دانلود بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان در word دارای 241 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان در word :

فصل اول: طرح فایل… 1

مقدمه. 2

1. بیان مسئله. 3

2. هدف اصلی فایل.. 5

3. ضرورت و اهمیت موضوع.. 6

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه فایل… 7

مقدمه. 8

1. وسایل ارتباط جمعی.. 9

1- الف) کتاب؛ قدیمی ترین وسیله ارتباط جمعی.. 10

1- ب) روزنامه؛ ابزاری برای تفکر. 11

1- پ) مجلات؛ پاسخی به علایق متنوع.. 13

1- ت) رادیو. 15

1- ث) تلویزیون؛ محبوب ترین رسانه. 16

1- ج) ماهواره. 18

1- ج-1) ماهواره در ایران.. 20

1- چ) اینترنت… 20

1- چ-1) «مولتی مدیا» 24

1-چ-2) «ابرشاهراه های اطلاعاتی» 24

2. نقش و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی.. 24

3. مفهوم مخاطب… 37

4. تحول مفهوم و ماهیت مخاطب… 38

5. مخاطب فعال و منفعل.. 39

6. رویکردهای بررسی مخاطب… 41

6- الف) فایل تأثیرها 41

6- ب) نقد ادبی.. 42

6- پ) مطالعات فرهنگی.. 43

6-ت) سنت تحلیل دریافت… 44

6- ه) استفاده و رضامندی.. 44

7. «رویکرد استفاده و رضامندی» 45

8. بنیادهای نظریه «استفاده و رضامندی» 49

9. ابعاد نظریه «استفاده و رضامندی» 50

ج

10. طرح دلایل و نظریه «استفاده و رضامندی» 53

11. نقد کارکردگرایی نظریه «استفاده و رضامندی» 56

12. « رویکرد استفاده و تأثیرات » 60

13. پیشینه فایل…. 62

13- الف) فایل های خارجی.. 62

13- ب) فایل های داخلی.. 64

13-پ) برجستگی این فایل نسبت به فایل های قبلی.. 66

14. سوالات و فرضیات اصلی فایل.. 67

فصل سوم: روش فایل.. 69

مقدمه. 70

1. روش فایل.. 71

2. جمعیت آماری.. 74

3. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 74

4. ابزار و نحو جمع آوری داده ها 75

5. فنون مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها 76

6 . تعریف مفاهیم اصلی فایل…. 77

فصل چهارم: یافته های فایل… 81

مقدمه. 82

1. یافته‌های توصیفی.. 83

1- الف) اطلاعات عمومی پاسخگویان.. 83

1- ب) بررسی میزان استفاده از رسانه های مختلف از سوی پاسخگویان.. 88

1- پ) کتاب… 123

1- ت) مطبوعات… 126

1- ث) رادیو. 137

1- ج) تلویزیون داخلی.. 143

1- چ) تلویزیون خارجی.. 151

1- ح) اینترنت… 163

2. یافته‌های تحلیلی.. 170

3. یافته‌های جانبی فایل…. 200

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 215

مقدمه. 216

1. مرور یافته های توصیفی فایل…. 217

1-1) کتاب… 218

1-2) مطبوعات… 219

1-3) رادیو. 220

د

1-4) تلویزیون داخلی.. 221

1-5) تلویزیون خارجی.. 222

1-6) اینترنت و ابرشاهراه های اطلاعاتی.. 223

2. مرور یافته های تبیینی فایل…. 224

2-1) بررسی پاسخ سوالات فایل…. 224

2-2) بررسی نتایج آزمون فرضیات فایل…. 225

2-3) جمع بندی نهایی یافته های فایل…. 226

3. محدودیت های فایل…. 228

4. پیشنهادهای فایل…. 229

منابع و مآخذ.. 230

پیوست ها 234

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان در word

مقدمه    
بیان مسئله    
ضرورت و اهمیت  پژوهش    
اهداف پژوهش    
تعاریف عملیاتی فرضیه ها    
مباحث نظری تحقیق    
پیشینه تحقیق    
تحلیل اجتماعی مساله حجاب    
جامعه پذیری حجاب    
نظریه های تحقیق    
علت پیدایش حجاب    
میل به ریاضت و رهبانیت(ریشه فلسفی )    
عدم امنیت وعدالت اجتماعی    
آثار و فوائد حجاب    
حجاب در فرهنگ ملل جهان    
لباس ملی کشورها دلیلی آشکار بر حجاب زنان    
پوشش و حجاب دراسلام    
حجاب در قرآن     
حجاب در ایران    
فرازهایی از سخنان امام خمینی(ره)درمورد حجاب    
پاره ای اززمینه های گسترش عفت و حفظ پوشش    
نقش حجاب در تامین امنیت اجتماعی    
پاسداری از سنگر حجاب و عفاف    
عوامل بد حجابی    
گرایش دانشجویان به انواع حجاب    
سبک زندگی وپوشش زنان درتهران    
حجاب زنان با رویکرد جامعه شناختی    
تحلیل اجتماعی مساله حجاب     
بررسی فلسفه وقلمروی حجاب دراسلام وآثار تربیتی آن    
بازنگرشی درون دینی به حجاب    
نقش دولت در نهادینه سازی حجاب    
جامعه آماری    
نمونه آماری    
ابزار وروش اجرای تحقیق    
یافته های  توصیفی    
یافته های استنباطی    
نتیجه گیری    
یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق    
محدودیت های پژوهش    
پیشنهاد و راهکار ها    
مولفه 1 ((فرهنگ))    
مولفه 2((خانواده))    
مولفه 3((اقتصاد))    
مولفه 4((حقوق))    
منابع و ماخذ    
پرسشنامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان در word

– قرآن کریم

-ابوالحسنی، علی؛ سیاه‌پوشی در سوگ ائمه‌ی نور، قم: مؤسسه الهادی، چاپ اوّل، بهار 1375

– امین، سید نصرت بیگم؛ تفسیر مخزن‌العرفان، اصفهان: چاپ نشاط

-باقری، خسرو؛ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ سوم، زمستان 1374

– البحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، مؤسسه النشر الاسلامی. 1363 هـ . ش

– سخنان امام خمینی (ه)

– بیگم شیرازی، زینب؛ جوابیه مقاله‎ی ضالّه طالبین رفع حجاب، به کوشش رسول جعفریان، مجله‎ی پیام زن، شماره‎ ی 112

– پلنگی، محبوبه؛ زنان در الجزایر، مجله‌ی پیام زن، شماره‌ی 59

– حداد عادل، غلامعلی؛ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران: انتشارات سروش، چاپ ششم. 1374

– حسینیان، روح الله؛ حریم عفاف، (حجاب، نگاه)، چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان 1372

– الحسینی الزبیدی، سید محمد بن احمد؛ تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، بیروت: انتشارات دار الفکر، الطبعه الاولی، 1414 هـ . ق

– الخطیب العدنانی؛ الملابس و الزینه فی الاسلام، مؤسسه انتشار العربی، الطبعه الاولی 1999

– رحمانی، حجت‌الله؛ اعجاز رنگ سیاه، چرا چادر مشکی، نشریه‌ی فیضیه، 7 آذر 1379

– زنجانی، فیاض؛ رساله‌ی حجابیه، مجله‎ ی کیهان اندیشه، شماره‌ی 60، خرداد و تیر 1374

– رزاقی،احمد،عوامل فساد وبد حجابی وشیوه های مقابله با آن ،چاپ چهارم ،نشر سازمان تبلیغات اسلامی ،

– شجاعی ،محمد درّوصدف،چاپ سوم ،نشرــ

– مطهر ی،مرتضی ،مسئله حجاب ،نشر صدرا ،264صفحه

-قرائتی ،محسن ،پوشش زن دراسلام ،چاپ نهم ،نشر ناصر ،

-جوادی آملی ،زن درآئینه جلال وجمال ،چاپ دوم ،نشر فرهنگی رجاء

-فتاحی زاده ،فتحیه ،حجاب از دیدگاه قرآن وسنت ،چاپ دوم ،نشر دفتر تبلیغات اسلامی ،1376ش،210صفحه

– منش حسین،محبوبی،مطالعات راهبردی زنان،دانشگاه علوم انتظامی

– دورانت،ویل،تاریخ تمدن،

– کنت گوبیو،سه سال درایران

– مجله ی پیم زن،زنان در الجزایر

مقدمه

حجاب وپوشش برای بانوان ـ بویژه حجاب برتر ـ وتوجه به تحریم عفاف وحراست آن درزن از اصیل ترین سنگرزنان واز مهمترین وسودمند ترین قانون الزامی آفرینش برای آنها درجامعه است ، به عبارت روشنتر ،حجاب وپوشش ،سنگر سعادت وپیروزی ورستگاری زنان وجامعه است،که اگراین سنگر آسیب ببیند ویافرو ریزد ،عوامل سعادت ،پاکزیستی وشرافت آنها فرو می ریزد. (ابوالحسنی،21:1375)

لزوم پوشیدگی زن دربرابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است،درخود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است ،پوشیدن زن ازمرد بیگانه یکی ازمظاهر لزوم حریم میان مردان وزنان اجنبی است ،همانطورکه عدم جوازخلوت میان اجنبی واجنبیه یکی از مظاهر آن است(ابوالحسنی،51:1375)

با کمال تأسف دینای غرب ودنباله روهای آنان این مسئله بسیار مهم اسلامی واخلاقی را نادیده گرفته ،بلکه به عکس با کمال گستاخی برضد آن ،گام بر می دارند وآنرا عامل تخدیر ورکود وواپس گرایی دانسته،تا آنجا که دردانشگاههای خود ،دختران دارای پوشش را اخراج می کنند، با اینکه : حجاب ؛سنگر حفظ عفت ومعرف شخصیت زن وجامعه ،سنگر حفظ زیبایی وشکوه زن ،سنگرحفظ صحیح ارتباطها ورشته های اجتماعی ،سنگر حفظ اخلاق فردی واجتماعی ،سنگر ودژ خلل ناپذیر،برای حفظ مرزها وشیرازه های روابط مختلف  بوده وکیان خانه وخانواده را از هرگونه انحراف وگمراهی ،حفظ می کند.براستی درچه دنیای جاهلیتی قرار گرفته ایم که دنیای غرب والگو تراشان غربزده ،حتی در کشورهای اسلامی شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقی ،رشد وتمدن می دانند ،وبه عکس حجاب وحفظ حریم عفاف را نشانه عقب گرد و واپس گرایی

دزدان عفت وغارتگران استعمار،برای فریب اذهان ،و وسیله قرار دادن زنان به عنوان یک کالا ،می خواهند زنان را که نیمی از جامعه انسانی هستند از همین راه ،از درون تهی کنند،وبا این کار به تهاجم فرهنگی خود ادامه دهند،آنها چنین القاء می کنند که حجاب سدی بر سرراه تکامل آنهاست.(الجرانی،یوسف ،45:1363)

حجاب؛زنان را در زندان زندگی حبس کرده وآنها را ا ز تعالی  و رشد باز میدارد.حجاب ؛از توسعه علمی،فکری ،فرهنگی ،هنری زنان می کاهدو;درحالیکه حجاب اسلامی ،آنگونه پیامدهای شوم راندارد،بلکه وسیله وسنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده وپشتوانه نیرومندی برای آنها درراستای توسعه علمی ،فکری ،فرهنگی و هنری است.و این را بدانید که: (سید نصرت بیگم ،امین 1371:52)

هر شاخه ای که از باغ برون آرد

 سردر میوه آن طمع کند راهگذر

بیان مسئله

همواره بین فرد باحجاب و دیگران حریمی وجود دارد که حجاب او است و باعث می شود به ندرت مورد اذیت و آزار دیگری قرار گیرد. در تحقیقات میدانی و با استفاده از استقراء نتیجه جالبی در این زمینه به دست آمده و آن این است که مردان و پسران هنگام عبور از کنار زن محجبه، نوعی شرم ناخواسته در وجودشان ایجاد می شود و آنان را از نگاه یا سخن نادرست بازمی دارد. حتی برخی گفته اند: وقتی زن یا دختر باحجاب و عفاف را می بینیم، احساس می کنیم او خواهر و یا مادر ما است و هرگز اجازه برخورد نادرست را به خود نمی دهیم. نکته دیگری که برخی پسران به آن اشاره کرده اند، این است که حجاب ـ و بویژه چادر ـ هیبت خاصی به دختران و زنان می دهد، که آن وقار و هیبت برای مردان نوعی خودباختگی به وجود آورده و شاید هم موجب احساس حقارت در مقابل زنان باشد. هر چه که هست، مردان را از نگاه و سخن نادرست بازمی دارد

در هر جامعه ای، سنتی یا مدرن، و با هر درجها ی از پیچیدگی، امکانات و لوازمی برای متمایز شدن اقشار و گروه های اجتماعی از یکدیگر وجود دارد. این تمایز موجب خلق معانی و هویتهایی میشود که افراد عضو هر جامعه بهسادگی آن را درک کنند و از طریق درک معانی ذهنی مترتب بر این تمایزات، روابط انسانی و اجتماعی خود را سامان میدهند. ولی با وجود قوانین اجتماعی کلی و مشابهی که نظیر آن در اغلب جوامع بهچشم میخورد، هنگامی که از زاویهای نزدیکتر به پدیده خلق معنا و تمایز اجتماعی نگاه کنیم، تفاوتهای عمیقی را در آن خواهیم یافت. گرچه در همه جوامع، میزانی از تعاریف برای هویتهای اجتماعی وجود دارد، اما هرچه از میزان پیچیدگی های یک جامعه کاسته شود، اولاً از تعداد گروههای اجتماعی موجود در آن کم خواهد شد؛ ثانیاً، این گروههای محدود هم مشابهتهای بیشتر و تفاوتهای کمتری خواهند داشت. همچنین ابزاری که برای ایجاد تمایز از آن استفاده میشود، محدودتر میشود. با مدرن شدن جوامع، این فرآیند، معکوس میشود. یعنی هم شاهد ظهور سبکهای جدیدی از زندگی هستیم و هم تعداد بسیار زیادی از اقشار و گروههای اجتماعی ظاهرمیشوند که به نحوی خود را از دیگران متمایز میکننداین تمایزبخشی به اشکال متنوع و متعددی صورت میگیرد. به هرحال، حتی در میان جوامع سادهتر نیز نوع لباس افراد از اولین ابزاری است که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت آنان میشود. معمولاً افرادی که به گروهی خاص تعلق دارند، از لباسهای مشابهی استفاده میکنند. گاهی برای مناسکی خاصلباسهای مشخصی تعریف میشود و جامعه در انتخاب لباس با نوعی الزام مواجه است. لباس هر فرد نشانهای است که بهسادگی توسط افراددیگر رمزگشایی میشود و گاهی این فرآیند، احترام بیشتر، طرد برخی گروه های اجتماعی، تداعی مناسک خاص و معانی متفاوتی در پی دارد. بنابراین، لباس فرد، خصوصاً در جامعه مدرن، به صورت یکی از ابزارهای معرفی شیوه زندگی و درآمده است. انتخابهای بسیاری که در دسترس افراد جامعه قرار دارد، این امکان را تشدید می کند

تورستن وبلن گرچه مستقیماً درباره سبک زندگی صحبت نکرده است، اما این ایده را مطرح کرده که داشتن سبکی خاص به معنای چیزی بیشتر از علایق خاص فراغت است. داشتن سبک زندگی خاصو خودنمایی برای نشان دادن تعلق به گروهی خاصدر جامعه به برجسته کردن تمایزهای گروه های دیگر منجر شده است او مبنای تحلیل خود را مصرف طبقه متوسط آمریکا قرار داده بود. وبلن در پی این مسئله بود که افرادچگونه منزلت اجتماعی کسب میکنند. به نظر وی، ثروت مهمترین عامل کسب منزلت است که باید نمود خارجی داشته باشد و بهترین نمود آن مصرف تظاهری و نمایشی است. برای نمونه، افراد با نوع پوشش، آرایش و زیورآلات، خود و طبقه خود را ازسایرین متمایزمیکنند.(شجاعی ،محمد،5657:1378)

ضرورت و اهمیت  پژوهش

حجاب ، شانی از شئون انسان است وپدیده ای است که تقریبا”به اندازه طول تاریخ بشر سابقه وبقدر پهنه جغرافیای امروزی ، گسترش وتنوع دارد.این پدیده با  خصوصیات فردی واجتماعی انسان در ارتباط است و لذا میتوان آنرا از دیدگاههای مختلفی از قبیل فرهنگی ، اخلاقی ، جامعه شناسی ، مذهب و قانون مورد مطالعه قرار داد.سلامت انسان و توسعه اجتماعی رابطه ای جدائی ناپذیر دارند وسلامت انسان نعمتی است که از مجموعه عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی و حیات معنوی او تاثیر می گیرد

جهان در قرن بیستم و بخصوص بدنبال دو جنگ ویرانگر بین المللی تغییرات زیادی را تجربه کرده است . انقلاب صنعتی ، پیشرفت فناوری تغییرات کمی و کیفی در نحوه زندگی انسانها ، ارزشها و نگرشهای آدمیان را نیز دگرگون ساخته است ، بسیاری از نهادهای اجتماعی تضعیف گردیده اند و روابط بین فردی و تعامل آدمیان با یکدیگر نیز تغییرات کمی و کییفی زیادی را تجربه کرده است. در این تحقیق با توجه به اهمیت حجاب و پوشش در جامعه اسلامی ما مورد توجه قرار گرفته است به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بی حجابی اشاره شده  یعنی چه عوامی و علل هایی باعث می شوند نگرش به مسئله حجاب در بین اقشار مختلف جامعه جهت گیری های بسیار متفاوتی داشته باشد و این که آیا حجاب یک ارزش محسوب میشود ، ایا حجاب باید فرهنگ سازی شود یا کنترل فیزیکی ؟ تاثیر فناوریهای جدید مثل،ماهواره ، اینترنت ، در مسئله حجاب چگونه است ؟لذا ضرورت  پژوهش در این موارد حاضر اهمیت برای جامعه میباشد و لازم است تحقیقات گسترده ای در این موارد انجام شود .( رحمانی،حجت الله،28:1379)

اهداف پژوهش

بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرشهای اجتماعی در مورد پوشش و حجاب در دانشجویان دانشگاه علمی کابردی واحد بهزیستی ارومیه

اهداف جزئی:

1-    بررسی رابطه بین حجاب  و باور های دینی  در دانشجویان مذهبی

2-    بررسی رابطه بین حجاب  و باور های دینی  در دانشجویان عادی

3-    بررسی تفاوت بین میانگین نگرش اجتماعی به حجاب در دانشجویان مذهبی و عادی

فرضیه ها:

1-    بین رعایت حجاب وباورهای دینی در دانشجویان مذهبی رابطه معنا دار وجود دارد

2-    بین حجاب و باور های دینی  در دانشجویان عادی رابطه معنا دار وجود دارد

3-    نگرش اجتماعی به حجاب دربین دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی ،اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد

تعاریف عملیاتی فرضیه ها

حجاب:

حجاب در لغت به معنای حایل شدن ، پوشاندن ، مانع شدن است.الحجاب مفرد کلمه حجب به معنای :پرده ،پوشش ، لباس ، پارچه ، و هر چیزی که چیز دیگری را بپوشاند یا هر مانع و حایل و فاصله میان دو یا چند چیز. (قرائتی،محسن،12:1370)

اجتماع:

اجتماع گروهی وسیع شامل سازمانهای متعدد و مرکب از کثیری زن ومردوکودک که طی زمان درازی از اتکای متقابل و نظم گروهی بهره مند باشند، جامعه (سوسایتی)خوانده میشودوجامعه ای که وابسته محلی معین و از جامعه های دیگر کم و بیش بی نیاز باشد اجتماع(کامیو نتی) نامیده میشود

فرهنگ:

همه یافته های بشر را فرهنگ گویند

هنجار:

(استاندارد شرایط)همان رعایت کردن رفتارهای مورد قبول جامعه است

انحراف :

یعنی دوری جستن از هنجارها و زمانی اتفاق می افتد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نکنند . انحراف همان رفتار منفی است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده در word

فصل اول: کلیات
پیشگفتار(مقدمه)    
بیان مسئله    
اهمیت و ضرورت تحقیق    
اهداف تحقیق    

فصل دوم: پیشینه پژوهش
پیشینه تحقیق    
تحقیقات داخلی    
تحقیقات خارجی    
نقد تحقیقات انجام شده    

فصل سوم: مبانی نظری
مروری بر نظریات    
چهارچوب نظری    
مدل تحقیق    
فرضیات    
تعریف مفاهیم و متغیرها( نظری و عملیاتی)    
فصل چهارم: روش تحقیق
نوع تحقیق    
جامعه آماری    
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    
فنون گرد آوری داده ها    
فنون تجزیه و تحلیل داده ها    

فصل پنجم: یافته ها
یافته های توصیفی    
یافته های استنباطی    

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری    
راهکارها و پیشنهادات    
پاره ای از محدودیت های تحقیق    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده در word

1-   اعزازی، شهلا(1381) . خشونت خانوادگی زنان کتک خورده، تهران: نشر سالی

2-   چلبی، مسعود(1381) . جامعه شناسی نظم، نشر نی

3-   درویش پور، مهرداد(1378) . چرا مردان علیه زنان به اعمال خشونت ترغیب می شوند. نشریه زنان، شماره 56، مهر

4-   روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان(1384) . نقل از اینترنت

5-   روزن باوم، هایدی(1367). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه، ترجمه دکتر محمد صادق مهدوی، نشر دانشگاهی

6-    صادقی، سعید(1380) . همسر آزاری زخمی پنهان بر نهاد خانواده، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی استان اصفهان

7-   فرنچ، مارلین(1373) جنگ علیه زنان، ترجمه توراندخت تمدن( مالکی). نشر دانشگاهی، تهران

8-   مطالعات زنان، روشنگران، تهران

9-   کاپلان، سادوگ و گرب(1378) . خلاصه روانپزشکی(جلد دوم) . ترجمه پورافکاری

چکیده تحقیق

          زنان به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی(در خانه ی پدر ، شوهر) و چه در محیط عمومی( اجتماع) مورد خشونت قرار می گیرند. متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم برای زنان، این مساله مورد توجه دولت ها چندان که باید واقع نشده است. توجه به بعد خشونت پنهان یعنی خشونتی که در خانواده ها وجود دارد ولی بدلایل گوناگون به مراکز قضایی و دولتی گزارش داده نمی شود. اولویت پژوهش انجام شده است

این تحقیق از بین زنان ازدواج کرده به عمل آمده و خشونت را از دید آنها مورد بررسی قرار داده ایم

در این تحقیق مسئله اصلی این است که چه عامل یا عواملی در بروز رفتارهای خشونت آمیز مردان علیه زنان در خانواده های میبدی موثر هستند و چه راهکارهایی می توان برای کاهش این امر ارائه کرد

این مطالعه به شیوه پیمایش بروی 100 نفر خانوار و طراحی پرسشنامه برای زنان ازدواج کرده و با استفاده از روش های آماری مختلف صورت گرفته  است

یافته های تحقیق نشان می دهد در کنار برخی از متغیرهای زمینه ای چون سن، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات از بین تمام متغیرهای مستقل و میزان خشونت مرد علیه زن رابطه وجود ندارد

1-1)مقدمه

اعمال خشونت علیه زنان و بد رفتاری با آنان از رایج ترین جرائم اجتماعی و از عریان ترین جلوه های مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام ملیتها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم می خورد.همچنان که به لحاظ تاریخ پیشینه جرم را باید در اسطوره ها و داستان های دینی نظیر هابیل و قابیل سراغ گرفت بدین ترتیب سوء استفاده از زنان مشکل تازه ای نیست بلکه قدمتی به قدر کهن ترین افسانه ها دارد. در پیشرفته ترین کشورهای جهان زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی، جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آن ها را به خطر می اندازد، بلکه دولتها را با مشکلات گوناگون اقتصادی،فرهنگی و خدماتی درگیر میکند. مسئله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهان نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند به طوریکه در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال 1997 در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد و به عنوان یکی از موضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت( فصلنامه خشونت علیه زنان 81)

تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیرو خاص می طلبد و چنانکه از زوایای گوناگون به بحث و بررسی گذاشته شود و خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود. اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت بد زنان در همه ی جوامع گردد هر چند در تدابیر و راهکار های اتخاذ شده عناصر مشترکی وجود دارند اما این الگوها لزوما باید با زمینه های فرهنگی –اجتماعی کشورهای مختلف منطبق شود با توجه به مدارک و اسنادی که در دست است سالانه آمار بسیاری از نقاط مختلف جهان نشان می دهد که خشونت امری مختص به شهر یا مکان خاصی نیست، بلکه امری است که در تمام کشورها قابل مشاهده است حال به شکل پنهانی و یا به شکل کاملا قابل رویت( سام گیس 1377)

برای حل این مشکل تنها شناختن کسانی که به زنان آسیب می رسانند کافی نیست. چرا که در این امر امکان موفقیت  کامل وجود ندارد بلکه باید در تغییر شکل قوانین موجود تغییر فرهنگ و تفکر جوامع و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای زنان آسیب دیده برای بازگشت به جامعه و زندگی دوباره اندیشه شود

قصد دارم تا با نکاتی از این قبیل این کار را به گونه ای ثمر بخش و اثر گذار به پایان رسانم تا شاید  با این انگیزه که زنان نیز همانند مردان حق آسوده زیستن را دارند به نتیجه ای مطلوب برسم

1-2)بیان مسئله

خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری توسعه و صلح است خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های بنیادی، نقض، تضییع و یا سلب می کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست

-اصطلاح  خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می شود که منجر به آسیب دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود(مشکاتی و مشکاتی 1381)

-سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله ی اجتماعی قلمداد می شود؟اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است چرا برخی از مردم به آن متوسل می شوند و برخی دیگر بدان دست نمی زنند؟ چه می شود همسرانی که با هم ازدواج کرده اند و باید آرام بخش و آرامش آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم برمی خیزند؟

خشونت علیه زنان و دختران مسئله ای مهم در امر سلامت و حقوق انسان است حداقل یک نفر از هر پنج نفر جمعیت مونث دنیا در طول زندگیشان مورد سوء استفاده جنسی و جسمی توسط یک مرد یا گروهی از مردان قرار گرفته اند

سوء استفاده از زنان تقریبا در هر جامعه جهانی به نحوی موثر مورد اغماض بوده است. تعقیب قانونی یا محکومیت مردانی که زنان یا دختران را می زنند یا به آن ها تجاوز می کنند در مقایسه با تعداد حمله ها نادر است

بنابراین خشونت به عنوان ابزاری برای حفظ و تقویت فرمانبرداری زنان از مردان عمل میکند(چلبی1380)

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

با مطالعات انجام شده در ایالات کشور ها و.. نشان داده شده است که مساله خشونت مختص به شهر یا کشور خاصی نیست معضلی که در تمام جوامع شاهد آن هستیم بین سال های 1940 تا 1970 که در آمریکا جنایات و خشونت های بسیاری علیه زنان رخ داد نظریه پرداز اجتماعی ((جان هاموند)) به بررسی این مسئله پرداخت و در نتایجی که بدست آورد از 70 درصد آماری که از مردم شهر به این نتیجه دست یافت که بین زن و مرد تفاوت بسیاری حاکم است یعنی این نظر با توجه به تبعیضی بود که خود مردم در گفته ها ومکتوبات خود به آن اشاره کرده بودند

اکنون نیز در کشورخود اگر به سال ها پیش بازگردیم ایرانی که پس از دگرگونی های بسیار اینک به ظاهر یک ایرانی آزاد است دستخوش  فاجعه های بزرگی قرار گرفت فاجعه هایی که دامن یک به یک مردم در حیطه سازمان، زنان را مورد خشم خود قرار داده مانند زمان رضا شاه و مسئله ی کشف حجاب بعد از رهایی از آن در برهه ای از زمان آزادی معنا داری بین مردم ایران رواج یافت و پس از آن انقلاب، اینک دوران پس از جنگ و ; شاهد مسائلی هستیم که هنوز به عنوان سوال بی جواب باقی مانده. چرا زن ها؟ چرا مردها؟ و هنوز سوال بی جواب چرا زنها حق ندارند؟و;

اینک بر آن برآمدیم تا نیم نگاهی به آنچه بر زمان می نگرد بکنیم به عرصه های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و; تا نقش زن ها و ارزش ها، حتک حرمتهایی که به او روا داده می شود را بررسی کنیم. شاید با یافتن ریشه های اعمال خشونت و بررسی نظری علمی به این موضوع و دسترسی به حقوقی که زنان از آن بهره مند می شوند بتوان درصدد کاهش این مسئله در جامعه برآمد(صادقی 1380)

امروزه با آماری که جنایات علیه زنان روبرو هستیم جای آن دارد که با نظر کارشناسانه و با جدیت با این مسئله روبرو شویم و در جهت رهایی و انس ذهن مردم از زشتی این فاجعه و روبرو ساختن آن ها با واقعیت مسئله و روشن ساختن اینکه بین زنان و مردان تفاوت عمده ای نیست و به همان اندازه که مردان دارای ارزش و منزلت حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ; هستند زنان نیز به همان نسبت دارای حقوقی هستند را روشن ساخته تا شاید بتوانیم قدمی در حل یا در شفاف ساختن این معضل اجتماعی برداریم(معتمدی مهر،1379)

1-4)اهداف تحقیق

1)   هدف کلی: این پژوهش بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و  بررسی شدت فراوانی خشونت علیه زنان  و شناخت ریشه های آن و ارائه راهکارهای موثر برای کاهش آن، اهداف این طرح را تشکیل میدهد

2)   اهداف جزئی:

1-بررسی عوامل اجتماعی طبقه اجتماعی موثر بر میزان خشونت ابراز شده علیه زنان

2-بررسی عوامل اقتصادی میزان درآمد، شغل موثر بر میزان خشونت ابراز شده علیه زنان

3-بررسی عوامل فرهنگی سطح سواد موثر بر میزان خشونت ابراز شده علیه زنان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان در word

خلاصه
مقدمه
بیان مسئله
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوالات اساسی تحقیق
تعریف مفهومی واژه ها
تاریخچه آموزش از راه دور در ایران
مسائل بنیادی در آموزش از راه دور
رویکردهای اساسی آموزش از راه دور
علل پیدایش آموزش از راه دور
مزایا و امکانات آموزش از راه دور
آموزش از راه دور و رویکردهای آموزشی و یادگیری
ارکان، ویژگی ها و مبانی نظام آموزشی باز
1- 1- ارکان
1-1- روش ارائه مواد آموزشی
2-1- روش ارائه آموزش
3-1- روش سنجش وارزیابی
2- سازمان مرکزی
3-ویژگی ها
4- مبانی
آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران
عوامل ایجابی آموزش از راه دور ایران
تفاوت های موجود بین دانش آموزان نظام حضوری با فراگیران آموزش از راه دور
طبقه بندی مخاطبین
روش ها وفرایندی اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور
آموزش کتاب محور، (Book-oriented)
3- آموزش دیداری شنیداری (Audio-visual Education)
4- روش شبکه محور (E-Learning)
چالش ها و دغدغه ها مرتبط با آموزش از راه دور
1-فرهنگ خود آموزی
2- کارایی و کیفیت
3- نواقص موجود در کمیت و کیفیت محتوای آموزش
4- مسایل تربیتی
5- متفاوت‌های با دلیل یا بدون دلیل روشن
6- بودجه
7- قوانین و مقررات مناسب
روش تحقیق
طرح تحقیق
یافته‌ها و نتایج
محدودیت‌های تحقیق
راه کارهای پیشنهادی تحقیق
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان در word

1- ابراهیم زاده – عیسی – مقاله گردهمایی آموزش دبیران موسسه آموزش از راه دور- موسسه فرهنگی منادی تربیت – تهران 1383
2- ابراهیم زاده – عیسی – راهبردهایی برای مدیران مراکز آموزش از راه دور – موسسه فرهنگی منادی تربیت- تهران 1383
3- ابوترابیان – محمدرضا، پرورش نسل خلّاق در ایران، انتشارات مدرسه، تهران 1382
4- الحسینی، سید حسن، مقدمه‌ای بر آموزش از راه دور، موسسه فرهنگی منادی تربیت، تهران
5- شعاری نژاد – علی اکبر- فلسفه آموزش و پرورش، تهران، امیرکبیر، چاپ ششم، 1381
6- جزوه آموزشی سیر تحول تاریخی آموزش از راه دور، مدرسه آموزش از راه دور، تهران، 1383

خلاصه

این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش‌ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران پرداخته است و در این راستا روش‌ها و فرایندهای اجرایی و چالش‌ها و دغدغه‌های مهم در شکل گیری این آموزش‌ها بیان شده است

آنچه حائز اهمیت است آنکه، آموزش از راه دور در کشورما در ابتدای راه است و برای پیشرفت و گسترش آن باید فعالیت‌های در خور فکری و عملی بسیاری به مدد آید

مقدمه

اگر فایده آموختن و آموزش را پرورش قابلیتها، توانمندی‌‌های انسانی بدانیم، آنگاه سه اتفاق مهم می‌افتد: نخست آن که گسترش پوشش تحصیلی برای پاسخگویی به حق تعلیم و تربیت همگانی ضرورت می‌یابد. دوم، توجه به کیفیت و بهره وری بالای تعلیم و تربیت مد نظر قرار می‌گیرد و در این راه جلوگیری از پدیده اتلاف در مدرسه اولویت پیدا می‌کند و سوم: از ورود تکنولوژی و پیوند آن با آموزش و پرورش و ایجاد تنوع و انعطاف روشمند، بهره گیری می‌شود. آموزش از راه دور بنا به خصوصیاتی که دارد می‌تواند بخش قابل توجهی از ضرورت های فوق را تامین نماید

قرن بیست و یکم که از نقطه نظر تعلیم و تربیت از سوی یونسکو به عنوان قرن آموزش از راه دور نام گرفته است با استفاده از تکنولوژی های نوین، آموزش خارج از پردیس مدرسه را ممکن ساخته است. به طوری که می توان آموزش مادام العمر را با حذف دیوارهای جدا کننده مدرسه، کار و بازنشستگی تعریف نمود. در چنین شرایطی پرداختن به آموزش از راه دور در آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی کشور از نیازهای بی بدیل جامعه ایرانی خواهد بود

البته این مقاله درصد بیان چیستی و چگونگی آموزش از راه دور از نقطه مبانی وروش ها از یکسو و مخاطبین این آموزش در دوران راهنمایی ومتوسطه تحصیلی (سال18-12) از سوی دیگر می باشد


بیان مسئله

آموزش از راه دور، نوعی از تعلیم وتعلم است که در آن بین معلم و متعلم فاصله است. از این آموزش ها از درون ستادهای آموزشی برنامه ریزی، طراحی و ارائه می شوند و مخاطب به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم وبافاصله زمانی دریافت می کند. دراین نوع آموزش ها محتوای بسته های آموزشی بسیار حایز اهمیت است تنوع این بسته ها، مطلوبیت و جذابیت آن ها را درنزد مخاطب افزایش می دهد وبه یادگیری آسان تر آنان یاری می رساند

آنچه در آموزش و پرورش ایران نیز به اجرا  درآمده است حکایت از روند رو به تکامل بسته های آموزشی دارد

این بسته ها، اکنون محتوای مطالب نوشتاری شامل: کتاب اصلی خود آموز، کتاب کار و تمرین ، CD های آموزشی، انواع سوالات و آزمون های موجود در  CD ها و در مواردی DVD وجود دارد

این بسته با راهنمایی مشاورین تحصیلی و بعضاً با کلاس های حضوری حمایت می شوند تا به این ترتیب دانش آموز برای امتحان پایان ترم و در نهایت پایه مربوط آمادگی پیدا کند

این شیوه آموزشی که از سال 1383 ارائه شده است ابتدا 8 استان کشور وسپس در مدت کوتاهی درتمام کشور فراگیر شد و اکنون در هر یک از مناطق دور یا نزدیک آ . پ مرکز یا مراکزی که متولی آموزش از راه دور هستند و خصوصی ارائه می شوند وجود دارند وبه ارائه خدمات خویش می پردازند

دراین زمینه مدارک و منابع غنی و قابل توجهی در آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که حکایت از برنامه ریزی مدون کوتاه مدت وبلند مدت در این زمینه می باشد

البته تا کنون از مخاطبین بالقوه حدود 13 میلیون بازمانده از تحصیل، تنها حدود سیصد هزار نفر به تحصیل در این نوع آموزش ها اشتغال دارند که به نظر می رسد محل تامل است( الحسینی-1384)

اهمیت وضرورت تحقیق

با پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به عرصه صنعت آموزش، نوعی از تغییرات شتابان در عرصه آموزش و پرورش ها رخ داده است و رقابت جهانی بر این پایه شکل گرفته است. برای اینکه کشور ما ایران از این نوع آموزش ها محروم نشود و نظام تعلیم و تربیت انعطاف پذیری لازم را تجربه نماید، ضروری است رویکرد آموزش از راه دور جدی گرفته شود و در عمل محقق شود


اهداف

اهداف کلی

–           بدست دادن تعاریف ومفاهیم آموزش از راه دور برای آموزش و پرورش

–           ایجاد نوعی هماهنگی بین نیاز به آموزش و در بین کلیه دانش آموزان باز مانده از تحصیل یا محروم از مدرسه بویژه کسانی که در سنین 18-12 سال هستند

اهداف جزئی

–           آشنایی هر چه بیشتر با کارکرد ها و نحوه آموزش از راه دور به عنوان یک فرصت

–           القاء نیاز به آموزش از راه دور برای آموزش و پرورش

–           عطف توجه به حقوق دانش آموزان و اولیاء در انتخاب نوع آموزش ها

–           بیان توصیفی نیاز آموزش و پرورش به آموزش از راه دور، برا فائق آمدن بر فاصله های تکنیکی با روش های مطلوب تر

–           مقابله با پدیده اتلاف و معکوس پوشش تحصیلی

–           آشنایی با چالش ها و مشکلات آموزش از راه دور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان در word دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان در word

پیشگفتار
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
اهمیت موضوع
چارچوب نظری پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش
هدفهای ویژه
سوال پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری متغیرها
فصل دوم : پیشینیه پژوهش
مقدمه ای بر فصل دوم
زن در ادبیات ایران
جایگاه واقعی زن در خانواده
دستیابی به حقوق اجتماعی زنان
زمینه های فعالیت اقتصادی بانوان فراهم نشده است
اشتغال زنان از پشت عینک روشنفکری
یکی از شاخصه های توسعه یافتگی باشد؟
تلاش هایی فراتر از برنامه
آمارها چه می گویند
9 درصد حاشیه ها سواد ندارند
در ردیف کشورهای در حال توسعه
نخبه گرایی زنانه
اعتبارات ناچیز
زنان 10 سال پس از پکن
پیام هایی برای اجلاس بازبینی و ارزیابی پکن: فقر
حقوق
سیاست
خشونت
بهداشت باروری
بیماری ایدز و ویروس آن
مناقشه مسلحانه
قاچاق زنان
آموزش
فرهنگ و شخصیت زنان
اختلاف فرهنگی در رابطه با شخصیت زنان
اختلافات سطح فرهنگی
دیدگاه روانشناسان در رابطه با شخصیت زنان
زنانی که فقط کار می‌کنند
بازیگران نقش آفرین
زنان و کارگاه: چشم انداز تاریخی
نابرابریها در کار
مشاغل کم ارزش
مسائل موفقیت
ویژگی های زنان موفق
دستمزد کم و دام فقر زنان
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم : توصیف و تحلیل داده ها
فصل پنجم نتایج پژوهش
نتیجه داده های آماری
بحث و بررسی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
منابع مورد استفاده

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق بررسی مشکلات اقتصادی – اجتماعی زنان در word

آلن گلیبرت، ژوزف گاگلر، (1375)، شهرها، فقر و توسعه، شهرنشینی در جهان سوم، مترجم پرویز کریمی ناصری، ناشر اداره کل روابط بین‌المللی شهرداری تهران

احسانی، فروغ و دیگران، نقش زن در توسعه، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصادی کشاورزی

جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، مترجم: منوچهر صبوری، چاپ پنجم، 1378، تهران، ناشر: نشر نی

روزنامه همبستگی، سال دوم، شماره 371، شنبه 13 بهمن 1380، 19 ذیقعده 1422، 2 فوریه

روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

ساروخانی، باقر، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران چاپ اول، 1370، ص 167

سالنامه های آماری، مرکز آمار ایران

سفیری، خدیجه، جامعه شناسی اشتغال زنان، تبیان

سیاسی، علی اکبر، 1372، نظریه های شخصیت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم

شادی طلب، ژاله، اشتغال زنان و نقش تعاونی ها، علوم اجتماعی

شفیع آبادی عبدا; (1371)، فنون تربیت کودک، انتشارات چهر

شهسوار زاده، محمد مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان خانه دار و زنان کارمند در سطح شهر اصفهان 1374

شهلا محیی (برومند)، همشهری، یکشنبه 11 دی 1379، 5 شوال 1421، 31 دسامبر 2000، سال نهم، شماره

عمید، حسن 1369، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران

مقاله از مریم انوری، همشهری، یکشنبه 9 دی 1380، 15 شوال 1422، 30 دسامبر 2001، سال دهم، شماره 2606

کیهان نیا، اصغر، (1380) زن امروز، مرد دیروز تحلیلی بر اختلافات زناشویی، نشر مادر، تهران

محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، انتشارات دیبا، چاپ دهم

نقش زنان در توسعه، دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد

هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، سال 1374

همشهری، دوشنبه 26 فروردین 1381، 2 صفر 1423، 15 آوریل 2002 سال دهم، شماره 2694

همشهری دی‌ماه 1377 سال هفتم شماره 1733 مقاله ای از دکتر مجید کارشناس، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

همشهری سه شنبه 29 شهریور 1379، 20 جمادی‌الثانی 1421، 19 سپتامبر 2000، سال هشتم، شماره 2222

همشهری یکشنبه 14 بهمن 1380- 20 ذیقعده 1422- 3 فوریه 2002- سال دهم شماره 2640

A.T.Mallier & M.J.Rosser, Women and the Economy: A Comparative Study of Britain and USA (Londen: Macmillan, 1987), p

زن در ادبیات ایران

ادبیات هر سرزمینی آیینه فرهنگ و اعتقادات آن سرزمین و نقش مهمی در شکل گیری باورهای نسل های نوین و تعالی نسل کنونی دارد. ادبیات اگرچه برخاسته از فرهنگ و تبلور فرهنگ هر جامعه ای است اما در سیکل دیگری که به آینده موسوم است، ادبیات ماضی تاثیرات خود را بر جای خواهد نهاد. به عبارت دیگر آنچه حاصل تفکر و احساس سخنوران اندیشمند نسل های پیشین است در دگرگونی و ساختار شخصیتی نسل های بعدی ظهور خواهد کرد

مقبولیت ادبیات در نزد عموم مردم تا بدان پایه است که گاه یک شعر دارای جاذبه ای است که گویی از مقوله «مسلمات» و «مشهودات» است و حتی در مواردی پایه گذار تفکری می‌گردد که امکان دارد تا پایان زندگی همچنان پابرجا و استوار باقی بماند. بیان معجزه آسای ادبیات که از آن با تعابیری چون «سحر حلال» یاد شده است می‌تواند به عنوان عامل مهمی در بازیابی هویت زنان و تبیین شان و جایگاه اجتماعی و تاریخی آنان مورد بهره‌برداری قرار گیرد

برخلاف تصور عده ای که دارای تفکرات زن ستیزانه هستند، ادبیات ایران برای زن احترام و ارزش والایی قایل است و در بسیاری از موارد بر هوش، درایت، کاردانی و قابلیت های بی شمار زن صحه نهاده است و ضمن برشمردن توانمندی‌ها و فراست زنان در اموری حتی به زنان نمراتی بالاتر از مردان داده است، آن هم مردانی که خردمندان روزگار خویش بوده اند

در ادبیات ایران به زن به عنوان موتور اجتماعی بشری نگاه شده که حرکت آفرین است و با استقامت و پایداری خود به جامعه وحدت و انسجام می بخشد. با این حال برخی از اشخاص مریض احوال و مغرض با بیرون کشیدن بیتی از یک دیوان که شاید سخن شخص نادانی باشد که در بیت بعد مورد نقد شاعر قرار گرفته و بدون توجه به حال و هوای کلی اثر و شان صدور آن، به استنتاج باطل از حق پرداخته اند. این استخراج های ناصواب چیزی جز تحریف نیست. همانند شخصی که به اتکای «لااله» مدعی شد که به شهادت قرآن کریم هیچ خدایی وجود ندارد!!

رجوع به آثار ادبی پیشینیان و معاصران و بازشناسی اندیشه پدید آورندگان آن امری الزامی است که غوطه ور شدن در این دریای بیکران حکمت، کشف مرواریدهای گرانبهایی را در پی خواهد داشت

در این مجال در پی آن نیستیم که به تمامی مواردی که از زن با دیدی منفی یاد شده است پاسخگو باشیم و با نقل ادبیات مورد نظر دلایل آن را برشماریم. شاید بهترین مصداق برای روشن شدن تحریف غرض‌ورزانه در ادبیات اشاره به ابیاتی باشد که بدون رعایت امانت از آن به سرقت رفته و حکیم دانای توس را متهم به زن ستیزی نموده اند. در سراسر «شاهنامه» زنان مورد تکریم و تحسین فردوسی قرار دارند، مگر در داستان «سودابه» که زنی با امیال شیطانی است. با این حال فردوسی توانمندی ها و زیرکی های او را نیز برشمرده است. البته در بعضی از کتب مانند «فارسنامه ابن بلخی» و «طبری» و نیز خود شاهنامه، او جادوگری است که در قالب زن ظاهر شده و نکوهش او به سبب خوی منزوی خواهی و‌ آزمندی اوست. جالب آنکه در ادامه همین داستان فردوسی از «فرنگیس» همسر «سیاوش» که زنی پارساست به نیکی یاد کرده است و او را مورد تحسین و ستایش قرار داده است. اما برخی از روی جهالت و بی مطالعه بودن و گروهی نیز با انگیزه های سادیسمی با انتخاب بیتی از این داستان و نقل آن در هر محفل و مجلسی در صدد القای عدم توانایی زنان برآمده اند و دریغ و درد که در این راه غلط از اندیشمندان بزرگی چون فردوسی مایه گذاشته اند که روحش نیز از این برداشت های نابخردانه ناخرسند است

اندیشه شناسی در ادبیات همچنان که می‌تواند عامل پیشگیری از سوء استفاده های فرهنگی باشد و مشت تحریف کنندگان مغرض یا ناآگاه را باز و آنان را رسوا کند، می‌تواند عامل مهمی نیز برای ارتقای بینش ها و نگرش ها باشد. مهم آن است که آن بخش از ادبیات ما که نگاه مثبت و روشنی نسبت به زن و توانمندی های او دارد کوشش شود تا ابیات مثبت در محافل و مجالس ورد زبان شود  از کتاب های مدارس ابتدایی تا دانشگاه ها از این اشعار بهره گرفته شود تا اندک‌اندک فرهنگ جامعه دچار تغییر و تحول شود

دفع موانع و مشکلات در طی چند دهه اخیر، خوشبختانه موجب شکوفایی استعدادهای تحسین برانگیزی در بین زنان شده است و آثار ادبی قابل ملاحظه ای از دل این قشر آفریده و منتشر شده است که بسیار قابل تامل است

تشویق و حمایت از شاعره های امروز که تاثیرگذار بر فرهنگ امروز و فردا هستند حرکت ارزنده دیگری است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. خصوصاً آنکه کوشش شود تا اشعار این گروه را بتوان هدفدار و اندیشمند بار آورد و آنچه را که به عنوان هدف در جست و جویش هستیم، بتوانیم بر بال هنر به پرواز درآوریم و بر مقبولیت و جلب توجه پیام مورد نظر بیفزاییم

ترجمه آثار ملل دیگر و تماس هنرمندان ما با اندیشمندان ملل دیگر و میل انتقال پیام باعث شده است که فهم تازه ای از زن رواج یابد. این روایت تازه، حاصل تلاش گسترده ای است که در شکل جهانی پدیدار شده و طلیعه دار فرهنگ نوینی است که برای تمام افراد بشر فارغ از رنگ و جنس و نژاد، حقوق یکسانی قایل است، می‌تواند راهگشا و آینده ساز باشد

 

زمینه های فعالیت اقتصادی بانوان فراهم نشده است

تحلیل کارکردی اشتغال زنان (از پشت عینک روشنفکری)[1]

در سالهای اخیر مشارکت اجتماعی زنان و کار بیرون از منزل برای زنان، دو مفهومی بوده که در اکثر موارد به جای هم کاربرد داشته است. این رویکرد گاه از سوی روشنفکران جامعه به عنوان گفتمان غالب جوامع توسعه یافته و گاه از سوی مسئولان به عنوان یک شعار مهیج و نیز از سوی زنان فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی در قواره های اعاده حق به نمایندگی از جمعیت زنان کشور، تبلیغ و ترویج شده است. شاید مشکلات معیشتی در پاره ای موارد باعث تغییر نگرش عامه نسبت به کار بیرون از منزل زنان نیز بوده و این پدیده را شدت و حدت بخشیده است

این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران اجتماعی و آنهایی که بدون هیچ جانبداری خاص می‌خواهند موضوع را حلاجی کنند، پدیده موصوف را از دریچه دیگری می بینند و به شکل دیگری به تحلیل می نشینند. آنها اعتقاد دارند اگر قرار است جامعه ما به یکی از شاخصه های توسعه یافتگی یعنی کار برای زنان احترام بگذارد، باید ابتدا مقدمه آن را در شکل وسیع و عمیقی فراهم کند، وگرنه در غیر این صورت شاهد بحران هایی از جنس دیگر خواهیم بود. به عنوان مثال بسیاری از زنان حاضر نیستند عملاً مشکلات کار بیرون از منزل و به تبع آن مشکلات به وجود آمده در خانه را به جان بخرند، اما این تنگناها اقتصادی است که آنها را وادار به کار می‌کند. در این حالت می‌توان زنان را به دلیل کار در منزل  البته تربیت فرزندان که نفع آن برای کل جامعه است، تحت پوشش بیمه قرار داد و نیز ماهیانه در نظر گرفت. آیا به اعتقاد شما شیر دادن به کودکان و تربیت صحیح فرزندان و توجه به تغذیه آنها نمی تواند یکی از شاخصه های توسعه یافتگی باشد؟[2]

تلاش‌هایی فراتر از برنامه

مدیر کل دفتر بانوان وزارت کشور در روزهای پایانی خرداد ماه، عنوان کرد: «نیازها و انتظارات جامعه زنان در تدوین برنامه چهارم توسعه برآورده نشده و توقع می‌رود حداقل در تدوین سندهای برنامه چهارم توجه لازم به نیازها، مطالبات و حقوق زنان اعمال شود.»

این اظهارنظر با اعلام بررسی پیش‌نویس «برنامه ملی کار شایسته» برای زنان عنوان شد

در این اظهار نظر آمده است: «در اولین جلسه کمیته سه جانبه اشتغال در سال جاری، پیش نویس سند برنامه ملی کار شایسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد اعضای کمیته، پیشنهادات خود را در خصوص اشتغال زنان ارائه دهند.» فخرالسادات محتشمی پور، نماینده دولت در شورای سه جانبه اشتغال زنان در ادامه می افزاید: «این سند دارای محورهای 16 گانه است که با توجه به زمان اجرای برنامه چهارم توسعه (پنج سال) لزوم وارد کردن بحث زنان از اولین سال اجرای برنامه چهارم احساس می‌شود، لذا این بحث در کمیته سه جانبه کار و اشتغال زنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.» وی در ادامه عنوان می‌کند: «بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید  عرصه کار بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت، آزادی امنیت نیروی کار است را تهیه و تا پایان سال اول اجرای برنامه به مجلس ارائه دهد. بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف شده است در قالب گسترش حمایت های اجتماعی، مسائل تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، توانبخشی معلولان و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب را تامین کند.»

در سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 20/5/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی، 13 ماده برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده که ماده اول آن بر کار در منزل تاکید دارد: «ضمن تاکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر این نهاد مقدس، سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است

ماده 1- با توجه به قداست مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد اجتماعی و فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود

همچنین در سومین ماده این مصوبه آمده است: همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هرچه بهتر مسئولیت های اجتماعی ضروری است

با مطالعه مصوبه این نهاد و مواد آن در سال 71 در می یابیم بخوبی نحوه کار و مسئولیت های اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و به طور اجمال به چنین تحلیلی می‌توان رسید

1- پیش از هر چیز تاکید بر کار زنان به عنوان همسر و مادر در خانه و خانواده است که در قبال این شکل از کار، علاوه بر حقوق معنوی باید حقوق مادی نیز در نظر گرفته شود و نهادهای اجتماعی از جمله بخش های بیمه و آموزش بخوبی در این زمینه مسئولیت خود را به انجام برسانند.[3]

2- اگر قرار است زنان بیرون از منزل کار کنند، باید نوعی همکاری درون خانه و بیرون از خانه برای انجام هرچه بهتر این مسئولیت به وجود آید

3- فرصت ها برای بدست آوردن شغل باید برابر باشد، در عین حال که بر آموزش و نیز تخصص های خاص و ویژه زنان تاکید شده است

4- در نهایت اینکه در کشور ما قوانین و مصوبات بسیار خوبی وجود دارد، به شرط آنکه در اجرا به بوته فراموشی سپرده نشود، چرا که همین مصوبات پس از 13 سال دوباره به شکل دیگری از سوی دفتر بانوان وزارت کشور تصویب شده و این بار نیز ترس از فراموشی آنها می‌تواند ترسی جدی باشد

آمارها چه می گویند

بر اساس گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل در کشورهای در حال توسعه، زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و اغلب در بخش غیر رسمی بدون هیچ دستمزدی و در بخش رسمی با دستمزد کمتری در مقایسه با مردان به کار مشغول هستند و امکان چند اشتغالی آنان نیز به دلیل محدودیت در دسترسی به نهادهای مورد نیاز محدودتر است. کشور ما نیز از این قاعده غالب مستثنی نیست و با وجود گرایش های بیشتر زنان نسبت به مردان برای کار و راهکارهای قانونی به عنوان یک بستر مطلوب، هنوز سهم اشتغال بانوان طی 40 سال گذشته، 10 درصد تخمین زده می‌شود

آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که درصد شاغلان زن نسبت به کل شاغلان 4/9 درصد، درصد شاغلان زن در بخش عمومی نسبت به کل زنان شاغل 5/39 درصد، درصد شاغلان زن در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل بخش عمومی 9/4 و درصد شاغلان زن در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل 55 درصد است

آمار فوق نشان می‌دهد بخش خصوصی نسبت به جذب زنان برای کار البته با دستمزد پایین، اقبال بیشتری نشان می‌دهد، این نکته یعنی اقبال بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها، خود را در پایین آمدن توجه زنان نسبت به کار خارج از منزل طی سالهای اخیر به خوبی نشان می‌دهد. چنانچه آمارها نشان می‌دهد طی سالهای 75 تا 83 میزان اشتغال زنان 1/3 درصد کاهش یافته، در حالی که عملاً زمینه های اشتغال بیش از گذشته فراهم بوده است

این موضوع بخوبی نشان می‌دهد اگر با پدیده کار خارج از منزل برای زنان صرفاً به عنوان یک پدیده شعارگونه، فانتزی و سمبولیک برخورد کنیم، از محاسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دور خواهیم افتاد و عملاً نتیجه نامطلوب آن، سالها بعد خود را نشان خواهد داد

جالب آنکه آمار نزولی کار برای «زنان کارفرما» نیز صادق است، چنانکه زنان کارفرما در سال 76، رتبه 7 درصدی، در سال 82، 2/1 درصدی و سال 83، رتبه 3/1 درصدی را به خود اختصاص داده اند. شاید لااقل در این زمینه خاص شما با ما موافق نباشید و کاهش تمایل کار خارج از منزل را برای زنان کارفرما با عینک دیگری ببینید؛ اینکه کلیت کار با اوضاع مطلوبی رو به رو نیست، امنیتی که برای مردان وجود دارد برای زنان کمرنگ‌تر است و; اما به اعتقاد ما تمامی این آمار منفی یک چیز را نشان می‌دهد و آن اینکه موضع ما در قبال کار برای زنان بیش از آنکه موضع عقلانی باشد، موضعی احساسی است. در این شرایط زنان را به فعالیت اقتصادی فرا می خوانیم، در حالی که زمینه های لازم را به وجود نیاورده‌ایم و نتیجه آن یا از کارگریزی زنان است یا ظلم مادی توسط بخش خصوصی یا تورم بیکاری در بخش کار برای مردان یا;[4]

 

9 درصد حاشیه ها سواد ندارند

9 درصد زنان جوان ایرانی یعنی زنان بین 15 تا 24 سال بیسواد هستند. این در حالی است که هنوز طرح باسوادی 22 درصد از زنان بیسواد پا به سن گذاشته هنوز به پایان نرسیده است. آغاز موج جدید بیسوادی کامل زنان جوان در کنار 6/52 درصدی زنان با تحصیلات عالیه چالشی است که جامعه ما با آن رو به رو است، به خصوص وقتی مشخص می‌شود که اغلب این زنان جوان کاملاً بیسواد را زنان حاشیه شهرها تشکیل می دهند

هنوز هم بیسوادی زنان یکی از معضلات فرهنگی کشور به حساب می‌آید. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 31 درصد زنان ایرانی بیسوادند، هرچند شاخص سواد طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و اتفاقاً زنان در این خصوص موفق تر از مردان بوده‌ ‌اند،‌ اما بر اساس آمار ارایه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شاخص سواد در بین سالهای 1375 تا 1380 از حدود 5/79 درصد به 1/85 درصد رسیده، یعنی 6/5 درصد به جمعیت باسواد کشور افزوده شده است. در این میان نرخ باسوادی زنان از 1/67 درصد به 5/80 درصد رسیده و در مورد مردان این شاخص از 6/80 درصد به 7/88 درصد رسیده است. با آنکه نرخ باسوادی جمعیت زنان ایران حدود 5 درصد بیشتر از جمیعت مردان بوده، با این همه هنوز هم میزان بیسوادی در میان زنان نگران کننده است

اینکه زنان ایرانی در سالهای اخیر بیشتر نسبت به وضعیت فرهنگی خود توجه نشان داده اند شاید نشانه خوبی باشد، اما هنوز نتوانسته اند به لحاظ سوادآموزی نسبت به مردان به وضعیت متوازنی دست یابند. از سویی در حالی که زنان بزرگسال برای سوادآموزی و در نتیجه کاهش رقم بیسوادی در تلاشند، درصد قابل توجهی از زنان جوان حتی از قافله تحصیلات ابتدایی عقب می مانند. این نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از نقاط محروم و حاشیه ای ایران درس خواندن دختران جدی گرفته نمی‌شود، در نتیجه نسبت زنان باسواد به مردان باسواد در ایران 88 به 95 است. هرچند فرهنگسازی برای باسوادی زنان پس از انقلاب تا حدودی نتیجه بخش بوده، اما در مناطق محروم و حاشیه ای به اندازه کفایت تاثیر نگذاشته. البته این ارقام و نرخ ها تنها مربوط به سواد یعنی حد خواندن و نوشتن است. شاید بررسی وضعیت تحصیلی زنان ایران موقعیت ناخوشایندتری را به معرض نمایش بگذارد.[5]

 

در ردیف کشورهای در حال توسعه

نگاهی به وضعیت سواد در کشورهای دیگر، جایگاه ایران را از این حیث روشن می‌کند. چه با وجود تلاش های سوادآموزی هنوز ایران به لحاظ درصد جمعیت باسواد کشور با کشورهای توسعه نیافته همگروه است. در حالی که نرخ بیسوادی در کشورهایی نظیر نیجر، بورکینافاسو و گامبیا به ترتیب 77، 67 و 57 درصد بوده، این نسبت در اغلب کشورهای اروپایی به صفر رسیده و در ایران معادل 17 درصد است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ بیسواد زنان در کشور نیجر در سال 2000، 92 درصد بوده است. در ایران 9 درصد زنان جوان (زنان بین 24-15 سال) و 31 درصد کل جمعیت بیسواد بوده اند

مقایسه سطح باسوادی زنان جوان با مردان جوان نیز ایران را در کنار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. نسبت زنان باسواد به مردان باسواد در کشورهای در حال توسعه 89 به 91 است و این رقم در ایران 88 به 95 است.[6]

نخبه گرایی زنانه

مقایسه آماری تعداد پذیرفته شدگان زن و مرد در سالهای اخیر بیانگر نکات جالبی است. تعداد کل پذیرفته شدگان مراکز دانشگاهی از دولتی گرفته تا غیر دولتی از 306 هزار و 801 نفر در سال تحصیلی 76-75 به 403 هزار و 15 نفر در سال تحصیلی 82-81 افزایش یافته است؛ یعنی حدود 373 درصد رشد. با این همه ورود زنان به دانشگاه ها بسیار چشمگیرتر است، در حالی که در سال تحصیلی 76-75، 51 درصد ورودی های دانشگاه را مردان و 49 درصد را زنان تشکیل می داده اند. این شاخص در سال 82-81 برای مردان به 4/47 درصد و برای زنان به 6/52 درصد رسیده است. این یعنی در حالی که هنوز نرخ بیسوادی زنان ایرانی نگران کننده است، اما در زمینه تحصیلات عالیه، زنان پیشتازتر از مردان بوده اند. چه دانشجویان دختر در سال تحصیلی 76- 75، 7/42 درصد کل دانشجویان مراکز دولتی را تشکیل می داده اند، در حالی که این نسبت در سال تحصیلی 82-81 به 53 درصد رسیده است. در مقابل از تعداد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد در خلال سالهای 76- 75 تا 82- 81 به تدریج کاسته شده است. به عبارتی علاوه بر اینکه در این دوره 5 ساله به تعداد دختران دانشجو اضافه شده، دختران در ورد به مراکز آموزش عالی دولتی موفق تر از پسران بوده اند. شاید این استقبال زنانه از تحصیلات عالیه به خصوص از نوع دولتی، به نگرش جدید جامعه به تحصیل و شغل و درآمد ارتباط داشته باشد. چه در سالهای اخیر تحصیلات به دلیل مشکلات اشتغال تحصیل‌کردگان قرب خود را در میان عامه از دست داده و طبیعی است که این افت منزلت بیش از زنان، مردان را که به شکل عرفی، تامین مخارج خانواده را به عهده دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این همه شاید بتوان گفت دختران هنوز هم به تحصیلات عالیه اهمیت می دهند

اعتبارات ناچیز

با آنکه جوانان در سالهای اخیر اقبال بیشتری به سوادآموزی و ادامه تحصیلات در مراکز دانشگاهی نشان داده اند، اما اعتباراتی که به این بخش تخصیص یافته، هنوز هم تکافوی نیاز این بخش را نمی دهد. هرچند رقم اعتبارات مثلاً در بخش آموزش و پرورش از 12637 میلیارد ریال در سال 76 به حدود 24911 میلیارد ریال در سال 80 افزایش یافته (حدود 97 درصد افزایش)، با این همه این افزایش در قیاس با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، حتی رقمی کاهشی به حساب می‌آید. در واقع با آنکه سرانه هر دانش‌آموز در سال 76، 70 هزار تومان بوده و در سال 90 به حدود 140 هزار تومان رسیده است، این رقم نسبت به قدرت خرید در سال 80، مبلغ ناچیزی است. وضعیت اعتبارات بخش آموزش عالی نیز بهتر از آموزش و پرورش نیست، گو اینکه اعتبارات این بخش از 8/1608 میلیارد ریال در سال 76 به 9/5367 میلیارد ریال رسیده است، اما وقتی این رشد را نسبت به رشد نرخ تورم در نظر می گیریم، چندان قابل توجه نیست.[7]

زنان 10 سال پس از پکن

کنفرانس پکن در سال 1995 به صدور «برنامه اقدام» تاریخی منتهی شد که دولت های عضو و شرکای سازمان ملل و غیر دولتی آنها امیدوارند در راستای اجرای گسترده و نظام یافته تر آن حرکت کنند. این گردهمایی، پس از جلسه پیگیری 5 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل، نخستین فرصت برای مقامات عالیرتبه دولتی و طیفی گسترده از کارشناسان جامعه مدنی برای انجام ارزیابی های عمیق مقام امروز زنان است

راشل مایانجا، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسائل جنسیتی و پیشرفت زنان، گفت: «از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است. ما شاهد قوانین عادلانه‌تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض، بدرفتاری و خشونت حمایت می‌کنند. با این حال برای اجرای «برنامه اقدام پکن»، به ویژه در زمینه کاهش فقر، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقص حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود

کمیسیون مقام زنان توجه خود را بر دو موضوع اصلی در جریان اجلاس فوق متمرکز خواهد کرد: بازبینی پیشرفت در اجرای «برنامه اقدام پکن» و سند حاصله از اجلاس 5 ساله پیش مجمع عمومی و همچنین استراتژی ها و چالش های کنونی، کمیسیون درباره اقدام در سطح ملی بحث و همکاری در زمینه استفاده از تجربه ها و روش های مناسب برای غلبه بر موانع باقیمانده را تسهیل خواهد کرد

به گفته کارولین هانان مدیر بخش پیشرفت زنان، انتظار می‌رود تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی در این گردهمایی شرکت کنند

خانم هانان گفت: «این میزان مشارکت به وسیله سازمان های غیر دولتی گواهی بر مساعدت فراوان جامعه مدنی به ارتقای حقوق زنان در طول 30 سال گذشته است. مشارکت و کمک های آنها به «بازبینی و ارزیابی 10 ساله» و همکاری مداوم آنها عنصری اساسی در این فرآیند است.»

نتیجه بازبینی و ارزیابی 10 ساله کمکی حیاتی برای بازبینی سطح بالای هزاره مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2005 خواهد بود

برنامه اقدام، چارچوبی جهانی برای کشورها فراهم ساخت تا به تبعیض علیه زنان و به تفاوت های مربوط به جنسیت در 12 حوزه حیاتی، از جمله بهداشت، آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق بشر خاتمه دهند. بازبینی و ارزیابی 10 ساله بر چالش های کنونی از جمله تلاش ها برای

–  بهبود دسترسی به مراقبت بهداشتی مناسب، از جمله بهداشت باروری و جنسیتی و پیشگیری و درمان بیماری ایدز و ویروس آن

–     افزایش آگاهی درباره حقوق بشر زنان و اجرای بهتر کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

–     افزایش مشارکت زنان در مشاغل مربوط به تصمیم گیری در دولت ها و جامعه مدنی

–     عرضه فرصت های کامل اقتصادی به زنان، از جمله دسترسی به منافع مالی خرد

–     جلوگیری از خشونت علیه زنان از جمله قاچاق آنان و حذف مصونیت برای متجاوزان به حقوق آنان

–  کاهش مناقضات مسلحانه و افزایش مشارکت زنان در برقراری صلح، پیشگیری از مناقشه و حل آن، تاکید خواهد کرد

134 کشور پیش از» بازبینی و ارزیابی 10 ساله «در کمیسیون مقام زنان اطلاعاتی درباره آنچه برای حمایت از برابری جنسیتی و اجرای توصیه های «برنامه اقدام»انجام داده بودند، به سازمان ملل تسلیم کردند. کارهای دیگری در این زمینه در جریان گردهمایی های بین دولتی منطقه ای که به وسیله کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای لاتین و آسیای غربی و از طریق گروه های بحث آنلای دو سویه ترتیب داده شد، انجام گرفته بود

این اجلاس دو هفته ای متشکل از گردهمایی در سطح بالا خواهد بود که در آن هیات ها تعهدات خود را نسبت به پیشرفت و برابری زنان تجدید خواهند کرد. شرکت در این گردهمایی برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل و ناظران آزاد است. در این اجلاس میزگردهایی برای گفت و گو بین نمایندگان عالی‌رتبه دولت ها، از جمله همسران رهبران کشورها و وزیران امور زنان و همچنین کارشناسان مسائل برابری جنسیتی در سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی نیز تشکیل خواهد شد

به علاوه، هفت گروه تعاملی فرصت هایی برای بررسی مسائل مربوط به خط مشی با جزئیات بیشتر، از جمله دیدگاه‌های جنسیتی در اقتصاد خرد، پیوندهای بین اجرای «برنامه اقدام» و کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان و دیدگاه زنان و مردان جوان درباره برابری جنسیتی در آینده فراهم خواهند ساخت

علاوه بر رویدادهای رسمی، رویدادهای جانبی فراوانی برای افزایش آگاهی درباره بعضی از عواملی که همچنان مانع پیشرفت اجرای «برنامه اقدام» می‌شوند را به وسیله دولت های عضو، نهادهای سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی ترتیب داده خواهند شد

اختلافات فرهنگی در رابطه با شخصیت زنان

از آنجا که فرهنگ ها با یکدیگر فرق دارند شخصیتهای که در این فرهنگها پرورش می یابند منعکس کننده این فرق می‌باشند. هر فرهنگی برخی از انواع رفتار آشکار و پنهان را مورد تاکید و تشویق قرار می‌دهد و در همان حال به انواع دیگر رفتار عنایتی ندارد و از تشویق آنها ابا می‌کند. (اردلان، 1354)

در نتیجه شخصیت فرد که در چارچوب فرهنگ پرورش می‌یابد رفتار درخور آن فرهنگ در پیش می گیرد. انسان از حیث سازمان جسمانی و روانی خود آن اندازه قابل انعطاف است که بتواند احتیاجات اساس زیستی و روانی خود را به طرق گوناگون برآورده سازد. انحاء خاص ارضاء این احتیاجات توسط فرهنگ برای انسان تعریف و تبیین می‌شود و انسان در جریان جامعه پذیری آن را می آموزد. (اردلان 1354)

اختلافات سطح فرهنگی

از عواملی که در دامن زدن اختلافات فی‌مابین زن و مرد موثر است اختلافات سطح علمی، فکری، اخلاقی و تربیتی است برخی از افراد در آغاز ازدواج به فکر فردای خود نیستند. جنبه هایی را برای انتخاب همسر می پذیرند که اندیشیده نیست و حتی ممکن است برایشان بعدها دردسر بیافریند. مردی که صاحب درجه علمی و تخصصی است با زنی کم سواد یا بی‌سواد ازدواج می‌کند، در روزها و ماههای اول مسئله ای ندارند ولی پس از چند صباحی که چشمها را باز می‌کند به فکر ارزیابی خود و او می افتد. می کوشد برتری علمی خود را ثابت کند و به زن نشان دهد که درک و فهم کافی و کفایت لازم را برای زندگی با او ندارد و این خود موجب پیدایش درگیریها و سر و صداهاست. بر اساس تجارب چنین اختلافات و ناراحتی از سوی مردان کمتر پدید می‌آید ولی اگر قضیه برعکس باشد یعنی زن صاحب علم و کمالات و تخصص باشد و مرد بیسواد و یا کم سواد احتمال پیدایش اختلاف به مراتب بیشتر است. و البته چنین آشنایی هم کمتر صورت می گیرد. از نظر ما ضروری است که بحث مخالف و موافق در این زمینه قبل از آشنایی باید صورت گیرد و افراد به دنبال کسانی بروند که کفو باشند تا کارشان به جایی نکشد که به رخ کشیدن علم و دانش مطرح گردد

 

زنانی که فقط کار می‌کنند

[1] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[2] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[3] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[4] – همشهری- شنبه 4 تیر 1384- 18 جمادی‌الاول 1426- شماره

[5] – روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

[6] – روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

[7] – روزنامه همشهری شنبه 7 آذر 1383- 14 شوال 1425- 27 نوامبر 2004- سال دوازدهم شماره 3567

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده در word دارای 206 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده در word

فصل اول: 
طرح تحقیق 
مقدمه: 
بیان مسئله 
اهمیت موضوع: 
هدف های تحقیق: 
سئوالات تحقیق: 
تعاریف نظری : 
تعاریف عملیاتی : 
مفاهیم : 
فصل دوم: 
پیشینه تحقیق 
مروری بر برخی از مطالعات پیشین تحقیق در ایران: 
عوامل پیدایش اشتغال زنان : 
دگرگونی در نقش‌های زن 
علل رشد اشتغال زنان : 
آثار و نتایج مثبت اشتغال زنان : 
آثار و نتایج منفی اشتغال زنان : 
فصل سوم: 
بخش 1: نظریه های تحقیق 
بخش 2: اشتغال، زن، ایران 
نظریه‌ها و دیدگاههای جامعه‌شناسی : 
نظریه فونکسیونالیستی : 
امیل دورکیم : 
نظریه نقش‌های اجتماعی : 
نظریه‌های اقتصادی مربوط به اشتغال زنان 
نظـریـه برابـری (عـدالـت ) 
نظـریه‌های نئـوکلاسیـک: 
نظریه‌های جنسیتی : 
نظریه‌ها و دیدگاههای روانشناسی . 
نتایج مطالعات روانشناسی اجتماعی : 
دیدگاه مثبت نسبت به اشتغال زنان 
دیدگاه منفی به اشتغال زنان : 
وضعیت اشتغال زنان در ایران و جهان : 
الگوی تقسیم وظایف و نقش‌ها در درون خانواده و تاثیر آن بر کیفیت مناسبات خانوادگی: 
تاثیر اشتغال زن به مناسبات زناشویی و خانواده: 
تحولات اشتغال زنان و اثر آن بر زندگی خانوادگی : 
کیفیت زناشویی : 
تاثیر اشتغال زن بر سلامت روانی همسر 
وظایف مادری و اشتغال : چارچوب کلی : 
نقش مادری و اشتغال : 
تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی و فرزندان : 
مؤلفه‌های اجتماعی اشتغال زنان : 
تلقی زنان از اشتغال : 
اسلام و اشتغال زنان : 
حدود ، موانع و محدودیت‌های اشتغال زنان : (از دیدگاه حقوقی) 
موانع اقتصادی مشارکت زنان را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 
محدودیت های پژوهش: 
فصل چهارم: 
روش شناسی تحقیق 
1 روش تحقیق : 
2  جامعه آماری 
3روش نمونه گیری : 
4ابزار پژوهش : 
5روش آماری پژوهش : 
فصل چهارم: 
روش شناسی تحقیق 
مقدمه : 
فصل ششم: 
بحث و نتیجه گیری 
مقدمه 
بحث و نتیجه گیری 
محدودیت های پژوهش: 
پیشنهادات : 
منــابــع : 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده در word

–    اعزازی ، شهلا ـ جامعه‌شناسی خانواده با تاکید بر نقش ، ساختار ، کارکرد خانواده . نشر تهران ـ 1376

–        باقریان ، میترا ـ بررسی ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران ـ سازمان برنامه و بودجه ـ

–        ساروخانی ، باقر ـ اشتغال زن و خانواده ـ نشر دانشگاه تهران ـ 1375

–        ساروخانی ، باقر ـ مقدمه‌ای بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی

–        ساروخانی ، باقر ـ جامعه ‌شناسی خانواده ـ نشر سروش ـ

–        سفیری ، خدیجه ـ جامعه‌شناسی اشتغال زنان ـ نشر تبیان

–    سازمان زنان ایران ـ «اشتغال زنان در موضع‌های تصمیم‌گیری در بخش‌های خصوصی و دولتی ـ

–    علویون ، سید محمدرضا ـ کارزنان ایران و حقوق بین‌المللی کار ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ـ

–        کوئین ، بروس ـ درآمدی به جامعه‌شناسی ـ ترجه محسن ثلاثی ـ فرهنگ معاصر ـ

–        گود ، ویلیام ، جی ـ خانواده و جامعه ـ ترجمه ویدا ناصحی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ

–        گیدنز ، آنتونی ـ جامعه شناسی ـ ترجمه منوچهر صبوری ـ نشر نی ـ

–         محسنی ، منوچهر ـ جامعه شناسی عمومی ـ کتابخانه مطهری ـ

–        میشل آندره ـ جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج ـ ترجمه : فرنگیس اردلان ـ تهران ـ

 -Anato , Paul, R : Both, Alan. Chang in Gender Role. Attitudes and percived Marial Quallity. In American social Reviwe, vo . 60. 0 Fed

– Barron, R D , Norris. G M: sexual Divisios and the Dual labaumarket, Dependence and Expoitation in work and Marriage , ed. Diana, L. Barker , long mana. New Yourk

– Bernads, John: family stedents : an Inroduetion, london, new yourk , Routlidge

– FarmerK mary : the familly har bw, long mans

–        Finch, Janet : Respan sibility and quality of relationship in families. (parsuit of quality of life. Ed . Avener offer 1996)

– Joshi , heather, combing Employment and child reaning, pursuit of quality of life. Ed Avner offer,

– pittman, joe  F Blan chard, David : The effects of work history and timming of marriage on The Division of Houshold habor. Alife cours Perpectives in Journal of marriage and the familly , vol . 58 . No

– Sharlin, shilromo, A: The Impact of Demographic, social support and Marital context variables on qualitly of Adolescent marriage in intrrnational joirnal of comparative sosialoyy , No

– Sharpe, sue. Just like a Girel. Gender diffrence Homemaking and Roal work. Ed . Antony Giddins. Polity press

– taylor, Debbie. Work and Domestic Responsibitity Human socidties. Ed. Antong Giddens. Politly press

عوامل پیدایش اشتغال زنان

ابعاد اشتغال زن ویا مادر از عواملی نشات می گیرد که خود درهر جامعه وبا توجه به ارزشهای حاکم برآن شبکه ای متمایز تشکیلی می دهد .بررسی هایی که درجوامع صنعتی دراین مورد صورت گرفته است

حکایت از تنوع عوامل و مخصوصاً پیدایی عوامل روانی و خواستی در برابر نیازهای مادی می‌نماید

این عوامل در کشور فرانسه بطور کلی از این قرارند : بهبود وضع اقتصادی خانواده 95% ، امکان تحصیل برای فرزندان 94/66% ، علاقه 40%

توزیع انگیزه‌ها در مواردی ، مظهر نوعی رمانتیسم اشتغال برای زن است که گریز از خانه را تسریع می‌کند. بدون آنکه هدف‌های زن یا مادر را در خارج خانه، روشن در نظرش مجسم سازد

بطور کلی زنان به دلایلی چند اشتیاق بیشتری به کارکردن نشان داده‌اند. عوامل اقتصادی معمولاً مهمترین است. زنان برای جبران کمبود درآمد خانواده و بالا بردن قدرت خرید خانواده، برای کسب نوعی آزادی فردی و استقلال و یا بعنوان ایمنی برای آینده خود یا خانواده‌شان کار می‌کنند (سفیری ـ جامعه ‌شناسی اشتغال زنان ، ص 44)

عوامل دیگری نیز مؤثرند : کارکردن بجای در خانه بودن ، وسیله‌ای برای استقلال یافتن ، علاقه به کار و یا برآورد خواستهای شخصی. (سازمان زنان ایران ـ ص 46)

 بنظر می‌رسد انگیزه زنان از اشتغال بین دو بخش انگیزه‌های مادی و غیرمادی بر حسب اهداف جامعه و موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن تعیین می‌گردد. هر قدر اهداف جامعه متعالی باشد، انگیزه‌های غیرمادی قوی‌تر بوده و بر انگیزه‌های مادی غلبه می‌یاید

رابرت مرتون : جامعه‌شناس آمریکایی ، در ارتباط با اهداف فرهنگی یک جامعه با وسایل و ابزار نهادی شده از شیوه‌های انطباق فردی ، سخن می‌گوید

می‌توان در جامعه ایران نیز از اهداف فرهنگی سخن گفت که وسایلی نیز جهت رسیدن به آن اهداف نهادی شده وجود دارد. از اهداف فرهنگ جامعه ما در مورد زنان یک مادر خوب بودن ، همسر خوب بودن است. بعد از انقلاب اسلامی ، فعالیت اجتماعی زنان بیشتر شده است و در کنار فعالیت‌های مربوط به خانه زنان به دنبال تحصیلات بیشتر هستند

ناگفته نماند که گرایش به رفاه بیشتر، داشتن خانه‌ای با تجملات و ماشین نیز جزو اهداف فرهنگی و ابزارهای نهادی در اینجا ضرورتی نداشته است ولی اشاره به این نکته لازم است که اهداف فرهنگی از سوی جامعه و از طریق خانواده و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در فرد جای می‌گیرد و در او نهادی و درونی می‌شود

شاید نظر مازلو هم در این بخش صدق کند که در جامعه‌ای در زمانهای مختلف یکی از نیازها در صدر بقیه نیازها قرار می‌گیرد. و برای زنان ما در حال حاضر به نظر می‌رسد نیاز اقتصادی از اهمیت بیشتری در احراز شغل برخوردار است و در درجه بعدی ، پرستیژ اجتماعی و موقعیت اجتماعی بهتر ، مطرح می‌گردد. این نیاز بر اساس این نظریه پارسونز بر اساس ارتباط نظام ارگانیسم و نظام شخصیت با نظام اجتماعی حاصل می‌شود

دگرگونی در نقش‌های زن

عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان

هنگامیکه تقسیم نقش‌ها نامشخص و مبهم می‌شوند، روابط درون خانواده نیز پیچیده‌تر می‌گردد. از میان تغییراتی که طی چند دهه اخیر رخ داده است، مشارکت رو به افزایش زنان شوهردار در اشتغال خارج  از خانه توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. (p.81 1997 Bernads ؛ R74 . 1995 Wilson)

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اشتغال و وضع مالی زنان در فرآیند شکل‌گیری خانواده نقش مؤثری دارد. این امر بویژه در خانواده‌هایی که زن نقش تعیین‌کننده در درآمد خانواده دارد محسوس‌تر است. در واقع، اشتغال زنان شوهردار، به دلیل آثاری که بعنوان یک پدیده اجتماعی معاصر داشته و با تحقیقات متعددی که درباره آن انجام گرفته، به مقوله‌ای جامعه‌شناختی تبدیل شده است

نقش بسیاری از زنان دیگر صرفاً خانه‌داری یا کسب درآمد نیست بلکه هر دوی آنهاست. از میان عوامل متعددی که بر میزان رواج اشتغال زنان شوهردار در خارج از خانه اثر می‌گذارد، برخی دارای منشاء اجتماع‌اند و برخی دارای منشاء فردی و بین این دو همبستگی وجود دارد. خود عوامل فردی نیز، در هر زمانی ، تحت تاثیر فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. مثلاً در دوره‌های بحران اقتصادی ، حضور زنان شوهردار در عرصه رقابت برای کسب مشاغل با استقبال چندانی روبه‌رو نمی‌شود

یکی از عوامل اجتماعی که در آمادگی زنان برای اشتغال در خارج از خانه مؤثر است افزایش اوقات فراغتی است که بر اثر پیشرفت فناوری پدید آمده است. ابزار و وسایل مدرن خانگی میزان خستگی ناشی از وظایف روزمره در خانه و همچنین مدت زمانی را که برای اجرای این وظایف لازم است کاهش می‌دهد. البته، نگرش زن نسبت به پذیرش شغل ، تحت تأثیر زمینه تحصیلی و طبقاتی هم قرار دارد

در مورد زنان شوهرداری که از سطح تحصیلی یا مهارت‌های شغلی بالایی برخوردارند ، احتمال بیشتری وجود دارد که پس از ازدواج نیز کار کنند و موقعیت تحصیلی و شغلی خود را ارتقاء بخشند. در میان زنان شوهردار، معلمان و پزشکان ، بیشترین سهم را از حیث اشتغال دارند و علاقه درونی آنها نسبت به شغلشان محسوس است. در جوامع مدرن ، استقلال مالی زن منزلت او را بطور روزافزونی ارتقاء می‌دهد. معمولاً هنگامی احترام می‌بینند که ، از نظر اقتصادی ، مستقل و مفید و کارآمد باشند. عوامل فردی ، جدای از فشارهای اجتماعی که بر تمایل زنان شوهر دار به پذیرش شغل تاثیر می‌گذارد، شامل دسترسی به خدمات مهدکودکی است. تصمیم زن برای کار در خارج از خانه، بطور قابل ملاحظه‌ای ، تحت تأثیر فراهم بودن وسیله نگهداری و مراقبت از فرزندان است. تغییر الگوی سکونت موجب محدودیت دسترسی به مادربزرگ‌هایی شده است که برانگیزه عواطف شخصی ، آماده‌اند مراقبت از نوه خردسال خود را بر عهده گیرند. اما امروزه، مادربزرگ‌های کم‌سن‌تر غالباً خودشان شاغل‌اند و یا احتمالاً فاصله مکانی زیاد برای برخورداری از کمک ایشان مشکل ایجاد می‌کند. با این همه، فشارهای شدید اقتصادی در جذب زنان شوهردار به بازار اشتغال ، بدون در نظر گرفتن سن فرزندانشان ، نقش اساسی ایفا می‌کند. انگیزه مادی ، در همه سطوح اجتماعی ، در کسب اشتغال نقش دارد. و با رشد فرزندان و بهبود وضع مادی شوهر ، عواملی دیگر در بیش از پیش ، در اشتغال زنان متأهل دخیل می‌گردند

عواملی چون تمایل به کسب مسئولیت اجتماعی که در زنان تحصیلکرده بیش از کسب درآمد مؤثر نشان داده شده است، ملال‌آور بودن کارهای روزمره خانه ، علاقه کسانی که از مهارت‌های خاصی برخوردارند به استفاده از آنها. اما، همه این انگیزه‌ها غالباً در مقایسه با انگیزه مادی، جنبه فرعی دارد

 یکی دیگر از عوامل موثر در اشتغال زنان ، تغییر نگرش مردان نسبت به اشتغال زنان است. پذیرش و تشویق همسری که دارای روحیه همکاری با زن شاغل خود است در هم‌آهنگ ساختن کارخانه و شغل بیرون از خانه زن تأثیر بسزایی دارد. در عوض، بی‌علاقگی و همکاری نداشتن شوهر، یکی از قوی‌ترین عوامل بازدارنده اشتغال زن در هر سطح اجتماعی است . (Farmmer 1973. p61-66)

محققانی چون گولر[1] و لیگ [2] برای اشتغال زنان شوهردار در خارج از خانه، پنج دلیل عمده ذکر کرده‌اند. اولین دلیل ساده آن نیاز مالی است. بسیاری از خانواده‌ها، بدون درآمد اضافی که زن به خانه می‌آورد قادر به تامین معیشت نیستند. خانواده‌هایی دیگر با استفاده از این درآمد اضافی ، می‌توانند از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار شوند. دومین عامل، برخورداری زن شاغل از روابط اجتماعی وسیعتر و متنوع‌تر است، چون از طریق اشتغال، طیف وسیعتری از روابط دوستانه، در مقایسه با دامنه ارتباط زنان خانه‌دار ایجاد می‌شود. بسیاری از زنان از اشتغال به این دلیل استقبال می‌کنند که عرصه دوستی و مصاحبت را وسعت می‌بخشد. این عامل به سومین انگیزه یعنی نیاز به رهایی از تنهایی و یکنواختی کارخانه مربوط می‌شود

گاورون [3] ، با بررسی وضع 96 نفر از مادران در شمال لندن ، به این نتیجه رسید که بسیاری از زنان این احساس را پیدا کرده‌اند که ، پش از ازدواج ، به خصوص با تولد فرزندان آزادی خود را از دست داده‌اند و اشتغال را ، علاوه بر وسیله کسب درآمد بیشتر برای خانواده ، یکی از راههای ایجاد برقراری روابط اجتماعی شمرده‌اند

گولر و لیگ علاوه بر این ، اشتغال را یکی از راههایی می‌دانند که به زنان امکان می‌دهد هویت شخصی خود را با ایفای نقش‌های ورای همسری و مادری پرورش دهند. زن ، ضمن برقراری ارتباط با همکاران خود، بر اساس شخصیت و مهارتهای خویش ، از نظر هویّتی شئون دیگری کسب می‌کند که مکمل هویت خانوادگی اوست. سرانجام ، بسیاری از زنان به اشتغال رو می‌آورند تا مهارتی را به کار ببندند که برای ‌آنها مهم بنظر می‌رسد. از آنجا که ساعات کار مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی با کار تمام وقت مادران متناسب نیست و اداره کودک در تعطیلی مدارس همواره ، در هر سطح اجتماعی ، موجب نگرانی است ، عجب نیست که همه مادران ، کار نیمه‌وقت را ترجیح دهند. اما مشاغل نیمه‌وقت اندک است، بویژه برای کسانی که ساعات کار مقررّی دارند مانند معلمی. یکی دیگر از دلایل علاقه زنان شوهردار و دارای فرزند به مشاغل نیمه‌وقت اینست که بتوانند، در ساعات فراغت ، کم و بیش به خرید و رسیدگی به امر منزل بپردازند. به ندرت اتفاق می‌افتد که مادران نیازهای شغلی خود را بر نیاز فرزند بیمار شدن مقدم بدارند و این یکی از دلایل تغییر شغلی پیاپی مادران و بی‌نظمی آنان در کار است

اما زنان مسّن که فرزندانشان خانه را ترک کرده‌اند یا در سنین خودکفای‌اند، نشان داده‌اند که کارمندان کارآمد، صادق و پابرجاتری هستند و این واقعیت هم در بخش صنعت و هم در سایر بخش‌ها مشاهده شده است. (Farmer 1973.p67)

علل رشد اشتغال زنان

1-  تا زمانیکه اجتماع و خانواده در حالت سنتی و به دور از صنعت و زندگی پرهیاهوی ماشینی به زندگی خود ادامه می‌دهد، مسئله اشتغال زنان به اینصورت مطرح نبود و اشتغال زنان بیشتر بر پایه کشاورزی ، دامپروری و کارهای تولیدی بود ، در واقع خانواده ، هم واحد تولیدی و هم نهاد اجتماعی محسوب می‌شد که البته امروز این نوع اشتغال صرفاً مدنظر نیست

2-  کاهش و از بین رفتن خانواده‌های گسترده و رشد خانواده‌های هسته‌ای مرکب از دو رکن اصلی خانواده یعنی زن و شوهر و فرزندان ، وجود خانواده‌های هسته‌ای و رشد روحیه استقلال طلبی زمینه اقبال زنان را به اشتغال بیشتر کرده است

3-  رابطه بین تحصیلات و اشتغال از اهمیت خاص برخوردار است. در سالهای اخیر زمینه و فضای امنی برای زنان بوجود آمد که به تحصیل بپردازند و نیز تشویق و ترغیب خانواده‌هایی که در گذشته از حضور دختران خود در مراکز دانشگاهی جلوگیری می‌کردند و نیز احساس مسئولیت دختران و زنان در علم‌اندوزی جهت انجام رسالتهای هر چه بهتر خانوادگی و اجتماعی و اعمال سیاستهای آموزشی نظام در گسترش مراکز آموزشی و دانشگاهی، نزدیک به نیمی از رشته‌های دانشگاهی را زنان بخود اختصاص داده‌اند، و زنان به دلیل برخورداری از این موهبت می‌خواهند در سنگرهای علمی ـ فرهنگی بیشتری برای اجتماع خود مثمرثمر باشند

4-  فقدان امنیت اجتماعی و کاری در زمان گذشته باعث شده بود مسئله تحصیل و در مجموعه پروسه اجتماعی شدن زنان بعنوان یک گروه عظیم در هاله‌ای از ابهام فرورود، در حالیکه امروزه با تغییرات اساسی که در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی بوجود آمده است، با اصلاح تدریجی نگرش‌های فرهنگی نسبت به زنان ، زنان تمایل دارند بعنوان عضوی فعال در صحنه‌های مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند، و از سوی دیگر موقعیت خود را در اجتماع تثبیت نمایند

5-  مسئله دیگر نیازهای جامعه اسلامی می‌باشد. با توجه به رشد و توسعه روزافزون جامعه و افزایش جمعیت انتظار می‌رود که زنان خصوصاً در بعضی مشاغل نظیر معلمی ، پرستاری ، پزشکی ، هنری تحصیل نمایند و به اینگونه کارها بپردازند و به خودکفایی جامعه زنان یاری رسانند. اینگونه مشاغل برای راه‌انداختن چرخهای اجتماعی و حاکمیت فرهنگ والای اسلامی و انسانی ضرورت حضور را برای زنان مطرح می‌کند

6-  در شرایط کنونی بالا رفتن هزینه زندگی و بالارفتن سطح توقعات موجب گردیده تا صرفاً تلاش و کار مردان علی‌الخصوص قشر کارمند تکافوی نیاز مادی خانواده را ننماید. در اینگونه موارد زنان با انگیزه کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار می‌شوند تا از این طریق زندگی بهتری را برای خانواده خود فراهم آورند

آثار و نتایج مثبت اشتغال زنان

هنگامیکه زن در کسب درآمد برای خانواده مشارکتی واقعی دارد. همسرش فشار کمتری را از بابت کارفزاینده احساس می‌کند. اشتغال زن کمک به جبران بخشی از هزینه‌های زندگی و تاثیر آن بر ارتقاء سطح بهداشت ، آموزش و ; خانواده و استحکام یافتن خانواده از طریق تامین نیازهای ضروری می‌باشد

وقتی خانواده یک منبع درآمد دارد، مرد ناچار به پذیرش بسیاری از فشارهای کاری ناخوشایند است. مردی که همسرش شغلی تمام وقت دارد، در مقایسه با مردی که همسرش کدبانوی تمام‌وقت است

الف ) تمایل دارد که ساعات متوسط کار سالیانه‌اش کمتر باشد

ب ) به تعطیلات طولانی‌تر می‌رود و یا دفعات استفاده از تعطیلاتش بیشتر است

ج ) شغلی با ساعات کاری کوتاهتر را برمی‌گزیند

د ) مشاغلش را بسیار آسانتر تغییر می‌دهد، اگر که انجام دادن چنین کاری او را خرسند کرد

 در واقع پولی که زنان بطور مشخص بدست می‌آورند ضامن سلامت و طول عمر همسرانشان است یعنی پول بیشتر ، فشار روحی کمتر را به دنبال خواهد داشت. پول زن ، علاوه بر فرونشاندن فشار آتی صورتحساب‌ها ، با افزون خاصیت ارتجاعی به درآمد خانواده ، به همسرانشان امکان استراحت را ارزانی می‌دارد. البته باید عنوان کنم که اختلاف عقیده در رابطه با خرج کردن این درآمد وجود ندارد چون در هر صورت این درآمد صرف امور خانواده می‌شود
اشتغال زن یا درآمدها حاصله او بر متغیر عزت‌نفس‌اش مؤثر واقع می‌شود و عزت نفس به خودی خود بر سلامت روانی تاثیر مثبت می‌گذارد

همچنین درخودباوری و بیشتر شدن استقلال او تاثیر دارد. یعنی حضور مؤثر زنان در عرصه مشارکت اقتصادی و کاریابی فرصتی برای تکمیل آموزه‌های اجتماعی و کسب تجارت جدید بهمراه برخورداری از استقلال اقتصادی آنهاست

از آنجا که استقلال مالی زن به تغییراتی در روابط زن و مرد منجر و نظام جدیدی مبتنی به مشارکت در تصمیم‌گیری حاکم می‌شود. فرزندان با مشاهده رفتار جدید و همانندسازی، خود را برای ایجاد رابطه‌ای دموکراتیک در زندگی مشارکتی آینده آماده می‌سازند و فرهنگ جدیدی در خانواده‌های نسل آینده ایجاد می‌گردد
اشتغال زن در متعادل کردن درآمدها و رفع مشکلات و شکاف درآمدی و غیره بسیار مؤثر است
کاهش نرخ جمعیت به لحاظ آگاهی های فردی و اجتماعی زنان و محدود شدن تعداد افراد خانواده که منجر به افزایش سطح خدمات آموزشی ، اقتصادی و تربیتی خانواده به فرزندان خواهد شد
افزایش آگاهی و بینش اجتماعی و نهایتاً روحیه اعتماد به نفس و استدلال فکری و روحی در زنان
شکوفایی استعداد و ابزار وجود بصورت مثبت، داشتن خودپنداری مثبت، رشد و پرورش شخصیت و رفع نیازهای روانی
افزایش سطح سواد اجتماعی ، زیرا در پی اشتغال زن ارتباطات او وسیع می‌شود و می‌تواند با بسیاری از پیچ و خم‌های زندگی آشنا شود. که این مسئله در محیط خانواده به ویژه در تربیت فرزندان تأثیر بسزایی دارد

10 ارتقاء پایگاه حقوقی و حفظ منزلت زن به نحو قابل توجه

11  تقویت روحیه قناعت و پرهیز از تجمل‌گرایی ، پوچ‌گرایی و اعمال فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی

12 ارتقاء آگاهی نسبت به مسایل و مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه و ایجاد روحیه مشارکت جدی در رفع آنها در سطح خانواده و اجتماع

13 آشنایی بیشتر با روشهای ارتقاء بهره‌وری از امکانات مادی و معنوی خانواده و جامعه و نیز تلاش در جهت افزایش بهره‌وری

14  ارتقاء توان مدیریت و ایجاد زمینه جهت اعمال آن در خانواده در تصمیم‌گیری اساسی
15  کمک به رشد و توسعه فرهنگی ـ اجتماعی کشور از طریق تخصص و مهارتهای خود
16  استفاده از اوقات فراغت و جلوگیری از آسیب‌پذیری اجتماعی
17  تأمین اجتماعی زنان در مواقع بروز بحرانهای مختلف در سنین پیری ، بیماری و از کارافتادگی
18  زنان شاغل بهتر برای خود و زندگی‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند
19  افزایش توان روحی و شادابی و نشاط در خانواده
20  وفاق و همدلی اجتماعی زوجین
21  افزایش روحیه انعطاف‌پذیری و درک بیشتر زوجین
22  ایجاد احساس نوعی هماوردی با مردم در اداره امور خانواده
23  زنان شاغل از کفایت و خودپنداری‌های مثبتی برخوردارند، لذا به شکل مؤثری قادرند به مدیریت زمان بپردازند و با برنامه‌ریزی بهتر می‌توانند از زمان خود استفاده بیشتری ببرند
24  در تحقیقی که توسط متخصصان مرکز ملی آمار سلامت در دانشگاه میشیگان انجام دادند به این موضوع دست یافتند که زنان شاغل در همه سنین از نظر جسمی از زنان خانه‌دار صرف سالمترند، در زندگی زنان شاغل ساعات کم‌تحرکی ناشی از بیماری کمتری وجود دارد، بنابراین اوقات کمتری را در بستر بیماری سپری می‌کنند، با مشکلات به فرض کمتری مواجه هستند و معمولاً احساس سلامت بیشتری دارند. بنابراین ، برای فرزندان و شوهران زندگی با اینگونه بعنوان همسر و مادری شاغل بهتر است . در حالیکه زنان خانه‌دار تمام‌وقت اغلب بیشتر از زنان شاغل در بستر بیماری می‌افتند، مشکلات مزمن مربوط به سلامت آنان بیشتر است و کمتر در خود احساس سلامت می‌کنند و فرزندانشان نیز در بازگشت به خانه غالباً مادر را افسرده ، بیمار و فرسوده می‌یابند
25  کار زن علاقه فرزندان را نسبت به پدر افزونتر می‌نماید. در گذشته که زنان کار نمی‌کردند اغلب اکثر تصمیم‌گیری‌ها ، فعالیت‌ها و مسائل عاطفی مربوط به بچه‌ها را بر عهده می‌گرفتند و آنگاه پدر به بیگانه‌ای بدل می‌شود و این مسئله به دلیل آن بود که سخت مشغول تامین مخارج خانواده بود ولی کار زن باعث شد که از فشار کاری مرد کم شود و در نتیجه ارتباط مردان با فرزندانشان افزایش پیدا کند
26  تاثیر مثبت بر جامعه‌پذیری کودک
27  تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که از کارکردن خود در بیرون از منزل احساس رضایت می‌کنند و در انجام وظایف مادری خود سعه صدر بیشتری دارند و در تجزیه و تحلیل مسائل و انتقال مفاهیم اجتماعی و تربیتی به فرزندان بهتر عمل می‌کنند
28  فرزندان زنان شاغل از بهره هوشی و موفقیت تحصیلی بالاتری نسبت به فرزندان زنان غیرشاغل برخوردارند
29  هافمن در تحقیقی دریافت که مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه‌دار وقت کمتری را به مراقبت از کودکان خود و بچه‌داری اختصاص می‌دهند. مادران شاغل وقت کمتری را به تماشای تلویزیون گذرانده یا می‌خوابند، مدت زمانی که مادران شاغل صرف مراقبت از فرزندان و بچه‌داری می‌کنند از نظر کیفی فعالانه‌تر، هدف‌دارتر و جدی‌تر از زمانی است که مادران غیرشاغل به این کار می‌پردازند
30  کودکان مادران شاغل در مقایسه با کودکان مادران خانه‌دار، غالباً سازگاری شخصیتی و اجتماعی بهتری در مدرسه دارند، در مورد مفهوم جنسیت عقاید معقول‌تری دارند و در مورد فعالیت‌های زن و مرد عقاید قالبی کمتری دارند
31  مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه‌دار، نوجوانی دارای احساس خود ارزشمندی، سازگاری اجتماعی ـ احساس تعلق و حمایت ـ اجتماعی بیشتری تربیت می‌کنند
32  بچه‌هایی که دارای مادر شاغل هستند، از حس اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند. همچنین مسئولیت‌پذیرترند
33  کار زن در خارج از خانه نه تنها به تسهیل در امر ازدواج منتهی گردیده است بلکه موفقیت‌های گزینش همسر را وسیعتر ساخته است و سنتهای متحجر و دیرپا را در این مورد ناپذیر ساخته است. ( به عقیده ژان داریک ، کار زن جانشین جهاز وی گردیده است و معیارهای تازه و بسیار مهم در گرایش همسر فراهم ساخته است )
34  استرینگر (1986) چهار عامل را در موفقیت رابطه زن و شوهر شاغل دخیل می‌داند

الف : زوج‌هایی که نسبت به مشاغل خود احساس تعهد می‌کنند رضایتمندی بیشتری را تجربه می‌کند

ب : این روج‌ها انعطاف‌پذیر هستند و تصمیماتی می‌گیرند که مورد رضایت هر دو است برای مثال آنان با یکدیگر در ارتباط هستند. علائق و فعالیت‌ها و اوقات فراغت مشترک دارند و زمینه خودشکوفایی را در یکدیگر فراهم می‌سازند

ج : آنها وقت بیشتری را با یکدیگر می‌گذرانند

د : درباره محدودیت‌های خود واقع‌بین هستند و انتظار ندارند صاحب همه چیز باشد

آثار و نتایج منفی اشتغال زنان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در word

مقدمه    
طرح مسأله    
اهمیت موضوع    
اهداف تحقیق    
تحولات جمعیت جهان    
تحولات جمعیت ایران    
تحولات مرگ و میر جهان    
تحولات مرگ و میر ایران    
ویژگیهای جمعیت‌شناختی شهر میانه    
الگوهای تئوریک مرگ و میر کودکان    
الف) تئوریهای مربوط به مرگ و میر کودکان    
1 – چارچوب موسلی – چن    
2- چارچوب تحلیلی دونالد دبلیو – ماتسون و همکاران    
عوامل فردی    
3- تئوریهای تغییرات اجتماعی در سطح کلان    
ب) علل و عوامل مؤثر بر مرگ و میر    
1-2- تحلیل علل مرگ و میر    
2-2- تحلیل عوامل مؤثر بر مرگ و میر    
پیشینه تحقیق    
تعدادی از مطالعات انجام شده در ایران    
تعدادی از مطالعات انجام شده در جهان    
مدل و چارچوب تحلیلی    
متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان    
عامل استقلال زنان    
روش تحقیق    
شیوه نمونه‌گیری    
فرضیات تحقیق    
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    
متغیر وابسته    
متغیرهای مستقل    
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل    
تجزیه و تحلیل داده ها     
1- توصیف داده‌ها    
الف) توصیف متغیر وابسته    
ب) توصیف متغیرهای مستقل    
2- تبیین و تفسیر داده‌ها    
روش رگرسیون لوجستیک    
تحلیل مدل ابتدایی    
روشهای ارزیابی نیکویی برازش مدل    
نتیجه مدل ابتدایی    
مدل نهایی رگرسیون لوجستیک    
متغیر میزان گرایش مادر نسبت به ترجیح جنسی    
متغیر میزان استقلال مادر    
مقایسه مدل‌های متفاوت    
1- مقایسه مدل اول بامدل دوم رگرسیون لوجستیک    
2-مقایسه مدل دوم با مدل سوم رگرسیون لوجستیک    
روشهای ارزیابی نیکویی بر ارزش نهایی رگرسیون لوجستیک    
2- برازش مدل از طریق آماره log likelihood :    
نتیجه گیری    
منابع و مأخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در word

الف) منابع فارسی:

ابراهیم پور، محسن (1372). میزان‌ها و عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان شهرستان خرم‌آباد– پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشکده علوم اجتماعی

 آقاجانیان، اکبر و ایران محبوب، جلیل (1371). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیت شناختی بر میزان مرگ و میر اطفال«مطالعه موردی شهر شیراز» – مجموعه مقالات سمینار جمعیت و توسعه – جلد دوم – تهران انتشارات برنامه و بودجه – صص 126 – 117

 امانی، مهدی (1374). کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان‌های مواد اولیه و مرگ و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران – فصلنامه جمعیت، شماره 13 و 14 – صص 83 – 71

 امانی، مهدی (1378). جمعیت شناسی جهان – چاپ اول – تهران: انتشارات سمت

 امین‌زاده، فرخ(1349). جمعیت شناسی – جلد اول – تهران: سازمان انتشارات ابوریحان

 پولارد، ا. اچ و دیگران (1380). روش‌های تحلیل جمعیت – چاپ چهارم – شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز

 تقوی، نعمت‌الله (1374). مبانی جمعیت شناسی – چاپ سوم – تبریز: انتشارات نیا

 تقوی، نعمت‌الله (1379). جمعیت و تنظیم خانواده – چاپ چهارم – تبریز: نشر جامعه پژوه، دانیال

 حسینی، حاتم (1379). بررسی علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر مرگ و میر کودکان در شهر جوانرود – فصلنامه جمعیت – شماره 34 – 33 – صص 99 – 72

 رانگ، دنیس (1349). ترجمه اسدالله معزی. جمعیت و جامعه – تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی

  زنجانی، جبیب‌الله و دیگران(1378). جمعیت، توسعه و بهداشت باروری – چاپ سوم – تهران: نشر و تبلیغ بشری

زنجانی، جبیب‌الله (1379). جدول‌های مرگ و میر ایران – فصلنامه تأمین اجتماعی – سال دوم – شماره اول – صص 71 – 55

 سرایی، حسن(1376). مرحله اول گذار جمعیتی ایران – نامه علوم اجتماعی – شماره 10 – 9 ، صص 67 – 51

 صادقی، رسول (1381). روند تحولات میزان‌های مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان قروه و در سال 1381 – پایان نامه کارشناسی – دانشگاه بوعلی‌سینا – دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 زنجانی حبیب‌الله – سیمین اسلامبولچی مقدم، فریدون رحمانی (1382). راهنمای جمعیت شهر‌های ایران – چاپ دوم – تهران: مرکز مطالعات و تحقبقات شهرسازی و معماری ایران

 کاظمی‌پور، شهلا(1382). بررسی سطح، علل و عوامل تعیین کننده مرگ و میر تهران بزرگ در سال 1375 – نامه علوم اجتماعی شماره 21 – صص 30 – 1

 کشتکار، مرتضی(1376). روندها و عوامل مرگ و میر اطفال در ایران – پایان‌نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشکده علوم اجتماعی

 لوکاس، دیوید ومیر ، پاول(1381). ترجمه حسین محمودیان – در آمدی بر مطالعات جمعیتی – چاپ اول – تهران انتشارات دانشگاه تهران

 محسنی، منوچهر (1357). مقدمات جامعه شناسی، تهران چاپ‌خانه باستان

 محسنی، محمدرضا(1380). عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعت شناختی مؤثر بر مرگ‌ و میرکودکان در شهر کاشمر، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشکده علوم اجتماعی

 مرکز آمار ایران (1375). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان میانه

 مهاجرانی، علی اصغر (1375). نظریه انتقالی جمعیت در کشورهای اسلامی نامه علوم اجتماعی – شماره 8 – صص 141 –

 میرزایی، محمد (1371). سطح مرگ و میر و توسعه: ارائه یک الگو – مجموعه مقالات سمینار جمعیت و توسعه – جلد دوم – تهران: انتشارات برنامه و بودجه – صص 35 – 27

میرزایی، محمد (1378). نوسانات تحدید مولود در ایران- مجله جمعیت- سازمان ثبت احوال کشور- شماره 29و30- صص 58-38

ب) منابع لاتین:

Agha,s.2000.“The determinants of infant mortality in pakistan” social science&medicine  51:199-

Bhargava ,A. 2002. “family planning,gender differences and infand mortality :evidence from uttar Pradesh,India” journal of econometrics 112:225-

D souza,M.R. “Role of maternal autonomy on child mortality in slums of Karachi,Pakistan”

Ghuman,J.sh.2002. “the relationship between woman,s autonomy and infant and child survival:evidence from five asian countries” UMI proquest digital dissertations

Ghuman,J.sh.2003. “women,s autonomy and and child survival:a comparison of Muslims and non Muslims in four asian countries”

Hanmer,LUCIA.Lensink,R.White,Havard.2003.”Infant and child mortality in developing countries:analyzing the data for robust determinants.”

Jatrana,Santosh.1999.”determinants of infant mortality in a backward region of north India:Are socio-demographic factors dominant” working papers in demography

Kravdal,Q.2003-4.”child mortality in india:Exploring the community-level effect of education.”working paper

Matteson,W.Donald and etal.1998.”infant mortality:A multi-level analysis of individual and community risk factors”social science&Medicen.vol 47, no 11 ,pp1841-

Matthews,Zoe and etal.,2003.”Autonomy and maternal health-seeking among Slum populations of Mumbai.social statistics research centre

Monemi-Asling ,K.Pena, Rodolfo.Ellsberg. M.C.Persson,L.A. 2003. ”Violence against women increases the risk of infant and child mortality:a case-referent study in Nicaragua”

Mosley,W.H. and Chen,L.C.1994.”An analytical framework for the study of child survival in developing countries”

Population reference bureau.2003.”world population data sheet.”

Scott,R.Frey and Corolyn,Field.”The determinants of infant mortality in the less developing countries:A cross national test of five theories.”

Shen,Ce.Williamson,B.John.1999.”Maternal mortality ,women,s status,and economic dependency in less developed countries:a cross national analysis.” Social science&medicine 49:197-

Suwal,V.Juhee.2001.”The main determinants of infant mortality in Nepal.” Social science &Medicine 53:1667-

Turrell,Gavin.Mangersen,Kerrie.2000.”Socio economic status and infant mortality in Australia:a national study of small urban areas,1985-84.”Social science & Medicine 50:1209-

United Nations

Yassin,M.Khaled.2000.”Indices and Sociodemographic determinants of childhood mortality in rural upper Egypt.”Social science & Medicine 51:185-

مقدمه

در دوران ما قبل کشاورزی، دوره گردآوری خوراک، انسانها علاوه بر مشکل کمبود غذا، با خطرات زیادی از جمله خطر حیوانات وحشی، سیل، رعد و برق، طوفان و غیره مواجه بودند و به دلیل ابتدایی بودن تکنولوژی آن زمان، انسانها توان مقابله با این خطرات را نداشتند، بنابراین،مرگ و میر در آن دوران خیلی بالا بود. ولی با انقلاب کشاورزی، یکجانشینی و با تولید مازاد مواد غذایی، سطح مرگ ومیر نسبتا پایین آمد و نرخ رشد جمعیت نیز تا اندازه ای افزایش یافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتی و بدنبال پیشرفتهایی که در زمینه های فنی و تکنولوژیکی، بهداشتی و درمانی، وضع تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و میر کاهش پیدا کرد. این مسئله ابتدا در کشورهای توسعه یافته رخ داد، بعد از جنگ جهانی دوم، بدنبال صدور تکنولوژی درمان و کنترل مرگ به کشورهای در حال توسعه، سطح مرگ و میر در این دسته از کشورها نیز با شتاب بیشتری شروع به کاهش کرد که طبیعتا رشد فزاینده جمعیت این کشورها را در پی داشت. البته بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به مرگ و میر کودکان و اطفال بود. محاسبات مک کئون[1] (1975) نیز بیانگر این نکته است

«یک سوم از کاهش عمومی مرگ و میر در انگلستان مرتبط با کاهش مرگ ومیر در نخستین سال زندگی و نیمی از آن مرتبط با کاهش مرگ ومیر در پنج سال اول زندگی بوده است» (میرزایی، 1380: 271)

در حال حاضر میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه خیلی بالاتر از کشورهای توسعه یافته است، اینکه چه عواملی باعث بالا نگه داشته شدن این میزان در کشورهای در حال توسعه می‌شود، بر اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان و مکانیسم تأثیرگذاری آنها می‌افزاید. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان شهر میانه مورد بررسی قرار بگیرد تا با آگاهی بیشتر از این عوامل و مکانیسم تأثیرگذاری آنها، راه‌حل‌های بهتری جهت کاهش میزان مرگ و میر کودکان ارائه گردد

در فصل اول پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت موضوع، به بیان اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز نظری اجمالی به تحولات جمعیت جهان و ایران، تحولات مرگ و میر در جهان و ایران انداخته شده است و در آخر همین فصل اشاره ای به ویژگیهای  شهر میانه شده است

فصل دوم نیز شامل تئوریهای مرگ و میر، پیشینه تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق می باشد. در فصل چهارم نیز، روش شناسی تحقیق، چارچوب تحلیلی تحقیق، فرضیه‌ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است

در فصل چهارم ابتدا توصیف داده ها و سپس تحلیل دو متغیره آنها صورت گرفته است. بدلیل اسمی (دو حالته) بودن متغیر وابسته، برای بررسی دقیق تر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. تحلیل و تفسیر این روش در قسمت پایانی فصل چهارم میان گردیده است و در فصل پنجم، نتیجه گیری تحقیق آورده شده است

[1]. Mc Keown

طرح مسأله

مرگ و میر یکی از مؤلفه‌های اصلی جمعیتی است که نقش مهمی در تعیین رشد جمعیت ایفا می‌کند. بنابراین انسانها از دیر بازتلاش کرده اندتا با کنترل این مولفه ، کنترل رشد جمعیت را تا حدودی در اختیار خود داشته باشند. سیاست جمعیتی در مورد مرگ و میر، همیشه و درهمه جا بدینگونه بوده است که میزان مرگ و میر به حداقل رسانیده شود. در رابطه با همین موضوع زنجانی این چنین می گوید؛ «هر چند که نمی توان نقطه شروع تفکر انسان در باره مرگ را تعیین کرد، لیکن به حکایت یافته های باستان شناسی و اسناد مذهبی می توان بر این نکته تاکید گذاشت که تلاش برای درک اسرار مرگ و چگونگی آن از نخستین موضوعات مورد توجه انسان بوده است، شاید به همین دلیل است که در جمعیت شناسی نیز، مطالعه علمی مرگ  و میر پیش از سایر موضوعات مورد توجه بوده است».(زنجانی،57:1379)

بشر همواره تلاش کرده است تا با شناختن عوامل موثر بر مرگ و میر، زمان وقوع آن را به تاخیر بیاندازد چراکه مرگ امر همه گیر و گریز ناپذیری هست، و همیشه این امید وجود داشته است که می توان آن را به تأخیر انداخت و یا تحت کنترل در آورد. در نتیجه همین تلاش ها بود که چند سالی بر عمر کوتاه آدمی افزوده شد و امید به زندگی که در گذشته به بالاتر از 30 سال نمی رسیده، اکنون به بالای 70 سال رسیده است. بدین ترتیب که بعد از انقلاب صنعتی، همزمان با تحولات اساسی در زمینه های گوناگون زندگی، با کشف آنتی بیوتیکها و تولید گسترده واکسن و داروها، سطح مرگ و میر در کشور های توسعه یافته پایین آمد. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، در کشورهای در حال توسعه نیز، بدلیل تکنولوژی وارداتی از کشورهای توسعه یافته، سطح مرگ و میر کاهش یافت. بدنبال   کاهش میزان عمومی مرگ ومیر ،  میزان مرگ و میرنوزادان و اطفال نیز کاهش اساسی یافته است.به طوری که این میزان در شروع قرن نوزدهم در کشورهای توسعه یافته حدود 200 در هزار بودو اکنون تا حدود 5 در هزار در بعضی از کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرده است. اما در کشورهای در حال توسعه این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بالا است. واین نشان دهنده این است که هنوز پتانسیل کاهش اساسی در مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و برنامه ریزی های دقیق، همچنین سیاستهای اجرایی لازم جهت کاهش این میزان ضروری است. این امر تحقق نخواهد یافت مگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان

در واقع اختلاف در میزان مرگ و میر کودکان ، در بین جوامع مختلف و حتی در سطح داخلی یک جامعه ناشی از تفاوت در عوامل موثر بر مرگ ومیر کودکان می باشد، لذا با شناخت بیشتراین  عوامل ،می توان مهمترین گامها را جهت کاهش این میزان برداشت. بنابراین در این در این تحقیق تلاش می شود تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی، عوامل جمعیت شناختی، همچنین تاثیر عامل استقلال زنان بر مرگ و میر کودکان شهر میانه مورد بررسی قرار گیرد. تا مشخص شود ،چه عواملی در کاهش دادن میزان مرگ و میرکودکان موثر ند. مکانیسم تا ثیر گذاری آنها چگو نه است؟و چگونه میتوان با توجه به این عوامل ،میزان مرگ و میر کو د کان را پایین تر آورد

اهمیت موضوع

تغییرات  رشد جمعیت ارتباط تنگاتنگی با تغییرات سطح مرگ و میر دارد. به اعتقاد پولارد «برجسته ترین رویداد جهان در نیم قرن اخیر افزایش بی سابقه جمعیت بوده که عمدتا به علت کاهش چشمگیر درمیزان مرگ و میر می باشد. لکن این کاهش در میزان مرگ و میر برای تمام گروه های سنی به یکسان روی نداده است»( پولارد98:1380). میزان مرگ ومیر کودکان ، در دورانهای مختلف، تحولات متفاوتی به خود گرفته است،به طوری که در گذشته به علت عدم امکانات بهداشتی و پزشکی، مرگ و میر کودکان (زیر 5 سال) در سطح بسیار بالایی بوده است، اپیدمی های مختلف و امراض گوناگون باعث مرگ و میر کودکان زیادی می شد.ولی رفته رفته با پیشرفتهای علم پزشکی و خدمات بهداشتی  و درمانی، میزان های مرگ و میر کودکان رو به کاهش نهاده است، هم اکنون این میزان در کشورهای پیشرفته صنعتی، خیلی کمتر از کشورهای در حال توسعه است

به عنوان مثال در کشورهایی نظیر ژاپن و سوئد میزان مرگ و میر اطفال به ترتیب 0/3 و 7/3 در هزار است ولی در کشورهای کمتر توسعه یافته ای مثل افغانستان و سیرالئون این میزان به ترتیب 154 و 155 در هزار می باشد. (PRB , 2003) [1]

در ایران نیز، در حال حاضر میزان مرگ ومیر اطفال برای کل کشور 32 در هزار است. که «در مقایسه با سالهای  1355 (100 در هزار) به کمتر از یک سوم تقلیل یا فته است» (میرزایی،50:1378 ). با این وجود،وقتی که این میزان را با میزان مرگ ومیر اطفال کشورهای صنعتی و حتی کشورهای آسیایی نظیر بحرین و کویت که به ترتیب 8 و 10 در هزار است، مقایسه می کنیم بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان یکی از مسائل اساسی و فوری به نظر می رسد

میزان مرگ و میر کودکان و اطفال شاخص توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع می باشد. علاوه بر آن، این میزان به دلیل عدم تاثیرپذیری از ساختمان  سنی می تواند برای  سنجش سطح مرگ و میر مو رد استفاده قرار بگیرد. «براساس میزان عمومی مرگ و میر، نمی‌توان لزوماً و قطعاً به بهبود یا تنزل شرایط بهداشتی و تاثیر آن روی میزان مرگ حکم کرد. چرا که میزان عمومی مرگ و میر، بیشتر تحت تاثیر ساختمان سنی و گاهی بروز یک وضع استثنایی برای گروه های سنی و جنسی و یا اجتماعی – شغلی خاص در جمعیت است. و برای قضاوت واقع گرایانه می باید میزان های مرگ به تفکیک سن و جنس را بدانیم. بخصوص میزان مرگ و میر کودکان و اطفال (یعنی میزان های کمتر از یک ساله و یک تا پنج ساله) که دارای حساسیت و دامنه تغییرات وسیع و معنادار است«. (امانی، 1374: 77)

همچنین کاهش مرگ و میر کودکان به عنوان یکی از نتایج توسعه بهداشت و تغذیه می تواند در کاهش باروری نقش موثری داشته باشد (مهاجرانی، 1375: 152).  «اگر والدین مرگ یک کودک را تجربه کنند، ممکن است سعی بر این داشته باشند که یک فرزند دیگر داشته باشند (اثر جایگزینی)[2]. اگر والدین از اینکه ممکن است تعدادی از فرزندان آنها بمیرند بترسند، امکان دارد سعی بر این داشته باشند که با داشتن تعداد بالایی از موالید دارای این اطمینان شوند که بعضی از آنها باقی می مانند (اثر بیمه ای)[3] . یک اثر بیولوژیکی[4] مرگ و میر نوزادان نیز وجود دارد: اگر بچه بمیرد، تغذیه با شیر مادر ممکن است خیلی زود قطع شود. تغذیه طولانی مدت با شیر مادر با تاخیر برگشت تخمک گذاری برای مادران حفاظتی را در مقابل حاملگی ایجاد می کند. اگر بچه بمیرد و تغذیه با شیر مادر قطع شود، زن این محافظت را از دست می دهد» (لوکاس و میر، 1381: 199)

اگر مادری بداندکه فرزند  او در مقابل مرگ مقاوم بوده و زنده خواهد ماند، دیگر فرزندی برای جبران اطفال از دست رفته بدنیا نخواهد آورد (امانی، 1378: 87). . مثال قابل ذکر در این مورد کشورهای فقیری چون کوبا و کاستاریکا و ایالت کرالا در هند است که با اجرای سیاست بهداشتی، اجتماعی و آموزش میزان مرگ و میر و بخصوص مرگ و میر کودکان کشورشان را به حداقل رساندند و همزمان میزان باروری آنها نیز تقلیل قابل توجهی یافت (امانی؛ 1378: 87). در ایران نیز کاهش باروری تحت تاثیر کاهش مرگ و میر کودکان بوده است. «تا سال1355 میزان مرگ و میر اطفال (کمتر از یکساله ها)بالاتر از رقم100در هزار بود و این در حالی است که در حال حاضر این شاخص  کمتر از 35 در هزار است وبه جرات میتوان گفت که   شاخص مرگ و میر اطفال در مقایسه با20سال پیش به کمتر از یک سوم تقلیل یا فته است. این واقعیت که مرگ و میر اطفال در این حد کاهش یافته است در متقاعد کردن خانواده ها ،که از نوزادان زنده بدنیا آمده آنها تعداد بیشتری زنده مانده ولذا با  سطح باروری نازلتری می توانند به تعداد فرزندان مطلوب و مورد نظر برسند،نقش موثر و تعیین کننده ای داشته است»( میرزایی،50:1378 )

همانطوریکه در نمودار 1-1 ملاحظه می گردد،بدنبال کاهش مستمر مرگ و میر اطفال کاهش باروری نیز اتفاق افتاده است

منبع: میرزایی،

بنابراین بررسی شاخص مرگ ومیر کودکان به دلیل تاثیرگذاری بر میزان باروری و به دلیل عدم تاثیر پذیری از ساختمان سنی که برای سنجش سطح مرگ ومیر مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت و ضرورت خاص پیدا می کند

اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان شهر میانه

اهداف جزئی:

1-  بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر مرگ و میر کودکان

2-  بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر مرگ و میر کودکان

3-  بررسی تاثیر عامل استقلال زنان بر مرگ و میر کودکان


تحولات جمعیت جهان

جمعیت جهان از گذشته‌های دور تاکنون تحولات گوناگونی به خود دیده و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است،به نظر  دکتر میرزایی «برای تاریخچه رشد جمعیت دنیا از گذشته دور تاکنون سه مرحله اساسی را می‌توان مشخص کرد که با ورود از هر مرحله به مرحله دیگر تغییر و تحول اساسی در روند رشد جمعیت رخ داده است. این مراحل عبارتند از: 1- مرحله قبل از پیدایش کشاورزی که معیشت انسانها مبتنی بر صید و شکار و خوشه‌چینی بود 2- مرحله بعد از پیدایش کشاورزی که آغاز آن به حدود هزاره هشتم قبل ازمیلاد مسیح (ع) برمی‌گردد 3- مرحله بعد از انقلاب صنعتی که از اواخر قرن هیجدهم میلادی به بعد را دربرمی‌گیرد».(زنجانی و دیگران، 24:1378)در مرحله قبل از پیدایش کشاورزی مرگ و میر و باروری در حد خیلی بالایی بودند ولی رشد جمعیت بسیار ناچیز بود و دلیل آن این بود که مرگ و میر بالا خنثی کننده باروری بالا بود ولی با انقلاب کشاورزی – با یکجانشینی انسانها و تولید مازاد کشاورزی کم‌کم بر تعداد انسانها افزوده گشت و رشد جمعیت نسبت به دوره قبل از انقلاب کشاورزی بهبود نسبی یافت. بعد به دنبال انقلاب صنعتی با پیشرفتهایی که در زمینه‌های فنی و تکنولوژیکی علم پزشکی بوجود آمد، میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. همچنین با بهبود کیفیت تغذیه و ارتقاء استانداردهای زندگی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی، که باعث طولانی‌تر شدن عمر انسانها می‌گشت، رشد جمعیت به یکباره در کشورهای اروپایی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. کشورهای در حال توسعه نیز بعد از جنگ جهانی دوم، با استفاده از تکنولوژی وارداتی از غرب که روشهای مبارزه با مرگ و بیماری را به طور آماده در اختیار آنها می‌گذاشت، توانستند سطح مرگ و میر خود را خیلی کاهش دهند. در این دسته از کشورها، کاهش سطح مرگ و میر و افزایش امید به زندگی در مقایسه با کشورهای اروپایی دیرتر ولی در سطحی بسیار وسیع صورت گرفت و باعث رشد بی‌سابقه جمعیت در این دسته از کشورها شد

در حال حاضر سرعت افزایش جمعیت در کشورهای صنعتی بسیار پایین و برعکس در کشورهای در حال توسعه سرعت افزایش جمعیت بسیار شدید است

تحولات جمعیت ایران

زنجانی در موردجمعیت ایران در گذشته چنین نتیجه گرفته است: «سابقه اسکان و استقرار جمعیت در کشور ایران بسیار طولانی است. باستان‌شناسان آن را از کهن‌ترین زیستگاههای انسانی می‌دانند و آثار گوناگونی از تمدن دوره‌های میان سنگی (قبل از هزاره پنجم پیش از میلاد) و نوسنگی (هزاره اول تا پنجم پیش از میلاد) از آن بدست آورده‌اند. به رغم این قدمت طولانی، اطلاع چندانی از جمعیت کشور در گذشته‌های دور وجود ندارد. هرودت مورخ یونانی از جمعیت 5 میلیونی ایران در دوره هخامنشی یاد می‌کند، کتاب اطلس جمعیتی جهان برای آن ایام از رقم 5/2 تا 4 میلیون نفر نام می‌برد. لوئی شارون که مدتها در ایران اقامت داشته و شاهد دوران شکوفایی عصر صفویه بوده است، به جمعیت 4 میلیونی ایران اشاره می‌کند، شهر اصفهان را با حومه آن یکی از بزرگترین شهرهای دنیا به شمار می‌آورد و جمعیت آن را به اندازه شهر لندن می‌داند که پرجمعیت‌ترین شهر اروپا بوده است. همچنین برآوردهایی که خارجیان مقیم ایران و یا برخی از محققان غیرایرانی، در فاصله 1263 تا 1287 شمسی (1884 تا 1898 م)، از جمعیت ایران به عمل آورده‌اند، تعداد آن را بین 6 تا 10 میلیون نفر نشان می‌دهد». (زنجانی، 1378: 42)

جدول شماره 1-1 جمعیت کشور در فاصله‌های پنجساله و میزان‌های رشد سالانه آن از سال 1280 شمسی (1901 میلادی) تا نخستین سرشماری عمومی کشور در سال 1335 (1956) میلادی، را نشان می‌دهد

جدول 1-1: جمعیت کشور و میزان‌های رشد سالیانه آن از سال 1380 تا 1335

سال

جمعیت به میلیون نفر

میزان رشد سالانه

334/

43/0 درصد

557/

50/0 درصد

830/

57/0 درصد

230/

67/0 درصد

609/

77/0 درصد

064/

90/0 درصد

613/

20/1 درصد

390/

40/1 درصد

351/

62/1 درصد

550/

88/1 درصد

064/

88/1 درصد

955/

52/2 درصد

منبع: زنجانی ودیگران  ،

بالاخره اولین سرشماری کشور، در سال 1335 صورت پذیرفت و جمعیت ایران را نزدیک به 19 میلیون نفر اعلام نمود. بعد از این سرشماری، سرشماریهای دیگری نیز به فاصله 10 سال در سالهای 1345، 1355، 1365، 1375 صورت پذیرفته است که به ترتیب جمعیت ایران را 8/25، 7/33، 5/49و کمی بیش از 60 میلیون نفر اعلام نموده‌اند (زنجانی و دیگران، 1378: 43). طبق برآوردهای اخیر ، جمعیت ایران در سال 1382، به 67 میلیون نفر رسیده است و هیجدهمین کشور پرجمعیت دنیا می‌باشد (PRB, 2003)

تحولات مرگ و میر جهان

در گذشته به دلیل قحطی‌ها، هجوم و گریزها، بلایای طبیعی و بیماریهای واگیردار میزان مرگ و میر خیلی بالا بود و آهنگ رشد جمعیت نوسان بسیار کمی داشت. به موازات گسترش زمین‌های کشاورزی، پیدایش تمدن‌ها و ابداعات و اختراعات بشری رشد جمعیت شروع به افزایش نمود. بالاخره در مرحله بعد از انقلاب صنعتی با رشد عظیم جمعیت روبرو می‌شویم. در واقع رشد جمعیت جهان در عصر جدید پس از انقلاب صنعتی روی داده است

«تجدید حیات فرهنگی و علمی در عهد رنسانس، پیشرفت بازرگانی و گسترش و بازدهی مطلوب کشاورزی و غیره همه این پیشرفتها مقدمه انقلاب صنعتی در قرن هجدهم است. در ضمن این انقلاب خود انقلاب مهم دیگری را به وجود آورد که انتقال و گذار جمعیتی نام دارد بدین ترتیب باروری و مرگ که قرن‌ها تحت قانون طبیعی خود جریان داشت در اواخر قرن هیجدهم تحت کنترل و سلطه انسان درآمد» (امانی، 1378: 60).خلاصه تئوری انتقال جمعیتی[5] چنین است «در طی چندین مرحله، یک جمعیت از حالتی که مرگ و میر و باروری هر دو در سطح بالایی هستند به حالتی که مرگ و میر و باروری هر دو پایین هستند، انتقال می‌یابد. قبل و بعد از انتقال، رشد جمعیت بسیار کند است. در این میان، یعنی طی مرحله انتقال، رشد جمعیت بسیار سریع است، زیرا کاهش مرگ و میر (مرحله اول) قبل از کاهش باروری (مرحله دوم) به وقوع می‌پیوندد» (مهاجرانی، 1375: 144)

در واقع مرحله انتقالی مرگ و میر، نخستین مؤلفه از مراحل انتقال جمعیتی می‌باشد. «در مرحله انتقالی مرگ و میر، علل مرگ و میر از وضعیتی که غلبه با بیماریهای عفونی و انگلی است، به وضعیتی که غلبه با بیماریهای غیرعفونی و انگلی است، منتقل می‌شود. به همین لحاظ است که مرحله انتقالی مرگ و میر را انتقال اپیدمیولوژیک نیز نامیده‌اند» (میرزایی، 1380، 272). همچنین طی مرحله انتقالی مرگ و میر شاخص «امید زندگی در بدو تولد» افزایش می‌یابد و از رقمی کمتر از 35 سال به رقمی بیش از 70 سال می‌رسد (همان: 270)

از نقطه نظر زمان ورود به مرحله انتقالی مرگ و میر کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند

دسته اول: آن دسته از کشورهایی است که در طول قرن نوزدهم وارد مرحله انتقالی مرگ و میر شدند یعنی تا نیمه دوم قرن نوزدهم امید زندگی‌شان به بالای 35 سال یعنی 40 و 50 رسیده بود و اکثراً کشورهای قاره اروپا، آمریکای شمالی می‌باشد. برخی از این کشورها نیز در اواخر قرن 18 وارد این مرحله شدند مثل کشورهای اسکاندیناوی

[1] . Population Reference Bureau

[2] . Replacement effect

[3] . Insurance effect

[4] . Blological effect

[5]. The Theory of Demographic Transition

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word

فصل اول : کلیات
چکیده
مقدمه
1-1بیان مسئله
1-2اهمیت پژوهش
1-3اهداف پژوهش
1-4سوالات پژوهش
1-5تعریف مفاهیم
1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها
1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان
1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان
1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه
1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی
1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان
1-12رسانه های ارتباط جمعی
1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر
1-14ارتباط جمعی یا عمومی
فصل دوم
2-1تاریخچه رسانه ها
2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون
2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها
2-4سینما ،پیدایی و نظور آن
2-5تئاتر و مخاطبان
2-6تئاتر در شرق
2-7تئاتر در قبل از اسلام
2-8تئاتر پس از اسلام
2-9پژوهش در ارتباطات
2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت
2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران
2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت
2-13نقش رسانه های ملی در جهان
2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان
2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها
2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک
2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها
2-18مطالعات فرهنگی توده
2-19مکتب فرانکفورت
2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام
2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها
2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها
2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها
2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها
2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان
2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها
2-27نظریه ی سیستمی
2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها
2-29دیدگاه دیویدرایز من
2-30دیدگاه مارشال مک لوهان
2-31وظایف رسانه ها
2-32نقش تفریحی رسانه ها
2-33نقش های خبری رسانه ها
2-34نقش های همگن سازی رسانه ها
2-35نقش آگاه سازی رسانه ها
2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها
2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1تلویزیون
4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون
4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش
4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده
4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش
4-6نقش آموزشی تلویزیون
4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها
4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)
4-9معایب اینترنت
4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت
4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت
4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان
4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت
4-14تلفن همراه در مدارس ایران
4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و
پرورش
4-16یادگیری از طریق تلفن همراه
4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه
4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟
4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟
4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه
4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه
4-22ماهواره چیست؟
4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی
4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره
4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره
4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی
4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین
4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها
4-29سینما و تلویزیون
4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز
4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی)
4-32نقش تربیتی سینما
4-33مذهب و سینما
فصل پنجم
5-1نتیجه گیری
5-2 پیشنهادات
5-3محدودیت های پژوهش
5-4 خلاصه
5-5منابع و ماخذ
چکیده به زبان لاتین

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word

1 آل گیلانی، ترو، تکنیک سینما تهران،1331شمسی، انتشارات شهریار
2 آلبرپیرو فرفاندترو، تاریخ مطبوعات جهان،1363ه ش ،ترجمه ی دکترهوشنگ فر خجسته تهران. انتشارات پاسارگاد
3 احدیان ، محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی،1374 ، انتشارات بشری تهران
4 احدیان، محمد، اصول تکنولوژی آموزشی،1374، انتشارات بشری تهران
5 اسدی ،دکترعلی،مقدمه ای بر جامه شناسی رسانه های همگانی،1358 ه ش،تهران:پژوهشکده ی علوم ارتباطی و توسعه ی ایران
6 ارجمند، جمشید، مروری بر تضاد های سینما و تلویزیون و تاثیر متقابل این دو به یکدیگر
7 اقبالدوست، نادر، سال تحصیلی76-75استفاده از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان نقش تکنولوژی درآموزش و 36-پرورش،
8 بردبار، محمد حسن ، در آمدی بر حقوق ارتباط جمعی ،1380، انتشارات ققنوس تهران
9 بیضایی، بهرام ، نمایش در ایران ، 1344تهران کاویان
10 پائو، لوفریده، آموزش ستمدگان ،1358 ،ترجمه احمد بیرشک و سیف الله راد تهران خوارزمی
11 پری ، گونتر، 1384، مترجم مینو نیکو.روش های تحقیق رسانه ای اداره کل پژوهش های سینما تهران
12 پیترز، (جی.ام.ال)، سینما و نوجوانان، ترجمه ابراهیم رشید پور تهران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
13 دادگران ،سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی تهران، 1387 ،انتشارات فیروزه چاپ یازدهم
14 رزاقی ، افشین، نظریه های ارتباطات اجتماعی ،1385 ، نشر آسین تهران
15 رشید پور، ابراهیم ، وسایل ارتباط جمعی و رشد ملی، 1348، تهران (انتشارات)موسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی
16 رشید پور، ابراهیم.آیینه های جیبی آقای هاک لوهان،1353 تهران انتشارات رادیو تلویزیون ملی ایران
17 ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، 1386 ، انتشارات اطلاعات تهران
18 ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات، 1378 ،چاپ هشتم ص 45 و 49 انتشارات اطلاعات
19 روزنامه کیهان شماره 19313 پناهیان
20 سیسیلیافون فی لیتزن،کاتاریتا بولت، 1384 ،مترجم معصومه عصام، کودکان و رسانه هامرکز مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تهران
21 شرایبرر،(ژان لویی)، نیروی پیام، 1355ترجمه ی سروش حبیبی. تهران انتشارات رادیو تلویزیون ملی ایران
22 شیلر، هربرت،1377 ، مترجم احمدمیرعابدینی، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، انتشارات صدا و سیما تهران
23 کازنو ،ژان.جامعه شناسی رادیو و تلویزیون،1354 ه ش، ترجمه ی جمشید ارجمند، 1354 ه ش ،تهران انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران
24 کازنو، ژان،قدرت تلویزیون ترجمه ی علی اسدی، 1366تهران موسسه انتشارات امیر کبیر
25 کازنو، ژان، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، 1365، ترجمه ی باقر سارو خانی منوچهر محسنی تهران انتشارات اطلاعات
26 کازنو ، ژان ، قدرت تلویزیون ، 1364 ، ترجمه علی اسدی انتشارات امیر کبیر تهران
27 کیا ، علی اصغر، ارتباطات جمعی و روابط بین الملل ، 1381 ، انتشارات آن.تهران
28 مارک پاستر،ترجمه غلامحسین صالحیار، عصر دوم رسانه ها،1377، انتشارات موسسه ایران
29 محسنیان، مهدی ارتباط شناسی ،1369 ه ش، 608 صفحه، تهران انتشارات سروش
30 محسنیان راد ، مهدی ، ارتباط شناسی، 1379، جلسه سوم ص 30 تهران انتشارات سروش
31 معتمد نژاد،دکتر کاظم، وسایل ارتباط جمعی ، 1371 ه ش ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تهران
32 معتمد نژاد ،دکتر کاظم ،روش تحقیق در محتوی مطبوعات، 1356 ه ش ،تهران انتشارات دانشکده علوم، ارتباط اجتماعی
33 مندراس، هنری، 1349، مترجم باقر پرهام، مبانی جامعه شناسی، انتشارات امیر کبیر تهران
34 موفقیان، دکتر ناصر، چند گزارش در زمینه تکنولوژی آموزشی، 1353،تهران
35 مولانا، حمید ، 1371، مترجم یونس شکر خواه.جریان بین المللی اطلاعات، مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ها تهران
36 مهدی زاده ، سید محمد ، نظریات ارتباطات اجتماعی ،1378، تهران دانشگاه علامه طباطبایی
37 مولانا ، حمید ، « گذ راز نوگرایی » ،1371 ، ترجمه یونس شکر خواه ص 124 انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها تهران
38 ورنرسورین، جیمزتانکارد،1386 ‌،ترجمه ی علیرضا دهقان، نظریه های ارتباطات، انتشارات دانشگاه تهران
39 هواکو، جرج 1، جامه شناسی سینما، 1361 ه ش ، صفحه 222، ترجمه بهزاد تورانی تهران، نشر آینه
40 هیات، فیروز،روزنامه نگاری و تاریخ آن در جهان ، 1333 ه ش 81 صفحه ،تهران:کانون معرفت
41 مجلات تکنولوژی آموزشی سال های85-86-87 انتشارات وزارت آموزش و پرورش
42 -مجله سروش سال یازدهم مرداد 1368 شماره 479 تلویزیون : رسانه و رفتارش نوشته پیتر کانراد ترجمه مهرداد عروی ص
43 استفاده از اینترنت ،کانون اندیشه قم، ایران و جامعه اطلاعاتی

چکیده

– رسانه های مکتوب مانند کتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور کرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از کیفیت آنها کاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است که نشأت گرفته از کتب معتبر در اسلام است

با پیشرفت علم و تکنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از کیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مکتوب ، در طول یکی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد که امروزدر طول نزدیک به یک قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است که همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است که می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و کامپیوتر و نقش و کاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود

مقدمه

انسان در زندگی اجتماعی و در برخورد با غیر خود نیاز  شدیدی به ارتباط دارد و تنها از این طریق است که نیاز های فردی و اجتماعی خود را برآورده می کند .انسان از همان آغاز برای برقراری ارتباط و رساندن پیام خود به دیگران شیوه های گوناگونی را به کاربرده است.از اشارات ،کلمات و اشاره های رمزی اولیه گرفته تا استفاده از پیشرفته ترین و در عین حال پیچیده ترین وسایل ارتباطی مدرن امروزی از قبیل رسانه ها و وسایل ارتباطی که درطول تاریخ دارای سرعت بسیارکندو ناچیز بوده اند و در عصر حاضر تحول چشمگیری یافته اند

پیام هایی که توسط رسانه ها رد وبدل می شود درابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،نظامی و فرهنگی و; است .مخاطبان این پیام ها افراد و گروههایی در سطوح مختلف فرهنگی،اقتصادی ،و اجتماعی اند که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در سراسر جهان پراکنده اند

چنانچه گفته شد تمام سعی و تلاش رسانه های جمعی ،رسیدن به اهداف و مقاصدی است که در عین حال هر کدام به نحوی دارای رنگ و صبغه تربیتی هستند ،زیرا این رسانه ها در اموری نظیر رشد شخصیت افراد درابعاد مختلف ،ایجاد ارتباط بین افراد جامعه ،کمک به افراد جامعه ،کمک به افراد در فرآیند سازگاری با جهان متغیر پیرامون و;دخالت دارند.چرا که به نظر می رسد نظام تعلیم و تربیت بیش از هرزمان دیگری نیاز به تغییرات اساسی و بنیادین دارد .لذا با توجه به تغییر نوع نگرش مخاطبین امرتعلیم و تربیت ،خواسته ها و انگیزه های ایشان برای دستیابی به اهداف و آمال ،این تغییرات ناگریز با گذشت زمان خود نمایی خواهد کرد

از طرف دیگر با وجود اندیشه ها و جمجمه های فرهنگی مختلف که از سوی رسانه های غالب جهان بی محابا به حیطه ی آموزش و تربیت هجوم می آوردبه نظر می رسد ، باید ازهمین رسانه ها درجهت تحکیم بنیانهای تعلیم و تربیت استفاده کرد تا مهارت های پذیرش حقایق و اتخاذ  تصمیمات اجتماعی و خانوادگی معقول و بهنگام را درتفکر و فضای حقیقی جامعه نهادینه ساخت تا با ار تقاءسطح فکری و فرهنگی خانواده ها ،معضلات و مشکلات ناشی از تأثیرات سوءرسانه ها به حداقل رسیدهو رفتارها وهنجارهای مثبت بالقوه به فعالیت نزدیک شود وبی شک این امر تنها پوشش کافی اطلاعات و دوری از یک جانبه نگری و تعمبق روش های نوین سالم و کاربردی ،استفاده از رسانه ها در امر تعلیم و تریبت میسر خواهد بود

لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع موجود در راستای تنویر و تشریح معانی و معایب رسانه های مختلف ( دیداری – شنیداری – مکتوب ،گفتاری ، روایی و 😉 بر روند آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان گامهایی برداشته شود. چرا که گستردگی رسانه ها در دنیای کنونی وتأثیر مستقیم آن بر روند رفتارهای اجتماعی دانش آموزان و فرزندانمان ، مطالعه و پژوهش بسیاری را می طلبد

بیان مسأله

در سالهای گذشته رسانه ها بسیار محدود بود ولی با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، رسانه ها نیز گسترش یافته و قلمرو وسیعی را تشکیل می دهند. ابتدا رسانه های مکتوب در حد ابتدایی شکل گرفت و سپس رسانه های دیگر ظهور کرد.زمانی بود که کتاب به عنوان مهمترین وسیله ی ارتباطی در میان ملل مختلف دنیا مطرح بوده است؛ ادیان آسمانی و پیامبران ، این سفیران الهی ، پیام خود را با کتاب و تعلیم آن به مردم آغاز کردند و رسالت برخی از این پیام آوران با کتاب و وحی شروع شده است . کتابهایی همچون زبور داود(ع) و انجیل عیسی(ع) و تورات موسی(ع) و قرآن پیامبر اسلام(ص)نمونه هایی از کتب و بعنوان مهمترین وسیله ارتباطی در آن زمان مطرح بوده است که نقش بسیار مهمی در تربیت پیروان هر مکتب به دنبال داشته است و با پیشرفت علم دامنه رسانه ها وسیعتر شده و وسایلی همچون روزنامه و مجلات نیز به آن اضافه شد که در آگاهی و تربیت مثمر ثمر بوده اند . در طول دو قرن گذشته بشر با رسانه های نسبتاً پیشرفته همچون رادیوو تلفن پا به عرصه وجود نهاده است و بعد از آنها بتدریج رسانه های پیشرفته ای همچون تلویزیون و سینما بوجود آمد که نقش بسیار مهمی در تربیت و تعلیم مردم بر عهده گرفتند. این وسایل ابتدا در کشور های غرب و اروپایی ظهور کرد که به تعلیم مردم پرداخت .ولی امروزه این رسانه های مهم در عرصه تربیت و آموزش علمی خانواده ها و مردم نقش بسیار مهمی ایفا کرده و می کند و دامنه رسانه ها به همین تعداد محدود نشد و در طول نیم قرن رسانه هایی همچون کامپیوتر- اینترنت و اخیراً ماهواره نیز که بسیار پیشرفته است ، به آن اضافه شد

در این پژوهش بر آنیم تا نقش مثبت و منفی هر رسانه و عوامل مخرب هرکدام را ذکر نموده ومهمترین رسانه را در تربیت مردم گوشزده نموده، مواظب باشیم که گرفتار عوامل مخرب آن نشویم  و غرورما رابر آن وادار نکند که با شعار مفید بودن علم ، گول علم بشر را نخوریم. زیرا هر چیزی که تولید می شود ممکن است مطلقاً مثبت و سازنده نباشد هر چند که عوامل مثبت داشته باشد ! باید از عوامل منفی آن نیز با خبر شد و از آن به نحوه مطلوب و درست استفاده کرد تا از انحراف و هلاکت خودداری شود

اهمیت پژوهش

با توجه به ارزش تعلیم و تربیت در نظام هستی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی خانواده ها و جامعه ، به نظر می رسد وجود و تعمیم رسانه ها در راستای ایجاد تحول درنظام تعلیم و تربیت ، امری انکار ناپذیر و چه بسا ضروری است .چرا که عدم شناخت رسانه ها در کارگیری آنها در مقاطع زمانی مختلف از سوی کودکان و نوجوانان بدون حضور و نظارت مربیان و خانواده ها ،بی شک اثرات نامطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت که در صورت ساده انگاری و بی توجهی ممکن است در دراز مدت با یک فاجعه ی تربیتی و آموزشی روبرو شویم ،اما آنچه که مهم است با توجه به اطلاع رسانی های موجود و شناخت نسبی مسؤولان امر آموزش و تربیت ،حوزه ی فعالیت رسانه ها قابل پیش بینی و ارزیابی است. هرچند این حوزه ها با گسترش ابزارهای ارتباطی نرم افزاری و ماهواره ای ،کمی مشکل به نظر می رسد ؛اما آنچه که اهمیت دارد توجه مربیان و معلمان و به خصوص خانواده ها به تأثیر نامطلوب این رسانه ها در کنار خاصیت آموزش دهی و تعلیم فراگیر و گسترده ی علوم مختلف می باشد . برخی بر آنیم تا ضمن معرفی وسایل ارتباطی در حیطه رسانه ها و بررسی اثرات مثبت و مخرب آنها ،به پاسخ های منطقی و معقول در خصوص استفاده و یا عدم بکارگیری رسانه ها دست یابیم .چرا که ارتباط انگاره ای برای سنجش افرادو وسیله ای برای تغییر در سطح رفتار است که شامل تبادل اطلاعات وچگونگی معنی بخشیدن به این اطلاعات است که تفاوت در زمینه های ارتباطی به خصوص با حضوررسانه های مختلف با توجه به آگاهی طرفین در جهت ایجاد رابطه ی بهتر و یا کاهش کیفیت آن ، کمک می کند

مسؤولیت مهم و خطیر هزاران معلم ایرانی که درمدارس به تربیت  نونهالان و نوجوانان مشغول هستند، مثل سایر معلمان دنیا ، در این است که بتوانند به نوآموزان آگاهی –اطلاعات و مفاهیم ،مهارت ها،و از همه مهمتر ارزشهائی را انتقال دهند که کودک بوسیله آنها بتواند در فردای زندگی عضو مفید و مؤثری برای خود و جامعه ای باشد ، خود را دریابد و در راستای استعداد های بالقوه خویش گام بردارد و آنها را بصورت بالفعل در آورد

همانطوریکه طلایی تا در دل زمین است و بصورت خام است، دارای قیمتی است .حال هر قدر روی این ماده اولیه کارشود ، بر قیمتش افزوده می شود .دانش آموز هم به طریق اولی همین طور است هرچه بیشتر با او کارشود  و به تعلییم و تربیت او پرداخته شود، ارزش انسانی او بالاتر خواهد رفت . به عبارتی دیگر می خواهیم ببینیم یک معلم از چه طریق می تواند متن و موضوع درس خود را به شاگردان به نحو بهتر و مؤثرتری انتقال بدهد ودر این انتقال مواد و وسایل سمعی و بصری و بخصوص تکنولوژی آموزشی چه نقشی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بازی می کند ؟و به چه صورت به معلم کمک خواهد کرد؟

از آنجا که معلم می تواند با آشنایی فنون و روش های تدریس از طریق کاربرد رسانه ها و مواد آموزشی سبب انتقال بهتر یادگیری به دانش آموزان گردد، لذا این تحقیق با صرف جمع آوری چنین اطلاعاتی انجام شده است . در نتیجه اطلاعات این مجموعه در درجه اول برای معلمانی که تدریس علوم مختلف را بر عهده دارند مفید خواهد بود

اهداف کلی پژوهش

اهداف کلی

1- معرفی انواع رسانه ها و نقش مهم رسانه ها در تعلیم و تربیت آحاد مردم جامعه .

2- آشنایی با انواع رسانه های آموزشی و نقش آنها در تعلیم و تربیت مقاطع سه گانه

 3- شناخت رسانه های آموزشی بعنوان وسیله مؤثر در پیشرفت تحصیلی آینده سازان جامعه .

4- مقایسه رسانه ها و سهم هر کدام در تعلیم و تربیت مردم جامعه .

5- آگاه شدن از چگونگی استفاده مطلوب و ایجاد فرهنگ سازی در نحوه ی کاربرد رسانه های آموزشی و ملی

 

 

اهداف جزئی

1- آشنا شدن با موثر ترین رسانه ملی وتأثیر مهم آن در آموزش و پرورش

2- پی بردن به اثرات مخرب ناشی از برخی رسانه ها از جمله ماهواره و اینترنت و سینما

3- آشنایی با اثرات مثبت صدا و سیما در تربیت احاد مردم بعنوان یک رسانه ی عمومی و فراگیر

4- توجه به اهمیت سینما در تربیت جوانان

5- توجه به اهمیت کامپیوتر در تربیت خانواده

سؤالات پژوهش

1- آیا حقیقتاً رسانه ها تربیت صحیح و مطلوبی را برای کودکان و خانواده ها به ارمغان خواهند آورد؟

2- آیا تا به حال برای ریشه کن کردن یا حداقل تقلیل آثار سوء رسانه ها تدابیری اندیشیده شده است؟

3- آیا در حقیقت این مراکز مجازی موازی که بسیار گسترده تر و فعالتر از مدارس رسمی عمل می کند ، متولی یا سرپرستی دارند؟

4- آیا آثار رسانه ها در تربیت اخلاقی و اجتماعی امروز ملموستر و محسوس تر از گذشته نشده است؟

در این پژوهش تا حد امکان به سوالات فوق پاسخی علمی و منطقی داده خواهد شد

تعریف مفاهیم : تعلیم و تربیت و رسانه ها

تعریف تعلیم : این واژه در لغت نامه دهخدا به معنی بیاموختن – بیاگاهانیدن ، آموختنی ، آگاهانیدن ، کسی را چیزی آموختنی ، آموزانیدن و ;. آمده است ( لغت نامه دهخدا – انتشارات مؤسسه لغت نامه دهخدا تهران )

تعلیم کوششی است که معلم برای انتقال معلوماتی خاصّ به شاگردان خود بکار می برد و عمدتاً به مهارت و خُبرگی معلم و نوع محتوای درسی که علم به انتقال آن می پردازد ، بستگی دارد . فقط ارائه معلومات نظری یا عملی است که در موقع تدریس از جانب معلم به شاگردان انتقال می یابد .( فلسفه تربیت : ابراهیم زاده . عینی . انتشارات ) «گریستو فرجنگبز1» محقق دانشگاه هاروارد معتقد است که : (نفوذی که محیط خانواده ، تلویزیون وغیره دارند از نفوذ مدرسه بیشتر است )

تعریف جامع از آموزش و پرورش : آموزش و پرورش عبارتست از شیوه عمل و اعمال روش در گسترش علم و فن و فرهنگ و انجام برنامه های از پیش اندیشیده شده و آینده نگر آموزشی در چارچوب سازمانهای انطباق یافته با سازمانی اقتصادی و اجتماعی . «امیل دورکیم »2تعریفی از آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه شناسی ارائه می دهد او معتقد است آموزش و پرورش فعالیتی است که توسط نسل های بزرگسال بر روی نسلهایی که هنوز وارد زندگی اجتماعی نشده  اند ، صورت می گیرد و هدفش ایجاد و رشد پاره ای از ویژگی ها و اوضاع و احوال جسمی ، فکری و اخلاقی است که جامعه سیاسی و بطور کلی محیط خاص کودک از آنان انتظار دارد . گروهی از جامعه شناسان نیز آموزش و پرورش را مترادف با اجتماعی شدن یا فرهنگ پذیری بکار می برد

( جامعه شناسی آموزش و پرورش ص 55 )

تعریف یونسکو از آموزش و پرورش : آموزش و پرورش دارای چهار محور زیر است : آموزش و پرورش به منزله یک نماد و فرآیند تربیتی ، محتوای تربیتی و محصول اعمال تربیتی است

تعریف رسانه  و ا نواع آن

رسانه ها شامل افراد ، ابزار – یا موقعیتهایی هستند که بوسیله آنها پیام ارائه می شود . بنابر این تعریف : معلم ، کتاب درسی، اسلاید، ناطق، تخته سیاه ، فیلم ، کامپیوتر و ماهواره همه رسانه خوانده می شوند

انواع رسانه ها   

 انواع رسانه های آموزشی

1- مواد دیداری غیر شفاف – این مواد عبارتند از : انواع تصاویر ، کتابها، ( خود آموزها و غیره ) ، مجله ها ، راهنماهای مطالعه چارتها ، نمودارها، نقشه ها ، پوستر ها و کاریکاتورها       ( مقدمات تکنولوژی آموزشی ، ص 126 محمد احدیان )

2 – مواد شنیداری ( فقط صدا ) – که عبارتند از : نوار شنیداری ( حلقه ای ، کاست ، کارتریج صفحه ، رادیو ، تلفن و کارت شنیداری)

3- مواد شنیداری – دیداری غیر شفاف ( ترکیبی از 1 و2 ) که عبارتند از : کتاب همراه با نوار یا صفحه و سایر مواد چاپی همراه با مواد شنیداری

4- مواد دیداری شفاف ( ثابت ) که عبارتند از : اسلاید ها ، فیلم ها،  استریپها و طلقهای شفاف

5- مواد شنیداری – دیداری شفاف ( ثابت ) – که عبارتند از فیلم ، استریپ ناطق ، انواع اسلایدها با نوار یا صفحه )

6- مواد شنیداری – دیداری متحرک – که عبارتند از : فیلم متحرک ناطق و فیلم ویدئو

7- مواد دیداری متحرک که عبارتند از : فیلم متحرک صامت ( همراه با زیرنویس یا نوشته )

8- سه بعدی ها  که عبارتند از : اشیاء واقعی ، ماکتها ، مدلها و برشها

9- منابع انسانی و موقعیتها که عبارتند از : دعوت از افراد ، گردش علمی ، نقش آفرینی و غیره

10- کامپیوترها که عبارتند از : انواع کامپیوتر و ترمینالهای گوناگون با ابزارهای نمایش

11- ماهواره ها – که شامل انواع قمرهای مصنوعی و ماهواره های ارتباطاتی و ماهواره های تلویزیونی

طبقه بندی رسانه ها : طبقه بندی رسانه ها بیشتر بدین دلیل انجام می گیرد که تصور می شود اگر رسانه ای ویژگی خاصی را دارا باشد این رسانه می تواند در خدمت به هدفی قرار گیرد که مستلزم همان ویژگی است . مثلاً یادگیری تکلیفی که مستلزم تمیز دادن اشکال است رسانه ای را که از حس دیدن استفاده می کند ، بکار می گیرد یعنی رسانه دیداری

 ( نقش تکنولوژی در آموزش و پرورش – نادر اقبال دوست ص 109 )

مقایسه رسانه های ارتباط جمعی با یکدیگر در ارتباط با مخاطبان

« مکالوهان » در کتاب شاخص خود به نام « وسایل ارتباط جمعی » و چند اثر دیگر ، وسایل ارتباطی « گرم » را در مقابل وسایل ارتباطی « سرد » قرار می دهد. بر این اساس به آن دسته از داستانهای خنده آوری « گرم » گفته می شود که مفهوم آن تماماً در داستانی که نقل می شود، موجود است . به داستانهائی « سرد » گفته می شود که مفهوم آن تنها در صورتی آشکار می شود که تلاشی در جهت درک آن از ناحیه شنونده به عمل آید . به همین ترتیب  وسایل ارتباطی گرم مانند « خط الفبائی ، چاپ ، رادیو و سینما» پیامهای خود را به نحو کامل ارائه می دهند و درست مانند آهن سرخی می مانند که نقش خود را بر جای می گذارند و حال آنکه وسایل ارتباطاتی سرد مانند « گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تصاویر متحرک ، تلفن و تلویزیون » ارائه کننده پیامهای ناقص هستند و تلاشی ذهنی خاصی را از طرف شخص گیرنده لازم دارند . ( کازنو- ژان . قدرت تلویزیون ص 219 )

سطح نظام های اجتماعی : پژوهشهای این سطح در قالب نظامهای سیستماتیک برنامه توسعه و در جنبه های گوناگون انجام گرفت که هم اکنون نیز ادامه دارد. ( نوروزی – داریوش 73 ص 25 )

تعاریف مختلف از رسانه های آموزشی توسط دانشمندان

رسانه به مفهوم وسیله ارتباطی است. این کلمه در زبان انگلوساکسون1 به معنی شدن است و معنی آن بطور کلی جریان انتقال از طریق وسایل ارتباط است .کمیته فنی اصطلاحات فنی در فرانسه در جلسه 24 نوامبر 1971 کلمه media را به مفهوم  وسایل ارتباطی و حاملهای متنوع پذیرفت. ( کازنو- ژان 1- 7 ص 65 )

رسانه در تعریف به حاملهای پیام بین مرکز پیام گیرنده و پیام گفته می شود. ( فردانش )

« گاینه» رسانه آموزشی را چنین تعریف می کند : (رسانه ترکیبی است از چیزها که برای انتقال ارتباط یا سایر محرکهای آموزشی به یادگیرنده مورد استفاده قرار می گیرد)

اصطلاح یادگیری یا تعلیم بوسیله رسانه برای تشخیص و تفکیک یادگیری بوسیله رسانه در برابر یادگیری از راه کسب تجربه مستقیم بکار می رود . این اصطلاح اولین بار توسط « برونر واکسون » بکار رفت

« هاشم نعمتی» رسانه آموزشی را چنین تعریف می کند: (کلیه امکاناتی است که می تواند شرایطی را در کلاس بوجود آورد که تحت تأثیر آن شاگردان بتوانند اطلاعات و رفتار و مهارتهای جدیدی را با درک کامل بدست آورند). ( نعمتی ، هاشم 68 ) « دیویس» از رسانه ها بر اساس اهمیت حضور در فرایند یادگیری و تدریس طبقه بندیی دارد که بدین صورت است : 1- رسانه های اختیاری یعنی رسانه هایی که معلمان در صورت دسترسی و وجود بودجه لازم می توانند در صورت تمایل بکار برند

2- رسانه های ضروری : که معلم برای تحقق بخشیدن هدفهای مورد نظر آنها را بکار گیرد . تمهید بودجه و زمان لازم جهت استفاده از این رسانه ها الزامی است ( نعمتی ، هاشم – 68 )

«ژان کازنو»1 در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی در شکل گیری رفتار اجتماعی عقیده دارد که رادیو و تلویزیون ، مطبوعات و آگهی ، به دو صورت مختلف می توانند ما را به مشارکت ضمنی برانگیزند و به موجب اصلی که بیان شد احتمالاً اعتقادات ما را دگرگون سازند . اول وسوسه مقاومت ناپذیر رسانه های همگانی است که ما را به نوعی گرفتار می کند و به مشارکت می کشاند. برای مثال ،بسیاری از روشنفکران بعد از آنکه سوگند یاد کرده بودند که هرگز تلویزیون نخرند ، بالاخره در برابر اصرار اعضای خانواده خود تسلیم شدند و تلویزیون خریدند و با این کار موضع خود را تغییر دادند و نقش دیگری جز آنچه قبلاً تظاهر می کردند به عهده گرفتند. یا اگر شخصی روزنامه ای را که با افکار او مطابقت ندارد ، مشترک شود در این صورت توانسته است سدی را در برابر عقاید مخالف که در ذهن خود ساخته است ، بشکند

دوم : سیلاب اطلاعاتی که بوسیله رسانه های همگانی جاری می شود بتدریج تمامی جامعه را در خود غرق می کند و افراد هم که خواهی نخواهی در این جو اطلاعاتی تنفس می کنند از این اطلاعات تغذیه می کنند و بتدریج در جریان امور قرار می گیرند و این اطلاعات را برای سایرین بازگو می کنند . حتی اگر فقط بعضی از آن را هم باور کنند، باز هم مجبور می شوند با مسایل سیاسی روز درگیر شوند. تمامی این عوامل هر چند نامحسوس و مبهم ، بر رفتار ما اثر   می گذارند. ولی اثر آنها آنقدر آرام و  سطحی است که نمی توان القاء فکر به صورت خشن آن تلقی کرد

وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها اساس سنتهای گذشته را متزلزل می سازند و ارزشهای جدیدی بوجود می آورند و انواع تازه ای از موسیقی ، نمایش و عقاید سیاسی را به آنها عرضه           می دارند. امروز مسلم شده است که در سراسر جهان هر فرد یا هر دهکده ای که به رادیو یا مطبوعات دسترسی دارد ، وجه نظرهای جدیدتری دارد، مترقی تر است و نقشهای جدید را سریعتر از کسانی که به این وسایل دسترسی ندارند ، می پذیرد . به عقیده وی نیز وسایل ارتباط جمعی نمی توانند بطور مستقیم در طرز تفّکر مردم تغییر ایجاد کنند و انتشار هر نوع فکر یا عمل نو در جوامع جهان دوم بیشتر با مباحثات و گفتگوهایی که افراد رو در رو انجام می دهند، بستگی دارد

-krectofrgnkbz

-amildorkem.  

-anklosakson

-gan kazno

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان در word

پیشگفتار :  
فصل اول : طرح تحقیق  
جامعه آماری و نمونه  
مقدمه :  
موضوع کلی :  
تعریف موضوع کلی:  
معیارهایی برای انحراف :  
ملاک اکثریت :  
2- ملاک قانون یا دولت :  
3ـ ملاک بیماری :  
4ـ ملاک تعدیل :  
5- ملاک اخلاق اجتماعی :  
6ـ ملاک مذهب :  
تنوع دیدها :  
دامنه و نوع آن :  
وسعت انحراف :  
شدت و ضعف آن :  
صورتهای انحراف :  
انواع منحرفان :  
ویژگی رفتاری منحرفان :  
نوع جرائم و انحرافات :  
عوامل انحراف :  
برخی دیگر علت و عامل انحراف را دو چیز می‌دانند:  
روشهای درمان بزهکاران جوان به سه طریق می‌باشد :  
موضوع ویژه :  
تعریف موضوع ویژه :  
ـ وضعیت اقتصادی :  
– نوع رابطه والدین با فرزندان :  
اهمیت موضوع :  
هدف ما نیز در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع، بر جوانان در سه مقوله :  
هدفها یا فرض‌ها :  
جامعه آماری :  
محدودیتهای تحقیق :  
فصل دوم : سابقه تحقیق  
سابقه تحقیق :  
فصل سوم : روش تحقیق  
روش تحقیق  
روش گزینش نمونه  
روش تحقیق :  
روش گزینش نمونه :  
فصل چهارم : خلاصه تحقیق  
خلاصه تحقیق :  
فهرست منابع :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان در word

 1-آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات      علی فرجاد

2-آسیب شناسی اجتماعی                                            داور شیخاوندی

3-آسیبها و عوارض اجتماعی                                        علی قائمی

4-بزهکاری جوان                                                        رضا علومی

5-خانواده و مسائل نوجوان و جوان ((2))                       علی قائمی

6-رشد و شخصیت کودک                                          سیمین یاسائی

7-جرم شناسی                                                            رضا علومی

8-زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان               محمود منصور

9-بزهکاری اطفال و نوجوانان                                       رضا صلاحی

مقدمه

انسان از لحظه تولد تا دم مرگ به دیگران وابسته و نیازمند است و برای زنده ماندن از لحاظ جسمی، اقتصادی به مراقبت دیگران نیاز دارد و به تنهایی می‌تواند بار مشکلات خود را به دوش کشد

همچنین انسان به تنهایی قادر به برآوردن نیزاهای معنوی خود نیست، روابط اجتماعی او نتیجه بازتاب و کنشهای متقابل اجتماعی افرادی است که در کنارش زندگی می‌کنند

هنجارهای اجتماعی و قوانین که ساخته خود بشرند چگونگی روابط و رفتارهای اجتماعی را یقین می‌کند و محدودیتهایی در زمینه رفتار آدمی بوجود می‌آورد و مشخص می‌کند که انسان چه باید بگوید و چه نباید بگوید، چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند

 پس هر کس سعی می‌کند خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد. ولی ممکن است رفتار افراد از هنجارهای اجتماعی فاصله بگیرد و با آن تفاوت نماید و حتی با آن مخالف گردد، پس برای مقابله با این مشکل نیروهای خارجی مثل، جریمه، مجازات و غیره بوجود آیند تا بتوانند مردم را وادار به پیروی از هنجارهای اجتماعی گردانند

البته باید دانست که در هر دوره‌ای و در هر جامعه‌ای هنجارهای اجتماعی هر یک مفهوم و معنای خاصی داشته و هر کدام سیر تکاملی ویژه‌ای را پیموده‌اند تا بدین صورت درآمده‌اند

بدیهی است پاداش یا مجازات می‌تواند هنجارهای اجتماعی را نظام بخشیده وبدان جنبه‌ای پایدار دهد، البته کیفیت هنجارهای در جوامع بسیار اهمیت دارد. زیرا برخی از هنجارها حتماً باید در جامعه پیاده شوند و به مرحله عمل درآیند، در حالیکه برخی دیگر از هنجارها معمولاً جنبه اختیاری دارند و افراد در پذیرش یا عدم پذیرش آنها مختارند

 تحقیقات نشان داده که هنجارهای اختیاری بیش از هنجارهای اجباری کنش بوجود نمی‌آورد بلکه این هنجارهای اجباری است که واکنشهایی در افراد بوجود آورده و منجر به کجروی در جامعه می‌گردد

در جوامع کنونی ارزشها وهنجارهای معین و مشترکی وجود دارند که افراد آنها را در ذهن خود به صورتهای مختلف ترسیم می‌کنند و با توجه به خصوصیات فرهنگی خود برداشتهای متفاوتی نسبت به آنها پیدا می‌نمایند زیرا در جوامع طبقاتی هر کس بر اساس پاره فرهنگ گروهی و طبقه‌ای خود و معیارهای ارزش خاص طبقه‌اش نسبت به امور قضاوت می‌کند

پاره فرهنگ نیز فرهنگی است در دل فرهنگ بزرگتر، ولی در عین حال پاره فرهنگهای گروه به‌ نوبه خود دارای ارزشها و مفاهیم خاصی است

پاره فرهنگ متناقض فرهنگهای بزرگتر نمی‌باشد، البته ممکن است ستیزهایی بین پاره فرهنگ و فرهنگهای گسترده‌تر بوجود اید، مثلاً : پاره فرهنگ نوجوانان در مورد انواع تفریحات و کیفیت لباس پوشیدن، آرایش و چگونگی احترام گذاشتن با گروههای سنی دیگر متفاوت است و یا اعمالی چون دزدی و روابط جنسی غیرقانونی و غیر طبیعی، استعمال مواد مخدر در میان گروهی از نوجوانان بصورت هنجار درآمده است، در حالیکه همین اعمال از نظر دیگران‌ غیرقانونی و نابهنجار است

کنشها ذاتاً و بخودی خود اخلاقی و بهنجار و نابهنجار نیستند بلکه این افراد و گروههای اجتماعی هستند که به پاره‌ای از رفتارها جنبه کجروی می‌دهند و برخی کارهای دیگر را بهنجار می‌دانند پس در موفقیتهای زمانی و مکانی مختلف کجرویها مشخص می‌شوند

«بکر»[1] معتقد است: «گروههای اجتماعی با ایجاد قوانین که می‌خواهند از انحراف جلوگیری نمایند خود باعث پیدایش و افزایش کجروی گشته‌اند.»[2]

موضوع کلی

تعریف موضوع کلی

مسائل انحرافات اجتماعی یعنی رفتار فردی یا گروهی که با الگوها و هنجارهای اجتماعی انطباق ندارد، از قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت. برای انحراف یا جرم از دیدگاههای مختلفی تعاریفی شده که به ذکر بعضی از این موارد می‌پردازیم

تعریف انحراف از دیدگاه روانشناسان: تعاریف زیادی در این زمینه ارائه شده است از جمله: کجروی عبارت است از: خروج از حالت تعادل روانی و رفتاری. انحراف عبارت است از : فقدان همسازی و و حدت بین اجزا شخصیت و داشتن رفتاری منحرفانه و تعاریف دیگر که بر اساس این تعاریف به طور کلی فرد کجرو و منحرف کسی است که : نامتعادل، نامیزان، ناسازگار و…

تعریف انحراف از دیدگاه جامعه شناسان: تعاریف زیای در این زمینه ارائه دشه است از جمله: انحراف رفتاری است: تبهکارانه، خلاف موازین اجتماعی مورد قبول، که وجودش برای دوام نظام و عدالت زیانبخش است. انحراف رفتار کسی است که : با رفتار حد متوسط افراد اجتماع مبانیت داشته باشد، خواه آن رفتار بهتر باشد خواه بدتر

انحراف رفتاری است که : در ان عدم همنوائی شخص با جامعه باعث ناسازگاری شده و دور از موازین مورد قبول جامعه باشد.[3]

از نظر علمای اخلاق، مذهب و حقوقدانان نیز تعاریف دیگری در این زمینه شده است

دورکیم (1919 ـ 1858) جامعه‌شناس فرانسوی، فرد عادی (نرمال) را از غیر عادی یا پاترلژیک جدا می‌سازد. ولی پدیده‌هایی را که در جوامع مختلف پیوسته به چشم می‌خورد را نیز غیر عادی تلقی نمی‌کند زیرا معتقد است که این پدیده‌ها از ویژگیهای جامعه است و نباید آنرا نمونه بمیاری اجتماعی تلقی کرد به همین جهت از نظر دور کیم جرم یک پدیده عادل جامعه محسوب می‌شود همه جوامع دارای جرائم مختلف هستند و این امر ناشی از اعمال ساخت خود جامعه است تنها به هنگامیکه تعداد جرائم از یک نسبت معینی تجاوز می‌کند می توان گفت که یک بیماری اجتماعی پدید آمده است و آن وقت پدیده مربوط را می‌توان «غیرعادی» تلقی کرد: این امر به آن معنی است که این چنین جامعه‌ای دیگر نمی‌تواند برخی از افراد خود را طبق معیارهای موجود بار آورد و آنها را به حد معمول ارتقا دهد، هنگامیکه مسائل را از دیدگاه جامعه‌شناسی تجزیه و تحلیل می‌کنیم این نوع استنباط کاملاً درست و با نظریه دورکیم انطباق دارد، بدین معنی که امر اجتماعی از خارج از طریق القا و تقلید به افراد تحمیل می‌شود

کجروی یا انحرافاتی که ریشه روانی یا تنی ندارند ناشی از عدم توانایی آموزش اجتماعی و ضعف فشار اجتماعی در قبال کجروان و منحرفان است. و نمایشگر این حقیقت است که قالبها ومعیارهای موجود درباره کجروی و افراد منحرف کاری نیست و قاطعیت ندارد

از زمان دورکیم تاکنون بررسیهای انحراافت از دیدگاه جامعه شناسی یا روانی جامعه‌شناسی از حالت کلیت و نظریه سازی در آمده بیشتر صورت تحقیقات کلینیکی و بالینی یافته و درباره مسائل زیر توافق حاصل شده است

1ـ در تمام اجتماعات صرف‌نظر از رژیم ، سیستم، ضوابط نهادی، افراد یا گروههایی هستند که کاملاً با ارزشهای موجود جامعه‌ای که بدان بستگی دارند منطبق نیستند و گاهی با برخی از آن ارزشها ناسازگاری می‌یابند و از راهی می‌روند که با راه دیگران اختلاف دارد

2- انحراف همیشه بمعنی واقعی خطا و اشتباه نیست بلکه جامعه در شرایطی است که آن را پذیرا نمی‌شود و آسیب می‌پندارد

3- همراه انحرافات فردی انحرافاتی وجود دارد که ناشی از محیط به معنی کلی آن است؛ بدین ترتیب هنگامیکه فردی از جامعه معینی بیرون آمده و وارد جامعه دیگر می‌شود با ارزشها و پندارهای حاکم جامعه نمی‌تواند هماهنگی یابد و خود را بیگانه احساس می‌کند

در این صورت رفتار او نسبت به آن جامعه جنبه انحراف پیدا می‌کند. و تانخواهد در ارزشها و پندارهای پیشین خود تجدید نظر کرده و با محیط نو سازگار نشود زندگی برای او شخت و پیچیده خواهد بود. این وضع در مورد مهاجران زیاد به چشم می‌خورد. این قبیل افراد وقتی در محیط اولیه خویش هستند، هیچگونه آثار انحرافی درآنها به چشم نمی‌خورد ولی در اثر تحرک مکانی از جائی به جائی، یا تحرک اجتماعی از جامعه‌ای به جامعه‌ای کجروی و کج‌اندیشی پدید می‌آید که ناشی از فنون و رموز زندگی در جامعه نو است. این وضع در مواقعی که ارزشهای نوئی در اثر انقلاب صنعتی و ارتباطات جمعی ازجامعه‌ای به جامعه دیگر منتقل می‌شود

همچنین به چشم می‌خورد تا به آنجا که رهبران احساس می‌کنند اصلاحات و تغییرات اساسی در جامعه ضرورت دارد تا معیارهای کند کننده نوآوریها به کنار گذاشته شود و معیارهای موافق پذیرنده شوند

4ـ اثر شخصیت‌های تاریخی را نباید در تغییرات و تحولات اجتماعی نادیده گرفت برخی از افراد برگزیده جامعه در مواقع بحرانی

رفتار و پندار نوئی عرضه می‌دارند که با روال جاری جامعه منافات دارد ولی عده‌ای در جامعه با پندار نو موافقت می‌کنند و نوآوریهای افراد پیشتاز را می‌پذیرند تا بدانجا که این افراد منحرف خود رهبری اجتماعی را بدست می‌گیرند این امر در مورد برگزیدگان و پیام‌آوران و رهبران سیاسی و نظامی زیاد به چشم می‌خورد

5ـ با تمام نظریه‌های موجود درباره انحرافات شناسایی قدرت مهارکننده جامعه و نیروهای دگرگون‌کننده ارزشها ایجاب می‌کند که تحقیقات علمی و بالینی در مورد افراد و گروههای ناسازگار بعمل آید تا ریشه های مثبت و یا منفی ناسازگاریها کشف و چاره‌ای لازم صورت پذیرد ولی برای رسیدن به این مقصود باید قبلاً انواع انحرافات را شناخت.[4]

معیارهایی برای انحراف


[1] BEKER

[2] آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ـ از فرجاد

[3] آسیبها و عوارض اجتماعی ـ از علی قائمی

[4] اسیب شناسی اجتماعی ـ از داور شیخاوندی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها در word

فصل اول طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
فصل دوم :پیشینه نظری تحقیق
مقدمه
عوامل استعمال مواد مخدر توسط کودکان و نوجوانان
عوامل موثر بر اعتیاد
طبقه اجتماعی – فرهنگی
عوامل گرایش به مواد مخدر
الف) عوارض جسمی
ب) مشکلات روانی
اپیدمیولوژی مصرف غیرقانونی مواد صنعتی و شیمیایی در جهان
باورهای شایع و غلط در مورد مصرف مواد صنعتی و شیمیایی
علل گرایش به اعتیاد
در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی
علل اجتماعی
الف. دسترسی آسان به مواد مخدر
ب. بیکاری و اعتیاد
ج. نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
د. نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت
هـ. نقش دوستان ناباب
علائم اعتیاد
اعتیاد دارای چهار مرحله می باشد
1) مرحله ورود به قلمرو اعتیاد یا دوره یادگیری
نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر
راههای پیشگیری از اعتیاد
مشکلات جلوگیری از اعتیاد
مراحل درمان
پیشینه تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
روش تحقیق
نوع پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه ی آماری و حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
بخش اول آمار توصیفی
بخش دوم : آمار استنباطی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5 – 1 مقدمه
فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری
راهکارها و پیشنهادات
راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه علل خانوادگی
اهم فعالیت‌های فرهنگی
محدودیتهای پژوهش
منابع و ماخذ
ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-4 فراوانی میانگین سنی
جدول 2-4 فراوانی جنسی
جدول 3-4 فراوانی سنی
جدول 4-4 فراوانی انتخاب گزینه خیلی کم
جدول 5-4 فراوانی انتخاب گزینه کم
جدول 6-4 فراوانی گزینه تاحدودی
جدول 7-4 فراوانی انتخاب زیاد
جدول 8-4 فراوانی انتخاب گزینه خیلی زیاد
جدول 9-4 فرضیه شماره ی
جدول 10-4 فرضیه شماره ی
جدول 11-4 فرضیه شماره ی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها در word

آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، جعفری ، سعید (1381).  آمار و احتمالات ،تهران، انتشارات سنجش

آرام نیا ، الهام ، 1386 بلوغ در پسران: آشنایی با تغییرات بدنی و جنسی در مرحله بلوغ ،ناشر: ذهن آویز

باقری یزدی، س ع . (1373)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبدیزد، پایان نامه ی کارسناسی ارشد روان شناسی بالینی تهران.دانشگاه علوم پزشکی ایران

جورج کریستانی ، روانشناسی مشاوره ( نظریه و اهداف )

چوپانکاره دانستنیهای جنسی شهناز ناشر: پیک هدیه – 05 آذر، 1384

حسینی ،سیدمحمدرضا   1386 ،آگاهی های جنسی ناشر: شلاک –

دلاور، علی ، (1374) مبتنی در پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد

دهقانی، زهراف راهنمای والدین در تربیت سازنده تریسی هابشین – آهلین

ساراسون، ایروین، ساراسون، باربارآ آر(1375)روانشناسی مرضی.ترجمه ی نجاریان و همکاران، جلد سوم، انتشارات رشد

سالی فولی  سالی کوپ، دنیس سوگرو، نیاز جاودانی پاسخ به مسائل جنسی زنان  ، (مترجم) ناشر: کتابدرمانی – 13 شهریور،

شاملو، سعید (1372)، بهداشت روانی چاپ دهم انتشارات رشد

شریفی حسن پاشا ، , جعفر نجفی وند ، روشهای آماری در علوم رفتاری

شعاری نژاد ، علی اکبر (1384)، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیر کبیر

شفیع آبادی ، عبدالله ،  فنون و روشهای مشاوره

شفیع آبادی ، عبدالله ، راهنمایی تحصیلی و شغلی

عربیان، نرگس ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، 1382

عمید – حسن – فرهنگ عمید

فدایی فرید ؛ سجادیه ، سید علی . شناخت ، پیشگیری و درمان اعتیاد ، تهران تایماز،

فرجاد، محمدحسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر، 1377،

فلزی ،محمداسماعیل شناخت جنسیت و مسائل جنسی در انسان پدیدآورنده: مناشر: قصه –

قائمی خانواده  مسائل جنسی کودکان  1380 نشر رشد

کاپلان، هارولد، سادوک ، خلاصه ی روانپزشکی (ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، 1372) ، مؤسسه انتشارات ذوقی

کوپانی، مرضیه (1382)، بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه ی ناحیه

کریم پور ، صادق ،روان شناسی اعتیاد ، تهران ف امیر کبیر ،

میلانی فر، بهروز (1370) بهداشت روانی ، چاپ اول، نشر قومس

هسلم ، دیوید ،فرزندپروری بیدغدغه ترجمه قربانی – متین راد

هوربیتر (1375) ، مبانی روانپزشکی کودک، ترجمه نصرت الله پورافکاری، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

در این پژوهش، ضمن تعریف  مواد  و مضرات  به  راههای پیشگیری از آن  پرداخته شده است .از سوی دیگر ،تاثیر سازمانهای مرتبط با این موضوع نییز از جمله سازمان زندانهای نیز   مورد توجه  گرفته است .  هدف کلی پژوهش بررسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندان می باشد. چارچوب نظری تحقیق از نظریه مختلف در رابطه با پیشگیری استفاده ه شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان زندان مرکزی ارومیه می باشد که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه می باشد که قبلاً روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS شامل آمار توصیفی جهت ارائه اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از جداول و نمودارها و آمار استنباطی (همبستگی اسپرمن) استفاده شد. با توجه به تحلیل داده ها فرضیه های این تحقیق  اثبات شد که بین عوامل  خانوادگی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و بین عوامل اقتصادی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و در نهایت بین عوامل آموزش و محیطی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد

 طرح تحقیق[1]

مقدمه[2]

« خانواده را می توان پایه و اساس ساخت اجتماعی به حساب آورد به گونه‌ای که سلامت جامعه همواره در گرو سلامت خانواده است. در واقع ریشه و اساس بسیاری از کج رفتاری‌ها و انحرافات اجتماعی در درون این نظام کوچک اجتماعی جای دارد. » (آقابخشی، 1378 ،ص‌87)

امروزه نه تنها کشور ما ، بلکه جامعه جهانی در معرض آثار سوء فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بلای خانمانسوز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته و به همین جهت هم روز بیست و ششم ژوئن، ” روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ” اعلام شده است . اطلاعات و آمار موجود نشان می دهد که تیر این بلای جانکاه، نسل جوان را نشانه رفته و استکبار جهانی در نظر دارد تا نیروهای فعال و مولد جامعه را تبدیل به افرادی انگل و سربار نماید . وجود بیش از یک میلیون معتاد در کشور، باعث شده است تا علاوه بر ایجاد مشکلات فردی و خانوادگی، جامعه نیز در معرض آثار شوم اعتیاد یعنی سرقت ، فساد ، فحشا، قتل ، قاچاق مواد مخدر و انواع بیماریهای مسری چون هپاتیت ، ایدز و سل قرار گیرد . از آنجا که سلامت جامعه به سلامت خانواده ها وابسته است و شخصیت هر کس نیز در محیط خانه شکل میگیرد، مقاله حاضر در نظر دارد تا به بررسی نقش شیوه های تربیتی والدین و تاثیر آنها بر آسیب پذیری کودکان، نوجوانان و جوانان بپردازد


بیان مسئله[3]

امروزه مسئله اعتیاد  به مواد مخدر و انواع داروها به صورت مشکل جهانی و فراگیر درآمده است ، چنانچه آمارهای  منتشره از سوی سازمانهای بین المللی ، به ویژه  سازمان بهداشت جهانی ، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از مصرف فزاینده این مواد در سطح جهان است . تنها تفاوت موجود بین  کشورها و گروههای سنی مختلف در الگوی مصرفی  آنهاست

از آنجا که اعتیاد دارویی و وابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است بنابراین هر نوع برخورد و مبارزه با رشد بی رویه و خطرناک آن مستلزم اقداماتی فراگیر و گسترده و  در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و ; است

خانواده اولین محیط تربیتی رشد کودک است و با اینکه در طول زمان، بسیاری از کارکردهای خود را به نهادهای مختلف اجتماعی محول نموده ، اما هیچ نهادی تا کنون نتوانسته است، مهمترین کارکرد آن را که پرورش و تربیت فرزندان است، به طور کامل به عهده بگیرد . اهمیت تاثیر خانواده بر رشد فرد به قدری است که همه نظریه های موجود، توجه خود را بدان معطوف نموده اند . دیدگاه بیولوژیایی – فیزیولوژیایی به شباهت فرزند به والدین به لحاظ زیستی توجه دارد و تربیت وی را در محیط خانواده، سبب شباهت او به ایشان می داند. نظریه روان پویشی به تاثیر قاطع والدین در شکل گیری شخصیت کودک در پنج سال اولیه رشد، اشاره دارد. نظریه یادگیری رفتاری – اجتماعی که همه گونه رفتار آدمی را به یادگیری های او نسبت می دهد نیز به محیط خانواده، توجه زیادی دارد . نظریه یادگیری مشاهده ای نیز که رفتار فرد را حاصل مشاهده رفتار دیگران میداند، به نقش والدین به عنوان اولین الگوهای کودک توجهی خاص دارد. دیدگاه شناختی هم که هرگونه رفتار را نتیجه تعبیر و تفسیر اطلاعاتی می داند که فرد از محیط خارج دریافت میکند ، معتقد است که معنی دادن به وقایع زندگی را اولین بار، کودک در محیط خانواده می آموزد . سرانجام ، رویکرد مربوط به نظام خانواده نیز توجه زیادی به الگوهای روابط خانوادگی مبذول می دارد. (حسینی، 1368ص 26)

جامعه ایران، با داشتن بیش از 20 میلیون جمعیت جوان، از جوان ترین جوامع جهانی است. چیزی در همین حدود، جمعیت فرزندان این سرزمین است که مشغول به تحصیل هستند. مساله اعتیاد، مساله اشتغال از بزرگترین و مشهورترین معضلا ت این بخش مهم از جمعیت ایران است که به عنوان یک چالش عمومی می توان از آن یاد کرد

معاشرت با دوستان و همسالانی که معتاد هستند و تحریک شدن از طرف آنان و کنجکاو شدن آنها برای مصرف مواد آنان را بسوی مواد مخدر جلب و جذب میکند

آلوده بودن اجتماع به موادمخدر و دسترسی آسان به آن و داشتن دیدگاههای انحرافی به مسائل زندگی مثل رقابتهای بیهوده و عدم درک موقعیت و توانائیهای واقعی خود و به قول معروف یک شبه ره صد ساله پیمودن از عوامل دیگر گرایش بسوی اعتیاد میباشد.( کریم پور، 1365 ص 102)

سوء استفاده قاچاقچیان از جوانان و نوجوانان بلاتکلیف و رها شده در اجتماع بعنوان ابزار و اهرم خود برای فروش و توزیع موادمخدر که بهترین شیوه استفاده از این قشر ، به اعتیاد کشاندن آنها است

با توجه به مطالب ذکر شده ما نیز در صدد بررسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها  هستیم

اهمیت وضرورت تحقیق:[4]  

با وجود اینکه خانواده، مامن و ماوای هر کودک و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشکلات رفتاری منجمله اعتیاد نقش بسزایی بازی می کند. اعتیاد، خود نتیجه تداخل پیچیده ای از عوامل روان شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست شناختی و احتمالا تکوینی ( ژنتیک ) است 1 ، که خانواده تمامی آثار فوق را یک جا اعمال می نماید و بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است .الگوهای نامتعادل خانوادگی، تاثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوانان و جوانان که بخش عمده ای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر تشکیل می دهد ، دارد . در مطالعه انجام شده توسط نگارنده ( 1374) بر روی 1100 نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی استان همدان، مشخص گردید که مهمترین مشکلات دانش آموزان ، مشکلات شخصیتی ایشان را شامل مشکل سلوک ، انزواطلبی ، افسردگی ، وسواس و اضطراب است و در بین متغیرهای مختلف شخصی ، تحصیلی و خانوادگی ، روابط والدین با یکدیگر و با فرزندان، مهمترین عامل موثر در بروز مشکلات رفتاری بود. 2خانواده اولین مدرسه تربیت کودک است و بنا به گفته ستیر[5] پدران و مادران، معلمینی هستند که در مشکل ترین مدرسه دنیا برای آدم سازی خدمت می کنند. مدرسه ای که مدیر ، معلم و مستخدم آن خودشان هستند و تعطیلات ، ارتقاء مقام و حقوق ندارند . مدرسه ای 24 ساعته و 365 روزه که حداقل 18 سال به هر دانشآموزی خدمت می کند .علاوه براین ، مدرسه ای با دو رییس که مشکلات بسیاری دارد. این سخت ترین ، پر اضطراب ترین و پر زحمت ترین کاری است که نیاز به حد اعلای حوصله ، گذشت ، خوش اخلاقی ، کاردانی ، علاقه ، آگاهی و دانش دارد . 3 مطالعات انجام شده بر روی روابط والدین با کودکان و نوجوانان، وجود دو بعد رفتاری را مشخص نموده است: یکی بعد پذیرش – طرد و دیگری آزاد گذاشتن – محدود کردن. والدین پذیرنده در رابطه خود با فرزند، عاطفه ، تایید ، گرمی و محبت نشان داده و کمتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند . در حالی که والدین طرد کننده با کودکانشان سرد بوده و از تنبیه بدنی نیز بیشتر استفاده می نمایند . پیداست که از دیدن فرزندانشان لذت نمی برند و حساسیتی نسبت به نیازهای وی نشان نمی دهند . در بعد آزاد گذاشتن – محدود کردن، مقدار آزادی ای که به کودک داده میشود، مورد توجه قرار می گیرد. والدین معتقد به آزاد گذاشتن ، به کودک اجازه تصمیم گیری داده و او را در انجام تصمیم خود آزاد می گذارند ، در حالی که والدین معتقد به محدود کردن، کودک خود را به شدت کنترل می نمایند

در مطالعه ای که توسط ماسن[6] انجام شد. (1969)، از 7400 نوجوان درباره شیوه های فرزند پروری سوال شد. در این تحقیق که دامنه آن از تسلط کامل والدین تا خود رهبری کامل نوجوان بود، هفت نوع والدین مشخص گردیدند که عبارتند از: مستبد ، مقتدر ، آزاد منش ، تساوی خواه ، اجازه دهنده ، سهل انگار و غفلت کننده. هنگامی که از نوجوانان خواسته شد تا به احساس خود از ناخواسته بودن، پاسخ گویند، درصد بیشتری از نوجوانان به خانواده های مستبد ، سهل انگار و غفلت کننده پاسخ مثبت دادند

 بالدوین[7] (1945) اظهار می دارد که نگرش های پذیرنده و دموکراتیک والدین، امکان رشد را به حداکثر میرساند. فرزندان چنین والدینی، امکان بهتری برای رشد ذهنی ،ابتکار و امنیت عاطفی دارند، در حالی که فرزندان والدین طرد کننده و سلطه جو ، افرادی متزلزل ، پرخاشگر و ستیزه جو هستند. 6 انسجام خانوادگی نیز همواره به عنوان عامل موثر در بهداشت و سلامت روانی اعضای خانواده مطرح شده است. در محیط خانوادگی منسجم ، اعضای خانواده برای رسیدن هر یک از افراد به اهداف خود وی را یاری داده و تشویق می نمایند ، در حالی که در خانواده های نامنسجم ( از هم گسیخته ) حرکت افراد به جهت های مختلف ، نیروهای آنان را هدر داده و دستیابی به اهداف را مشکل می سازد . فرزندان این خانواده ها که والدین را درگیر مسایل خود می بینند، احساس طرد و تنهایی نموده و به انزوا پناه می برند و در این انزوا خود را یار و یاورخویش دانسته و غرق در خود شیفتگی می گردند؛ عاملی که سبب درونگرایی و گرایش فرد به اعتیاد می شود

استی نت[8] مدیر اداره کل تکامل انسان و خانواده از دانشگاه نبراسکا عقیده دارد که خانواده های منسجم در همه زمینه های زندگی از غذا خوردن گرفته تا کار و تفریح، چنان برنامه ریزی می کنند که اوقات بیشتری را با هم باشند. همچنین به خوشبختی و رفاه همه اعضای خانواده بها داده و در تمامی زمینه ها خانواده را در اولویت قرار می دهند. عدم ارتباط والدین با فرزند – به خصوص پدرانی که تصور میکنند، تنها وظیفه آنان فراهم آوردن نیازهای مادی فرزند است – موجب اختلال رابطه والد  فرزندی و انحراف نوجوان و پناه بردن وی به دوستان می شود. مطالعات انجام شده در ایران نیز وجود پیوندهای سست خانوادگی را در خانواده های معتادان، آشکار ساخته است.(کوپانی، (1382)،ص 62(

مطالعات متعدد همچنین نشان می دهند که شیوه احساس والدین نسبت به فرزنداشان، تاثیر مهمی در رشد اجتماعی و عاطفی آنان دارد . رابرت سیرز [9] و همکارانش در دهه 1950 با مادران تعدادی از کودکان کودکستانی درباره شیوه فرزند پروری ایشان مصاحبه نمودند . دیـویدمـک کلند [10] و همکارانش بعد از گذشت بیست و پنج سال به انجام یک مطالعه درباره آن کودکان پرداختند. آنان دریافتند، هنگامی که والدین به خصوص مادران، فرزندانشان را واقعا دوست بدارند ، احتمال بیشتری دارد که ایشان به سطح بالاتری از رشد اخلاقی و اجتماعی برسند. محققین نتیجه گرفتند که رشد اخلاقی و اجتماعی فرزندان در دوره بعدی زندگی آنان به وسیله دوست داشتن، لذت بردن و نزدیک بودن والدین به آنان تعیین می شود. 9 ایلنگورث[11] (1986) نحوه نگرش والدین به کودک را در زمره عواملی می داند که کودک را در معرض خطر روانشناختی قرار می دهد. توجه بیش از اندازه ، محافظت زیاد، وجود انضباط بیش از اندازه در محیط خانه و یا فقدان آن ، وجود خصومت ، اظهار نارضایتی ، تحقیر ، سرزنش، طعنه ، استهزا، فقدان تشویق و تمجید و عشق و همچنین عدم درک ذهن کودک در حال رشد، در زمره این عوامل هستند. 10 به گزارش ماسن[12] (1974) تحقیقات مستمر و قابل ملاحظه ای نشان می دهند که شیوه انضباطی به کار رفته درباره بزهکاران، بیشتر سست و ناپایدار و یا بیش از اندازه محدود و همراه با تنبیه بدنی ، به جای استدلال بوده است. روابط والد – فرزندی بیشتر مبتنی بر خصومت، فقدان روح همبستگی ، طرد و بی تفاوتی و یا بی احساسی بوده و والدین برای نوجوانان خود کمترین آمال و آرزو را داشته و نسبت به وی متخاصم و خودشان مشکلات متعدد شخصیتی بوده اند . 11 فارینگتون[13] (1978) و مک کورد[14] (1979) نیز اظهار داشته اند که تنبیه خشن بدنی ، طرد کودک و ناپایداری انضباط، ممکن است وی را برای انجام رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه آماده نماید.12 راتر و هرسوف [15] نیز عقیده دارند، والدینی که بیش از اندازه از کودک خود عیبجویی میکنند، او را بیشتر مستعد ابتلا به مشکلات عاطفی و رفتاری می نمایند. ( همان منبع 1382)

 حضرت علی (ع) در این مورد فرموده اند : “زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را مشتعل میکند”.  والدین فزون حمایت کننده نیز باعث پرتوقعی فرزند خود شده و اتفاقا موجبات ناکامی بیشتر وی را در اجتماع فراهم می آورند. چنین افرادی، فاقد قدرت خویشتنداری بوده و نسبت به مسوولیتهای خویش، بی اعتنا هستند. شیوه تربیتی والدین در طول دوره نوجوانی نیز همچنان ادامه می یابد. بسیاری از والدین در این دوره نیز با نوجوان خود به مانند کودک رفتار می کنند و همچنان به امر و نهی های خود ادامه می دهند. این امر سبب احساس حقارت و آزردگی نوجوان شده و باعث می گردد تا برای اثبات هویت خویش و اینکه دیگرکودک نیست به کشیدن سیگار ، نوشیدن مشروبات الکلی و یا مصرف مواد مخدر روی آورد. چنین شیوه ای همچنین سبب می گردد تا نوجوان فاقد اعتماد به نفس، دست رد به سینه دوستان نزده و با همنوایی با ایشان به اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی آورد.دوره نوجوانی دوره ای بحرانی است و این واقعیت شناخته شده ای است که در این دوره بر میزان بزهکاری ها ( از جمـله اعتیـاد به الـکل و مواد مـخدر) افـزوده می شود. یکی از مهمترین وظایف این دوره برای نوجوان، شکل دهی مجدد روابط با والدین است. وجود ارتباطات خوب خانوادگی سبب می شود که نوجوان به هنگام ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان فرد بزرگسال همچنان به خانواده نزدیک بماند، در حالی که روابط نامساعد با والدین که سبب فقدان امور مشترک و داشتن دیدگاههای متفاوت درباره زندگی و عدم پذیرش نیازهای نوجوان توسط والدین ایجاد می شود، 15 نوجوان را از خانواده دور و بیشتر به دوستان نزدیک می کند. بسیاری از نوجوانان قادر نیستند، ارتباطات مناسبی با والدین خود و سایر بزرگسالان برقرار نمایند و این امر منجر به ایجاد شکاف نسل و دوری ایشان از بزرگسالان می گردد. گیلک[16] (1371) نیز از مطالعه خود بر روی دانش آموزان مدارس تهران نتیجه گرفته است که تفاوت معنی داری بین ارزش های نوجوانان و والدین ایشان وجود دارد. 16 نقش آشکار خانواده آشفته و از هم گسیخته نیز در بروز مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان در بسیاری از مطالعات، مورد تاکید قرار گرفته است. خانواده متزلزل دارای شرایط و اوضاع و احوال گوناگونی است که برخی نمودها ی آن، اخــتلافـات خانوادگی، جـدایی یا مرگ والدین هستند.در این خانواده ها مناسبات والدین با یکدیگر و با فرزندان، طبیعی نیست و این امر می تواند به بروز بسیاری از مشکلات از جمله اعتیاد در فرزندان آنها منجر بشود.[17]

[1] Research project

[2] . Introduction

[3] .  Speech problem

[4] .  The necessity and importance of research

[5] satir

[6] Masn

[7] Baldwin

[8] – stinett

[9] – Robert Sears

[10] – Mc clelland

[11] Aylngvrs

[12] Masn

[13] Faryngtvn

[14] Mc cord

[15] – Rutter&Hersov

[16] Gilaki

[17] Miles, Mitra (1382) p

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید