همی کریپتو فیت

Scariola orientalis

Caryophyllaceae

چوبک خاردار

IT

کامفیت

Acanthophyllum spinosum

Chenopodiaceae

خارکو

IT,M

همی کریپتو فیت

Noaea mucronata

Euphorbiaceae

نوعی شیرسگ

IT

همی کریپتو فیت

Euphorbia heteradenia

Lamiaceae

گوش بره

IT

همی کریپتو فیت

Phlomis olivieri

همی کریپتو فیت

Stachys pilifera

Papilionaceae

گون گزی

فانروفیت

Asteragallus adsendense

گون کتیرایی

IT

کامفیت

Asteragallus albispinus

Plumboginaceae

نوعی کلاه میر حسن

کامفیت

Acantholimon sp

Poaceae

چمن گندمی

همی کریپتو فیت

Agropyron elongatum

جاروی علفی

IT

همی کریپتو فیت

Bromus tomentellus

همی کریپتو فیت

Hordeum violaceum

استپی ریش دار

IT

همی کریپتو فیت

Stipa barbata

Polygonaceae

هفت بند بوته ای

IT

کامفیت

Polygonum dumosum

Rosaceae

نوعی آلبالو

فانروفیت

Cerasus sp

Thymelaceae

دافنه

ES,IT

فانروفیت

Daphne mucronata

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید