دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word :

دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word

«مقدمه»[1]

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، هماره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قطحی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.

كشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و …. با ایجاد قطحی‌های هولناك، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه كرارا دیده شد كه فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یك قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز كند.

فایلات گیاه پزشكی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات كشاورزی زمانی ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محكوم و گریزناپذیر ندانست بلكه عوامل طبیعی به شمار آورد كه می‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چیره شد.

به واقع فایلات گیاه پزشكی حاصل تفكر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشكان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراك بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاه پزشك ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را كه اكثرا بومی‌شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای كه مداوما از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی كشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد می‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه oriental‌و هم با منطقه پاله آركتیك (كه بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی‌ها، دشواری كار و مسئولیت سنگین گیاهپزشكان ایران را به خوبی نشان می‌دهد.


[1] -برگرفته از گزارش كار آموزی سركار خانم نوری نوشری

دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در word
فهرست مطالب:

فصل 1: توضیح درباره موسسه فایلات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه

تاریخچه موسسه فایلات آفات و بیماری‌های گیاهی

توضیح وظایف اساسی موسسه

تشكیلات موسسه

بخش فایلات آ‍فت كش‌ها

بخش فایلات حشرات زیان آور به گیاهان

بخش فایلات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار

بخش فایلات سن گندم

بخش فایلات بیماری‌های گیاهان

بخش فایلات رده‌بندی حشرات

بخش فایلات جانور شناسی كشاورزی

بخش فایلات ؟ شناسی گیاهی

بخش فایلات مبارزه بیولوژیك

بخش فایلات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی

بخش فایلات شناسایی رستنی‌ها

بخش فایلات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی

نیروی انسانی

طرح‌های فایلاتی

انتشارات

منابع فصل

فصل 2: معرفی محل كارآموزی

معرفی محل كارآموزی

فصل 3: كلیات

كلیات

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اقاله كردن حشرات

اقاله كردن حشرات

تهیه پرپاراسیونی از حشرات كوچك

منبع این فصل

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و مربوط به آن

مقدمه

مراحل رشدی

مرفولوژی مراحل رشدی

دموگرافی و دنیامسیم جمعیت

مگس سفیدگلخانه‌ای

مگس سفید

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای

انواع آندوسولفان

عسلك پنبه

كنه دو نقطه‌ای

شپشك آرد آلو ساحلی

منابع این فصل

فصل6: سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها

رده‌بندی‌ سن‌ها

الف: زیرراسته سن‌های آبزی

ب: زیر راسته سن‌های خاكز

سن گندم

سن گندم و تاثیر سوم روی كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده

مواد و روش‌ها

نتایج

بحث

نتیجه این آزمایشات

منابع این فصل

فصل هفتم: مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز

24 SC Tracer

دپیتركس 80% SP

موسپیلان 4/20%

مگس خربزه

سرخرطومی هندوانه

منابع این فصل

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه

ابعاد كشاورزی دقیق

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق

PIPM‌درون مرون مزرعه

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عكس‌های حاصله از دستگاه UAV

PIPM‌در سطوح وسیع

اطلاعات منطقه‌ای

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی

سیستم حمایت از تصمیم

ذخیره و بازیافت GIS

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات

IPM و تكنولوژی حشرات

منابع این فصل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل اکولوژی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل اکولوژی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل اکولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل اکولوژی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل اکولوژی در word :

دانلود فایل اکولوژی در word

از نظر اکولوژیکی ،کشاورزی نوعی همزیستی بین انسان ،گیاهان و حیوانات است . البته این رابطه از نظر تعداد گونه ها،تنوع و روابط متقابل پیچیده می باشد . اما انسان با برداشت مواد غذایی و گونه های اهلی از طریق تکثیر از این رابطه متقابل سود میبرند .

اجتماعات کشاورزی زیادی که توسعه و تکامل یافته اندبا یکدیگر رابطه همزیستی دارند و با خصوصیات وعواملی

که بر بقای آنها موءثر هستند شناخته میشوند این بدان معنی است که ما باید منشاء سیستمهای مختلف کشاورزی را از

دیدگاه تکامل مشابهی بنگریم . به عبارت دیگر تکامل زراعی و بیولوژی تولید غذا از دیدگاه اکولوژیکی آن برای انسان مورد نظر قرار می گیرد بعلاوه در یک دور نمای کلی از تکامل اکولوژیکی سیستم های زراعی می توان توسعه سیستم های زراعی می توان توسعه سیستم های کشاورزی را از طریق تکامل تدریجی و قدم به قدم سیستم های تأ مین غذا تصور نمود شرایط اقلیمی در ناحیه خاستگاه گیاهان زراعی تأثیر مهمی بر تولید موفقیت آمیز آنها در مناطق معتدل دارد (سیمونذر 1976 )

چرخه مواد غذایی در اکوسیستم های طبیعی چگونه است ؟ – 2

بین موجودات زنده و محیط آنها (محیط غیره زنده ) به طور مداوم انتقال و تبادل مواد صورت می گیرد . انتقال ماده جریان دو سویه دارد ، بدین معنی که عناصری که موجودات زنده از محیط اخذ می کنند مجددأ به صورت مختلف به محیط باز می گردند چرخش مواد بین محیط و موجودات زنده را اصطلاحاً چرخه های بیوژنو شیمیایی می نامند مفهوم این واژه با توجه به ترکیب آن چرخه های مواد شیمیایی بین زمین و موجودات زنده است .

عناصر متعددی در ساختار شیمیایی موجودات زند ه شرکت می کنند . برخی از این عناصر از نظیر کربن ، هیدروژن ، اکسیژن و نیتروژن و کلسیم به مقادیر زیاد و گروهی نظر مولیبدن و آهن به مقادیر اندک در ساختار موجود زنده وارد می شوند . گروه اول را عناصر بزرگ و گروه دوم را عناصر کوچک می نامند . اطلاق کلمه بزرگ و کوچک اشاره به حجم یا وزن اتمی عناصر و با اهمیت و نقش آنها در کالبد موجود زنده ندارد . بلکه فقط کمیت و مقدار آنها را منعکس می کند . هر چند اساس بیوسفر را چند عنصر اکسیژن ، کربن ،هیدروژن و نیتروژن تشکیل می دهند ،لیکن عناصر دیگری چون فسفر و گوگرد و پتاسیم و آهن نیز در ان کم نیستند .

گردش عناصر کافی در طبیعت در بسیاری از مواد بسیا ر و پیچیده و طولانی است . عناصر کانی در ، ضمن گردش در طبیعت به صورت مواد مرکب گوناگونی در می آیند و باکتریها در تبدیل آنهابه مواد پیچیده آلی و کانی نقش عمد ه ای ایفا می کنند . ترکیبات کانی به وسیله گیاهان از زمین جذب و در زنجیرهء غذایی وارد می شوند، سپس با از بین رفتن گیاهان و جانوران دو باره به خاک باز می گردند

3- با توجه به دخالت انسان در طبیعت آیا بین گونه های زراعی جوامع وحشی آنها از نظر اکولو ژی تفاوت زیادی مشاهده می شود . بله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word :

دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word

مقدمه

در دنیای امروز،همه حكومتها حتی حكومتهای دیكتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افكار عمومی تأكید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حكومت خود می‌دانند. آنان برای حصول به این هدف،افكار عمومی را با كمك ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌كنند كه همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا نه تنها موافقت مردم كسب شود بلكه آنان را به حمایتهای خودجوش و برخی اوقات كوركورانه وادارند.

یكی از ابزارهای مهم حكومت‌ها، وسایل ارتباط جمعی است. به عقیده «هربرت شیلر»[1]،محقق امریکایی،«تصمیم‌گیران به هر صورتی كه در یك وضعیت مشخص عمل كنند، حقیقت اساسی و بی‌سابقه این است كه كنترل اطلاعات بخشی از سیاست ملی شده است. تكنیكهای بسته‌بندی اندیشه[2] به ابزارهایی برای دستكاری حمایت عمومی (یا حداقل بی‌تفاوتی) در قبال اقدامات دولت تبدیل شده اند».

(1)اگر چه امروزه پیشرفت تكنولوژیهای ارتباطی و گسترش آنها،مدل ارتباطی «یک به چند» را به مدل ارتباطی «یک به یک» تبدیل كرده و مخاطب منفعل، مشاركت جویی فعال شده است، اما هنوز هم

نمی‌توان تأثیر نیرومند وسایل ارتباطی را انكار كرد و حتی اگر بتوان این تأثیر را محدود دانست باید میزان تأثیر بر طبقات و گروههای مختلف جامعه را مورد توجه قرار داد. به هر حال در هر جامعه‌ای، با نسبتهای متفاوت، تنها گروهی اندک به دلیل دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی فعالانه در برابر تزریقات رسانه‌ای عكس‌العمل نشان می‌دهند و به گزینشگری دست می‌زنند. طبیعتاً تأثیر وسایل ارتباطی و قدرت

اقناع‌كنندگی آنان در كشورهای در حال توسعه به لحاظ عدم تنوع رسانه‌ای و سطح پائین سواد و آگاهی عمومی شدیدتر خواهد بود.«افكار عمومی در كشور‌های رو به رشد، به علت جهل و بی‌فرهنگی و ترس، سطحی و كم عمق است»(2)،لذا تأثیرگذاری بر آن با ابتدایی‌ترین روشها و وسایل امكان‌پذیر است.«چارلز لیندبلام»[3] دانشمند علوم سیاسی آمریكا، معتقد است در آستانه قرن بیست‌و یكم استفاده از زور و روشهای جبری آشكار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه اقتصادی محدود شده است،اما از سوی دیگر« گسترش انواع رسانه‌های همگانی و حضور آنها در عرصه‌های زندگی، اقناع را به بهترین و مؤثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاكمان و مردم و نیز آحاد مختلف مردم تبدیل كرده است».(3)گذر تمدن از اعمال قدرت قهریه به سمت استفاده از فنون اقناع و ترغیب مؤید این دیدگاه «اتولربینگر»،اندیشمند حوزه ارتباطات، است كه زور بدترین ابزار كنترل است. زور نتیجه را تضمین می‌كند اما معمولاً از نوع منفی آن. لذا«اقناع به دلیل دارا بودن خاصیت روان‌شناختی آزادی، در ترغیب شوندگان احساس همدلی ایجاد خواهد كرد».(4)

مطبوعات از جمله وسایل ارتباط جمعی هستند كه می‌توانند به دلیل ماندگاری و ارائه تفسیرها و تحلیل‌ها در صورت بهره‌گیری مناسب توسط دولتها، به همراه سایر رسانه‌ها بواسطه قدرت نهفته در نیروی پیام خود، زمینه ارضای افكار عمومی و تسهیل اعمال سلطه را فراهم آورند. مطبوعات كه در كشور‌های آزاد،رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است تنها رکنی است كه فعالیتش تابع قانون اساسی

نیست و گسترش و توسعه آن از قوای سه گانه دیگر سریعتر است. درست است كه امروزه پیوسته بر دامنه قدرت و نفوذ هر یک از قوای سه گانه(یعنی مجریه، مقننه و قضائیه)افزوده می‌شود و دخالتهای مستقیم آنها در زندگی و سازمان جوامع صنعتی افزایش می‌یابد اما به علت پیچیدگی روز افزون احوال این جوامع و همچنین واگرایی افزایش یافته نیروهای اجتماع، از توانایی‌ این قوا در تغییر و اصلاح اوضاع

علی‌رغم توسعه دامنه نفوذ آنها كاسته می‌گردد. بر عكس، به همان نسبت كه نیروی عوامل سیاسی سنتی سستی می‌پذیرد بر قدرت وسایل ارتباط جمعی افزوده می‌شود زیرا نیروی پیام تنها عامل تلفیق و تركیب آنهاست. از همین روست كه اینک « قدرت‌های سه گانه مطبوعات یعنی قدرت فایل، قدرت انتشار و قدرت تعیین بحث روز، دیگر بر كسی پوشیده نیست و دولت‌ها ضمن وقوف به آن درصدد استفاده هر چه بهتر از مطبوعات هستند».(5)

دولت‌ها،روزنامه نگاران را خواسته یا ناخواسته وادار می‌كنند تا با پیگیری یك جریان خبری هدفمند به دنبال موضعی خاص باشند و در برخی موارد با سكوت خبری و سانسور،همسو با آنان حركت كنند.اما اگر قرار باشد روزنامه نگاران دنباله‌رو سیاستمداران باشندو در جهت خواسته‌های آنان گام بردارند دیگر نمی‌توان انتظار داشت كه تعهد رسانه‌ای آنان صدمه نبیند. چرا كه سیاست‌پیشه‌گان همه چیز را با عینك سیاسی می‌بینند نه از دیدگاه انسانی و اخلاقی. كانت فیلسوف آلمانی می‌گوید:«وقتی اخلاق به كناری رفت ، سیاست آغاز می‌شود»(6)و وقتی سیاست با روزنامه نگاری آمیخته شد،اخلاق حرفه‌ای پایان می‌یابد. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات،«رسانه‌های نوشتاری نمی‌توانند به مردم بگویند كه به چه بیندیشند اما می توانند به آنان القا ‌كنند كه درباره چه بیندیشند».(7)به عقیده «فردیناند تونیس»[4]،نظریه پرداز علوم ارتباطات، روزنامه‌ها به عنوان ركن اصلی افكار عمومی می‌توانند وقایع و ایده‌ها

را به سرعت ساخته و اشاعه دهند. روزنامه نگاران با ایفای نقش دروازه‌بانی كه قطعاً همراه با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به تغییر ماهیت واقعه می‌انجامد، اصل عینیت[5] خبر را خدشه‌دار كرده و با برجسته سازی[6]،در مطالب ارائه شده به لحاظ محتوایی نوعی جانبداری مثبت یا منفی اعمال می‌كنند.

حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریكا و حمله این كشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه‌ها و از جمله مطبوعات را در انعكاس وقایع و ارائه اطلاعات از یك طرف و كنترل افكار عمومی یا به گفته «ادوارد ال برنیز»[7]، «مهندسی رضایت»[8]،در همسویی با اقدامات سیاسی – نظامی دولتها را از طرف دیگر مشخص‌تر نمود.

مطبوعات دو كشور ایران و آمریكا نیز هر كدام از دیدگاه خود به ارائه اطلاعات در مورد وقایع مذکور پرداختند.حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 20 مارس 2003 و سرنگونی حكومت صدام حسین ، یكی از این حوادث بود كه در مطبوعات دو كشور بازتابهای مختلفی داشت.

در اینجا به دنبال یافتن پاسخ برای چندین پرسش مهم و از جمله این پرسش كلیدی خواهیم بود كه آیا نشریه های ایران و آمریكا، با توجه به روابط تیره بین دو كشور، در انعكاس حوادث عراق پس از حمله نیروهای ائتلاف و سرنگونی حكومت صدام حسین به ویژه از مقطع زمانی اعلام شده توسط مقامات امریکایی برای انتقال قدرت به عراقیها(اول جولای 2004) به بعد، در جهت هدایت افكار عمومی با اعمال شیوه‌های تبلیغاتی یا پروپاگاندا، همسو با سیاستهای دولت متبوع خود عمل كرده‌اند و یا به اصل بی‌طرفی پایبند بوده‌اند؟


1-Herbert Schiller

2-Ideational Packaging

1-Charlz Lindblum

1-Ferdinand Tonnis

2-Objectivity

3-Agenda Setting

1-Edvard L. Bernays

2-Engineering of Consent

دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word
فهرست

فصل اول : كلیات فایل

مقدمه………………………………………………………………………………2

طرح مسئله………………………………………………….….………………………6

اهمیت و ضرورت فایل………………………………….…….…………..….….……….11

بررسی سا بقه فایل…………….……………………………….….……………………13

اهداف فایل………………………………………………..……………..…………15

پا نویس ها …………………………………………………………………………..16

فصل دوم: مبانی نظری فایل

مقدمه……………………………………………………….………………………19

بخش اول – کشورعراق

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………….…………..20

تاریخچه سیاسی عراق و حكومت صدام حسین………………………………………………….20

زبان………………………………………………………………………………..26

مذهب………………………………………………………………………………26

جمعیت…………………………………………………………………………….26

بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست

جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27

سیاست ،رسانه ها و افكار عمومی…………………………………………………………….34

سیاست خارجی ایران……………………………………………………………………38

سیاست خارجی امریكا……………………………………………………………………42

بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات

خبر………………………………………………………………………………..46

مصاحبه……………………………………………………………………………..49

تفسیر و تحلیل…………………………………………………………………………50

مقالات خبر…………………………………………………………………………..51

انواع تیتر در ارائه مطلب……………………………………………………………………53

كاركرد مطبو عا ت……………………………………………………………………….54

مطبو عا ت در ایران………………………………………………………………………55

مطبو عا ت در امریكا…………………………………………………………………….57

دروازه بانی خبر…………………………………………………………………………60

برجسته سازی…………………………………………………………………………64

پانویس ها……………………………………………………………..……………….66

فصل سوم: روش شنا سی فایل

روش فایل…………………………………………………………………………72

جامعه آماری………………………………………………………………………….73

روش نمونه گیری………………………………………………………….……………73

جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………… 73

واحد تحلیل………………………………………………………………………….73

تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….74

پانویس ها……………………………………………………………………………81

فصل چهارم: بررسی یافته های فایل

مقدمه……………………………………………………………………………….83

بخش اول: توصیف یافته های فایل……………………………………………….…….…….84

بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها………………………………………..……………94

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری فایل

مقدمه……………………………………………………………………………..116

بخش اول: خلاصه فایل………………………………………………………………..117

بخش دوم: نتیجه گیری فایل………………………………………………………..……119

بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای فایل………………………………………………….122

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………124

دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا در word :

نمونه

چکیده

با استفاده از تجزیه و تحلیل سیاست روایی، ما شعارهای خصمانه سازندگان، در تلاش برای تضعیف و براورد مخالفت با GMOs را به عنوان خطر زیست محیطی و پیش دستی کردن هرچالش برای اعتبار علمی برآورد جبری تکنولوژیکی در بحث سیاسی GMO را در غنا بررسی کردیم. این مطالعه نشان می­دهد که گفتمان GMO با چارچوب شعاری، قابلیت آسیب پذیری کشاورز خرده پا و حق مورد استفاده در براورد آن را که در تضاد آن ساخته شده، با درخواست تجدید نظر برای راه حل­های پاسخگو را مشروعیت می­بخشد. ادعاهای جامعه مدنی، بیان می­دارد که GMOs به عنوان یک تبعیض آمیز و به عنوان یک خطر زیست محیطی و بهداشتی به انسان حمله کرده است. دولت و دانشمندان در مقابله با راهبردهای شعاری به امید خنثی کردن یا رد ادعای جامعه مدنی سفارش کردند. به عبارت دیگر، دولت و دانشمندان ادعای اینکه GMO تبعیض آمیز بوده و خطری برای سلامت انسان دارد را حاشا می­کنند، همچنین فراخوانی برای اقدام به انجام کاری در مورد GMOs را درخواست می­کنند. جامعه مدنی لفظ متقابل عدم صمیمیت را می­پذیرند و ادعا می­شود که دانشمندان نوعی “دستور کار پنهان” در پشت ادعای خود دارند مانند اشتیاق تنها برای کسب درآمد از اختراع ثبت شده در GMOs. آنچه لازم الاجراست این است که ارتباط در GMOs شامل مفروضات اساسی، عدم قطعیت و احتمالات مرتبط با هر دو سناریو بهترین و بدترین می­باشد. این مساله شرط لازم برای به حداقل رساندن اطلاعات غلط در زمینه GMOs است اما ممکن است برای پاک کردن کامل تئوری­های توطئه­ای در اذهان عمومی به ویژه هنگامی که دانشمندان و دولت تصور این دارند که شرکت­های چند ملیتی مغرضانه ظاهرا سرگرم جمع آوری سود هستند کافی نباشد.

A B S T R A C T
Using narrative policy analysis we examined the adversarial rhetoric of claims-makers in
their bid to undermine alternative and conflicting accounts of GMOs as environmental and
human health risk and to forestall any challenges to the scientific authority of the
technological deterministic account of the GMO policy debates in Ghana. The study shows
that the GMO discourse was built with the rhetorical frames of smallholder farmer
vulnerability and entitlement used in the account it contradicts, thereby legitimating its
own appeal for responsive remedies. Civil society claims attacked GMOs as discriminatory
and as an environmental and human health risk. Government and scientists engaged in
unsympathetic counter rhetorical strategies in hopes of debunking or neutralizing the
claim made by civil society. In other words, Government and scientists were denying the
claim that GMO was discriminatory and posed significant human health risk, as well as the
call to action to do something about GMOs. Civil society adapted the counter rhetoric of
insincerity, claiming that scientists had some kind of “hidden agenda” behind their claim,
such as eagerness to just earn money from their patents on GMOs. It is imperative that
communication on GMOs includes the underlying assumptions, the uncertainties and the
probabilities associated with both best and worst case scenarios. This is a necessary
condition to minimise misinformation on GMOs but may be insufficient to completely
erase conspiracy theories from the minds of the public especially when scientists and
government are perceived to be biased towards multinational corporations that are
ostensibly preoccupied with making profits.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word :

دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word

تاریخچه

بافت شناسی گیاهی تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندان مثل مالپیگی و گرو ، ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. گرو توانست تصاویر دقیقی ار بافتهای گیاهی را کشف کند که هم اکنون نیز استفاده می‌شود.

مفاهیم پایه

بافتهای گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل بوجود آمده است. بدین صورت که گروههای گیاهی تکامل یافته‌تر ، دارای تنوع بافتی بیشتری می‌باشند. بیشتری تنوع بافتی در گیاهان گلدار (تک لپه‌ای و دو لپه‌ای) دیده می‌شود. چون در این گروه ، بافتها و سلولها به حد والایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی شده‌اند.

در گروههای پست‌تر ، بافتها تنوع کمتری دارند مثلا در خزه‌ها ، اگر چه تا حد زیادی تقسیم کار صورت گرفته اما هنوز بافتها تمایز کامل نیافته و کاملا اختصاصی نشده‌اند. بنابراین بافتها ، عمدتا پارانشیمی می‌باشند و در نهانزادان آوندی ، بعضی از بافتها نظیر بافت هدایت کننده برای

بافتهای محافظ گیاه وظیفه گیاه محافظت از گیاه در برابر ورود عوامل بیرونی و بیماریزا و ویروسها و میکربها را بر عهده دارند و به دو دسته اپیدرم و پویدرم تقسیم می‌شوند.

بافتهایی‌ که‌ در گیاهان‌ دیده‌ می‌شوند عبارت‌اند از:

بافتهای‌: مریستم‌، پارانشیم‌، اپیدرم‌، پریدرم‌، کلانشیم‌، اسکلرانشیم‌ و همچنین‌ بافتهای‌ چوبی‌، آبکشی‌ و ترشحی‌. بافت‌ پارانشیم‌ را «بافت‌ زمینه‌ای‌» بافتهای‌ اپیدرم‌ و پریدرم‌ را «دستگاههای‌ محافظ‌ یا پوششی‌»، بافتهای‌ کلانشیم‌ و اسکلرانشیم‌ را «دستگاههای‌ نگاهدارنده‌ یا استحکامی‌» و بافتهای‌ چوبی‌ و آبکشی‌ را «دستگاههای‌ هادی‌» گویند.

اپیدرم

اپیدرم لایه بیرونی در همه اندامها از ریشه تا دانه می‌باشد. از لحاظ عملکررد و مورفولوژی بافت متنوعی است به عبارت دیگر بافت مرکب است. که سلولهای آن وظایف متعددی دارند. سلولهای اپیدرمی سلولهای پارانشیمی تخصص یافته هستند که زنده‌اند ولی دارای واکوئل و فاقد کلروپلاست و دارای لوکوپلاست. واکوئل ممکن است رنگدانه آنتوسیانین داشته باشد(مثلا در فلس پیاز). اپیدر گیاهان آبزی و سایه دوست کلروپلاست دارند و فتوسنتز انجام می‌د

اصطلاح‌ بشره‌ برای‌ بیرونیترین‌ لایه‌ یاخته‌های‌ همه‌ بخشهای‌ پیکر نخستین‌ گیاه‌، اعم‌ از ساقه‌، ریشه‌، برگ‌ گل‌، میوه‌، و دانه‌، به‌ کار می‌رود. بشره‌ در کلاهک‌ ریشه‌ و مریستمهای‌ انتهایی‌ وجود ندارد. گفتنی‌است‌ که‌ بشره‌ ریشه‌ با بشره‌ ساقه‌ از نظر منشأ، نقش‌ و ساختار تفاوت‌ دارد.

نقشهای‌ طبیعی‌ بشره‌ بخشهای‌ هوایی‌ گیاه‌ عبارت‌اند از: به‌ حداقل‌ رساندن‌ میزان‌ تعرق‌، حفاظت‌ مکانیکی‌، انتقال‌ گازها از روزنه‌هاو ذخیره‌ آب‌ و فراورده‌های‌ متابولیسمی‌. بشره‌،علاوه‌ بر نقشهای‌ فوق‌، برخی‌ از نقشهای‌ کمکی‌ مانند: فتوسنتز ترشح‌ و جذب‌ را ایفا می‌کند.

انواع‌ یاخته‌های‌ بشره‌ای‌

1. یاخته‌های‌معمولی‌ بشره‌ای‌ این‌ یاخته‌ها از نظر شکل‌، اندازه‌ و آرایش‌ متفاوت‌اند، اما طوری‌ پهلوی‌ هم‌ قرار گرفته‌اند که‌ فضای‌ بین‌ یاخته‌ای‌ در آنها دیده‌ نمی‌شود.

2. یاخته‌های‌ بشره‌ای‌ با ساختار یا محتویات‌ ویژه‌ یاخته‌های‌ فیبرماننده‌ بشره‌ای‌ در بعضی‌ سرخسها ، بازدانگان‌، بسیاری‌ از گونه‌های‌ گندمیان‌، و دولپه‌ایهای‌ ویژه‌ای‌ دیده‌ شده‌اند.

3. استوماتها برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ گیاه‌ و محیط‌ خارج‌، منافذ ریزی‌ در بشره‌ به‌ وجود می‌آیند. هریک‌ از این‌ منافذ به‌ وسیله‌ دو یاخته‌ تخصص‌ یافته‌ به‌ نام‌ یاخته‌های‌ محافظ‌ یا روزنه‌ای‌ پوشیده‌ می‌شود.

4. کرکهای‌ بشره‌ای‌ همه‌ زایده‌های‌ یک‌ یاخته‌ای‌ و یا چند یاخته‌ای‌ بشره‌ را کرک‌ گویند. این‌ زایده‌ها از یاخته‌های‌ بشره‌ یا بخشهای‌ زیر بشره‌ منشأ گرفته‌ و در اثر دراز شدن‌ یا تقسیمات‌ متعدد به‌ صورت‌ کرک‌ درآمده‌اند.

تقسیم‌بندی‌ استوماتها بر اساس‌ نحوه‌ تشکیل‌ آنها و ارتباطشان‌ با یاخته‌های‌ بشره‌ای‌ مجاور

1ـ نوع‌ انوموسیتیک‌ (نوع‌ آلاله‌ای‌ ) ـ در این‌ نوع‌، یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ به‌ وسیله‌ یاخته‌هایی‌ احاطه‌ می‌شوند که‌ با یاخته‌های‌ معمولی‌ بشره‌ای‌ تفاوتی‌ ندارند .

2ـ نوع‌ پاراسیتیک‌ (نوع‌ روناسی‌) ـ در این‌ نوع‌ یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ توسط‌ یاخته‌های‌ همراه‌ که‌ به‌طور موازی‌ با آنها قرار گرفته‌اند احاطه‌ می‌شوند.

3ـ نوع‌ دیاسیتیک‌ (نوع‌ میخکی‌ ) ـ در این‌ نوع‌، یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ به‌ وسیله‌ دو یاخته‌ همراه‌ احاطه‌ شده‌اند و دیواره‌ مشترک‌ یاخته‌های‌ همراه‌ عمود بر محور بزرگ‌ یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ است‌.

4ـ نوع‌ انیزوسیتیک‌ (نوع‌ چلیپایی‌ ) ـ در این‌ نوع‌، یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ به‌ وسیله‌ سه‌ یاخته‌ همراه‌ با اندازه‌های‌ متفاوت‌ احاطه‌ شده‌اند. یکی‌ از یاخته‌ها از دو یاخته‌ دیگر کوچکتر است‌.

5ـ نوع‌ اکتینوسیتیک‌ ـ در این‌ نوع‌ یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ به‌ وسیله‌ حلقه‌ای‌ از یاخته‌های‌ شعاعی‌ احاطه‌ شده‌اند.

استوماتها را بر اساس‌ نقش‌ آنها به‌ دو گروه‌ هوایی‌ و آبی‌ تقسیم‌ می‌کنند:

1ـ استوماتهای‌هوایی‌ ـ که‌ نقش‌ آنهاتبادلات‌ گازی‌ بین‌ گیاه‌ و محیط‌ است‌.

2ـ استوماتهای‌ آبی‌ ـ که‌ نقش‌ آنها دفع‌ آب‌ اضافی‌ از گیاه‌ است‌.

انواع‌ استوماتها ‌ هوایی‌ بر اساس‌ نحوه‌ استقرار آنها در سطح‌ بشره‌

-استوماتهای‌ سطحی‌ ـ این‌ استوماتها با یاخته‌های‌ بشره‌ مجاور در خود در یک‌ سطح‌ قرار می‌گیرند.

-استوماتهای‌ برجسته‌ ـ در این‌ نوع‌، استوماتها بر روی‌ یاخته‌های‌همراه‌ و بالاتر از یاخته‌های‌ بشره‌ای‌ مجاور خود قرار می‌گیرند.

-استوماتهای‌ فرو رفته‌ یا عمقی‌ ـ این‌ نوع‌ استوماتها در زیریاخته‌های‌ همراه‌ و در نتیجه‌ پایینتر از سطح‌ بشره‌ قرار می‌گیرند. گاهی‌ فرورفتگیهایی‌ به‌ نام‌ غار (کریپت‌ ) در بشره‌ بعضی‌ از گیاهان‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ استوماتها در داخل‌ آنها قرار می‌گیرند. این‌ نوع‌ استوماتها را، که‌ در واقع‌ نوعی‌ استومات‌ فرو رفته‌ محسوب‌ می‌شوند، استوماتهای‌مخفی‌ یا نهفته‌ گویند.

تفاوتهای استوماتهای‌ آبی‌ و استوماتهای‌ هوایی‌

1ـ ضخامت‌ دیواره‌ یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ در استوماتهای‌ آبی‌ کم‌ و یکنواخت‌ است‌.

2ـ یاخته‌های‌ روزنه‌ای‌ آبی‌ فاقد کلروپلاست‌اند.

3ـ تعداد استوماتهای‌ آبی‌ در مقایسه‌ بااستوماتهای‌ هوایی‌ ناچیز است‌.

4ـ استوماتهای‌ هوایی‌ را در تمام‌ قسمتهای‌ برگ‌ می‌توان‌ یافت‌، در حالی‌ که‌ استوماتهای‌ آبی‌ فقط‌ در نوک‌ و کناره‌های‌ برگ‌ مشاهده‌ می‌شوند.

5ـ استوماتهای‌ هوایی‌ را منحصراً در بخشهای‌ هوایی‌ گیاهان‌ می‌توان‌ یافت‌، در حالی‌ که‌ استوماتهای‌ آبی‌ هم‌ در بخشهای‌ هوایی‌ و هم‌ در اندامهای‌ غوطه‌ور وجود دارند.

6ـ در استوماتهای‌ آبی‌، اتاق‌ زیرروزنه‌ای‌ وجود ندارد و در عوض‌ اپیتم‌ در آنها دیده‌ می‌شود (نوعی‌ پامچال‌).

7ـ در اتاقهای‌ زیرروزنه‌ای‌ استوماتهای‌ هوایی‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ آوند وجود ندارد در حالی‌ که‌ در استوماتهای‌ آبی‌ آوندها بین‌ یاخته‌های‌ کروی‌ وارد شده‌ و به‌ آنجا ختم‌ می‌شوند.

8ـ بر خلاف‌ روزنه‌های‌ هوایی‌ که‌ باز و بسته‌ می‌شوند، روزنه‌های‌ آبی‌ همیشه‌ بازند.هند.

سلولهای اپیدرم در برش عرضی مسطح و مستطیلی شکل‌اند. ولی اپیدر دمبرگ و برخی دیگر از اندامها ممکن است کشیده و طویل با‌شد. اپیدرم مکن است در سراسر زندگی گیاه باقی بماند حتی در گیاهانی که رشد ثانویه دارند ولی در بیشتر گیاهان اپیدرم با پریدرم جایگزین می‌شود. اپیدرم معمولا از یک لایه سلول تشکیل یافته ولی گاها دیده می‌شود که چند لایه می‌شود. این اپیدرم چند لایه بر اثر تقسیمات پری‌کلینال (تقسیمات موازی با سطح) بوجود می‌آید که در این صورت لایه بیرونی ماند اپیدرم یک لایه عمل کرده و لایه‌های درونی وظیفه ذخیره بر عهده داشت.

دانلود فایل انواع بافت در گیاهان در word
فهرست مطالب

تاریخچه. 2

مفاهیم پایه. 2

اپیدرم. 3

تفاوتهای استوماتهای‌ آبی‌ و استوماتهای‌ هوایی‌.. 5

مشخصات دیواره سلولهای اپیدرمی.. 6

کلانشیم: 9

ویژگیهای یاخته های كلانشیمی.. 10

اسکلرانشیم: 13

بافت ترشحی.. 13

انواع ساختارهای ترشحی.. 14

ساختارهای ترشحی بیرونی.. 15

کرکهای‌ ترشحی‌.. 16

هیداتودها 16

غده‌های‌ترشح‌ کننده‌ موسیلاژ. 17

غده‌های‌ ترشح‌ کننده‌ ترپن‌ها 17

انواع ترشحات گیاهی.. 19

بافت هادی… 21

بافت آوند چوبی.. 21

ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی… 23

یاخته‌های پارانشیمی.. 24

بافت مقاوم در گیاه. 27

انواع بافت مریستمی.. 28

بافتهای بالغ.. 29

بافتهای مرکب…. 30

خصوصیات مورفولوژیک کروموزوم. 33

منابع و مراجع: 33

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word :

تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع

مقدمه:

در عصری كه زندگی می‌كنیم مكانیسم لزوم یك شیوه رفتاری منسجم و واحد (نه صرفاً تئوریك) كاركنان در زمینه به كارگیری آن در محیط كار در جهت رضایت شغلی اشخاص و ارباب رجوع موردنیاز است.

انسانی كه در قرن حاضر به فعالیت مدیر می‌پردازد (با توجه به تنزل برخوردهای چهره به چهره) از یك طرف میزان ارتباطات حضوری را كاهش داده و از طرف دیگر با پیشرفت علم و تكنولوژی انتظار آن است كه اگرچه این ارتباط كاهش پیدا كرده ولی همان اندك ارتباط به میزان موثر و نتیجه بخش انجام گیرد.

باید متذكر شویم كه رفتار مشخصه اصلی و روانی هر فرد می باشد كه اگر شخص با سوءخلق و رفتار نامناسب با یك كامپیوتر (كه نه رفتار مناسب و یا نامناسب را درك می كند یعنی فاقد شعور است و نه احساس دارد) ارتباط برقرار كند، سیستم به درستی پاسخگوی این فرد در خروجی اطلاعات نمی باشد و نتیجه رفتار نامناسب را با پاسخ نامناسب دریافت می كند پس باید گفت رفتار و عمل یك فرد حتی در عصر حاضر همیشه عامل دخیل و مهم در رضایت شغل ارباب رجوع است.

در ادارات همیشه مواجه با این موضوع هستیم كه گاهی دو عامل اساسی باعث ناخشنودی ارباب رجوع می شود كه به طور مختصر عبارتند از:

1- عدم رفتار ناشایست كاركنان با آنان

2- انجام نشدن امور آنها توسط كاركنان مربوطه

البته باید متذكر شویم عوامل فردی دیگری از جمله عدم اطلاع رسانی كامل، شرایط و محیط كاری نامناسب برای مراجعه ارباب رجوع و كاغذبازی و … در عدم رضایت ارباب رجوع و مشتری تاثیر دارد.

افراد به دلیل اینكه چون متفاوتند و به دلایل وراثتی و محیطی دارای خصوصیات و مشخصه های منحصر به فرد هستند، انعكاس رفتاری متفاوتی دارند و در برابر شرایط ثابت، واكنشهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

در ادارات هم شاهد این موضوع هستیم. بارها مشاهده كرده‌ام یك نوع رفتار (علی رغم شایستگی) با یك ارباب رجوع كه رضایت وی را در پی داشته است ولی اعمال همین رفتار با فرد دیگر واكنشی عكسی را شاهد بوده‌ام یا اینكه تعدادی از افراد ارباب رجوع از انجام نشدن امر آنها آنقدر عصبانی و ناراضی نیستند كه افراد دیگر به پرخاشگری می‌پردازند.

همگی عوامل فوق بنده را بر آن داشت كه ضمن شناخت نیازهای اولیه ارباب رجوع (رفتاری و انجام امور آنها) و رفع آنها، در برآورده نمودن هر چه بهتر آنها مطالبی مفید را از دیدگاه‌های متفاوت عرضه نماید.

فرضیه:

رفتار شایسته و مناسب كاركنان با ارباب رجوع بیش از انجام گرفتن امور آنها در میزان رضایتمندی آنها اهمیت دارد.

اهداف:

در واقع نمی توان یك موضوع را شاخص قرارداد و گفت هدف این است زیرا در مبحث رضایتمندی كه یك موضوع كلی است اهدافی به صورت شاخه وار رسیدن به یك هدف اساسی كه همانا رضایتمندی است را ممكن می سازد.

از جمله اهداف مهم می توان به:

الف- بتوان با هماهنگی مدیریت یك سیستم یكپارچه رفتاری و اخلاقی را در سطح ادارات با توجه به آداب و رسوم آن محیط یا محیط اجتماعی اتخاذ نمود تا كاركنان یك واحد دچار سردرگمی رفتاری نشوند.

ب- كاركنان بدانند هر رفتاری شایسته و مناسب نیست به عبارتی كاركنان از نوعی بینش و روانشناسی رفتاری در برخورد با ارباب رجوع داشته باشند و بدانند كه كدام رفتار را برای كدام شخص از خود بروز دهند. و این هیچ تناقض یا منافاتی با هدف اول ندارد زیرا نوع رفتار در سطح كلان را مدیر و در سطح پایین را خود فرد تشخیص می دهد و این كه گفته می شود «داشتن نوعی روانشناسی»به معنی رفتار حرفه ای روانشناسی نیست زیرا خود فرد كم كم به این نوع بینش می رسد.

ج- راهنمایی زبانی بهتر و یك راه میانبر نسبت به كاغذ بازی كه وقت گیر است می باشد.

د- كاركنان با ارباب رجوع نوعی رابطه دوستانه ولی بدون داشتن هیچ انتظاری از طرفین و به صورت كامل تر نوعی رابطه منطقی داشته باشند. مثلا به این حد از رابطه دوستانه و معتمدانه برسند كه اگر یك كارمند به یك ارباب رجوع رو كند و بگوید این مورد ارجاعی پرونده دچار اشكال است دیگر آن فرد ارباب رجوع دچار نوعی شك نگردد كه آیا این كارمند برای دواندن من این حرف را می زند یا واقعا این طور است. «به عبارتی حرف یك كارمند سند باشد»

هـ . دگرگونی رفتاری ارباب رجوع حداقل در سطح این اداره رویت شود. یعنی اینكه یك ارباب رجوع به این سطح از دید برسد كه وقتی پا به این اداره می گذارد كارمندان انتظار بروز چه رفتاری از او را دارند. و وقتی وی برای اولین بار به این اداره قدم می گذارد و با نوعی اخلاق تند و یا برعكس نرمش برخورد می كند، اخلاق كارمندان بر او مسلط و چیره گردد و به او حالت ثبات رفتاری و اخلاقی متناسب با اداره بدهد.

و- كارمند به این بینش رسیده باشد كه ممكن است یك كار ارجاعی توسط ارباب رجوع در فاصله مدت كوتاهی انجام گیرد و كار دیگر مدت زمان زیادی نیاز دارد. حال با داشتن چند كار پرحجم در یك زمان چه باید كرد؟ آیا باید تمام آنها را منتظر نگه داشت؟ دو راه پیشنهاد می شود كه یكی به تجربه و دیگری به رابطه صمیمی شخص كارمند با همكارانش بستگی دارد اول اینكه تمام كارهای ارجاعی را ببیند و تشخیص دهد چقدر زمان می برد. و تعداد كارهایی را كه می تواند تا اتمام وقت اداری انجام دهد را قبول و بقیه با رضایت ارباب رجوع به زمان دیگری موكول نماید.

روش دوم اینكه آن كارها را بین همكاران خود تقسیم كنند و البته باید گفت به ندرت در اداره ها پیش می آید كه این حجم كار به وجود آید.

ی- تمامی افراد ارباب رجوع چه متمكن و دارای اعتبار و چه ضعیف مراجعه كننده یك برخورد ، یك انتظار، و انتظارات آنها را به یك اندازه برآورده نماییم و هیچ تبعیض بین آنها گذاشته نشود.

هدف متعالی كه جمع كننده همه اهداف فوق الذكر است این كه بدانیم رضایت ارباب رجوع چگونه تحصیل می شود.

سؤالها:

1- واژه ارباب رجوع یا مشتری چه معنی را در ذهن تداعی می كند؟

2- رضایت مشتری یعنی چه؟

3- به كدام بخش از نیازهای ارباب رجوع باید پاسخ گفت و نیاز آنها را مرتفع نمود؟

4- نگرش نسبت به ارباب رجوع چیست؟

5- معیار رضایتمندی ارباب رجوع چیست؟

6- آیا باید با تمام افراد ارباب رجوع با یك ثبات و رفتار معین برخورد كرد و یا باید از نوعی انعطاف رفتاری برخوردار بود؟

7- انتظارات مشتریان چیست؟

8- چگونه می توان رضایت مشتریان را اندازه گرفت؟

9- عوامل شكل دهنده و تاثیرگذار رفتار یك كارمند در محیط كار چیست؟

10- آیا تمام افراد در یك اداره باید هموزن یا همسنگ باشند یا یك فرد باید به عنوان راهبر در بین آنها وجود داشته باشد؟

11- چگونه می توان نظریات مشتریان را در راستای رسیدن به حداكثر رضایت جمع آوری كرد.

12- آیا این گفته صحیح است «باید مراجعات ارباب رجوع را به حداقل رساند؟»

13- نمود و مشخصه اصلی رضایت ارباب رجوع زبانی است یا رفتاری؟

دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- مشتری كیست؟ رضایت مشتری چیست؟……………………………………. 1

فصل دوم- انتظارات مشتریان و درك آن…………………………………………………… 11

فصل سوم- شاخصهای رضایتمندی ارباب رجوع……………………………………….. 15

فصل چهارم- ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری………………………………….. 23

فصل پنجم- رضایت كاركنان در راستای جلب رضایت ارباب رجوع……………… 29

فصل ششم- پرورش كاركنان و استخدام…………………………………………………… 34

فصل هفتم- گردآوری نظریات مشتری و نگاهی به یك تجربه……………………….. 44

فصل هشتم- فلسفه به حداكثر رساندن رضایت مشتری و انگیزه های اقتصادی تعهد سازمان به رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل نهم- طرح تكریم ارباب رجوع و راههای عملی آن……………………………….. 58

فصل دهم- نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………….. 70

منابع………………………………………………………………………………………………………. 79

دانلود تأثیر رفتار كاركنان بر میزان رضای‌مندی ارباب رجوع در word
فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

جدول 1- تصمیم گیری درباره آنچه كه باید ارزیابی شود……………………………. 25

نمودار 1- مزایای رضایت مشتری…………………………………………………………….. 8

نمودار 2- اهمیت و برخورد شایسته كاركنان از دیدگاه ارباب رجوع…………….. 76

نمودار 3- اهمیت انجام شدن امور ارباب رجوع با وجود برخورد نامناسب كاركنان………. 77

نمودار 4- تفاوت طرز برخورد كاركنان اداره كل با سایر ادارات خارجی از دیدگاه ارباب رجوع 78

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در word :

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

چکیده

این فایل به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین فایل های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، 1373 )

هدف کلی این فایل بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد .

نمونه هایی از فرضیه فایل عبارتند از :

1- بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

2- بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .

جامعه آماری و روش نمونه گیری :

جامعه آماری در این فایل دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد .

در این فایل ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این 100 نفر ، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند .

در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد .

نتیجه گیری

به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند .

دانلود بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 3

فصل اول: کلیات

مقدمه 5

بیان مسئله 7

اهداف فایل 8

ضرورت و اهمیت فایل 8

فرضیه های فایل 9

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9

فصل دوم: پیشینه ی فایل

مقدمه 11

نظریه ی مثلثی عشق 12

انواع عشق 13

دلایل درست ازدواج 14

روش های مطالعه برای انتخاب همسر 16

عوامل مربوط به شرایط زندگی 17

معیارهای ازدواج موفق 18

تعریف سازگاری 20

خصوصیات سازگاری 21

راه های سازش یا سازگاری 22

مراحل بحران 23

روش های مداخله در بحران 24

خصوصیات انسان سازگار 25

تعارضات در زندگی زناشویی 26

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند 27

عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی 29

راه های مقابله با اختلالات زناشویی 31

رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی 33

لازمه ی حفظ روابط زناشویی 34

تعهد در زندگی زناشویی 34

چالش های زندگی مشترک 35

تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال 37

خانواده ی نابسامان 39

علل خانواده ی نابسامان 40

عوارض خانواده ی نابسامان 41

فایلات انجام شده درباره ی موضوع 43

فصل سوم: روش اجرای فایل

مقدمه 45

روش فایل 46

جامعه ی آماری 46

نمونه و روش نمونه گیری 46

ابزار جمع آوری اطلاعات 46

روش اجرا و نمره گذاری 47

روش های گردآوری اطلاعات 47

روش های آماری 48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 1 – 4 50

جدول 2 – 4 51

نمودار 1 – 4 52

جدول 3– 4 53

فرضیه 1 53

جدول 4 – 4 53

جدول 5 – 4 54

فرضیه 2 54

جدول 6 – 4 54

جدول 7 – 4 55

فرضیه 3 55

جدول 8 – 4 55

جدول 9 – 4 56

فرضیه 4 56

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث

مقدمه 58

بحث و نتیجه گیری 58

محدودیت های فایل 60

پیشنهادات 61

منابع و مآخذ 63

پیوست ها 66

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود یک در مورد داروهای گیاهی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود یک در مورد داروهای گیاهی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود یک در مورد داروهای گیاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود یک در مورد داروهای گیاهی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود یک در مورد داروهای گیاهی در word :

نمونه

مقدمه

داروهای گیاهی از زمان­های قدیم به عنوان دارو برای درمان طیف وسیعی از بیماریها استفاده می­شده است. گیاهان دارویی نقش کلیدی در بهداشت جهانی بازی کرده است. با وجود پیشرفت­های بزرگ در پزشکی مدرن در دهه­های اخیر، گیاهان هنوز سهم مهمی در مراقبت­های بهداشتی ایفا می­کنند. گیاهان دارویی در سراسر جهان توزیع شده، اما آنها بیشتر در کشورهای گرمسیری فراوان وجود دارند.

در طول دهه گذشته، علاقه به داروهای به دست آمده از گیاهان عالی، به خصوص آنهایی که فیتوتراپوتیک (گیاه درمانی) دارند، تا حد زیادی افزایش یافته است. تخمین زده شده که حدود 25 درصد از تمام داروهای مدرن به طور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان عالی (1-4) مشتق شده است. در برخی از موارد خاص، مانند داروهای ضد تورمو[1] و ضد میکروبی[2]، حدود 60 درصد از داروهای موجود در بازار و بیشتر مراحل آخر آزمایشات بالینی مشتقی از محصولات طبیعی، به طور عمده از گیاهان عالی می­باشد (3).


[1] -antitumoral

[2] -antimicrobial

Introduction
Herbal drugs have been used since ancient
times as medicines for the treatment of
a range of diseases. Medicinal plants have
played a key role in world health. In spite of
the great advances observed in modern medicine
in recent decades, plants still make an
important contribution to health care. Medicinal
plants are distributed worldwide, but
they are most abundant in tropical countries.
Over the past decade, interest in drugs derived
from higher plants, especially the phytotherapeutic
ones, has increased expressively.
It is estimated that about 25% of all
modern medicines are directly or indirectly
derived from higher plants (1-4). In some
particular cases, such as antitumoral and
antimicrobial drugs, about 60% of the medicines
currently available on the market and
most of those in the late stages of clinical
trials are derived from natural products,
mainly from higher plants (3).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید