دانلود تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی در word :

امروزه اساس و مبنای تحلیل و طراحی‌های سازه‌های زیرزمینی و حفریاتی همچون تونل بر پایه اطلاعات دقیق مکانیک سنگی و زمین شناسی بوده واستفاده از نرم‌افزارهای مرتبط و تلفیق این داده‌ها و لحاظ نمودن آن در طراحی جزء لاینفک و اساسی می‌باشد.
در این پروژه که به آنالیز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ایم، سعی کرده‌ایم تا با جمع‌آوری اطلاعات کاربردی بر پایه مکانیک سنگ و برداشت‌های زمین‌شناسی و استفاده از نرم افزارهای phases و unwedge به این مهم دست یابیم.

اساس و مبنای تحلیل :
ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی که محدوده احداث تونل امام زاده هاشم نیز جزء این منطقه می باشد ، ساختاری تکتونیزه و پردرزه(ریزشی) می باشد و با توجه به اینکه نمی توان تونلهای بزرگ مقطع را در این گونه مناطق به صورت تمام مقطع حفر نمود (بدلیل مشکل ریزش و نگهداری) عموماً اساس حفاری اینگونه تونلها بصورت نیم مقطع و با طراحی های مختلف و در ادامه نگهداری بصورت مرحله ای می باشد . بر این اساس مبنای آنالیز وتحلیل این تونل را بر اساس طراحی مقاطع مختلف قرار دادیم تا از این طریق بتوانیم بهترین شرایط را جهت کنترل و نگهداری گوه ها ( با توجه به تقسیم نیروی شکل خود گوه ها و حصول بهترین ضریب ایمنی ) و تعیین اثر انواع مختلف تنشهای اطراف تونل (تنش عمودی و تنش افقی و تنش هیدروستاتیکی و تحلیل آنها و بررسی ضریب ایمنی هر یک و برطرف کردن نقاط ضعف هر قسمت از طریق حفاری بصورت مقاطع هندسی مناسب و در نهایت نگهداری هر مقطع با توجه به شرایط محیطی و خود ایستایی سنگهای اطراف سازه زیرزمینی فراهم نماییم .
از محاسن این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- کنترل ریزش های ناگهانی قبل و بعد از نگهداری
2- کاهش هزینه های نگهداری در دراز مدت
3- افزایش ضریب ایمنی کاری
4- جلوگیری از تلفات جانی و مالی
5- طراحی و نگهداری سازه زیر زمینی قبل از اجراء و …
انواع مقاطع مورد بررسی :
در طراحی مقاطع و تحلیل آنها از دو نرم افزار Phases و Unwedge استفاده گردید و سعی خود را بر این گذاشتیم تا از مقاطی استفاده گردد که قابلیت اجرا را دارا بوده و عموماً در حفاری تونل از آنها استفاده شده است . بر این اساس شش مقطع بعنوان جبهه کار مورد بررسی قرار گرفت که در پیوست (1-1) آمده است و در نهایت بهترین مقطع بعنوان مقطع پیش روی انتخاب گردید که در تحلیل هر یک از نرم افزارهای فوق الذکر بصورت مفصل در مورد هر یک توضیح خواهیم داد .
محدوده مورد بررسی اطراف تونل نیز بر اساس تأثیر ایجاد یک حفره زیر زمینی یعنی چهار برابر بیشترین شعاع تونل از جداره تونل (4a) در نظر گرفته شد که در هر دو نرم افزا لحاظ گردید .
نحوه جمع آوری اطلاعات مربوطه :
از جمله مسائلی که باید به دقت به آن می پرداختیم جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بود. با توجه به اطلاعات مکانیک سنگی حاصل از جمله روش RMR و Q و اطلاعات برداشتهای زمین شناسی شامل امتداد – شیب – فاصله داری دسته در زه ها و شناختن جنس لایه ها اطراف تونل و با توجه به گزارشات شرکت مهندسین مشاور توانستیم اطلاعات جزئی و در عین حال دقیق تر خود را بدست آوریم که در آنالیز هر یک از نرم افزارها بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت .
نحوه ارائه تحلیل :
از آنجایی که تعداد مقاطع مورد مطالعه و محدوده های مورد بررسی از طریق این دو نرم افزار زیاد می باشد و بررسی هر حالت نیاز به ارائه تصاویر هر یک داشت ، سعی کردیم که در هر نرم افزار یک محدوده را بطور کامل و با ارائه تصاویر بررسی نماییم و بقیه محدوده ها و مقاطع را پس از آنالیز نهایی در قالب یک CD ضمیمه این پایان نامه کنیم و فقط نتایج و توضیحات مربوط به هر محدوده و مقطع را بصورت مکتوب ارائه دهیم که در نهایت علاقه مندان می توانند با مراجعه به CD مورد نظر به هر یک از اطلاعات دست یابد .
2-1 روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ
برای طبقه بندی توده های سنگ چندین روش متکی بر پارامترهای ژئوتکنیکی مختلف موجود است تفاوت بین این روشها در انتخاب پارامترها و چگونگی کاربرد آنها در اندازه دهی است . مهمترین روشهای تجربی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :
1- روش بینیا و سکی یا RMR
2- روش بارتن یا Q

2-1-1 روش بینیا و سکی BIENIAWDKI
مهندس بینیا و سکی پنج پارامتر را جهت درجه بندی سنگها در نظر می گیرد :
1- مقاومت فشاری ساده یا آزمایش فرانکلین (برای سنگهای سخت )
2- R.Q.D برای مشخص کردن کیفیت سنگ
3- فواصل در زه ها ،منظور از در زه تمام انواع ناپیوستگیهای سنگ می باشد – ( چینه بندی سنگ ، شیستی بودن ، شکاف در سنگهای رسوبی)
4- نوع در زه ها
5- ورودیهای آب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سنگدانه ها در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سنگدانه ها در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سنگدانه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله سنگدانه ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سنگدانه ها در word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله سنگدانه ها در word

بخش اول: آزمایش مقاومت فشاری 1
بخش دوم: مقاومت سایشی سنگدانه 3
بخش سوم: آزمایش وزن حجمی 5
بخش چهارم: وزن مخصوص ظاهری 7
بخش پنجم: وزن مخصوص مطلق سنگدانه ها 9
بخش ششم: دانه بندی دانه های سنگی 10
بخش هفتم: آزمایش اسلامپ و وزن حجمی بتن 15بخش هشتم: نمونه گیری بتن 17
بخش نهم: مقاومت فشاری نمونه های مکعبی 18
بخش دهم: مقاومت کششی بتن (نمونه های استوانه ای) 20

شن مهمترین عامل مقاومت فشاری بتن ها میباشد . حداقل مقاومت شن میباید از 800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد . شنها به دو دسته بادامی و نخودی دسته بندی میشوند . سایز 5-10 میلیمتر شن را شن نخودی و 10-20 میلیمتر را شن بادامی مینامند . ما در این آزمایش یک نمونه سنگدانه شنی را از نظر مقاومت فشاری مورد آزمایش قرار میدهیم .

برای این آزمایش 3000 گرم شن را داخل سیلندر استوانه ای مخصوص ریخته و روی آن را صفحه فولادی قرار میدهیم و به مدت 2.5 دقیقه زیر فشار 21 تن جک هیدرولیک قرار میدهیم . پس از آن محصول را با الک 8 میسنجیم و غربال میکنیم . باقیمانده روی الک را وزن میکنیم . برای این آزمایش ما نیاز به وزن سنگدانه خرد شده عبوری داریم و برای این که آزمایش دقیق باشد و درصد خطا کاهش پیدا کند ما باقیمانده روی الک را حساب میکنیم .

با احتساب وزن اولیه ، وزن رد شده از الک و فرمول فوق میتوانیم درصد عبوری را محاسبه کنیم .

حال با استفاده از جدول و دانستن درصد دانه های خرد شده میتوانیم مقاومت فشاری را حساب کنیم . در این آزمایش مقاومت فشاری ما 600 میباشد که برای ساخت بتن مناسب نمیباشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق خلیج فارس در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق خلیج فارس در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق خلیج فارس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق خلیج فارس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق خلیج فارس در word :

خلیج فارس از سمت شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین و امارت متحده عربی همسایه است. وسعت آن 240،000 کیلومتر است و پس از خلیج مکزیکو و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می‌شود.
این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است و جزایر مهم آن عبارت‌اند از: خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، کیش، قشم، و لاوان که تمامی آنها به ایران تعلق دارد.
خلیج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهایی چون کویت، عربستان و امارات متحده عربی است. به همین دلیل، منطقه‌ای مهم و استراژیک محسوب می‌شود. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می‌توان بندر شارجه، دوبی، ابوظبی و بندر عباس را نام برد.
دریانوردی در خلیج فارس سابقه بسیار طولانی دارد ولی اولین مدارک قطعی در این زمینه به قرن چهارم قبل از میلاد مربوط است.
پس از بسته شدن راه تجارت بین شرق و غرب در دوره عثمانی، پرتغالی‌ها متوجه اهمیت این خلیج شدند، به طوری که سراسر قرن شانزدهم میلادی خلیج فارس را در تصرف خود داشتند. اما پس از آن انگلستان توانست کشورهای رقیب را از آن خارج کند و در آغاز قرن نوزدهم بر آن تسلط یابد. با این حال، در سال‌های بعد نیز کشورهای حاشیه جنوبی آن به تدریج مستقل شدند و انگلستان پایگاه‌های خود را از دست داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جهت‌یابی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جهت‌یابی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جهت‌یابی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق جهت‌یابی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق جهت‌یابی در word :

یافتن جهت‌های جغرافیایی را جهت‌یابی گویند. جهت‌یابی در بسیاری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت یا بیابان گم شده باشید، با دانستن جهت‌های جغرافیایی، می‌توانید به مکان مورد نظرتان برسید. یکی از استفاده‌های مسلمانان از جهت‌یابی، یافتن قبله برای نماز خواندن و ذبح حیوانات است. کوهنوردان، نظامیان، جنگل‌بانان و … هم به دانستن روش‌های جهت‌یابی نیازمندند.
هرچند امروزه با وسایلی مانند قطب‌نما یا GPS می‌توان به راحتی و با دقت بسیار زیاد جهت جغرافیایی را مشخص کرد، در نبود ابزار، دانستن روش‌های دیگر جهت‌یابی مفید و کاراست
جهت‌های اصلی و فرعی
جهت‌های جغرافیایی، که شمال با رنگ قرمز مشخص شده
اگر رو به شمال بایستیم، سمت راست‌مان مشرق (شرق، باختر)، سمت چپ‌مان مغرب (غرب، خاور) و پشت سرمان جنوب است. این چهار جهت را جهت‌های اصلی می‌نامند. بین هر دو جهت اصلی یک جهت فرعی وجود دارد. مثلاً نیمساز جهت‌های شمال و شرق، جهت شمالِ شرقی (شمالِ شرق) را مشخص می‌کند.
با دانستن یکی از جهت‌ها، بقیه‌ی جهت‌ها را می‌توان به سادگی مشخص نمود. مثلاً اگر به سوی شمال ایستاده باشید، دست راست شما شرق، دست چپ شما غرب، و پشت سر شما جنوب است.
روش‌های جهت‌یابی
برخی روش‌های جهت‌یابی مخصوص روز، و برخی ویژه‌ی شب اند. برخی روش‌ها هم در همه‌ی مواقع کارا هستند. توجه شود که:
بسیاری از این روش‌ها کاملاً دقیق نیستند و صرفاً جهت‌های اصلی را به صورت تقریبی‌ مشخص می‌کنند. برای جهت‌های دقیق باید از قطب‌نما استفاده کرد، و میل مغناطیسی و انحراف مغناطیسی آن را هم در نظر داشت.
آن‌چه گفته می‌شود اکثراً مربوط به نیمکره شمالی است؛ به طور دقیق‌تر، بالای درجه (بالای مدار رأس‌السرطان). در نیم‌کره جنوبی در برخی روش‌ها ممکن است جهت شمال و جنوب برعکس آن‌چه گفته می‌شود باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق استان بوشهر در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق استان بوشهر در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق استان بوشهر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق استان بوشهر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق استان بوشهر در word :

موقعیت کلی استان بوشهر :

استان بوشهر درجنوب غربی ایران ودرمرکز خلیج فارس حدفاصل 27 درجه و14 دقیقه تا 30 درجه و16 دقیقه عرض جغرافیایی و50 درجه و6دقیقه تا 52 درجه و58 دقیقه طول جغرافیایی واقع گردیده است .از شمال به استان خوزستان وقسمتی از استان کهگیلویه وبویراحمدازجنوب به خلیج فارس وقسمتی از استان هرمزگان از مشرق به استان فارس واز مغرب به خلیج فارس محدوداست.این استان با دارا بودن حدود 625 کیلومتر طول مرزآبی به نحوی درسواحل خلیج فارس قرار گرفته که کلیه نه شهرستان آن سهمی از این سواحل ارزشمند را به خود اختصاص داده اند. براساس آخرین تقسیمات کشوری استان بوشهر دارای 9 شهرستان به نامهای بوشهر – تنگستان – دشتستان – دشتی – دیر – دیلم -گناوه– کنگان وجم می باشد ومجموعاً 22 بخش ،29 شهر،43دهستان و878 آبادی دراین استان قراردارد .استان بوشهر با 7/23167کیلومترمربع وسعت حدود 42/1 درصد ازمساحت کل کشور را دارا است وازنظر وسعت هفدهمین استان کشور است .آب وهوای استان از نوع گرم وصحرایی است بنحوی که درمجاورت دریا،هوا گرم ومرطوب ودرمناطق دور از دریا ،گرم وخشک است . ریزش باران کم ومتوسط آن در ده ساله اخیر 200 الی 250 میلیمتر بوده است.این استان دارای 3 رود دائمی و5 رود فصلی است که از مهمترین آنها می توان از رودخانه های موند،دالکی ،شاپور، حله اهرم ورودخانه شور نام برد .
براساس نتایج آمارگیری نفوس ومسکن درسال 1385 جمعیت استان 886267 نفر وتراکم نسبی جمعیت برابر 25/38 نفر در هر کیلومترمربع است.16/65 درصد از این جمعیت ساکنین نقاط شهری،23/34درصد درمناطق روستایی ومابقی افراد غیر ساکن می باشند .طی دهه 75 – 65 نرخ رشد جمعیت استان برابر با 77/1 درصد بوده است .میزان اشتغال در مناطق شهری استان 79/90 درصد و میزان بیکاری 21/9 درصد میباشد . در مناطق روستایی استان میزان اشتغال 20/91 درصد ومیزان بیکاری 80/8 درصد است .گفتنی است درسال 1385 نرخ بیکاری دراستان بوشهر 06/9 درصد ثبت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق با بادگیرها و یزد شهر بادگیرها آشنا شویم در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق با بادگیرها و یزد شهر بادگیرها آشنا شویم در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق با بادگیرها و یزد شهر بادگیرها آشنا شویم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق با بادگیرها و یزد شهر بادگیرها آشنا شویم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق با بادگیرها و یزد شهر بادگیرها آشنا شویم در word :

حرکت هوا را به دلیل اختلاف فشار جو باد گویند. باد روی زمین عامل مهمی در تبادل دما، رطوبت و انتقال ذرات معلق است. این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن نقش مهمی دارد. جا به جایی هوا در بالا بردن سطح کارآیی ذهنی و فیزیکی افراد و کاهش میزان ابتلا به بیماری‌ها بسیار موثر است. همچنین می‌تواند عاملی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی باشد. اهمیت باد در طرح و ساخت محیط مسکونی از دیرباز مورد توجه بوده است. ارسطو چهار قرن قبل از میلاد و ویترویرس معمار روسی یک قرن قبل از میلاد از روش استفاده باد در معماری و شهرسازی صحبت می‌کنند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده در word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده در word

فهرست مطالب
پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده : 1
خلاصه : 1
مواد و روشها : 5
آزمایش جابه جایی : 5
مدل های انتقال : 8
نتایج و بحث : 10
جریان آب اشباع نشده : 10
منحنی های پیشرفت و تخمین پارامتر : 12
پراکندگی هیدرودینامیک : 14
معادله پراکندگی –همرفتی : 14
مدل متحرک و غیر متحرک : 15
جریان اشباع نشده و ترکیب محلول : 18
نتیجه گیریها : 19

پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده :
خلاصه :
گسترش محلول ها نسبت به وضعیت جابه جایی میانگین درطول جریان آب در خاکها درنتیجه پیچش ازطریق کمپلکس منفذ اشباع شده میباشد. گسترش باضریب پراکندگی هیدرودینامیک درمعادله پراکندگی همرفتی مشخص میشود. این ضریب به طور وسیعی برای خاکهای اشباع شده مطالعه شده است. دراین مطالعه ضریبهای پراکندگی هیدرودینامیک برای تل ماسه غیر انباشته به عنوان تابعی از ثابتهای آب حجمی تتا تعیین شد که تغییر حدودی از اشباع تا 0.08cm3cm-3 درستون های 5cm‌ قطری و طول 25 تا 40 سانتی متری دارند. آزمایشات جریان شیب واحد جهت اندازه گیری منحنی های پیشرفته محلول با به کارگیری ردیابهای شوری با 4 الکترود درچندین عمق ستونی انجام شدند. پارامترهای حمل برای معادله پراکندگی همرفتی و مدل متحرک –غیرمتحرک با بهینه سازی محلولهای تحلیلی با منحنی های پیشرفته محلول مشاهده شده تعیین شدند. یک پراکندگی حداکثر گاما 0.97 cm ‌ در تتا برابر است با 0.13 یافت شد درصورتیکه برای جریان اشباع شده گاما برابر با 0.1cm‌ صرف نظر از سرعت آب منفذ از208 تا 5878d-1‌ تغییر حدود دارد . برای مدل متحرک و غیر متحرک بخش آب متحرک به تدریج با وحدت دراشباع با یک حداقل 0.85 در تتا برابر با 0.15 به دنبال افزایش جزئی با اشباع دوباره بیشتر میباشد. زمان تبادل بین فازهای متحرک و غیرمتحرک یک دهم تا دو دهم برای تتا بزرگتر از پانزده صدم فرضا به علت جریان نسبتا همگن با ترکیب محلول همرفتی بود. برای تتای کمتر تبادل خیلی کند تر میشود ازآنجائیکه جریان غالبا به علت V کوچکتر و لایه های نازکتر آب خیلی کندتر میشود درحالیکه مقاومت برای تبادل محلول بین فازهای متحرک وغیر متحرک افزایش می یابد. این اثرات ترکیبی منجر به مقدار پراکندگی حداکثر درمحتویات آب میانیدرصورت تل ماسه غیر انباشته شده میشود .
درطول جریان آب در محیط های منفذ دار مواد حل شده به علت پراکندگی هدرودینامیک گسترش میدهد که شامل پراکندگی مولکولی و پراکندگی مکانیکی میباشد. پراکندگی مکانیکی رخ میدهد زیرا جریان آب با بزرگی و جهت درمنافذ خاک درنتیجه پیچاب ازطریق ساختمان منفذ کمپلکس تغییر میکند. میزان گسترش به توزیع سرعت آب درمقیاس منفذ و میزان هم گرایی و واگرایی مسیرهای جریان و پراکندگی مولکولی مربوط میباشد. غالبا جیان محلول به علت پراکندگی مکانیکی با فرایند فیکیان توضیح داده میشود. شباهت درست بین پراکندگی وپراکندگی مکانیکی منجربه عملکرد مشترک ترکیب کردن این فرایندها با یک فرایندی از پراکندگی میگردد. این روش باید به دقت بررسی شود ومورد تحقیق قرار بگیرد زیرا معادله ریاضی ضرورتا شباهت فیزیکی را نشان نمیدهد. جریان محلول ممکن است با مجموع جریانهای پراکندگی همرفتی و هیدرودینامیک زیر تعریف شود. که c حجم میانگین یا غلظت ماندگار و z وضعیت یا عمق و D ضریب پراکندگی هیدرودینامیک و تتا مقدار آب حجمی و jw جریان آب دارسی است. درخاکهای اشباع شده ضریب پراکندگی با معادله زیر مشخص میشود. که دراولین جمله De یک ضریب پراکندگی موثر درحالیکه دومین جمله ضریب پراکندگی مکانیکی را توضیح میدهد درجایی که گاما به پراکندگی اشاره میکند و سرعت آب منفذ را مشخص میکند وn یک ثابت تجربی است. نقش پراکندگی مولکولی میتواند باتعداد پراکندگی مولکولی peclet ارزیابی شود. درجایی که d اندازه میانگین ذره خاک یا بعضی از طول های مشخص با محیط پرمنفذ است. جمله طیفی پراکندگی مولکولی درمعادله 2 همان ترتیب بزرگی رابرای جمله طیفی پراکندگی مکانیکی رادارد. با ‌افزایش Pe کمک پراکندگی به پراکندگی مکانیکی نامحسوس میشود اما انتشارعرضی که به طور معکوسی با پراکندگی مکانیکی درمفهوم پراکندگی تایلور ارتباط دارد باید درنظرگرفته شود. مقادیر نمونه برای n درتغییر حدودی بین 1و 1.2 هستند در Pe بالاتر ضریب پراکندگی یک افزایش تقریبا خطی را با سرعت آب منفذ درمورد ماسه های غیر انباشته شده یا مهره های شیشه ای نشان میدهد. پراکنده کنندگی فرضا یک ویژگی ذاتی خاک برای جران اشباع شده میباشد. پراکندگی هیدرودینامیک درخاکهای اشباع نشده پیچیده تر از آن در خاکهای اشباع شده است. با کاهش مقدار آب سرعت آب منفذ کم میشود و هندسه فاز مایع درمنافذ انتقال دهنده آب با فرصت کمتری برای ترکیب کردن و و پیچ و خم افزایش یافته تغییر میکند. ضریب پراکندگی بستگی به مقدار آب و سرعت دارد که ممکن است شبیه به معادله 3 بیان شوند. درمورد محیط های غیر انباشته شده ازقبیل مهره های شیشه ای و ماسه ها گسترش بیشتر محلول و پس مانده طولانی تر برای منحنی پیشرفت محلول در مقادیر آب کمتر مشاهده شده اند . ازاینرو مقادیر بزرگتر برای گاما برابر با D/V برای شرایط اشباع نشده نسبت به اشباع شده یافت شده اند. De smedt و wierenga پراکندگی بیشتری را در مهره های شیشه ای با مدل متحرک و غیر متحرک توضیح دادند. این محققان دریافتند که مقدار آب متحرک به طور خطی با مقدار آب کلی افزایش می یابد درحالیکه ضریب انتقال جرم بین فازهای متحرک و غیر متحرک آلفا به طور متناسبی با سرعت آب منفذ افزایش یافتند ماراکاو دیگران پراکنده کنندگی بیشتری را برای خاکهای ماسه ای اشباع نشده دریافتند اما آنها دنباله منحنی پیشرفت محلول را مشاهده نکردند. پادیلا و دیگران ثابت کردند که برای یک ماسه اشباع نشده پارامترهای معادله پراکندگی همرفتی و مدل متحرک و غیر متحرک نه تنها تابعی ازویژگیهای خاک هستند بلکه تابعی از مقدار آب هستند. ماتسوبایاشی و دیگران طول مخلوط را برای پراکندگی اشباع نشده براساس انحراف معیار v برای تتای مختلف با به کارگیری مدل حفظ مویین اریابی کردند. علیرغم مطالعات مذکور ودیگر مطالعات جهت توضیح دادن پراکندگی اشباع نشده یک فقدان اطلاعات همسان و جامع وجود دارد . مشکل برای ایجاد کردن شرایط جریان یکنواخت اشباع نشده ممکن است منجربه تخمینات غیر دقیق پارمترهای حمل گردد. چند اطلاعات برای مقدار های کمتر آب وجود دارد زیرا میزان جریان کم پیوسته منجر به آزمایشات جابه جایی زمان بر میگردد. دراکثر مطالعات غلظتهای مجرای خروجی جهت تعیین کردن منحنی پیشرفت محلول مورد استفاده قرار گرفتند. پراکندگی القاء شده با دستگاه ممکن است منجر به پارامترهای حمل پیش قدردار میگردد. درحالیکه یک منحنی تکی پیشرفت محلول برای یک آزمایش برای ارزیابی کردن مدل حمل یک پایه ناقصی را فراهم میکند. هدف اصلی این مطالعه بررسی کردن پراکندگی با تغییرحدود وسیعی ازمقادیر آب تحت شرایط جریان شیب واحد دریک تل ماسه است . به این منظور ما درمحل منحنی پیشرفت محلول را با نتیجه گرفتن غلظتهای ماندگار کلی از قابلیت هدایت الکتریکی خاک انباشته اندازه گیری شده باردیابهای درجه شوری با 4 الکترود درچندین عمق درستون های پر شده با تل ماسه توتوری تعیین شدند. مقادیری برای پارامترهای معادله پراکندگی همرفتی و مدل متحرک و غیر متحرک با بهینه سازی محلولهای تحلیلی این مدل های حمل شده با منحنی پیشرقت محلول مشاهده شده تعیین شدند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج در word :

بارندگی و دما از مهمترین پارامترهای اقلیمی محسوب شده واز نظر کشاورزی تعیین کننده نوع اقلیم و پراکندگی و گسترش گیاهان در سطح زمین می باشد . در این بررسی داده های هواشناسی اقلیم کرج در ایستگاه هواشناسی کرج که در 5 کیلومتری جنوب غربی این شهرستان بوده و در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی کرج قرار دارد ، به مدت 50 سال (2000-1950) مورد بررسی آماری قرار گرفته و نتایج به صورت نمودارهایی منعکس شده است . مطالعات درجه حرارت شامل حداکثر ، حداقل ، میانگین ها (ماهانه و سالانه ) روزهای یخبندان و احتمالات وقوع اولین و آخرین یخبندان ، تواتر ، دماهای بحرانی دوره های برگشت آنها بوده ، که با استفاده از توزیع نرمال محاسبه گردیده است . در رابطه با بارندگی علاوه بر محاسبه میانگین های فصلی و سالانه مقادیر سالانه بارندگی با توزیع نرمال و لوگ پیرسون 3 برازش داده شد . تأثیر دماهای بالا همراه با رطوبت بیش از 30% که باعث ایجاد آ‎فات می شود و تواتر و دوره های برگشت آنها محاسبه گردید . توزیع زمانی بارش در سال و ماه و فصل ، بارانهای شدید 24،48،96، ساعته با دوره های برگشت تحلیل گردید . میزان رطوبت ، حداکثر ، حداقل ، و میانگین به صورت متفاوت بررسی شد . ساعات آفتابی ، انرژی تابشی ، دماهای سطوح اعماق زمین از نظر اقلیمی بررسی و نتایجی ارائه گردید . فرکانس تندی باد ، دمای اعماق خاک ، دوره های برگشتی دماهای بحرانی بالای 25+35،40 درجه و یخبندان های 0،2-،4-،و4+ نیز مورد تحلیل قرا رگرفته است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تربت حیدریه در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تربت حیدریه در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تربت حیدریه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تربت حیدریه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تربت حیدریه در word :

نام اولیه آن زاوه بوده است واین شهر در سال 540 هـ ق تجدید بنا شد و چون مزار مولانا قطب الدین حیدر در این شهر می باشد به نام تربت حیدریه مشهور گشت .
ابن بطوطه و حمدالله مستوفی از این دیار یاد کرده اند .
حمدالله مستوفی می گوید : پنجاه پاره از توابع آن است و با طلوع دولت صفویان نام تربت حیدریه در تاریخ رخ می نماید .
طول و عرض جغرافیایی شهرستان تربت حیدریه در پایان سال 1384
شهرستان تربت حیدریه در طول شرقی حداقل و در حداکثر می باشد و در طول شمالی نیز دارای در حداقل و درحداکثر می باشد
مشخصات عمومی شهرستان در پایان سال 1384
این شهرستان دارای مساحتی بالغ بر 029/622 کیلومتر مربع و دارای 5 بخش ، 5 شهر و 11 دهستان می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رده‌بندی فسیل ها در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رده‌بندی فسیل ها در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رده‌بندی فسیل ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رده‌بندی فسیل ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رده‌بندی فسیل ها در word :

موجودات زنده را بر اساس برخی ویژگی‌های ظاهری طبقه‌بندی می‌نمایند. در طبقه‌بندی‌های استاندارد بر اساس میزان شباهتهای موجودات آنها را در گروههایی به نام تاکسون قرار می‌دهند و هفت تاکسون مهم و اصلی به شرح زیر معرفی می‌نمایند.

هر چه میزان شباهت موجودات بیشتر باشد در تاکسونهای مراتب بالاتری قرارمی گیرند. هفت تاکسون مهم و اصلی عبارتند از :
سلسله Kingdom
شاخه Phylum
رده Class
راسته Order
تیره Family
جنس Genus
گونه Specis
شرایط تشکیل سنگوارها
برای فسیل شدن لازم است که بقایا و آثار موجودات زنده به سرعت و پیش از آنکه عوامل محیطی چون حمله موجودات جسدخوار، سائیدگی . بهم خوردگی توسط امواج، هوازدگی و ……… باعث تخریب آنها شود در زیر رسوبات دفن گردند.

محیط دریایی به دلیل آنکه اعضاء سخت جانوران وقتی در بستر دریا قرار می گیرند آب دریا آنها را از عوامل تخریبی جوی حفظ می‌کند و رسوبات دریایی به سرعت آنها را می‌پوشانند شرایط بسیار مناسبی را جهت فسیل شدن مهیا می‌نماید. از طریق قرار گرفتن در یخچالهای طبیعی، مدفون شدن داخل صمغ یا کهربا، مدفون شدن در آسفالت طبیعی و یا خشکیدن جسد جانور در محیط گرم و خشک حفظ می‌گردند.

نمایی از فسیل یک ماهی

جثه کوچک، فراوانی در محیط زیست، رسوبگذاری شدید، داشتن اندامهای سخت و مقاوم و اختصاصات تشریحی (بافتی) وشیمیایی از مؤثرترین عوامل در حفظ موجود و تشکیل سنگواره‌اند.
اگر چه در بیشتر مواقع اندامهای سخت موجود تبدیل به سنگواره می‌شوند، اما گاهی اندامهای نرم جاندار نیز حفظ می‌گردند که اهمیت بسیار زیادی در بررسی موجودات دارند مانند تخم موجودات مختلف از قبیل حشرات، ماهیان غضروفی دایناسورها و ……..

نمونه ای از تخم فسیل شده
حفظ شدن از طریق مدفون شدن در آسفالت
در صورتی که نفت خام به سطح زمین راه پیدا کند و در گودالی جمع شود و در معرض نور خورشید قرار گیرد قسمتهای سنگین نفت به صورت آسفالت طبیعی در گودال باقی می‌ماند. در اثر جریان باد بر روی گودالها از گردوخاک انباشته می‌شود و یا گاهی آب این چاله‌ها را فرا می‌گیرد در این حال برخی از جانوران در موقع عبور از روی این چاله‌ها و یا آشامیدن آب در اسفالت طبیعی فرورفته و دفن می‌شوند و بدین طریق تمامی بدن جانور با گوشت و پوست تبدیل به فسیل می‌شود.

نمایی از فسیل در آسفالت طبیعی
حفظ شدن از طریق دفن در صمغ یا کهربا
جزئی‌ترین اندامهای حشرات و جانورانی که در درون صمغ درختان حبس می شوند، محفوظ باقی می‌ماند و در اثر گذشت زمان هیچ‌گونه تغییری در آنها ایجاد نمی‌گردد. مانند فسیل حشرات داخل کهربا که در الیگوسن اروپای شرقی به فراوانی دیده می‌شود.

نمایی از فسیل یک حشره در داخل کهربا
حفظ شدن از طریق خشکیدن جسد جانور در مناطق گرمسیر خشک
گاهی به صورت اتفاقی جانور در زیر شنهای روان و مواد رسی مدفون می‌شود و در اثر خشکی هوا، گوشت و پوست جانور خشک شده و به صورت فسیل حفظ می شود که اصطلاحاً مومیایی شدن نامیده می‌شود. مانند پوست خزندگان که در درون رسوبات حفظ شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید